Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

ROZDÍL mezi "Černou+Bílou" magií

RITUÁL.jpg
Všecko je jen využívání určitých vibrací + frekvenčních toků energií,
není tedy ani černá magie, ale ani bílá magie, je jen využívání frekvenčních vlnění o vysokofrekvenčním toku-nízkofrekvenční duší-což bývá problém a následně taková duše, pak zažije odraz v podobě všech svých negací a nezpracovaných svých chyb, jako dopad toho, co chtěla i s důsledky všeho, co tímto způsobila, co chtěla.

PROČ?
PROTOŽE, pokud chcete použít vysokofrekvenční sílu temných vibračních toků vesmíru, musíte být schopni se dostat na tyto toky energií+váš nervový systém musí být schopen také UNÉST TUTO VYSOKOU FREKVENCI+TOTO U mnohých lidí není, protože jednoduše nejsou na takové frekvenci+dopady dorovnání duše na tuto frekvenci jsou pak jen srovnáním karmických chyb tak, aby duše byla schopná se této frekvenci vyrovnat, a to nejde, jelikož propady rozdílů energií, jsou veliké-proto důsledky nesou cíl stejně jako vysílatel těchto energií temných sil. No a pak je zde také vysokofrekvenční využívání toků energií-vysokofrekvenčními dušemi, ta pak dostane odraz toho,co chce a také se všemi důsledky,ale srovná se s nimi mnohem rychleji a lépe, než duše o nízké frekvenci, které tyto rozdíly nemají mnohdy šanci setřít v jedné inkarnaci
+tak si ponesou "dluh energietický do dalších svých inkarnací, než vše vesmíru, duším, co něco způsobily i sobě samým dorovnají. No a pokud jde o využívání temných sil,což je frekvenční tok o velikém rozsahu energií a vlnění, jak na mentální, tak na emoční i na duchovní úrovni, jež mohou se pojit +sílit právě s emocemi, duší, rodovou zátěží-její frekvencí, či čímkoliv=frekvencí čehokoliv, kohokoliv, co existuje ve vesmíru+napojí se pomocí využití právě těchto silných frekvencí energií "temné energie(něco jako síla temné hmoty vesmíru",a pomocí využití propojování s těmito silnými toky+určitých přacích vibrací a jejich cílení, pak dojde k napojení na danou osobu, bytost, věc atd. tyto "temné silné energie", pak fungují zcela jinak,mnohdy opačně, než člověk o nižší energii duše si myslí. Proto je málo osvícených, málokdo smí být jasnovidným, jasnozřivým, jasno slyšícím a ještě méně lidí umí "vnímat=číst energie" A ZCELA SPRÁVNĚ JE ROZKÓDOVAT.

No a pokud neznáte jejich dopad a sílu odrazu, semelou vás v "deformaci jejich použití=odraz např. negativních přání-kleteb, které jsou určeny silou, kterou do kletby dá vysílatel+je také určená násobou silou, kterou dostane taková energie i z "obětin" a spojí se s cílením tedy s negacemi=stejně frekventovanou energií, která je už také kolem cíle určení, no a pak odraz těchto silných temných energií+frekvencí, je dopadající i na cíl, ale i na vysílatele+protože tyto síly jsou frekvence i rozsahu frekvencí duší obou aktérů, pak dopad bývá drtivým jak na vysílatele, tak i na cíl určení, takže bych řekla, že vždy je nutné si uvědomit, co chcete udělat, jakou sílu tomu dáte, co chcete docílit tím, co kde a ke komu vysíláte=říkáte, myslíte, cítíte+vědomě nebo i nevědomě uděláte,vše je použítím jen a jen určitých frekvenčních toků+jejich důsledky si pak sami budete odžívat nebo jimi zatížíte i celý svůj rod+mnoho generací, proto mnozí dělí VĚDU MAGICKOU na temnou-černou mygii a bílou magii, která se pohybuje ve frekvencích nám známých a vysokofrekvenčních láskyplných toků.Všichni přeci dobře známe mnohé příklady toho, jak moc škodí emoce NENÁVISTI, ZLOBY, NEPŘEJÍCNOSTI+to zde píši jen o emoční rovině+vemte, když se s tímto spojí i mentální a duchovní rovina zla..pak tu je ona známá silná negace temných sil-ale i toto jde pročistit, né najednou, ale postupně krok po kroku,což jde se změnou duše=KARMICKÝM ČIŠTĚNÍM DUŠE, a toto jde jak se souhlasem duše, tak se souhlasem nejvyšší zdrojové energie-nazvu ji oním známým slovem Bůh./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one