i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Pentagram.png
PENTAGRAM-symbol živlů a ochrany

-PENTA=znamená pět

Spirit=DUCH=tedy VY sám+Vaše duše/umístění,kde Vy sedíte u oltáříku+vše je před Vámi na něm
Fire=OHEŇ –tam dáte svíčku/na levou stranu stolu,máte-li oltářek,pro aktivaci živlů/ jinak je to levá ruka Vašetudy se spojuje tento živel s Vámi+poprosíte si tak o ochranu
Earth=ZEMĚ-je to na pravé straně stolu oltáříku/ miska s hlínou,zemí/ nebo je to Vaše pravá ruka/tato ruka aktivuje a spojuje se s živlem Zeměžádáte tak Zemi o doplnění energií a pomoc od zla na Zemi
Water=VODA –na levé straně stolu oltáře před Vámi-sklenice vody/jinak Vaše levá noha je tímto živlem ovlivněná
Air=VZDUCH-je na pravo před Vámi na oltáříku/ vonná tyčinka,kadidlo..vůně/, jinak ovlivněna je pravá noha+spojuje se se vzdušným živlem,když žádáte o ochranu živly

Jinak tento pentagram si můžete namalovat a dáte si to kdekoli,kde jste,také nakreslíte na práh domu-bytu=OCHANA PŘED VNIKNUTÍM ZLÝCH ENERGIÍ A OSOB-můžete také vyřknout toto ochranné zaklínadlo bílé magie:
ZAŘÍKÁVADLO BÍLÉ MAGIE:
„CHRAŇ VŠECHNY,kdo žijí v tomto domě nebo bytě,či prostoru PŘED VŠÍM NEGATIVNÍM A TAKÉ LIDMI SE ZLÝM ÚMYSLEM,DĚKUJI.“ Uděláte si po rituálu aktivace živlů nebo po relaxaci+poprosíte si o ochranu také svého andílka-vždy děkujte.

Takto zobrazené = PENTAGRAM-symbol komického čištění

Pozor na postavení tohoto symbolu-pokud ho obrátíte je to opačný symbol-tedy zlo a přivolávač negací!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obrácený dole představuje symbol černé magie-znamení černé magie –představuje Befometa = Satana,což je jiné pojmenování Teitana,což je starověké řecké jméno pro Satana , když toto jméno přepočteme, podle numerologie:
T 300
E 5
I 10
T 300
A 1
N 50
=666 Máme ono magické číslo černé magie,které ovšem můžeme, ČÍST I JINAK= jako číslo TROJITÉ HARMONIE
nebo jej obrátit na kladné číslo 999.

TROJITÁ HARMONIE

Je vlastně jen energeticky čtená číslice šest. A to má své veliká pozitiva. Toto číslo je nejen silně orientované
na harmonii energií, ale je také orientované na harmonii rodiny, harmonii SRDCE, TĚLA, DUŠE.
Toto je první trojité znázornění harmonií složeného čísla ze tří šestek.

Dalším vysvětlením je PŘIDRUŽENOST ČÍSLA ŠEST K PLANETÁRNÍM ENERGIÍM PLANETY VENUŠE, tato složená a násobená energetická vibrační hodnota tohoto
magického čísla 666, je velmi silná, a přináleží také silám Venuše, tedy silným silám LÁSKY, TOUHY A SPOJENÍ HARMONIE MUŽE A ŽENY.

Dalším vysvětlením je HARMONIE
-NAŠEHO DUCHA
-NAŠÍ AURY
-NAŠÍ MYSLI
-NAŠICH BUNĚČNÝCH TĚL

Zde vidíme, že jde jen o úhel pohledu, co je dobré a co je zlé. Je tedy jenom na nás, jak se díváme na tuto složeninu silných čísel 666. Nikde není dán pohled na toto číslo, ani pohled na tyto silné energie. Je tedy jen a jen na jednotlivcích, jak se na toto číslo podívají, a co pod jeho spojením chtějí uvidět. magie přírody jim dává mnohem více vysvětlení a mnohem víc pochopení, než jen těmito několika pohledy na energie složeného čísla 666./Marcela Abha Kunz
PENTAGRAM

Magie je samozřejmě nástroj, který se neobejde bez symbolů,
pomocí nichž také pracuje a funguje.

Prvními z nich jsou symboly živlů.
-oheň/ svíčka
-voda/ pohár vody
-vzduch/ aroma
-země/ zemina, kameny,krystaly
k tomu samozřejmě symbol ducha, k mnoha rituálům potřebujeme všech výše jmenovaných.

Druhým symbolem je SVÍČKA, která představuje svým hořením symbol přímo základní a vždy potřebný , alespoň
v našich podmínkách, kdy jen zřídka kdy mágové používají živly v jiné podobě, myslím v uzavřených prostorech / byt, dům, prostory, kde činí rituál /

Dalším symbolem každého mága je DÝKA /athame, kterou se směruje tok energií a také slouží k rituálům.
Každý mág by měl vlastnit tu svou, která nese také jeho energii, proto by měla být zvláště
pro jednotlivého mága, nejen specifická, ale dle toho také zdobená. měl by s ní denně pracovat
a přijít do styku. Dýku používá třeba pro odřezání bylinek, hub,či kmene kůry, aj.

Základním symbolem je PENTAGRAM.
Jde vlastně o hvězdicovitě tažené ohraničující čáry, jež vymezují zvláště každý živel-rohy, a ducha-vrchol.
Tento symbol, je velmi důležitý, pro každý rituál, bez něj jste jen o poloviční síle. Většina z lidí,
zná jednak pentagram vyobrazený VRCHOLEM NAHORU = PRO POZITIVNÍ MAGII, a také otočený opačně
VRCHOLEM DOLŮ = často užívaný PRO ČERNOU MAGII, ale dá se říci, že toto členění je NESPRÁVNÉ MÍNĚNÍ,
protože takto otočený pentagram je symbol použití pentagramu pro VYŠŠÍ ŘÁD MÁGA / pro II. a III.řádu mága/,
to jen pro vysvětlení mnohým, kteří jsou spíše neznalí, a mají jen kusé informace o tomto základním symbolu magie.

K základním symbolům patří i OSOBNÍ SYMBOL MÁGA, ten má každý mág svůj osobní a souvisí většinou s tím,
s jakými toky energií pracuje a s jakými "entitami" nebo elementály, či egregory navázal spojení a ony mu sdělily
nebo on jim určil/při nižších energiích/ daný symbol, kterým navazuje vždy kontakt s nimi!!!

Dalším symbolem je také symbol, či podoba ducha, boha, vyšších mocností, jimž je mág zasvěcen,či s nimi mág spolupracuje / modla,
symbol, který patří vyvolávané vyšší mocnosti /. Ta je samozřejmě zpodobněním oné vyšší síle z bytostí celého Universa. tato potom stojí nebo je umístěna také na "oltáři" pro rituály, které mág činí v kladném nebo i negativním směru.

Ostatní symboly jsou jen přídavnými, kterých je užíváno k tomu, kterému rituálu, jež mág dělá. Mezi ostatní symboly náleží
- kříže různých tvarů, dle zaměření mága
- geometrické tvary / kruh, čtverec,trojúhelník
- vševědoucí oko
- jin-yang symbol v kruhu
- had
- drak
- lev
- tygr
- Šalamounova Hvězda /šesti vrcholná hvězda, vzniká prolnutím dvou trojúhelníků/
a mnoho jiných dalších specifických symbolů, potřebných k určitým rituálům.PENTAGRAM

Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2×ruce, 2×nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.
Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hLava, další pak ruce a nohy.


PENTAGRAM
-je ovšem také symbol, jež za určitý čas - 5 let, opíše planeta Venuše při své oběžné dráze,
toto vypozorovali už lidé ve starověku, takže když si to uvědomíte, je to symbol, který zcela jistě nepatří,
ani Satanovi, jak se dočtete v mnoha knihách, což není pravdou, ale tento symbol náleží zas a jenom
planetám a tedy náleží k přírodním přirozeným věcem-propočtům dráhy planety Venuše.
- žel pomocí tohoto velice silně energizujícího symbolu lze dělat mnohé věci, jež mágové dobře znají,
tento symbol také náleží k symbolům magie druhéhho řádu, kde se hojně také využívá pro vyšší silnější
vibrování v energetickém poli
/Marcela Abha Kunz
KRUH

-je nejstarším označením, či vymezením nejen prostoru, ale i časového úseku

-označuje nekonečnost, jeho vymezení jde stále dokola a je tedy bez konce

KRUH

Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně
- nižší stav skrytých schopností
- vyšší stav skrytých schopností
- vytržení
- osvícení.
Tři spojené kruhy symbolizují zemi, nebe a ducha.
Kruh jako takový symbolizuje omezení v prostoru a ohraničení. používá se často
pro omezení působnosti síly, kterou užíváme při rituálech nebo pro ochranu před určitými silami.
Kruh je vždycky znakem nekonečna, určení energií stále jedoucích po určitých drahách,
označuje nikdy nekončící život, ale i energii./Marcela Abha kunz
08.03.2017 07:48:28
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one