Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
12030434_987934654585910_7092108670222588799_o.jpg
MAGICKÁ LUNA

Luna a magie patří k sobě již odedávna. Luna je paní noci, světa temnot, tajemna. Je známa pod mnoha jmény a uctívala ji a uctívá řada kultur na celém světě. Když hledíme na stříbrný svit Luny, prozařující tmu noci, probouzí se v nás údiv. Muži i ženy jsou intimně spojeni s jejími měnícími se tvářemi - přibýváním, úplňkem, ubýváním a novem. Luna přitahuje vodu a vyvolává příliv a odliv. Přitahuje však i vodu v našich tělech a působí tak na náladu, spánek, zdraví.
Legendy
Díky stále se měnícímu a obnovujícímu cyklu byl Měsíc považována za nesmrtelný a za místo, kam odcházejí duše mrtvých. Mohl přinést blahodárný déšť, ale také rozpoutat bouři a zničit úrodu. Považovali ho tedy za nevypočitatelný a potenciálně ničivý. Měsíční božstva byla obdařena jak ničivou, tak tvořivou silou.

Mayská bohyně Měsíce se nazývala Ixchel. Byla obávaným původcem povodní a bouří. Její sukni zdobily kosti a korunu tvořil had. Navzdory tomu byla rovněž ochránkyní žen při porodu.V sumerské mytologii představoval hlavní měsíční božstvo muž - Sín. Spojovali jej s novým Měsícem a byl odpovědný za úrodnost země, produkci potravin a ochranu stád, zvláště hovězího dobytka. Obnovování posvátného manželství mezi mužským (přibývajícím) a ženským (ubývajícím) elementem lunárního cyklu prováděl král Uru, který ztělesňoval boha Sína, a kněžka, jež představovala bohyni. Rituálem umožňovali pokračování a součinnost těchto protikladů. V indiánské mytologii představoval univerzální spojení s Měsícem pavouk. Spřádal síť stvoření, vytvářel fyzický svět, a tak podporoval a vyživoval život na Zemi. Hlemýžď díky své vlhké stopě, která mizela a znovu se objevovala, byl též spojován s Měsícem. Lidé věřili, že je schopen cestovat do podsvětí a bez úhony se navracet. Mexický bůh Měsíce byl zobrazován v hlemýždí ulitě.
Bohyně
Člověk potřeboval rozlišovat měsíční fáze, a proto každou představovala jiná bohyně. Například Řekové uctívali Artemidu jako nov, Seléné jako úplněk a Hekaté jako ubývající měsíc. U Římanů se Artemis stala Dianou. Egyptský kult Eset, "Dobré matky", se rozšířil v Řecku a Římě a možná se stal i součástí kultu Panny Marie, která je rovněž paní Měsíce. Uctívání měsíčních bohyní bylo natolik významné, že se jim pravidelně obětovalo a konaly se posvátné rituály pro jejich usmíření. Jednotlivé fáze Měsíce byly plny tajemství cyklu života. Uctíváním bohyní se lidé snažili využít jejich vliv na takové záležitosti jako těhotenství, zemědělství nebo věštění.
Lunární svátky
Lunární rok se nepočítá po dnech, ale po měsících, jež se vždy skládají z přibývajícího Měsíce, úplňku, ubývajícího Měsíce a novu. Několik našich solárních svátků je lunárního původu a v minulosti měly své místo v lunárním kalendáři. Velikonoce se slaví vždy po prvním jarním úplňku. Keltské svátky Imbolc (I. února) a Beltine (I. května) jsou také zasvěceny Měsíci. Některé dny jsou zasvěceny lunárním bohyním. Jeden z Dianiných svátků se nazývá květnové Idy a připadá na květnový úplněk. V této době ženy čistily prameny a studánky a potom se vodou z nich omyly. Bylo to očišťování a zároveň povzbuzování plodnosti. Diana je také uctívána v měsíci sklizně. Svátek bohyně novoluní Hekaté připadá na 13. dubna. Je to doba, kdy ji lidé prosili o požehnání a o příznivé počasí pro žně.
Měsíc se uctívá v mnoha kulturách. Čung-čchiou-ťie je čínský Svátek středu podzimu, který se slaví 15. dne 8. lunárního měsíce, o úplňku koncem září, při němž se konají oběti a oslavy za bohatou úrodu.

Lunární cyklus uctívají pohané za úplňku. Součástí jejich obřadů je oslava úplňku a na závěr hostina na důkaz hojnosti mateřského aspektu Luny a její plodné zralosti v úplňku. V mnoha starých kulturách se zapalovaly pochodně, aby nasměrovaly měsíční paprsky k zemi a zajistily tak pokračování měsíčního vlivu na úrodu, rození dětí a příznivé počasí.
Také tanec okolo ohně je prastarým magickým úkonem. Když čarodějnice okolo něj tančí, dívají se do plamenů a kouře a přijímají tak sílu zvláštního koření a dřeva, které bylo předtím do ohně vhozeno. Podobného účinku dosahovali také tím, že pravidelně trávily úplňkové noci ve volné přírodě a přitom pozorovaly Měsíc. Tyto noční výlety byly lidem podezřelé. Čarodějnice a moudré ženy, jak se šeptalo, nechodily v měsíčním světle po lese jen proto, aby sbíraly rostliny a kořínky. Ve skutečnosti trávily noc ve volné přírodě, aby mohly nerušeně vzývat lesní skřítky, hvězdy a planety a především Měsíc. Z Měsíce, který uctívaly a který pro ně představoval „Trojnásobnou bohyni“, čerpaly svou kouzelnou moc zvanou „sila“, která se při úplňku znásobuje. Tato tajuplná „sila“ z nich vyzařující přechází do žen a propůjčuje jim magické schopnosti, například moc, která jim až do dalšího úplňku umožní přenášet dobré nebo špatné vlastnosti na lidi, na které upřou svůj pohled.
Novoluní
Novoluní se spojuje s Artemidou a ohlašuje počátek nového cyklu. V magii je to doba, která volá po nových příležitostech. V magickém kruhu se nový Měsíc nachází na východě - v místě, kde vychází, a v místě svítání. Tato útlá krása se považuje za zranitelné mládí, v němž je již obsažen blížící se úplněk, který však ještě nenastal. Nov je panna, nevinnost, početí. Je to vhodná doba pro práci na svém zdraví a osobním růstu a pro realizaci plánů pro nadcházející měsíc. Je to nejdůležitější období pro pochopení, může být ideální pro rozjímání a meditaci, hledání duchovního vedení Eset nebo Sofie, svatých žen moudrosti. Novoluní je časem černé magie, zvláště během zimních měsíců, kdy je málo světla. Novoluní končí přibližně tři dny před první čtvrtí.
První čtvrt je čas expanze, vývoje a růstu a může být využit stejně jako novoluní.
Úplněk
Měsíc v úplňku je nejplnější a nejplodnější. Je zastoupen bohyněmi Eset, Seléné a Dianou, symbolizuje plodnost, hojnost a osvícení. Je to Měsíc mocné ženské síly, plodivý, ten, který podněcuje semena k růstu. Měsíc v úplňku lze žádat, aby dal plodnost polím stejně jako plodnost tělu a bezpečí při plavbě. Nejmocnější dny jsou tři dny před úplňkem a v den úplňku.
Při obřadech úplňku velekněžka nakreslí posvátný kruh, ve kterém zaujme pozici pentagramu a přijímá měsíční energii. Ztělesňuje velké mysterium ženství. Když se nabije energií úplňku, může dovršit další cyklus ve svém životě i v životě své komunity.
Úplněk je také znám jako doba šílenství nebo náměsíčnictví. Mocná měsíční energie může vyvolat epileptický záchvat nebo zvýšit pravděpodobnost nehod. Lidé pod vlivem Měsíce jsou zranitelní, citlivější a neklidní.

Vliv úplňku na čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro, láska a nová síla. Každý z třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak každý z úplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají v magii.

Přibývající Měsíc
Je fáze od novoluní k úplňku, Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Období, kdy měsíc dorůstá je jako velký nádech. Za přibývajícího Měsíce lze konat obřady pro vytvoření nebo upevnění něčeho. Rostliny zasazené za přibývajícího měsíce lépe rostou a prospívají.
Ubývající Měsíc
Je to fáze od úplňku k novoluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Toto období si můžeme představit jako velký výdech. Ubývající Měsíc, poslední čtvrt, je dobou odhalení a pronikání do podstaty. Je to mocný čas uzdravování. Za ubývajícího Měsíce budeme žádat o zničení, oddělení nebo rozklad – např. chcete-li se zbavit nějakého zlozvyku. Rány se lépe hojí, když byla operace provedena za ubývajícího Měsíce.
Postavení Měsíce ve zvěrokruhu
Když se Měsíc na své cestě zvěrokruhem vždy na dva až tři dny zastaví, vznikne specifická okolnost i pro mágy a čarodějnice. Každé měsíční znamení má konkrétní význam, na který se musí při volbě doby vhodné pro kouzlo, brát ohled.
Znamení symbolizovala:
Měsíc v Beranu – ochrana, odvaha
Měsíc v Býku – láska, plodnost, majetek, růst, peníze
Měsíc v Blížencích – studium starých spisů, proroctví, přání
Měsíc v Raku – láska, rodina, city, očišťující a zasvěcovací obřady
Měsíc ve Lvu – velké obřady, tvořivost, sex, vášeň
Měsíc v Panně – uzdravení, uklidňující a očistné obřady
Měsíc ve Vahách – partnerství, vztahy, svatba, zbavování se vazeb, práce na zdokonalení sebe sama
Měsíc ve Štíru – obrana, odvaha, milostná magie, zbavování se strachu, zranitelnosti
Měsíc ve Střelci - cestování, odstranění problémů a krizí
Měsíc v Kozorohu – začarování, nové plány
Měsíc ve Vodnáři – mystéria, tajemství, pochopení
Měsíc v Rybách – rozšiřování vědomí, sny, magie, láska

Tyto věci připadají dnešnímu člověku značně komplikované. Komplikované to začínalo být ale až tehdy, kdy šlo o to, zvolit pro kouzlo nejvýhodnější planety a určit ideální čas. Po té záleželo ještě na přesném dodržování rituálů – rituální očišťování, přesně propočítané magické kruhy, předpisové oblečení a vhodné magické pomůcky. Ke speciální měsíční magii se nejlépe hodil proutek z vrby. Účinek rituálu se zesílí, když se bohyni Měsíce přinese kouřová oběť, nejlépe kouř z bobkového listu nebo myrty. Vykuřováním se vytvořily harmonické vztahy k vládnoucí planetě a krom toho se tím posvětily magické pomůcky – často to byl stříbrný kalich a měsíční kámen.

Rituály se již od antické doby jeden druhému podobají, což přirozeně závisí také na tom, že jsou z generace na generaci předávány tajnými knihami zvanými grimoáry. Tyto knihy byly velmi populární v 16. a 17. století. Z té doby se dochovala řada magických příruček. Nejstarší z nich jsou Šalamounovy klíčky.
"Modrý měsíc"
je řídký úkaz, kdy jsou během jednoho měsíce dva úplňky. Například ve 20. století byl "modrý měsíc" pouze čtyřicetkrát. "Modrý měsíc" bývá přibližně jednou za dva a půl roku. Je to zvláštní čas - zdvojnásobení síly Měsíce. Leckdo sice považuje modrý měsíc za nešťastný, ale ve skutečnosti je magický, dává příležitost zahájit některé dlouhotrvající činnosti. "Modrý měsíc" lze využít k zasetí semen budoucnosti, dostávají tak čas klíčit a růst až do příštího "modrého měsíce". Pokud se chcete pouštět do magie, měli byste být velice opatrní. Musíte si být velice přesně vědomi, co žádáte, protože Měsíc bude mocný a vaše úmysly zdvojnásobí.
Lidé narození v modrém měsíci mají velký potenciál, ale mohou mít potíže s uplatněním svých schopností. Jejich moc je i jejich slabinou a musí se naučit, jak své síly využít ve prospěch nejen svůj, ale především druhých.

Jiný druh "modrého měsíce" uvidíte, když budou ve vzduchu určité částice prachu a Měsíc dostane modrý nádech.
Využití Měsíce
Když pochopíte lunární rytmy a cykly, uvědomíte si, jak Měsíc působí na vás i vaše blízké. Zároveň tak lépe porozumíte jejich chování. Tyto znalosti však ještě lépe využijete, když ovládnete spletité síly Měsíce, což vám v mnoha ohledech přinese prospěch. Měsíční energie je mocná a mystická a vždy je vám k dispozici, pokud se dokážete sladit s jejími rytmy. Díky silnému vlivu Měsíce na počasí a růst, můžete jeho sílu využít na zahrádce při sázení, setí a sklizni v těch nejpříznivějších lunárních fázích. Vliv Měsíce vzrůstá mezi novoluním a úplňkem a poklesává s ubývajícím Měsícem.
Při rituálech a obřadech spojených s Měsícem mějte na paměti, že Měsíc, stejně jako jiné planety, se váže k určitým rostlinám. Měsíčními rostlinami jsou rostliny vodní, jako leknín a řeřicha potoční, ale i jasmín nebo mák. Všechny tyto květiny jsou bílé nebo rozkvétají v noci pod měsíčním vlivem. Zkuste dát měsíční květiny do vázy na noc úplňku nebo novu. Vrba je známa jako strom měsíčních přání. O přízeň požádáte tak, že na její větve v den měsíčního svátku uvážete stříbrné nebo světle modré stužky, tím přitáhnete pozornost k vašemu přání. Jiným měsíčním stromem je santal. Spojuje se s ochranou, očistou a uzdravením, při obřadech vyžadujících tyto skutečnosti se používají kousky kůry. Má příjemnou a uklidňující vůni. Používáním rostlin a květin se zvláštním měsíčním významem se vám zvýší cit pro Měsíc.

Měsíční talismany používané s ohledem na lunární cyklus vám pomohou rozvíjet vnímání. Tarotová karta X (Kolo života) se zobrazením Luny vám pomůže soustředit pozornost a stane se mocným prostředek ke spojení s lunárními jasnozřivými silami. Určité krystaly mají shodné vibrace s chladnou měsíční energií. Tyto krystaly pomohou sladit vaše vibrace s měsíčními, má to vliv na jasné snění, jasnozřivost, hluboké a přesné pochopení a lepší citové porozumění. To vše vám přiblíží magické tajemství Měsíce, podpoří vaši intuitivní moudrost a vyrovnají vám životní rytmus.
Zdroj: Měsíční znamení – Ute York, Čarodějnický slabikář – M. Košanová, Astrologie a váš osud – S. Morningstar ,Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com
01.02.2017 16:59:48
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one