Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
i286260064322303680._szw480h1280_.jpg
ZÁKONY UNIVERSA
SEDM ZÁKONŮ K ÚSPĚCHU
/podle knihy Deepak Chopra/1. ZÁKON ČISTÉ POTENCIALITY, neboli ZÁKON JEDNOTY /podle mne jde o zákon vnitřní jednoty a klidu a míru sebe sama, M.A.Kunz /

Jde o OBJEVENÍ SVÉ VLASTNÍ PODSTATY,
-kdo opravdu jste, objevení vibrace VAŠEHO DUCHA - vašeho vyššího já.
Každý je většinou ovládán svým egem- toto vaše "já" je pomíjivé, zmizí s tím,co jej probudilo, to znamená,že pokud se máte za člověka,jež si zakládá na tom,kdo je v práci nebo, kdo je svým vzděláním, potom tato vaše moc tohoto "já-ega" pomine, když přestane být důležité pro okolí-tedy společnost,či rodinu nebo přátele, kdo potom budete?...ano moc ega je tedy velmi pomíjivá, takže se znovu zeptejte sami sebe...KDO JSEM JÁ ?
-odpovědi dostáváte uvnitř sebe sama,když pomine vliv ega!!! Ten,jak říká autor knih o spiritualitě v tichu...stejně, jako to vnímají jogíni nebo jejich žáci,či budhisti....TICHO znamená vše, je to všeobjímající matka vnitřní moudrosti a otevírá čisté vědomí a pravdu uvnitř vás.

Praktikování ticha znamená vyhradit si určitý čas na pouhé Bytí,sama sebe.
-Pravidelné praktikování ticha podle toho, jak vám to vyhovuje, je jedním ze způsobů, jak prožít Zákon čisté potenciality. Dalším způsobem je denní meditace. Ideální by bylo, kdybyste meditovali alespoň třicet minut ráno a třicet minut večer. Prostřednictvím meditace se naučíte prožívat pole dokonalého ticha a čirého vědomí.
-Když objevíte svoji skutečnou podstatu a seznáte, kdo opravdu jste, je to právě ona znalost vlastního já, která vám umožní naplnit jakýkoli sen, protože vy sami jste nekonečnou možností, nezměrným potenciálem všeho, co bylo, je a bude.
-Co se vlastně děje, když se do tohoto prožitku ponoříte? Zpočátku to jen zintenzívní váš vnitřní dialog. Budete pociťovat silné nutkání věci vyslovovat nahlas. Když ale u mlčení vydrželi, jejich vnitřní dialog se postupně začal ztišovat. Ticho se brzy stane hluboké.
Je to proto, že mysl se po chvíli vzdá; uvědomí si totiž, že nemá význam, aby se stále točila dokola, když vy – vaše Já, duch, ten, který činí rozhodnutí – jste se dočasně vzdali mluvení. Když se pak vnitřní dialog ztiší, začnete prožívat tichost a klid pole čisté potenciality.
Tichost je prvním předpokladem projevení vašich tužeb a přání, neboť v tichosti spočívá vaše propojení s polem čisté potenciality, jež může sladit ve váš prospěch nekonečné množství detailů.
V Bibli stojí: „Ztište se, a vězte, že já jsem Bůh.“ Toho se dá dosáhnout pouze meditací.
-k objevení jednoty vnitřního ducha je možné také NESOUZENÍM -nikoho a ničeho/prostě nekritizujte,protože to vám vytváří další zbytečné negace a vnitřní dialog,což vás omezuje ve vnímání čisté pravdy uvnitř vás!!!
V knize „A Course in Miracles“ (Kurs zázraků) je modlitba, která říká: „Dnes nebudu soudit nic, co se stane.“ Nesouzení má za následek ztišení mysli. Je proto dobré zahájit den takovýmto předsevzetím. Během dne si ho připomínejte, a to zejména tehdy, když se přistihnete, že zase něco soudíte. Zdá-li se vám příliš obtížné dodržovat postoj nesouzení celý den, můžete začít tak, že si třeba řeknete, že následující dvě hodiny nebo jen hodinu nebudete nic soudit. Postupně lze časový horizont cvičení rozšiřovat.

MUSÍTE SE NAUČIT BÝT VE SPOJENÍ SE SVÝM NEJNITERNĚJŠÍM JÁ-duchem,PODSTATOU VAŠEHO BYTÍ. Tato pravá podstata je mimo vaše ego. Nemá strach a je svobodná; je imunní vůči kritice a nebojí se žádné výzvy. Nikomu nepodléhá, nikomu neporoučí a je magická, záhadná a vzrušující.
Spojení s pravou esencí vašeho bytí vám rovněž poskytne vhled do zrcadla vašich vztahů, neboť veškeré vnější vztahy jsou odrazem vašeho vnitřního vztahu k sobě samým. Chováte-li v sobě například pocity viny, strachu, máte-li pocit finanční nejistoty, nebo se vám zdá, že nejste dost úspěšní, budou také tyto pocity viny, strachu a nejistoty základními aspekty vaší osobnosti.
-Pak otevíráte prostor pro dynamickou aktivitu, zatímco jste současně nositeli tichosti této věčné, neohraničené, tvůrčí mysli. Unikátní a skvostná kombinace tiché, neohraničené a nekonečné mysli s dynamickou, ohraničenou individuální myslí představuje dokonalou simultánní rovnováhu tichého klidu a pohybu, jež mohou vytvořit, cokoli se jim zachce. Koexistence protikladů – klidu a dynamiky současně – vám přinese nezávislost na situacích, vnějších okolnostech, lidech i materiálních podmínkách.

-Když si tiše tuto skvostnou koexistenci uvědomíte a uznáte ji, propojíte se se světem energie – s kvantovou polévkou, nemateriální nehmotou, jež je zdrojem materiálního světa. Tento svět energie je dynamickým prouděním, je elastický, nezničitelný, proměnlivý a v neustálém pohybu, ale současně je též neměnný, tichý, klidný, věčný a nepomíjivý.
-Uchovávejte si svůj klid a neste si ho s sebou, ať vás vír událostí zanese kamkoli. Setrvávejte v klidu uprostřed jakéhokoli pohybu a dění. Chaotické dění okolo vás vám pak nikdy nezastíní rezervoár tvořivosti, jímž je pole čisté potenciality.
/úryvky z knihy Sedm zákonů úspěchu,Deepak Chopra/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one