Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
-živly rozložení-uvod10.gif
CO JE DOBŘE ZNÁT ve vědě magické
nejlépe hned od začátku, kdy se rozhodnete s ní spřátelit.

Rozložení živlů kolem nás i v nás-jen v obecném pojetí samozřejmě,
každý živel má svou působnost a také místo působení v těle i kolem našeho těla.
Dle obrázku jde jen o velmi obecnou ukázku toho, jak asi přibližně živly působí,
jaké ovšem mají také nasměrování to je lépe viditelné na vysvětlení, například ke kterému živlu co
patří- např.
-k východu náleží živel tvoření - Oheň
-k jihu patří živel korigující tvoření - Voda
-k západu patří živel všudy přítomný - Vzduch
-k severu patří živel na němž jsme závislí - Země, dle tohoto rozdělení také náleží
andělé pro vládnutí s jednotlivými živly a umožňující jejich aktivaci v nás i kolem nás.
CO JE DOBRÉ ZNÁT

Barvy svíček a planet k nim řazených:

-neštěstí a potíže- Pluto-ocelová, kovová
-smrt=Saturn=černá
-láska=Venuše=zelená
-peníze,majetek=Slunce=zlatá
-inteligence=Merkur=oranžová
-síla=Mars=červená, až krvavá jasná červeň
-hojnost-Země-zelená, hnědá, měděná
-úspěch- Jupiter--oranžovo-béžová
-empatie, city - Měsíc- modravá, růžová, oranžová až krvavá červeň
stažený soubor (7).jpg
ATHAME - magická dýka


ATHAME

Je rituální dýka nebo nůž, který je váš osobní, a jedinečný!!!
Používá se ho pro třeba řezání bylin, nebo na směrování energií,
ale žel v černé magii pro obřad s obětováním, či jen pro jemný vpich,či řez pro krev mága.

Vše, co je spjato s krví, obětí a smrtí druhé bytosti, tedy i zvířete, patří do rituálů ČERNÉ MAGIE!!!
Je nutno si při tom uvědomit, že pokud někdo umírá pro moji nebo něčí prospěch, bude síla odrazu
znatelně převyšovat sílu do toho vloženou+bude tedy následný dopad energií na mága i toho, kdo si
objednal tyto služby černé magie !!! DOPAD TAKOVÉ ZPĚTNÉ ENERGIE PŮSOBÍ NAPŘÍČ ČASO-
PROSTORU A NAPŘÍČ VŠEMI ŽIVOTY !!!
images (4)a.jpg
PŘIPOMENUTÍ - ZÁKLADNÍCH POJMŮ A VYMEZENÍ MAGICKÉ VĚDY

- NENÍ ROZDÍLU MEZI MAGIÍ BÍLOU A TEMNOU -OBĚ PATŘÍ DO FREKVENCÍ MOCNÝCH ENERGETICKÝCH VLN, KTERÉ NÁM MOHOU JAK POMÁHAT, TAK NÁM ŠKODIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- BÍLÁ MAGIE -JE TA, CO NÁM NESE UŽITEK A NIKOMU NEŠKODÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-ČERNÁ MAGIE JE TA, CO NÁM I OSTATNÍM ŠKODÍ A NĚJAKÝM ZPŮSOBEM UBLIŽUJE!!!!!!!!!!!!!!!

Pojem "zlá, negativní, špatná" jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému!!!

K ČERNÉ MAGII nepostradatelně patří rituály, invokace = VZÝVÁNÍ. Kniha Abramelinova má základ v Kabale.Ukazuje, jak získat svého osobního padlého anděla ku prospěchu svému, který nás učí, jak ovládnout démony, a jak správně zacházet s kabalickými čtverci. V celé knize je stále dokola doporučováno, že zájmem není škodit, pouze získat pro sebe. Ovšem i tak je kniha řazena do černé magie.

I černá magie PODLÉHÁ ZÁKONŮM AKCE A REAKCE, ač se to nezdá platí tyto zákony velmi přesně, jako jinde v celém Universu. Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře POSÍLENÁ SILOU, KTEROU DO TOHO SÁM VLOŽÍ + ODRAZEM TÉTO SÍLY, ať již bude záporná nebo kladná!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud již někdo chce začít, praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A každý, kdo chce začít praktikovat TUTO ČERNOU MAGII, BY I MĚL UVĚDOMIT TOTO

- Měl by být vyrovnaný sám se sebou. (Být vnitřně silný)
- Být k sobě upřimný a nepouštět se do magických operací, které jsou nad jeho rámec možností.
- Uvědomit si že cokoli udělám, vrátí se mě posíleno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Být si vědom toho, že MAGIE NEMÁ HRANICE, a JE velmi TĚŽKÉ ROZEZNAT HRANICI pozitiv a negativity!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Církev vs Magie: Pohled církve (a to nejen katolické) byl je a bude vždy varující. Dle jejího učení člověk nemá nahlížet věci,které mu nepřísluší - věštění a podobně. K ovlivnění počasí má dojít skrze přání-modlitbu. Co je nad to, je ze Zlého. Nejde o to škodit nebo neškodit v tom rozdíl v černotě a bílosti magie není. Dokonce pojem bílá je zavádějící,jako by byla méně nebezpečná. Ona má jen sílu,kterou jinak směruje!!!. Silná osobnost může odolat a sílu k destruktivním účelům prostě nepoužije + tlakům,které na ní začnou vždy působit, odolá, protože tyto MAGICKÉ SÍLY totiž vždy vyžadují něco za něco!!!
Je to tvrdý obchod. Na druhou stranu se uznává, že za určitou cenu dostanou lidé počem v dané chvíli touží. Rozhodnutí je na každém. Exorcisté pak mají hodně co dělat,aby činy z nerozumu napravili. OVŠEM, ne vše tajemné souvisí s magií a rituály, a rozlišit je v této věci asi úkol nejtěžší!
/úvod do magické vědy/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one