Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
hexagram-šalamouna.jpg
Symbolika HEXAGRAMU
HEXAGRAM

-HEXA= šest
dle tohoto už je všem určitě jasné, z čeho byl a je odvozen název tohoto obrazce. Hexagram (z řečtiny).
Šesticípá hvězda, je znakem od nepaměti "židovského národa", proto ji známe také pod názvy, jako je Šalamounova
pečeť, a tak dále. To už, ale se dostáváme k jejím využívání.

-SEXA (z latiny označení pro číslici šest) = HEXA (z řečtiny, označení čísla šest) a nyní k tomu přidáme slovo GRAM
vzniknou nám tedy slova, jež nyní známe i v magické vědě:
-sexagram
-hexagram
obě dvě slova jsou tedy označením téhož, hvězdy o šesti vrcholech, jak vidíme na obrázku, jde , ale o takový jakýsi jednoduchý
"model našeho vesmíru", kde vrcholy jsou označeny jednotlivé planety, jen místo naší planety Země, je použit Měsíc, tedy Luna a její znamení.
Historie tohoto obrazce, je ale mnohem starší, jsou známé už z doby 6-8 tisíc let před naším letopočtem!!! Byly využívány, do kreseb mandal v Indickém Hinduismu, stejně, jako symbol "svastika" = známá jako hákový kříž, oba dva symboly jsou tedy mnohem starší, než je známe jen my, a oba byly také zcela JINAK VYUŽÍVÁNY ve staré Indii, a zvláště v Hinduismu!!! Objevují se už ve starých textech véd, kde se píše, že jde o toto jejich UŽITÍ:
-HEXAGRAM - JE OCHRANNÝM SYMBOLEM
-SVASTIKA - JE SYMBOL ŽIVOTA A ŠTĚSTÍ V NĚM
Temné síly magické je ovšem oba užívají trochu jinak, v jejich obrácené obrovské síle!!!

HEXAGRAM
-byl využíván samotným králem Šalamounem, o němž se do dnes tvrdí, že byl výjimečným a velice úspěšným mágem, který tohoto symbolu použil nejen do znaku své země, ale také do znaku při rituálech, jež prý denně používal.
6 vrcholů - tento počet u hvězdy označuje to, k čemu je určeno její použití!!!
-jako ochrana proti negacím
-jako tvoření hmotných statků/ hmota je tvořená ŠESTKRÁT komprimovanou=STLAČENOU, či lépe řečeno ZHUŠTĚNOU energií, tedy této energie je potřeba pro TVOŘENÍ A ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ PRO HMOTNÝ ŽIVOT, a o králi Šalamounovi bylo přeci známo, že měl nezměrný majetek a obrovské množství zlata, drahých kamenů a vládl nezměrnými silami energií, údajně dokázal zcela sám postavit chrám svému Bohu-jak asi, to do dnes se jen dohadujeme, ale už dnes víme, že třeba při POUŽITÍ LEVITUJÍCH kamenů a použitím TACHYONOVÉ ENERGIE, by toto bylo zcela možné, UMĚL TEDY POUŽÍVAT ZHUŠTĚNÍ ENERGIÍ a uměl používat správně HEXAGRAM?
Odpovědi na takové dotazy ponecháme, archeologům a vědeckým pracovníkům, my se zde budeme zaobírat symbolem HEXAGRAMU.

6 VRCHOLŮ - co symbolizuje?

ŠESTKA
-je magické číslo 6, už víme, že nám určuje ORIENTACI NA MATERIÁLNÍ SVĚT +určuje HUSTOTU ENERGIE, která je potřebná ke ZHMOTNĚNÍ VĚCÍ, tohle uměl užívat také Ježíš a indický nedávno zesnulý- Sai Bába, kteří zhmotňovali jídlo pro indické chudé!!!
-číslo 6 je také ZDVOJENÁ 3, také velmi magické číslo!!!
3 je jedním ze základních magických čísel, je v ní ukryta síla stvoření živoucího organismu-opět zde jde o energii, o níž tady mluvím-píši. Její síla je tedy dvojnásobná, než ENERGIE čísla TŘI, myslím že opětovně půjde o frekvence energií trojky a šestky-tedy jejich stlačení potřebné pro zhmotňování si věcí a své reality, možná pod tím bude ukryto mnohem více, než si sami vědci myslí!!! A proto také HEXAGRAM je symbolem STVOŘENÍ A ŽIVOTA ve hmotném světě, a právě proto byl zvolen hermetickou a magickou vědou, jako OCHRANNÝ SYMBOL ŽIVOTA, stejně, jako byl užíván v dávnověku.

6 VRCHOLŮ hexagramu
-šest vrcholů hvězdy, jsou tedy PRASTARÉ -tehdy známé planety se středovým Sluncem /jak vidíte na obrázku/ a hlavně jejich symbolizovaná síla=tedy jejich SÍLA ENERGIE
(vidíme i zde, že jde stále a jen O ENERGII A VIBRACE+JEJICH POUŽÍVÁNÍ A NASTAVENÍ). Je klidně zcela možné, že v tomto tkví
prapodstata využívání všech energií v našem vesmíru-naší galaxii. Proto také číslo ŠEST MÁ SYMBOL ŠTĚSTÍ, RADOSTÍ A ŽIVOTA!!!
Takto je také toto číslo symbolizováno v numerologiích světa.

SPOJENÍ ŽIVLŮ
-hexagram je tedy propojením všech základních prvků a živlů v našem vesmíru
je složen ze dvou prolnutých trojúhelníků!!!
V harmonickém propojení tvoří celý svět-pět je základních prvků+šestým je ona "tajemná síla tvoření"!!!
Hexagram je tvořen z mnoha trojúhelníčků, nikoli jen ze dvou hlavních, ale podíváte-li se na něj z dálky, je tvořen mnoha dalšími
trojúhelníky + TROJÚHELNÍK v magii slouží jako zaměřovač energie
- směřuje-li špice TROJÚHELNÍKU k předmětu, symbolu, člověku nebo místu, energie + PROUDÍ ENERGIE DO NĚJ!!!
- směřuje-li špice od člověka, věci, místa, potom SE ENERGIE z něj UVOLŇUJE!!!
- TROJÚHELNÍK postavený na svou základnu, ENERGII VYSÍLÁ DO PROSTORU!!!

HERMETIKA A HEXAGRAM
Hermetika jde ve výkladu symboliky tohoto jednoduchého geometrického útvaru ještě dál.
-6 je jako šestá planeta od slunce - tedy Saturn.
Symbolika Saturnu je opět spojení nespojitelného, protiklady, které se harmonicky střetávají a dávají dohromady jeden celek.
Odtud už není daleko k proslulému "jak nahoře, tak i dole" a tak se hexagram stává univerzálním symbolem hermetismu a jednoduché načtrnutí šesti čar obsahuje prý PRASTAROU moudrost Smaragdové desky./Mak
08.03.2017 08:51:41
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one