Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Ohnivý rituál.130301aso.jpg
MAGIE, JAKO NÁSTROJ


Mnozí tvrdí, že není rozdílu mezi druhy magie, když vezmeme, že je to pouhý druh nástroje, můžeme to tak vzít, ale je pravdou,že potřeba vždy myslet na to, jaký účel má splnit daný rituál a jakých sil a spojení sil budu k rituálu používat. Je pravdou, že pokud magické rituály vezmeme z této stránky, je opravdu magie jen jedna a má základy staletími prověřené fungování, a to i napříč tomu, že mnozí jí neustále nevěří.
Magie je tedy jen nástroj, který mág používá.
Mág je osoba se svobodnou volbou, který rituál a síly užívá!!!

Magie je v mnoha pohledech jen a jen nástroj, jak jsme se už v minulých článcích zmínili, jejím základem je používání síly jednotlivých živlů / oheň, voda, vzduch, země /. Mimo tyto základní věci se potom k těmto silám přidává také ostatní věci potřebné pro daná rituální provedení pro tu, kterou věc nebo účel.
Magie, jako taková není ani zlá, ani dobrá, je to jistý druh energie na vyšší nebo velmi vysoké vibraci, je to frekvence, na kterou se dostává mág při určitých životních postupech nebo při lépe řečeno poznáních fungujících energií a samozřejmě také při mnohých se poučeních, a možná také rituálních uzpůsobeních, či pokud funguje ve společenství, také při zasvěceních do určitých znalostí nebo řekněme pravidel,užívání nebo navození určitých vibrací a frekvencí energetických systémů, které hodlá používat.
Magie, jako nástroj je velmi složitá pro používání, a žel nikdo vás nenaučí, jak její proměnlivé frekvence bezpečně používat, bez toho, že v konečném důsledku obdržíte ztráty nebo dokonce se sami ztratíte v energiích odrazu, jež následují po vyslání energií provedeného rituálu.
Právě toto je ten problém, kdy nepoznáte, na které jste straně, zda se pohybujete ještě v kladných tocích nebo už jste za touhle pomyslnou čarou , a také, jak daleko vlastně jste přesáhli, či jste už opravdu daleko za čarou dobra a houpá se nad vámi "průšvih", který ani netušíte nebo tušíte, ale nevíte, kdy vám to spadne na hlavu, a do vašeho života. A energie toho "průšvihu", který jste sami zavinili v touze svého přání, vám zpřehází váš život až k základu, jen proto, že jste "něco, a u nějakého rituálku, zdánlivě přešvihli, či nedomysleli, či co horšího, ani jste netušili následek ". Žel, i o tom je OPRAVDOVÁ MAGIE, O TOM, CO SI SÁM VLASTNÍM ČINEM + mnohdy NEUVÁŽENÝM POKAZÍTE NA DLOUHÝ A DLOUHÝ ČAS...
DOPADY ENERGIÍ TAKTO VYVOLANÝCH, JSOU MNOHDY velmi BOLESTIVÉ, JAK V JEMNO-HMOTNÉM TĚLE, TAK SAMOZŘEJMĚ I VE HMOTNÉM VAŠEM ŽIVOTĚ, a co horšího začne to působit pomalu a jistě IHNED PO PROVEDENÍ RITUÁLU, kdy se SPUSTÍ "NOVÁ PŘÍČINA", jež vytváří onen "DOPAD ENERGIÍ NA VÁS ".
Hranice mezi tím, co je dobré a co zlé, je neznatelná a najednou jste nad propastí...a jste tam, ani jste sami nepoznali. Takže opravdu rozhodování, co a kde, a kdy používá mág je jen a jen na jeho vlastním rozhodnutí - TO JE TOTIŽ KAŽDÉHO VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST NA JEJÍMŽ ZÁKLADU SE POTOM ODVÍJÍ JEHO DALŠÍ ŽIVOT, PROTOŽE CO SÁM VYŠLU TO SE KE MNĚ VRÁTÍ ZNÁSOBENO JEŠTĚ SILOU VYSOKÉ VIBRACE, KTEROU DO TOHO VKLÁDÁM A POKUD POUŽÍVÁM TAKÉ I JEŠTĚ, JINOU SÍLU - NĚKOHO JINÉHO (oběť, život někoho nebo jeho fragmenty-krev,nehty,chlupy,vlasy, atd.,SÍLY SE NÁSOBÍ A NABALUJÍ+pokud díky mému přání, zemřela nějaká bytost, potom jsem právě PORUŠIL ZÁKLADNÍ ZÁKON "NECHAT ŽÍT" a tím už jsem v průšvihu!!! ) POTOM I tyto SÍLY NUTNO PŘIPOČÍST K NÁVRATOVÉMU ODRAZU A JEŠTĚ TAKÉ SÍLU DŮSLEDKOVOU = síla celého dopadu rituálu, tedy pokud někomu ublížil, jde o sílu sečtených bolestí, negací odporu a bezmoci a stresu, A TO JE DŮVOD, PROČ JE SÍLA NEGACÍ DALEKO VĚTŠÍ, PROTOŽE TO MÁ VELIKÝ ODPOR A MNOHDY OBROVSKÉ DOPADY NA CELÉ RODY, STÁTY, CELÉ OBLASTI A PO MNOHO STALETÍ -viz.působení kleteb, a to nejen kleteb na druhé, ale také svých vlastních, to znamená, že cokoli o sobě negativního řeknete se skládá v konečných důsledcích do obrovské síly kletby vlastní+k tomu nutno připočíst kletby od jiných a kletby z temných sil vyšších vibrací nebo dokonce kletby šamanské a nejvyššího řádu mágů, to se potom hezky nabaluje co?
Tak jsme si tu hezky rozebrali magii, jako nástroj, také jsme si nastínili § ZÁKONY, které není dobré porušovat, samozřejmě je jich mnohem více, ale základními jsou
-žij a nech žít
-akce a reakce
-zákon svobodné volby a rozhodnutí / jak moje, tak cizí/
-závazná smlouva s jinou bytostí /podepíšete-li ji vlastní krví, závazek trvá pro vás po celý život!!! / Toto jsou ty nejzákladnější zákony Universa, ale je jich mnohem více.
Pokud jste se rozhodli následovat tento nelehký úkol být mágem, stačí vždy zvažovat, že všechno, co, kde, kdy a komu uděláte, se bude odrážet ve vašem životě, a o to rychleji, budete-li používat ty nejvyšší toky energií, už do půl hodiny třeba budete znát, zda jste konali v dobrém nebo i v tom zlém směru, věřte, že vím,co tady píši, denně se totiž setkávám při svých karmických léčbách při tomto působení různých vibrací magií, a věřte nebo ne, i ten, kdo pomáhá se občas velmi "namočí do temných sil, jež ho semelou" ve svých působeních, protože dosah kleteb dávnověků je obrovská síla a je vážně dost velký problém mnohdy se jich zbavit, a věřte, že né každý mág a každý léčitel "smí zbavovat kleteb", protože to smí udělat jen mág s velkými znalostmi těchto energií, jak dobrých, tak těch ostatních a navíc musí mít ještě i sílu zbavit jich i sám sebe, pokud na něm ulpí, nejen tedy klienta, jež postižen přijde k němu pro pomoc očisty. A věřte, že na tomto "přecenění sebe sama mágem " může se ukončit bezproblémový jeho život mága a nastene mu život plný bolestí, problémů a nemocí, které nebude zvládat a nakonec jej i Universum odpojí od zdroje + EJHLE máme TU SITUACI, KDY SÁM MÁG NUTNĚ POTŘEBUJE POMOC + MUSÍ NAJÍT JINÉHO MÁGA, který mu bude smět pomoci ho zbavit spousty jeho potíží od působení entit, elementálů, eregorů a jiných bytostí a démonů,kteří působívají v kletbách vysokých frekvencí.
Chcete-li být mágem, zvažujte velmi dobře s čím pracujete a co se vám navrátí a v jaké síle, nazpět do vašeho života.
Na webu níže, si můžete pročíst možné dopady takových počínání, kdy netušíte, jaký dopad bude mít váš rituál, zdánlivě naprosto neškodný, a taky si raději ve vlastním zájmu pročtěte nejprve ,co to je magie, jak s ní pracovat, co používat,co ne, a jaké jsou zákony celého Universa, protože následně si můžete při jejich porušení zničit váš vlastní život, jen proto, že jste měli přání nejen pro osobní prospěch, ale navíc jste při rituálu používali magický symbol nebo "spojence", který vám zničí váš dosavadně relativně pokojný život.../zpracovala M.Abha Kunz
fire-priest-ritual.jpg
MÁGOVÉ DNES

Mág používající energii ve prospěch sebe i ostatních.
Takových lidí je dnes doufám větší množství, používají tuto velkou moc energie ve SPRÁVNÝCH FREKVENCÍCH, vědí, že energie a její použití a účinky se mu VRACÍ, JAKO BUMERANG. Takoví idé jsou dnes známí mezi námi, jako léčitelé, jako ti, co nám se neustále snaží pomáhat, jejich enerie je také velmi silná, ale pomáhá nám všem, její účinek se projevuje na celé planetě, v celém vesmíru, a samozřejmě ve všech dimenzích a prostorách celého Universa.
Tito mágové se totiž sami dobrovolně rozhodli používat tuto svou sílu k dobru všech i sebe. Znají a pamatují si důsledky svého negativního jednání v minulých životech, cítí intuitivně, že by se měli ubírat ve svém vývoji tímto POZITIVNÍM SMĚREM. Dají se na poznání svých i léčebných toků energií, a samozřejmě je využívají ve prospěch ostatních, což jim umožní odčinit tak ŠKODY, JEŽ SAMI KDYSI NAPÁCHALI. Takto postupně vylepšují své vibrace a postup vývoje, protože to je důvod, proč tuto sílu mají, nikoli ke škodě jiných i sebe sama. Všechno totiž opravdu souvisí se vším....Stejně se dočtete v mé knize o tocích energie celého Universa pod názvem "Vše souvisí se vším I.díl."
Mágové dnes, aneb co vysíláme a oni cítí
Jak poznáte mága, dnes?
Jak jste správně pochopili jsou kolem nás lidé, kteří umí zcela automaticky, vnímat naše myšlenky, mnozí toho začali využívat, pracují s touto energií, naučili se "znovu" pracovat s magií, sami si zvolí, zda budou této schopnosti využívat ve prospěch nás všech nebo se rozhodnou používat ji v tom negativním směru, ve službě ega, ať už vlastního nebo i ve službách pro jiné lidi s požadavky zcela nepřípustnými podle zákonů celého Universa, ve směru plnění přání jen jednotlivci, zcela sobeckých přání, jako je třeba užití v černé magii, k ovlivnění jednání osob, či dokonce k úmyslnému škození lidem kolem sebe.
Mnoho takových mágů tuto energii temných sil velmi dobře ovládá, ovšem je to z důvodů, že už s touto energií v minulých svých životech pracovali, znají její účinky, ale žel si vůbec neuvědomují, že škodí tak sobě, tomu pro koho pracují a také tomu komu škodí, a co více uškodí celému vesmíru i celému Universu, je to jednoduché udělat něco, co ani netuším, jaký to bude mít dosah ! A protože takový mág ice ovládá tento druh energie, ale už si " NEPAMATUJE DOSAH TOHO, CO UDĚLAL ". ..
Jak je poznáte?
Je to docela složité pro běžného člověka, protože není možné jeho energii hned rozpoznat, samozřejmě pro lidi, kteří neznají signály energií.
Naopak je tomu u lidí, kteří vládnou energiemi, mohou si ve vás doslova číst. Což je samozřejmě nadneseně řečeno, ae v pravdě to tak opravdu je. Víte proč? Jednoduše proto, že myšlenky mají své frekvence, mají svou vibraci, takže si vezmeme třeba normálně běžně jdoucího člověka do práce. Jde a ani netuší, že kolem sebe má určité frekvence, kde se vzaly? No samozřejmě z jeho myšlenek, protože těch máme v hlavě velké množství, ať už si to uvědomíte nebo ne, jsou kolem vás stále, tím se určuje také frekvence, kterou normálně kolem sebe vysíláme. Jdeme vlastně po cestě, a jen tak se nám honí v hlavě myšlenky. Děláme to zcela automaticky, ani si to neuvědomujeme, prostě to jde zcela automaticky. Vlastně zcela nekontrolovaně.
Denně nám tak hlavou projde asi 50-70 tisíc myšlenek, to říkají statistiky, takže bychom si měli uvědomit, že tyto frekvence každé naší myšlenky jsou pocititelné a pro mnohé i viditelné. A to jsou právě dnešní mágové, kdo toto nejen cítí, ale může také vidět nebo osahat si je. Nevěříte? Tak vám to dokáži. Jak to vlastně funguje? Jde tu o to, že běžně to vnímáme všichni, ale jen málo z nás umí diferencovat a prohlédnout si tuto energii, kterou sami a všichni kolem sebe vysíláme. Sami si uvědomte, že když jdete po chodníku, tak kolem sebe potkáváte lidi, mnozí z nich jdou ve vašem směru, takže se tyto energie a frekvence setkávají, podle toho v jaké frekvenci se každý nalézá, podle toho i vysílá určité frekvence, proto jsou nám jedni lidé naprosto nesympatičtí - odpuzují nás, jiní lidé jsou ve zcela jiné frekvenci a jsme k nim přitahováni nebo jsou nám velmi sympatičtí, a třeba k dalším lidem cítíme zcala lhostejnost, no a to je právě to, co mnoho z nás sice dělá, ale nevyužívá a na rozdíl od běžných lidí, mágové nás takto čtou - prohlédnou naše frekvence, tak mohou vlastně v nás i číst, vnímat naše myšlenky, vědí už dopředu o čem budeme mluvit v následném okamžiku a už také mají i odpovědi na otázky, které jsme ani nestihli položit, jen nám proběhly v mozku, ale běžně dnešní mágové, jen přeběhnou vaši auru, pokud k vám nic nemají a nezajímáte je, prostě vás nechávají na pokoji, jen projdou a vy ani netušíte, že ten čloověk ví, co vás trápí, vlastně jste to sami na sebe řekli, tou frekvencí, kterou vysílá váš mozek díky vašim myšlenkám.
Jak jste správně pochopili jsou kolem nás lidé, kteří umí zcela automaticky, vnímat naše myšlenky, mnozí toho začali využívat, pracují s touto energií, naučili se "znovu" pracovat s magií, sami si zvolí, zda budou této schopnosti využívat ve prospěch nás všech nebo se rozhodnou používat ji v tom negativním směru, ve službě ega, ať už vlastního nebo i ve službách pro jiné lidi s požadavky zcela nepřípustnými podle zákonů celého Universa, ve směru plnění přání jen jednotlivci, zcela sobeckých přání, jako je třeba užití v černé magii, k ovlivnění jednání osob, či dokonce k úmyslnému škození lidem kolem sebe.
Mág používající temnou energii ke škodě jiných i sebe.
Mnoho takových mágů tuto energii temných sil velmi dobře ovládá, ovšem je to z důvodů, že už s touto energií v minulých svých životech pracovali, znají její účinky, ale žel si vůbec neuvědomují, že škodí tak sobě, tomu pro koho pracují a také tomu komu škodí, a co více uškodí celému vesmíru i celému Universu, je to jednoduché udělat něco, co ani netuším, jaký to bude mít dosah ! A protože takový mág ice ovládá tento druh energie, ale už si " NEPAMATUJE DOSAH TOHO, CO UDĚLAL ". Dosahem toho je totiž odraz této negativní energie, a tím jsou ony kletby, které sám vyslovil. Takový odraz běží prostorem a časem v našem trojrozměrném prostoru. Tato energie DOSTIHNE MÁGA VŽDY, stejně tak DOSTIHNE tato energie TOHO, PRO KOHO BYLA URČENÁ, tedy prokletého a také energie DOSTIHUJE i OSOBU, PRO KTEROU MÁG POUŽIL TEMNÝCH ENERGIÍ !!! A potom se divíme, kde se v našem životě bere nezdar? A proč máme kletby v rodu nebo proč máme i vlastní kletby, ano to je proto, že tato energie sílí, čím více času a našich životů máme za sebou tím silněji tyto negace působí, ale o kletbách se dočtete v jiném článku. Ale pro ty, kdo se necítí dobře, mají stálou smůlu, problémy stále kolem sebe a cítí se spíše špatně, ano i vy můžete mít takovou energii na sobě, tedy ve své auře. Jak z toho?
http://www.spiritlecba.717.cz
Dolphins_Pentagram_by_LyricallySpeakin.jpg
TEORIE MAGICKÉ VĚDY

TEORIE MAGICKÉ VĚDY
Našla jsem krásné přirovnání a vysvětlení ,co a jak magická věda vlastně dělá, jen va stručnosti tedy použiji vysvětlení "kolegy mága", které jsem náhodou četla na internetu, doufám, že podle jeho vysvětlení to pochopí zcela jasně i laik, který sám zvažuje studia této věčné vědy magického umění.
Něco z teorie magické vědy
..."chcete-li studovat magii, začněte tím, že dobře pochopíte, co se naskytne vaší pozornosti ve vašem okolí. Všechny tyto věci, jež působí na vaše fyzické smysly, vůbec celý viditelný svět, to vše je zajímavé jen jako překlady – do hrubší řeči – zákonů a ideí, jež se vybaví z pocitů, jestliže tyto pocity byly nejen vsáty smyslovým ústrojím, ale i stráveny mozkem.
Jste-li lidmi vážnými, nezajímá vás na člověku šat, ale povaha, jeho způsob jednání. Šaty a hlavně způsob, jak je nosí, mohou ovšem přibližně naznačit jeho vychování, ale to vše je jen odlesk, jen více méně nepřesný obraz jeho pravé přirozenosti.
Tak i všechny fyzické zjevy, jež poutají naše smysly, jsou jenom reflexy, obrazy, jen pouhý šat vyšších prvků, totiž ideí. Tento bronz přede mnou není nic než šat, do něhož umělec oděl svou ideu: tato židle není nic než fyzický překlad řemeslníkovy idey; a tak je to v celé přírodě; strom, hmyz, květina jsou jen hmotným překladem ideální řeči – a to ve skutečném slova smyslu.
Tato řeč zůstává nepochopitelná pro vědce, jenž se zabývá jen šatem předmětů a zjevů, totiž úkazy samotnými, a jenž je jimi již cele zaujat; ale básníci a ženy chápou tuto tajemnou řeč lépe než jakoukoli jinou; neboť básníci a ženy instinktivně vědí, co je všeobecná láska.

Hned uvidíme, proč je magie vědou lásky. Prozatím se však vraťme ke svému kočáru.

Kočár, kůň, kočí; – v tom je celá filosofie, celá magie, – ovšem jen tehdy, jestliže hledíme na tento hrubý zjev jako na analogický1 (obdobný) vzor a jestliže jej dovedeme pozorovat.

Pozorovali jste, že kdyby inteligentní bytost – kočí – chtěla uvést do pohybu svůj kočár bez koně, kočár by se nehnul?

Nesmějte se a nenazývejte mne Calinem; neboť kladu-li vám tuto otázku, je to proto, že mnozí, velmi mnozí se domýšlejí, že magie je umění uvádět do pohybu kočáry bez koní, nebo, abych mluvil vyšší řečí, umění působit vůlí na hmotu, a to bez jakéhokoliv prostředníka.

Ale zapamatujme si tento první poznatek, že kočí se nemůže vézt na kočáru bez hybatele, jímž je v tomto případě kůň.

Pozorovali jste však, že kůň je silnější než kočí, ale že kočí přece pomocí uzdy užívá a ovládá hrubou sílu zvířete, které řídí.

Jestliže jste toto vše zpozorovali, jste již napůl mágy a můžeme bez obavy pokračovat v našem studiu, překládajíce stále vaše pozorování do „rozumové“ řeči.

Kočí představuje intelekt a hlavně vůli, čili to, co řídí celou soustavu, princip řídící.

Kočár představuje hmotu, to, co je nehybné a co nese vše, čili princip pohybovaný.

Kůň představuje sílu. Tím, že poslouchá kočího a působí na kočár, hýbe kůň celou soustavou. To je princip hybný, který je současně prostředníkem mezi kočárem a kočím a pojítkem, jež spojuje nositele se řiditelem, čili hmotu s vůlí.

Jestliže jste toto vše dobře pochopili, pak umíte pozorovat kočár a jste blízko tomu, abyste pochopili, čím je magie.

Chápete, že nejdůležitější je znalost umění, jak řídit koně, znát prostředky, jimiž se lze vyhnout jeho úskokům a kličkám, znát, jak ho v daném okamžiku přimět ke krajnímu vypětí sil a jak ho šetřit, je-li cesta dlouhá, atd. atd.

V praxi je kůň lidskou vůlí; kůň je životností, totožnou ve svých příčinách a účincích pro všechny neoduševněné bytosti; život je prostředníkem, pojítkem, bez něhož vůle stejně nebude s to působit na hmotu, jako nepůsobí kočí na kočár, jestliže jsme mu odvedli koně."
MÁGOVÉ DNES
Mág používající temnou energii ke škodě jiných i sebe.
Mnoho takových mágů tuto energii temných sil velmi dobře ovládá, ovšem je to z důvodů, že už s touto energií v minulých svých životech pracovali, znají její účinky, ale žel si vůbec neuvědomují, že škodí tak sobě, tomu pro koho pracují a také tomu komu škodí, a co více uškodí celému vesmíru i celému Universu, je to jednoduché udělat něco, co ani netuším, jaký to bude mít dosah ! A protože takový mág ice ovládá tento druh energie, ale už si " NEPAMATUJE DOSAH TOHO, CO UDĚLAL ". Dosahem toho je totiž odraz této negativní energie, a tím jsou ony kletby, které sám vyslovil. Takový odraz běží prostorem a časem v našem trojrozměrném prostoru. Tato energie DOSTIHNE MÁGA VŽDY, stejně tak DOSTIHNE tato energie TOHO, PRO KOHO BYLA URČENÁ, tedy prokletého a také energie DOSTIHUJE i OSOBU, PRO KTEROU MÁG POUŽIL TEMNÝCH ENERGIÍ !!! A potom se divíme, kde se v našem životě bere nezdar? A proč máme kletby v rodu nebo ...
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one