Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Runa Uruz
Runa Uruz
Rituál bílé magie – pro ZDRAVÍ


runa pro zdraví – URUZ
Rituály pro zdraví se dělaly už v dávných dobách, v každé zemi, jak v Evropě, tak v Africe, Americe,i jiných krajinách světa. A dělají se každoročně v mnoha společenstvích, kmenech, každé oblasti pod vedením kněží, šamanů, různých mágů, kteří celý rituál vedou v duchu tajemna a za cílem dosažení zdraví nebo vylepšení zdravotního stavu.
My se podíváme na rituály zdraví v tomto stylu přírodního léčení, rituálů kladné bílé magie, TAKÉ MAGIE PODLE STARÝCH DRUIDŮ. Keltové jeho význam znázornili v runě Uruz- léčí, prospívá zdraví a je spojena s fyzickým tělem a zemí. Proto také tato runa bývala vždy znázorňována v obrazcích pro zdraví a vylepšení fyzického stavu nemocných.
Rituály pro zdraví se dělaly už v dávných dobách, v každé zemi, jak v Evropě, tak v Africe, Americe,i jiných krajinách světa. A dělají se každoročně v mnoha společenstvích, kmenech, každé oblasti pod vedením kněží, šamanů, různých mágů, kteří celý rituál vedou v duchu tajemna a za cílem dosažení zdraví nebo vylepšení zdravotního stavu.
My se podíváme na rituály zdraví v tomto stylu přírodního léčení, rituálů kladné bílé magie.

RITUÁL pro zdraví /http://www.spektrumzdravi.cz/ritual-pro-splneni-prani
Tento rituál má největší sílu za úplňku, můžete jej však provádět i za přibývajícího Měsíce. Rituál vám pomůže ke splnění vašeho přání.
Potřeby: papír, obyčejná tužka, bílá svíčka, křída nebo uhel, miska, ve které budete pálit papír, 4 předměty představující 4 živly: Oheň, Vodu, Vzduch, Zemi, například svíčka pro Oheň, miska s vodou pro Vodu, hlína pro Zemi, vykuřovadlo (vonná tyčinka-zapálená) pro Vzduch.
Na papír napište tužkou své přání. Nepoužívejte slova jako "nikdy, navždy, za každou cenu". Lístek složte a vložte si ho na srdce. Připravte si bílou svíci, misku a čtyři předměty, které představují čtyři živly.
Uzavřete kolem sebe a svých magických potřeb magický kruh, který namalujete na zem křídou nebo uhlem. Zapalte svíčku a symboly živlů rozmístěte tak, aby odpovídaly světovým stranám, tedy na východ dejte symbol vzduchu, na jih symbol ohně, na západ symbol vody a na sever symbol země. Poté zavolejte čtyři jednotlivé živly, vždy s otočením na příslušnou světovou stranu:

Na východ: "Volám vzduch, který dává poznání"
Na jih: "Volám oheň, který očišťuje"
Na západ: "Volám vodu, která odplavuje"
Na sever: "Volám zemi, která hojí"
"Pomozte mi!"

Plně se soustřeďte na svoje přání a představujte si, jaké to bude, až se přání vyplní. Potom vytáhněte lístek s přáním a zapalte ho. Přitom opakujte:
Vesmírná sílo a sílo přírody, pomoz mi dosáhnout mého cíle, ať vzduch mou hlavu pročistí, ať voda přinese nový život, země mi dá sílu, ať oheň odnese moje přání jako proužek dýmu. Děkuji za pomoc a říkám: staniž se! Rituál skončí až dohoří svíce./ http://www.spektrumzdravi.cz/ritual-pro-splneni-prani /
meditace.jpg
RITUÁL pro ZDRAVÍ OD M.A.Kunz


Potřeby
-zápalky
-svíčka / červená(OHEŇ),zelená světle(pro zdraví=VE STŘEDU), světle modrá (VODA),hnědá (ZEMĚ),tyrkysová(VZDUCH)
-miska pro spálení papírku s přáním zdraví
-papírek + tužka obyč. pro napsání přání
-pentagram / hvězda s vrcholem nahoře


Před rituálem se zrelaxujete a prodýcháte -výdech a nádech stejně pomalý a pravidelný po dobu nejméně 15 minut před rituálem, při tom stále myslíte na to, že jste zdraví nebo ten pro koho se rituál dělá, že je zdravý.
Po tom si nachystáte všechny potřeby na rituální stoleček. Máte-li namalovaný svůj pentagram, tak jej použijte, dejte ho do středu stolku a podle nákresu si rozložte svíčky, pamatujte si to,že tam, kde sedíte leží VRCHOL PENTAGRAMU, který představuje vás. Do středu dáte svíčku pro zdraví=světle zelená.


Poloha svíček a rozložení věcí před vámi na rituálním stolku:


Tyrkysová svíčka /VZDUCH Světle modrá /VODA
/nebo vonná tyčinka/ /nebo štamprle s vodou/
zelená světle i sytě, pro zdraví
Hnědá svíčka /ZEMĚ červená svíčka /OHEŇ
/nebo miska s hlínou/
miska pro spálení papírku s přáním-formička

VY - sedící u stolku


Pentagram a do středového pětiúhelníku postavíte zelenou svíčku pro zdraví!


Spirit= VY
Fire = OHEŇ /červená svíčka pro tento rituál
Earth = ZEMĚ/ hnědá svíčka
Water = VODA/ světlá modrá svíčka
Air = VZDUCH/ tyrkysová svíčka
Ve středu pentagramu budete mít sytě zelenou svíčku pro zdraví-mini rituálně zasvěcená svíčka./Marcela Abha Kunz
Pentagram.png
RITUÁLY BÍLÉ MAGIE
/budu doplńovat neustále/


RITUÁL PŘIVOLÁVAJÍCÍ K NÁM PENÍZE

Pokud jsme si vytvořili správný postoj k penězům, k práci a k šéfovi, naladili jsme se navhodný kmitočet pro příjem peněz.
Teď už nic není v rozporu a tvořivé síly mohou vykonat své dílo. Jak tedy bude vypadat magická práce pro příjem peněz.
V klidu usedněte, nebo si lehněte. Zavřete oči.
Spojte špičku malíčku a palce a přeneste se v představě do chrámu bílých mágů.
Na kamenném stole uprostřed chrámu září světlo absolutní lásky a moci. Prozařuje vás a naplňuje.
Víte, že s tohoto místa ovládáte celý vesmír a každé vaše přání musí být bezvýhradně splněno na všech úrovních vesmíru.
Vedle kamenného stolu leží veliká truhla naplněná zlatem a drahými kameny. Víte že je bezedná a bohatství v ní nikdy neubývá.
Můžete si nabrat kolik chcete a můžete se kdykoliv vrátit.
Je to váš nevyčerpatelný zdroj. Naplňuje vás to klidem a jistotou. Už napořád jste bohatí.
Nakloníte se k truhlici. Uděláte magické gesto pro příjem peněz: přejedete třikrát špičkou palce přes bříško prostředníčku
a ukazováčku. Do vašich kapes teď samo skočí tolik drahokamů, kolik zrovna potřebujete. Ne méně a ne více.
Můžete se přece kdykoli vrátit a nabrat si znovu. Vedle truhlice stojí obrovský kus zlata.
Je větší než vy. Přicházíte k němu a vcházíte do něj. Cítíte, jak se sami stáváte tím kusem zlata.
Uvědomujete si jeho teplotu, tvar, hustotu a hlavně jeho hodnotu.

Tuto představu si podržíte a v duchu nebo nahlas odříkáte následující formulku:
Můj život i má mysl je naplněna bohatstvím.V bohatství ráno vstávám a v bohatství večer usínám.
Peníze ke mně proudí v nadbytečném množství. Vše co dělám dokážu proměnit v bohatství.
Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.
Nyní celou představu v duchu obklopte zlatým světlem a odešlete tvořivým silám.

Toto magické cvičení provádějte minimálně třikrát denně. Samotnou magickou formulku
odříkejte i během dne, když máte chvilku času.
Magické gesto pro příjem peněz, přejedete třikrát špičkou palce přes bříško prostředníčku a ukazováčku, dělejte vždy,
když budete přijímat nějaké peníze. V obchodě, v bance, v práci.
Časem bude stačit samotné toto gesto, aby našlo pro vás další zdroj příjmů.
Někdy toto cvičení dokáže proměnit rázem celý život. Přivolá výhru, neočekávaně něco zdědíte, či se najde jiný zdroj.
Ve většině případů však toto cvičení bude pracovat pozvolna
A bude vám vytvářet příležitosti, které jste předtím neměli. Mnohdy ukáže i správnou cestu k penězům, kterou jste neviděli.
Je třeba se neuzavírat do sebe a mýt otevřené oči, aby jste příležitosti nepropásli.
Cvičte poctivě a vytrvejte. Vaše cesta nemůže vést jinam, než k blahobytu.

JAK PŘIVOLAT PENÍZE, a kdy a kolik jich můžeme očekávat.

Někteří z vás na tomto místě teď budou očekávat jednoduchou magickou formulku, která jako mávnutím změní váš život v
bohatství. Kdo prostudoval školu magie na těchto stránkách už ví, že magická formule je významným, nikoli však jediným
faktorem v magii. Pro to, aby fungovala musíme vytvořit podmínky sami v sobě. Mysli, věř, pomáhej a očekávej.
Z výše uvedeného je patrné, že blahobyt nebo chudoba není úděl ale životní postoj a zvyk.
Pokud se nám podaří zbavit se uvedených faktorů, které od nás peníze odhání je nutné je nahradit postoji opačnými. Musím však
varovat před extrémy. Hromadění peněz jen pro samotné peníze je nesmyslné a ochuzuje nás to o mnoho dalších radostí.
Lidé, kteří podlehnou hromadění majetku si ho ve skutečnosti vůbec neužijí. Vše v našem životě by mělo sloužit k jeho
hodnotnějšímu prožívání. Stejně tak peníze.
Jak stanovit ideální míru? Je to velmi individuální a může se to měnit během života. Na začátku by jsme si měli uvědomit,
co je pro nás v životě důležité. Vyjdeme z toho co máme.
Naše práce- Práce je většinou zdrojem našich příjmů, ukrajuje nám z života mnoho času a podřizuje se jí i osobní život.
Máte práci? Jestli ne, tak počkejte na další kapitolu. Tam popíši, jak práci získat.
Jestli ano, rozeberte si váš vztah k ní vzhledem k vašemu soukromí.. Zodpovězte následující otázky.
- Dělám to, co mě baví?
- Je mi práce koníčkem?
- Je možné, abych za stejnou práci dostával více peněz? Jak toho dosáhnout?
- Mám čas na své koníčky?
- Mám čas na rodinu a přátele?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, pak je vaše cesta správná a jistě nemáte
finanční potíže. Využijete tedy magii ke svému dalšímu finančnímu růstu.
Pokud jste odpověděli vesměs záporně, je čas na změnu. Mít práci současně koníčkem je výsada.
Vedou k ní dvě cesty. Ta první a méně častá je ta, že ze svého koníčka vytvoříme obživu.
Přemýšlejte co vás nejvíce baví a v čem jste zároveň velmi dobří. Představujte si často, že děláte tuto činnost a plynou
vám z ní peníze. Otevřete tak bránu tvořivým silám a ukážete jim směr. Oni pak před vás postaví příležitosti.
Druhou možností je, vytvořit ze svého zaměstnání koníčka. V mnoha oborech a mnoha lidem se to zdá nemožné.
Ze své vlastní zkušenosti vím, že to možné je. Přemýšlejte nad svou prací a jak by jste ji mohli dělat ještě lépe.
Najděte svá slabá místa a pokuste se je překonat. Najděte i silná místa a zkuste je ještě zesílit.
Stereotypy nahraďte něčím novým. Pokuste se věci dělat jinak než ostatní. A nebojte se hovořit o tom, co se vám povedlo.
Naučte se prodat sami sebe.
A ještě jedna důležitá věc. Nikdy nesmýšlejte špatně o svém šéfovi. On bývá většinou hybnou silou vašeho profesionálního
růstu a spokojenosti ve vašem zaměstnání. Pokud jste přesvědčeni, že je to nebetyčný blbec, nedivte se ,
že jeho chování k vám je takové. I kdyby tohle vaše přesvědčení byla pravda, změňte ho. Změní se i jeho přístup k vám.
Jedna žena mě požádala o radu. Její šéf, podle jejího mínění, jí neustále šikanoval ve věcech, kterým sám rozuměl
mnohem méně než ona. Měla vůči němu takovou averzi a takový strach, že se roztřásla vždy, když ho jen zahlédla.
Při rozhovoru s ním nebyla schopna souvislé řeči. Nebyla sama, protože na tohoto člověka tak reagovala většina zaměstnanců.
Poradil jsem jí krátkou magickou formuli, kterou měla odříkávat hned po probuzení, těsně před spaním, během dne když měla čas a vždy před setkáním se svým šéfem. Díky této formuli začala svůj vztah k nadřízenému měnit. Po měsíci byla již schopna mluvit s ním a rozumě uvažovat. Po šesti týdnech byla schopna sama za ním přijít se svými návrhy na to, co by se mohlo ve firmě vylepšit, po dvou měsících již byla přesvědčená že její šéf je vlastně příjemný člověk i když trošku morous a po čtyřech měsících byla povýšena jako nejlepší pracovník na mnohem lépe placené místo.
Pokud máte podobného šéfa, změňte svůj přístup k němu a změníte i jeho. Mocnému proudu energie se odolat nedá.
Teď vám předložím po všech těch řečech funkční ověřený návod.
/http://www.magielasky.websnadno.cz/


RITUÁL PRO ZÍSKÁNÍ PRÁCE

Je mnoho lidí, kteří práci nemají, ale jen nemnoho z nich opravdu pracovat chce. Pokud práci nemáte odpovězte sami sobě
pravdivě na otázku jestli o ni stojíte, anebo vám současný stav vlastně vyhovuje. Někteří by práci chtěli,
ale jenom takovou a nebo makovou. Je mnoho výmluv, proč zrovna tohle není to pravé. Pokud jste opravdu v nouzi a opravdu
chcete pracovat potom vezmete jakoukoliv práci. Každá může totiž být příležitostí a odrazovým můstkem k vyšším cílům.
Je nutné si uvědomit, že k získání vhodné práce je nutné opět v sobě vytvořit podmínky, aby tvořivé síly mohly začít
pro vás pracovat. Přemýšlejte často o tom, co by jste rádi dělali, jak by vypadala vaše ideální práce.
Vytvořte svůj strategický plán k získání práce. Měl by obsahovat písemně zpracovaný životopis, ve kterém zdůrazníte
všechny své dosavadní úspěchy. Přemýšlejte nad každou vaší předností, jak a kdy se projevuje, kdy se dá využít,
jaký přínos by měla pro vašeho zaměstnavatele. Tímto cvičením budete postupně vytvářet patřičnou hladinu sebevědomí,
což je pro následnou magickou práci nezbytné. Dále si zapište všechna místa, kde se dá práce hledat. Inzeráty, internet,
úřady, známí, atd. Na každý den v týdnu si stanovte z tohoto seznamu alespoň jedno místo, kde hledat budete.
Tvořivé síly musíte přesvědčit, že opravdu práci hledáte.
Každé ráno po probuzení a každý večer před spaním budete provádět následující magické cvičení.

Lehněte si a uvolněte celé tělo. Spojte špičku palce a malíčku a v představě vejděte do chrámu Bílých mágů.
Usedněte tam do svého křesla. Na stole uprostřed chrámu svítí světlo absolutní lásky a moci. Celé vás prosvěcuje.
Cítíte, jak získáváte jeho moc. Jste středem vesmíru a jeho neomezeným vládcem. Každé vaše přání bude bezvýhradně
okamžitě splněno. Nad kamenným stolem visí černé plátno. Na něm je promítán starý černobílý film. Vidíte se v tomto filmu.
Nemáte v něm práci. Ale vy jste tady vládcem. Stačí vaše jediná myšlenka a celé plátno se sroluje a odletí vpravo mimo vaše
zorné pole a mimo chrám. Tam je navždy zamčeno do staré truhlice. Nad stolem v chrámu se objevuje nové, bílé plátno.
Vidíte se na něm, jak děláte to, co jste si vždy přáli a jak za tuto práci berete mnoho peněz.
Tuto představu si podržíte a odříkáte následující formuli:
Mám práci která mě baví a uspokojuje. Jsem prospěšný sobě i druhým lidem. Dělám svou práci nejlépe,
jak jen dokážu a jsem za to po zásluze oceněn. Vydělávám spoustu peněz. Cítím se šťastný.
Myslím, věřím, pomáhám a očekávám. Tak se staň.
Teď celé plátno i s vaší představou do sebe nasává světlo lásky, které v chrámu svítí, až je celé tímto světlem prozářeno.
Nyní celý obraz odešlete myšlenkou vlevo vzhůru tvořivým silám.

Je dobré toto cvičení provést nejen ráno a večer, ale ještě jednou během dne a doplnit ho rituálem ohně (najdete ho na stránce rituály).
A na závěr ještě jedna rada s magií nesouvisející. Vyhněte se těm nabídkám práce, kde se zdráhají vám hned napoprvé říct,
co by bylo náplní vaší práce a nebo dokonce vyžadují určitou investici. Ač tyto nabídky mají sebelepší vysvětlení,
splakali by jste nad výdělkem. /http://www.magielasky.websnadno.cz/Magicka-praxe.htmlRITUÁL PRO ZÍSKÁNÍ LÁSKY

Jak získat lásku a náklonnost
Láska, náklonnost, sympatie, to všechno by člověk chtěl mít. Jestliže svět kolem nás je složen z vibrací různých
frekvencí, potom některé z nich vnímáme positivně a některé negativně, záleží na tom, jak my sami jsme
naladěni.
Jsou frekvence, které jsou příjemné většině lidí. A cílem magického cvičení pro získání lásky,
by mělo být naladit se právě na tuto frekvenční úroveň. Víme už, že toho lze dosáhnout cíleným zacházením
s našimi myšlenkami, představami, pocity a očekáváními. Půjde nám tedy především o to, naladit se vnitřně
na pocit že jsme milováni a obdivováni. Jestliže máme s těmito vibracemi splynout, musíme také my cítit,
že opravdu milujeme ostatní lidi. Pokud se nám podaří s postojem že milujeme a jsme milováni ztotožnit,
potom nic nebrání pomocí dalších magických cvičení získat lásku či sympatie konkrétních lidí.
Má to však svoje zákonitosti a pravidla ať už technická a nebo etická. Ale o tom později.
Jak tedy v sobě vytvořit základ, pocit že miluji a jsem milován.

Co musíme udělat nejdříve je to, že eliminujeme v sobě všechny pocity opačné.
Jsou bezpochyby lidé, kteří jsou nám nepříjemní a mnohé dokonce nenávidíme.
Každý takový pocit, každou takovou myšlenku je třeba zastavit hned v zárodku.
My jsme milující a milované bytosti a máme pochopení pro slabosti druhých.
Kdo chce být protivný, ať je. Sám se připravuje o dar být milován. Dívejte se na takové lidi shovívavě.
Nekritizujte je. Jsou na nižším stupni vibračního pole než vy.
Možná vám je život postavil do cesty právě pro to, aby jste se naučili zaujmout k nim ten správný postoj.
Nesuďte druhé. Každý má právo na svůj pohled, i když je třeba odlišný od toho vašeho.
Naučte se nesobecky milovat sami sebe. Nemůžeme chtít lásku od druhých, pokud se sami nemáme rádi.
Napište si všechny své dobré i špatné vlastnosti a porovnávejte a rozvíjejte (viz škola magie).
Odpouštějte sobě i druhým (viz škola magie).
Naučte se stále chodit s úsměvem. Úsměv sám o sobě má magickou moc. Má vliv nejen na naše okolí,
ale i na nás samotné. Vyzkoušejte si nasadit úsměv a podržet ho alespoň půl minuty. Uvidíte,
jak se vám za tu půlminutu zlepší nálada. Cvičte úsměv a vytvořte si z něj zvyk.
Je to ta nejjednodušší cesta k srdci lidí.
A ještě jedna rada. Choďte vzpřímeně. Vzpřímené lidi vnímáme podvědomě jako sebejisté a přitažlivé.
Při rozhovoru s lidmi se jim dívejte na kořen nosu. Váš pohled tak bude mít magický účinek.
Následující cvičení je dobré cvičit minimálně dvakrát denně.RITUÁLY PRO ZÍSKÁNÍ LÁSKY

Udělejte si pohodlí. Spojte špičku malíčku a palce. V myšlenkách vejděte do chrámu Bílých mágů.
Okamžitě vás zaplaví světlo absolutní lásky, které zde svítí.
Tentokrát zde nejste sami. Stojíte v kruhu s mnoha lidmi a držíte se za ruce. Některé z nich poznáváte.
Jsou to ti o jejichž přízeň stojíte, ale je zde i mnoho neznámých lidí. Vy jste ten který zde vládne, j
e to vaše vůle, která se zde okamžitě vyplní. Cítíte, že jste milován všemi lidmi v celém vesmíru.
Světlo lásky, které zde svítí má teď růžovou barvu. Jak se držíte za roce, všechny vás toto světlo obklopuje.
Tuto představu si podržte a odříkejte v duchu následující formulku:
Jsem středem lásky. Láska je ve mne a láska mě obklopuje. Miluji lidi a lidi milují mne. Z
každého mého pohledu, každého gesta i činu je cítit láska. milován. Nesu v sobě světlo lásky
a rozsvěcím ho v každém, s kým se setkám. Miluji a jsem milován.
Myslím věřím pomáhám a očekávám. Tak se staň.
Celou představu teď v duchu obklopte zlatým světlem a odešlete tvořivým silám.
DSC_7954-300x199.jpg
Azazel.gif
TEMNÉ OBŘADY s využitím temných sil

Azazel má být také temným bohem spravedlnosti a pomsty; mistr temných umění a ochránce cestovatelů; také temný bůh věštění
Spolu s dědečkem Belzebubem měl chránit vzdušné cesty pro Boha
Bible uvádí, že Azazel učil muže vyrábět meče, nože, štíty a pancíře
V Grimoárech jako génius v práci s kovy, minerály a geologii

Teorie o mistru duchovní alchymie, která má co dočinění s přeměnou prvků do lidské duše, čerpající energii ze země (každá čakra zastoupena jedním kovem) a duchovní práce se zemí obecně
Teorie o učení kutí kovů jako duchovní záležitosti (duchovní zbraně); mistr na planety, souhvězdí a astrologii; zručný v umění, kosmetice, a špercích (vytváří krásu)Více zde: http://pekelne.webnode.cz

OBŘADY SMÍŘENÍ
- jsou obřadem smíru s Bohem
- tento obřad je dnes spojován se zpovědí knězi, očistami duchovního řádu, Liturgie svátostného smíření spojené bohoslužbou pro mnoho věřících, podmíněno je to zpovědí, otevřením se Bohu
- jsou vykonávány pomocí "obětí kozla a jeho krve", jsou vykonávány krví kozla pro Hospodina od Izraelitů ve Starém zákoně Bible, tak si pokládám otázku, zda a jak to vidí církev , když dnes je vše, co je spojeno s obětí, krví a zabíjením zvířete považováno za magii temných sil, jak se toto tedy slučuje s křesťanskou vírou...Podle mne je tedy i toto magickým obřadem a patří do hermetiky, ať už si to církev katolická připustí nebo ne./M. Abha Kunz
Den smíření
Texty z Bible
Lv 16,16.20–22.29–34; Iz 6,1–6
Základní verš
„Kdo je Bůh jako ty, který snímá vinu a promíjí přestoupení ostatku svého dědictví? Nebude
držet neustále svůj hněv, protože má zalíbení v milosrdenství. Znovu se nad námi slituje, po-
šlape naše viny a všechny naše hříchy uvrhneš do hlubin moře.“ (Mi 7,18.19; ČSP)
Den smíření neboli Jom kipur, jak o něm píše Lv 16, je nejdůležitějším ze starozákonních obřadů. Úmyslně
je zařazen v samém srdci knihy Leviticus, která je sama ve středu pěti Mojžíšových knih, aby nám pomohl
ilustrovat „nejsvatější“ charakter tohoto obřadu. Také se mu říká „sobota odpočinutí“ (Lv 16,31; BK) – tato
skutečnost zařazuje tento den přímo do pojetí soboty jako času, kdy máme odpočívat v tom, co Bůh,
Stvořitel a Spasitel, pro nás udělal a udělá. Tento týden budeme studovat, co se stalo v Den smíření v pozemské
svatyni, obzvláště obřady s dvěma kozly, které nám pomáhají lépe porozumět hlubším pravdám
o spasení a konci hříchu. /http://sobotniskola.casd.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one