Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
šaman-indián.jpg
ŠAMANOVI POMOCNÍ DUCHOVÉ


Šaman nemůže vykonávat svou profesi bez podpory pomocných duchů, kteří mu
pomáhají při jeho cestování do jiných světů. Mají-li podobu zvířete, mohou posloužit
jako dopravní prostředek a přenést ho na svém hřbetu. Mohou ho také varovat před
překážkami a skrytými nepřáteli, kteří se mu staví do cesty. Někdy šamanovi
propůjčí svou moc a schopnosti. Jedině s jejich ochranou může bez nebezpečí
podnikat extatické lety mezi zlé duchy a duchy mrtvých. Duchovní pomocníci jsou
také jeho učiteli. Školí šamana v magických technikách a zvyšují jeho vnímavost,
která vede k morálnímu a duchovnímu růstu. (Vitebsky 1996: 66)
Pomocnými duchy bývají zpravidla zvířata (orel, vlk, medvěd, jelen, zajíc atd.).
Mohou to však být i rostliny, zemřelí předci či duše mrtvých šamanů. Jejich podoba,
jména i počet jsou v každé kultuře jiné. Eskymáci na Aljašce věří, že čím víc jich
šaman má, tím je mocnější. (Eliade 1997: 90‒91)

I když je to mnohdy velmi obtížné, je potřeba rozlišovat mezi duchy pomocnými
a další kategorií duchů, kteří jsou silnější a jimž se říká duchové ochranní. (Eliade
1997: 89)

Rozdíl mezi těmito duchy je dostatečně zřejmý například u Jakutů ze Sibiře.
Každému šamanovi slouží jeden pomocný duch nazývaný ié-kyla, jež má podobu
zvířete. Jedinec, který má býka, hříbě, orla, losa nebo medvěda, je nejsilnější, naopak
ten, který má psa nebo vlka, je nejslabší. Zcela jinou bytostí je ämägät, představující
ducha ochránce. Je to obvykle duše mrtvého šamana nebo méně významný nebeský
duch. Jen jeho prostřednictvím šaman vidí a slyší. (Siroszewski 1902 in Eliade 1997:
90)

Šamanova identita se někdy překrývá s jeho duchem, a to po stránce psychické
i fyzické. Je-li pomocníkem například orel, šaman přebírá ptačí vlastnosti, myšlení
a cítění. Napodobuje jeho létání a zpěv. Obléká si ptačí masku a peří. Stává se tak
duchem orla. (Vitebsky 1996: 68)
Se svými duchovními pomocníky má šaman přátelský až důvěrný vztah. Pokud
je však nerespektuje a dobře o ně nepečuje, mohou ho opustit a dokonce mu začít
škodit./R.Štěpánková
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one