Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
E.Naitingail.We-are-all-self-made.jpg
Magická slova

Z historie
Posilující slova mají svůj původ v nejranější historii a o jejich existenci nacházíme důkazy již ve starém Egyptě, kde se vyskytovaly jako součást pohřebních textů. Tyto texty obsahovaly zaříkávadla a zvláštní slova, která se měla pronášet nad tělem mrtvého faraóna. Zaříkávání prováděli při rozsáhlém rituálu královští kněží za pomocí Aniho papyru, někdy též označovaného za egyptskou Knihu mrtvých.

Magická slova se často používají při rituálech, aby pomohla praktikujícímu soustředit mysl nebo vyvolat síly, které budou nápomocné úspěšnému vykonání obřadu. Magická slova se používala po všechny věky v mnoha kulturách. V Novém zákoně jsme svědky toho, jak Ježíš používá magické věty a slova k uzdravování. Například v Markově evangeliu čteme: „Vzal ji za ruku a řekl: ,Talitha kum‘, což znamená: Děvče, pravím ti, vstaň!

Abrakadabra
Aleister Crowley strávil léta pátráním po magických slovech a připisuje se mu autorství slova „abrakadabra“, což je obměna dávného magického výrazu „abracadabra“. Ve své nejstarší podobě se abrakadabra v době římské říše vyrývalo na amulety jako ochrana proti nemocem. Mnozí vědci se pokoušeli vypátrat původ tohoto slova. Jako jednu možnost předkládají hebrejsko-aramejskou větu: avarah k’davarah. To znamená „stvořím, co řeknu“.
Abraxas
Jedním z nejtajemnějších magických výrazů je „abraxas“. Toto slovo bylo nalezeno na řeckých kamenech, kterým se říká kameny abraxas. Má se za to, že se používaly jako posvátné ochranné amulety. Význam slova se nikdy nepodařilo vypátrat, ale pravděpodobně má navodit sílu nekonečna a připomínat, že ve světě existuje jakási vyšší síla, jíž nemůžeme rozumět.
Původ tohoto slova je rozporuplný a někteří vědci se domnívají, že nenáleží k žádnému zvláštnímu dialektu. Bez ohledu na původ se zdá, že shrnuje všechna magická a tajemná posilující slova, jejichž účelem je přivolat nadpřirozené síly.

KAŽDÉ NAŠE SLOVO JE ENERGIE!!!!!!!!!!

A od tohoto se vše také odvíjí dál. Takže každičké slovo jde také vyjádřit pomocí matematické vědy,
to znamená, že každé slovo jde vypočítat, a to je už jasné vyjádření energetické hodnoty, proto i v magii je nesmírně důležité
volit správná slova, s tím cílením, kam chci namířit sílu energií, s nimiž právě v magii pracuji.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one