i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

ŠAMAN A KOSMOLOGIE

šaman.jpg
ŠAMAN A KOSMOLOGIE
Základní premisou šamanismu je existence více paralelních světů ‒ materiálního
(naše realita ‒ země) a duchovního (jiné reality ‒ nebe a podsvětí). (Harner 1994: 21)
Duchovní svět představuje pravou podstatu věcí a bývá příčinou událostí, které se
odehrávají v našem materiálním světě. Obě reality jsou natolik propojeny, že skutky
ve světě duchů mají své důsledky v reálném světě, který vnímáme. „Úspěšné období
lovů nebo hladomor, zdravá komunita nebo epidemie mohou být připsány na konto
duchů. Šaman, pohybující se volně mezi těmito světy, vnímá jinou realitu a chápe,
nakolik to ovlivňuje dění v našem světě.“ (Vitebsky 1996: 20‒21)
Ve změněných stavech vědomí jsou šamani schopni přecházet z jedné roviny
vesmíru do druhé, tedy ze země na nebesa nebo ze země do podsvětí. Toto spojení
mezi jednotlivými rovinami umožňuje sama struktura světa. (Eliade 1997: 226) Svět
se dělí na tři oblasti ‒ horní (nebe), střední (země) a dolní (podsvětí), přičemž nebe
a podsvětí se ještě mohou členit na několik dalších částí. (Moos 2001: 19)
Sibiřští šamani od nepaměti věří, že svět je rozdělen na tři sféry. V prostřední
sféře žijí lidské bytosti, které se mohou dostat do vyšší pouze malým otvorem. Horní
sféra má pevný povrch s krajinou i se zvířaty a dělí se na několik dalších vrstev.
Podobným způsobem se rozčleňuje na vrstvy i dolní svět, který je často považován
za království mrtvých. Tyto sféry jsou v mnohém podobné našemu střednímu světu:
mají své řeky, hory i tvorstvo. Liší se však třeba tím, že zatímco v horní sféře panuje
noc, v naší je den. Nganasanové (Sibiř) byli přesvědčeni, že v dolním světě vládne
zima, a proto své zesnulé oblékali do kožešin. Jakuti (Sibiř) naopak věřili, že zima
vládne v horním světě, a tak se šamani shora vracívali pokryti rampouchy. (Vitebsky
1996: 17)
Kultury používají různé symboliky na vyjádření vzájemného spojení
a komunikace mezi těmito rovinami světa. Obvykle jsou propojeny Kosmickou osou,
sloupem, horou nebo stromem. Jako pomocný prostředek při přechodu do nebe
bývají uváděny žebříky, lana, schody, ale i kouř a oheň. (Moos 2001: 19)
Osa vesmíru byla znázorňována sloupy podpírajícími obydlí nebo jednotlivými
kůly, které se označují jako Sloupy světa. Podle Eskymáků (arktické pobřeží, Severní
Amerika, Grónsko, Sibiř) je sloup uprostřed jejich domů po všech stránkách totožný
se Sloupem nebes. Sojotové (Sibiř) zase přirovnávají Sloup nebes ke stanovému
kolíku, jež je považován téměř za božskou bytost. Konec posvátného kolíku zdobí
modré, žluté a bílé hadříky, které symbolizují barvy jednotlivých oblastí nebes. Pod
ním se nalézá menší kamenný oltář, na který se kladou obětiny. Sloup světa je někdy
postaven mimo dům, jako je tomu u starých Saamů (severní Skandinávie). Osťaci
(Sibiř) říkají těmto rituálním sloupům mocné sloupy ve Středu Města. (Eliade 1997:
227‒228)
Symbolika Kosmické hory a stromu se navzájem doplňuje. Někdy se oba tyto
symboly zaměňují, zpravidla se však doplňují. Oba jsou ovšem jen propracovanější
mystickou variantou Kosmické osy (Kosmického sloupu). Mongolové si představují
Kosmickou horu jako pyramidu se čtvercovým půdorysem, v jejímž středu je
Kosmický strom. Jeho kořeny pronikají do nitra hory a jeho koruna se rozprostírá na
jejím vrcholu. Bohové se živí plody tohoto stromu a démoni, ukrytí v puklinách
hory, na ně hledí plni závisti. Strom světa má pro šamana zásadní význam. Když
šplhá na rituální břízu, vystupuje ve skutečnosti na vrchol Kosmického stromu.
Z jeho dřeva si rovněž vyrábí buben. Symbolika Stromu zahrnuje také náboženskou
představu, že je zdrojem života a nesmrtelnosti. Podle Jakutů (Sibiř) se ve středu
země tyčí strom o osmi větvích – představuje jakýsi prvotní ráj, protože právě tam se
narodil první člověk a byl krmen mlékem ženy, která napůl vyčnívala z kmene
Stromu. Evenkové (Sibiř) věří, že duše dětí spočívají před narozením jako ptáčata na
větvích Kosmického stromu a tam že je také šamani přicházejí hledat. (Eliade 1997:
231‒233)
Zatímco šamani využívají střed světa (spojení mezi nebem, zemí a podsvětím)
k podnikání konkrétních extatických cest, ostatním příslušníkům společenství
umožňuje pouze vysílat modlitby a oběti k nebeským bohům. Skutečné spojení mezi
třemi vesmírnými oblastmi je výsadou jen šamanů. (Eliade 1997: 229)
/R.Štěpánková
28.10.2016 09:01:32
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one