Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
hvezda.jpg
Rituály

" Slovo ať je zpečetěno činem."
Podněty pro vaši praxi jsou vesměs výsledkem naší společné práce.OCHRANNÁ MODLITBA K ISIS:

vhodná především pro ženy právě proto, jelikož se obrací k Isis.

Pro všechny modlitby je dobré mít svůj modlitební postoj
- což mohou být jen zavřené oči, jsme-li na veřejnosti - nebo vztažené ruce, jsme-li sami.

Jako přípravu si proveďte cvičení Středního pilíře, od východu Amon - Set - Osiris - Hor. Stačí krátce.
Vztáhnout ruce:

Paní kouzel, dárkyně života,
ó velká Isis,
kterás dala druhý život Osiridovi
a porodila bojovného syna Hóra.
Požehnej mi svou božskou přítomností!
Rozprostři nade mnou svá ochranná křídla,
pomoz i mně zázrakem života teď, když umdlévám.
Buď mi oporou v této chvíli,
a pomoz mi usebrat sílu,
ať bez vytáček a zákrut projdu vstříc sama sobě.
Aumgn.
Spustit ruce.
/ Rituál společně vytvořily sorores M.O.Th. /Litanie ke Gaii

Spojení se silami Země. Lze využít různým způsobem při rituálech, které si vytvoříte podle vlastního uvážení.
Rituál, dál uvedený jako příklad, může využít skupina nebo jediný operatér. Je-li osob víc, ať si rozdělí role.


1) Příprava prostoru:

Pomyslný kruh. Kolem dokola ve směru světových stran lampy, nejlépe v živlových barvách se svícemi. Vprostřed oltář, na něm vaše magická zbraň (např. hůl), svíce... a další předměty, které vám napomohou ke koncentraci na rituál.
2) Schéma rituálu:

Zažnout svíce okolo kruhu i na oltáři.
Očištění prostoru - meditací nebo klasicky zvoláním "hekas, hekas..."
Pentagramový rituál
Volání živlu země, osvědčily se verše z Liber Samek, začínající "MA, ó matko, ó pravdo, BARRAIO... atd.
Litanie ke Gaii
Osobní modlitba
Poděkování
Pentagramový rituál
AumgnLITANIE KE GAII - matce Zemi

Přijď k nám, paní Země,
dávná Gáio, která sama ze sebe rodíš.
Voláme tě, vzýváme tě a klaníme se ti.
Tys naší matkou, my jsme tvými dětmi,
vzdálenými od tebe a přece s tebou věčně spojenými.
Skrz Propast a skrz Nebesa
z tebe pocházíme, o tebe se opíráme a k tobě se budeme vracet.
Skrze tebe se zrozujeme a skrze tebe umíráme,
neboť jsi prapůvodem světa a zřídlem života.
Sestupujeme k tobě, Gaio, a k základům života.
Pohlédni na nás ze své věčné hlubiny, pocti nás svou přízní,
a požehnej našemu bytí, naší podobě i našemu tělu.
Vyslyš nás a dej nám sílu ke spojení s tebou, která jsi Zemí
a k přijetí všech radostí i žalů, které se nám nabízí.
Aumgn.
/Rituál společně vytvořily sorores M.O.Th./
LAM - Brána Otamtud: Rituál II.

Podle Starfire vol. 1 No 5 a dalších vygooglených materiálů
přeložila Chiah

Původ Lamova kultu

Crowley poprve publikoval kresbu entity Lam v roce 1919 jako součást komentáře ke spisu H. P. Blavatské Hlas ticha. Portrét časově souvisí s Crowleyovou Amalantrah Working z let 1918 - 1919, kdy žil v New Yorku. Crowleyovy poznámky ke konatktu s Lamem se ale ztratily, zbylo jen několik řádků, pročež mají všichni následovníci značnou svobodu při interpretaci této entity a hledání souvislostí.Primárně je Lam branou k širším i hlubším oblastem nevědomí, tj. k mimozemské realitě. Takovou funkci může teoreticky mít kde co. Je pozoruhodné, že ze všech možných cest je prvě Lam tím, co na sebe navázalo tolik pozornosti. Spojením s Hlasem ticha se zdá jasné, že je v přímé souvislosti s Tichem a tím i Dítětem ve Vejci, Harpokratem, Bohem ticha. ten je Hoor-paar-kraatem, magickým mužíčkem, Skrytým bohem, Svatým andělem strážcem (HGA). Nejvyšším symbolem osvícení je blesk, který probouzí skutečnost - osvěcuje doposud temnou krajinu.
Všimněte si, že Lam má podobu vejce. Na jeho vyobrazení je zdůrazněna Adžňa čakra, která připomíná Ankh. Nad ním vykreslený stín může připomínat pohár.
Lam je slovo z tibetského jazyka a znamená "cesta". Odsud slovo láma znamená poutníka, toho, kdo je na cestě.
Lam zapsán hebrejsky má numeraci 71 stejně jako ALM, ticho. Tichem v tomto kontextu není míněna absence zvuku nebo pohybu; je to tichý, klidný hlas, z nějž pochází vše myslitelné. Ticho je bezzvučností v srdci zvuku, je klidem v srdci aktivity, je bytím v srdci cesty a prázdnotou v srdci hmoty. (Podobně: Hoor-paar-kraat je nemanifestovaným dvojčetem manifestace, tj. Ra-Hoor-Khuita).


Rituál pro kontaktování LAMa

Podle dostupných materiálů, které jsem si našla nebo které mne potkaly, není osoby, které by se podařilo navázat s Lamem kontakt podle Grantova návodu. Tak si z toho nic nedělejme, že nám to nejde. Ti neúspěšní se ale pokusili vytvořit jiné návody. Tady je jeden z nich.

Pentagramový rituál.
Menší hexagramový rituál.
Invokace Aiwasse nebo vlastního HGA pomocí Preliminary Invocation z Liber Samekh.
Posadit se před obrázek Lama a opakovat si mantru Talam-Malat v rytmu dechu nebo jinak - můžete si vyzoušet odpovídající tempo.
Spojení by se mělo ihned projevit fenoménem.
Skončit zapečetěním na ústa a pentagramovým rituálem.

Cvičit každý den po 14 dnů až měsíc.
Až vám to půjde, zkusit se soustředit na svoji i Lamovu Adžňa-čakru. Vstoupit do Lama jeho levým okem (na obraze), nechat se nést do oblasti Adžňa, které by se mohly (nemusely) ukázat jako spojené (jeho a vaše). Koncentrovat se na otevření třetího oka (u sebe a když to dobře půjde, tak tím i u něj). Zkusit se spojit s Lamem. Vaše osobní představa této entity může být velmi odlišná od obrázku. Podoba může být jiná, postava větší, menší, malinká...
Lam je velmi silná entita, proto byste jednak měli určitě něco pozorovat, jestli dobře cvičíte, a jednak si váš (& Lamův) vnitřní stav sám řekne, jak máte pokračovat. Jestli to cvičit nemáte, protože jste dřeva, tak se to taky dozvíte.

Vybrala jsem takový postup, který bychom mohli všichni zvládnout, budeme-li se trochu snažit.
zdroj:/http://moth.magick.cz/index.php?id=165&co=celej/
HORUS-pán nebes
HORUS-pán nebes
HORUS- RITUÁL PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI

- ideálně pro dva, ale v jednom se to dá taky zvládnout - imaginace dvojnásob nutná:-)1) Příprava prostoru:

Pomyslný kruh. Kolem dokola ve směru světových stran lampy v charakter. barvách se svícemi - nerozžatými.

Vprostřed oltář - na něm: vaše magická zbraň (např. hůl), svíce... a co vám napomůže dotvořit náladu (v propozicích toho mají hafo - asi mají větší oltář):-): kříž, chléb a sůl, růži, lampu, pohár vína nebo vody, kadidlo nebo vonná tyčinka...)

Dvě sedadla proti sobě - trůny (na Východě od oltáře pro Hierofanta - Osirise, na Západě pro Hierea - Hóra. Podstatou a ústředním bodem rituálu je symbolické předání Osiridovy autority Hórovi a potvrzení Hórovy moci v období temné zimy.)


2) Přípravné obřady:

Sedím mimo "chrám" (na svém sofa) cca 15 - 20 min. ve tmě, naprosto bez hnutí... až do chvíle, kdy se můj duch odpoutá od těla, stav čiré bdělosti…
Můžu si zatím vizualizovat třeba... cestu do chrámu... nakonec se dostanu do toho druhého, který je v tom mém u mně doma.


3) Otevření:

- vstoupím do kruhu (chrámu), zapálím svíčku na oltáři.
- stojím tváří k východu, koncentrace - začlenění v místě zde a tady + tam a tady. (Mám pro to osobní úvod, kterým současně vytvářím a otevírám chrám u sebe)
- zvolání k Pánu Universa
- MPR

Obrátím se a jdu k trůnu na východě - jsem teď Hierofant = Osiris. Současně si představuji, jak mé „druhé já“ dělá zrcadlovou cestu k západnímu trůnu - Hórus. Oba se posadíme proti sobě. (chvíli imaginace).

Pak zaklepu, vstaneme a zvolám: HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!

(Zahledím se na Hóra a říkám nahlas - já, Osiris:)
- Ó Hybateli, který otvíráš bránu smíření, co je to za chvíli?
(Odpovídá mi v nitru Hórus od protějšího trůnu:)
- Chvíle, kdy noc a den jsou si rovny.

- Co je to za místo?
- Tím místem je Kolo Života.

- Jaké je jeho Dílo?
- Velké dílo všeho co bylo, jest a bude.

- Kdo ho vykonává?
- Já, který jsem jeho střed, srdce a jazyk. Já, kdo otáčí Velkým kolem samsáry, Kolem Zákona, Kolem Nebe a Kolem Života!!!

(po chvíli vzájemné znamení ticha s úklonou)


4) Syntéza elementů + přednání moci:

beru svíčku z oltáře (Hórus mě provází) a začnu rozžíhat postupně živlové svíce v lampách, od Vzuchu na východě:
zapálím, vizualizuji vzdušný živel ( jeho vlastnosti, atributy, adělské zástupce...)
Pak zvolám:
- Východ!
Hórus odpoví:
- Západ

Pokračuji stejně naproti, na západě.
- Voda
- Oheň

Jdeme na jih:
- Sever
- Jih

A na sever:
- Země
- Vzduch

Vracíme se každý k trůnu, každý u něho stojí ze své strany: pokládám na oltář svíci:
- Světlo
- Tma

- Minulost
- Budoucnost

Oba říkáme: My dva jsme smiřitelé mezi nimi!!!

Pak říkám já - Osiris:
- Jeden Tvůrce
Horus:
- Jeden Ochránce

- Jeden Ničitel
- Jeden Spasitel

Oba: Jeden smiřitel mezi nimi!

Nějakou Chvíli na sebe hledíme.
Pak mu říkám:
- Já, Osiris, Prohlásil jsem Hóra za Hierofanta Nového věku!
a dělám před ním znamení Lamed.

Po chvíli přejdu na protější stranu oltáře - jsem teď nový Hierofant = Hórus.
Hledím na Osirida.
Beru do ruky hůl z oltáře, dělám znamení Lamed proti Osiridovi - a říkám:
- Já, Život Života, jezdec na voze Univerza. Já, kdož udržuje síly jeho koní v rovnováze, Já, kdož mu udává směr, určuje cíl, a řídí vůlí! Thelema budiž mým žezlem!
Já, který působím zjevně i skrytě! Já, nikdy neumírající! Já, vítěz nad temnotou!
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!

Po chvíli odcházíme ke svým trůnům, usedáme.


5) Uzavření:

Po chvíli zaklepu, vstaneme, oba se sjednotíme ve mě, stojím tváří k východu.
- MPR.

Pak obejdu zpět kruh, a přitom zhasnu 4 svíce (od jihu, přes západ... k východu).

Uzavřu chrám:
- Nyní prohlašuji tento prostor za uzavřený. Staniž se! AUM
zdroj: http://moth.magick.cz/index.php?id=153&co=celej
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one