Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
čarodějka.jpg
RITUÁL LÁSKY - STARÝCH KELTŮ


Vezmete si červenou nebo růžovou svíčku do ní vyryjete "magické jméno budoucí lásky" / toto jméno přisoudíte=dáváte vy sami pro očekávanou lásku např.miláček, lásečka,miloušek aj. vámi vybraná "zpodobnělinka pro budoucího partnera/ku /pokud o lásku teprve žádáte nepředstavujte si konkrétního člověka-tvář, to ponechte volně vesmíru, jinak porušíte zákon svobodné volby a to je velmi špatné!!! Jednak by jste si tím omezili možnosti opravdové lásky a jednak by jste ovlivnili rozhodování a svobodnou volbu a tak by se vám vrátily v negaci všechny energie těch, jimž jste takto změnili jejich možnost setkání a poučení jich samotných v karmickém běhu jejich životů,což je velké množství ovlivnných energií,jež se vám v negativním vrátí, neboť jste ZABRÁNILI PLNĚNÍ KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ VŠECH + TÍM JSTE SI JE VZALI SAMI ZA NĚ!!!!!!!!!!!!!!!!! A toto je důvod, proč by jste neměli si nikoho a nic ovlivnit, jen své jednání !!! / Vždy KAŽDÉMU PONECHTE JEHO SVOBODNOU VOLBU !!!

Základní rituál lásky ze starých spisů :
Potřeby
-svíčka /červená, růžová
-rydlo /špendlík
-proužek papírku
-tužka
-stužka na přivázání /zelená,červená a bílá/
-kousek vrbového dřívka
OMOTEJTE STUHY S PAPÍRKEM kolem dřeva
Vezmete si červenou nebo růžovou svíčku do ní vyryjete "magické jméno budoucí lásky" / toto jméno přisoudíte=dáváte vy sami pro očekávanou lásku např.miláček, lásečka,miloušek aj. vámi vybraná "zpodobnělinka pro budoucího partnera/ku /
Svíčku,dřevo,papírek vystavte na noc Měsíčnímu světlu + požádejte Venuši v páteční noci, aby jim požehnala a nabila je svou energií a energi Měsíce, svíčku potom postavíte na stolek,kde budete dělat rituál, zapalte ji a představujte si sebe se svou láskou, jak se držíte za ruce a usmíváte se na sebe /pokud o lásku teprve žádáte nepředstavujte si konkrétního člověka-tvář, to ponechte volně vesmíru, jinak porušíte zákon svobodné volby a to je velmi špatné!!! Jednak by jste si tím omezili možnosti opravdové lásky a jednak by jste ovlivnili rozhodování a svobodnou volbu a tak by se vám vrátily v negaci všechny energie těch, jimž jste takto změnili jejich možnost setkání a poučení jich samotných v karmickém běhu jejich životů,což je velké množství ovlivnných energií,jež se vám v negativním vrátí, neboť jste ZABRÁNILI PLNĚNÍ KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ VŠECH + TÍM JSTE SI JE VZALI SAMI ZA NĚ!!!!!!!!!!!!!!!!! A toto je důvod, proč by jste neměli si nikoho a nic ovlivnit, jen své jednání !!! / Vždy KAŽDÉMU PONECHTE JEHO SVOBODNOU VOLBU !!!
papírek,dřevo omotané stuhami jejichž konce zakapete voskem ze svíčky do níž jste vyryly "magické jméno vaší budoucí lásky" /nesmí to být pravé jméno osoby-tím by jste porušili zákon svobodné volby/ Toto celé potom mějte po celou noc u sebe. Na druhý den stužky rozpletete a tím umožníte silám energií lásky vzlétnout do světa a umožníte tak, aby k vám přivedly tyto síly lásku./starý rituál keltů /
Runa Uruz
Runa Uruz
Rituál bílé magie – pro ZDRAVÍ


runa pro zdraví – URUZ
Rituály pro zdraví se dělaly už v dávných dobách, v každé zemi, jak v Evropě, tak v Africe, Americe,i jiných krajinách světa. A dělají se každoročně v mnoha společenstvích, kmenech, každé oblasti pod vedením kněží, šamanů, různých mágů, kteří celý rituál vedou v duchu tajemna a za cílem dosažení zdraví nebo vylepšení zdravotního stavu.
My se podíváme na rituály zdraví v tomto stylu přírodního léčení, rituálů kladné bílé magie, TAKÉ MAGIE PODLE STARÝCH DRUIDŮ. Keltové jeho význam znázornili v runě Uruz- léčí, prospívá zdraví a je spojena s fyzickým tělem a zemí. Proto také tato runa bývala vždy znázorňována v obrazcích pro zdraví a vylepšení fyzického stavu nemocných.
Rituály pro zdraví se dělaly už v dávných dobách, v každé zemi, jak v Evropě, tak v Africe, Americe,i jiných krajinách světa. A dělají se každoročně v mnoha společenstvích, kmenech, každé oblasti pod vedením kněží, šamanů, různých mágů, kteří celý rituál vedou v duchu tajemna a za cílem dosažení zdraví nebo vylepšení zdravotního stavu.
My se podíváme na rituály zdraví v tomto stylu přírodního léčení, rituálů kladné bílé magie.

RITUÁL pro zdraví /http://www.spektrumzdravi.cz/ritual-pro-splneni-prani
Tento rituál má největší sílu za úplňku, můžete jej však provádět i za přibývajícího Měsíce. Rituál vám pomůže ke splnění vašeho přání.
Potřeby: papír, obyčejná tužka, bílá svíčka, křída nebo uhel, miska, ve které budete pálit papír, 4 předměty představující 4 živly: Oheň, Vodu, Vzduch, Zemi, například svíčka pro Oheň, miska s vodou pro Vodu, hlína pro Zemi, vykuřovadlo (vonná tyčinka-zapálená) pro Vzduch.
Na papír napište tužkou své přání. Nepoužívejte slova jako "nikdy, navždy, za každou cenu". Lístek složte a vložte si ho na srdce. Připravte si bílou svíci, misku a čtyři předměty, které představují čtyři živly.
Uzavřete kolem sebe a svých magických potřeb magický kruh, který namalujete na zem křídou nebo uhlem. Zapalte svíčku a symboly živlů rozmístěte tak, aby odpovídaly světovým stranám, tedy na východ dejte symbol vzduchu, na jih symbol ohně, na západ symbol vody a na sever symbol země. Poté zavolejte čtyři jednotlivé živly, vždy s otočením na příslušnou světovou stranu:

Na východ: "Volám vzduch, který dává poznání"
Na jih: "Volám oheň, který očišťuje"
Na západ: "Volám vodu, která odplavuje"
Na sever: "Volám zemi, která hojí"
"Pomozte mi!"

Plně se soustřeďte na svoje přání a představujte si, jaké to bude, až se přání vyplní. Potom vytáhněte lístek s přáním a zapalte ho. Přitom opakujte:
Vesmírná sílo a sílo přírody, pomoz mi dosáhnout mého cíle, ať vzduch mou hlavu pročistí, ať voda přinese nový život, země mi dá sílu, ať oheň odnese moje přání jako proužek dýmu. Děkuji za pomoc a říkám: staniž se! Rituál skončí až dohoří svíce./ http://www.spektrumzdravi.cz/ritual-pro-splneni-prani /
Runa Tyr
Runa Tyr
RITUÁL KELTŮ PRO MAJETKY, PENÍZE A ÚSPĚŠNOST

ČLOVĚK, který CHCE ÚSPĚCH, by měl změnit své myšlení a POSÍLIT svou SEBEDŮVRU !!!
- Takže chcete-li být úspěšní tak se SOUSTŘEĎTE NA TO, CO CHCETE!!!
- TĚŠTE SE v myšlenkách na budoucnost
- PŘEDSTAVUJTE SI DENNĚ DOSTATEK PENĚZ,které už máte /budete to tak mít v budoucnu
- NAUČTE SE MYSLET POZITIVNĚ A TAKY tak se CÍTIT
- VNÍMEJTE SVÉ POCITY, KTERÉ MÁTE VE SMĚRU PENĚZ
1) co cítíte, když jich máte dostatek?...to si procítit a denně si to připomínat a prožít,to je totiž to,co potřebujete vnímat, když nemáte dostatek peněz
2)jaký pocit máte, když peněz není dostatek?...uvědomte si to, a tyto pocity úpně vytěsněte!!! To je to,co vás BRZDÍ !!!
3)uvědomujte si,co cítíte, když peníze vydáváte /když je pouštíte z rukou k jiné osobě..jste smutní,že jich máte zase méně?...ano? TAK TO JE TO,CO VÁM JE BRZDÍ, TO, CO BRZDÍ PŘÍSUN PENĚZ K VÁM !!! Snažte se být v míru s tím, že jich momentálně máte málo-PENÍZE JSOU ENERGIE !!!
Chcete-li jich mít dostatek musíte ZMĚNIT TOK JEJICH ENERGIÍ K VÁM !!!
1) MILUJTE JE, jako vaše VZÁCNÉ PŘÁTELE
2)VÍTEJTE JE VE VAŠEM DOMĚ A PENĚŽENCE
3)NEVAŽTE JE TÍM, ŽE JE NECHCETE UTRÁCET
4) DOVOLTE JIM PRAVIDELNĚ TÉCT VAŠÍM DOMEM, to je dovolte jim protékat /přítok a odtok peněz, nedržte je násilím DOVOLTE PROCHÁZET VAŠÍ DOMÁCNOSTÍ MNOŽSTVÍM PENĚZ
5) UVĚDOMTE SI, ŽE SI ZASLOUŽÍTE MÍT DOSTATEK PENĚZ /afirmujte si "zasloužím si mít dostatek peněz", "dovolím si mít dostatek peněz", "chci mít dostatek peněz, "mám dostetk peněz"...

po mnoho staletí se používaly k tomuto účelu různé rituály, proto uvádím některé z nich, keltský je


Runa Teiwaz (č.15. 15. Energie bojovníka, Bůh Tiu, Tyr)
Amulet pro nalezení a získání zaměstnání
Cíl:
Pro ty, kteří právě hledají dobře placené zaměstnání
Pozadí:
V řeči run představuje Teiwaz (Tyr) úspěch a vítězství při hledání. Je to runa severského boha Tiw-a, mocného bojovníka a znamenitého spojence v časech těžkostí. V abecedě 24 run je Teiwaz první z osmi run, nad kterými bdí Tyr. A s ním kráčejí všechny požehnáné sily, cílevědomost a vytrvalost, které jsou s tímto božstvem spjaté. Žádost o magické vlastnosti této runy posilní vaši odhodlanost a nápaditost; ty korunují vaše hledání dobře placené práce úspěchem. Na obrázku jste si určite všimli, že se Teiwaz (Tyr) podobá na šipku směrem nahoru. Toto zdůrazňuje důležitost mít při hledání dobrého zaměstnání před očima jasný cíl. Runy představují i určité útočiště, co znamená, že slouží spíše chudým než chamtivým a proto je skutečný úspěch jistejší, když se používají v tomto smyslu.

Vhodný čas pro rituál:
Pro přiblížení k cíli je potřebné provádět kouzlo při rostoucím měsíci, nejlepší den je středa (den dohod/oznámení a planety Merkur), jako druhá volba může byt úterý, den boha Tiw-a.
Postup rituálu:
1. Vytvořte kruh podle instrukcí
2. Zapalte svíčku se slovy: duch jistého úspěchu, drž nade mnou svou ochrannou ruku.
3. Držte kámen pevně mezi svými dlaněmi a představujte si, jak šťastně a spokojeně kráčíte do práce a peňeženku anebo tašku máte plnou peněz.
4. Když cítíte, že jste hotový, zhluboka se nadechněte a dýchněte na kámen, přičemž si představujte, že všechno, co jste si právě přáli, prochází do kamene. Potom řekněte: „Mým dechem ti dávám sílu“.

5. Na plochou stranu kamene namalujte runu tyr. Dokud znak nezaschne nechte kamen ležet při svíčce.
6. Na další den si vložte kamen do kapsy kalhot anebo do bundy a noste ho stále sebou. Když se vaše přání splní, hoďte kámen do nejbližší přírodní vody./www.bila-magie.eu/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one