Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Magie začátečníka

hexagram-šalamouna.jpg
HEXAGRAM

-HEXA= šest
dle tohoto už je všem určitě jasné, z čeho byl a je odvozen název tohoto obrazce. Hexagram (z řečtiny).
Šesticípá hvězda, je znakem od nepaměti "židovského národa", proto ji známe také pod názvy, jako je Šalamounova
pečeť, a tak dále. To už, ale se dostáváme k jejím využívání.

-SEXA (z latiny označení pro číslici šest) = HEXA (z řečtiny, označení čísla šest) a nyní k tomu přidáme slovo GRAM
vzniknou nám tedy slova, jež nyní známe i v magické vědě:
-sexagram
-hexagram
obě dvě slova jsou tedy označením téhož, hvězdy o šesti vrcholech, jak vidíme na obrázku, jde , ale o takový jakýsi jednoduchý
"model našeho vesmíru", kde vrcholy jsou označeny jednotlivé planety, jen místo naší planety Země, je použit Měsíc, tedy Luna a její znamení.
Historie tohoto obrazce, je ale mnohem starší, jsou známé už z doby 6-8 tisíc let před naším letopočtem!!! Byly využívány, do kreseb mandal v Indickém Hinduismu, stejně, jako symbol "svastika" = známá jako hákový kříž, oba dva symboly jsou tedy mnohem starší, než je známe jen my, a oba byly také zcela JINAK VYUŽÍVÁNY ve staré Indii, a zvláště v Hinduismu!!! Objevují se už ve starých textech véd, kde se píše, že jde o toto jejich UŽITÍ:
-HEXAGRAM - JE OCHRANNÝM SYMBOLEM
-SVASTIKA - JE SYMBOL ŽIVOTA A ŠTĚSTÍ V NĚM
Temné síly magické je ovšem oba užívají trochu jinak, v jejich obrácené obrovské síle!!!

HEXAGRAM
-byl využíván samotným králem Šalamounem, o němž se do dnes tvrdí, že byl výjimečným a velice úspěšným mágem, který tohoto symbolu použil nejen do znaku své země, ale také do znaku při rituálech, jež prý denně používal.
6 vrcholů - tento počet u hvězdy označuje to, k čemu je určeno její použití!!!
-jako ochrana proti negacím
-jako tvoření hmotných statků/ hmota je tvořená ŠESTKRÁT komprimovanou=STLAČENOU, či lépe řečeno ZHUŠTĚNOU energií, tedy této energie je potřeba pro TVOŘENÍ A ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ PRO HMOTNÝ ŽIVOT, a o králi Šalamounovi bylo přeci známo, že měl nezměrný majetek a obrovské množství zlata, drahých kamenů a vládl nezměrnými silami energií, údajně dokázal zcela sám postavit chrám svému Bohu-jak asi, to do dnes se jen dohadujeme, ale už dnes víme, že třeba při POUŽITÍ LEVITUJÍCH kamenů a použitím TACHYONOVÉ ENERGIE, by toto bylo zcela možné, UMĚL TEDY POUŽÍVAT ZHUŠTĚNÍ ENERGIÍ a uměl používat správně HEXAGRAM?
Odpovědi na takové dotazy ponecháme, archeologům a vědeckým pracovníkům, my se zde budeme zaobírat symbolem HEXAGRAMU.

6 VRCHOLŮ - co symbolizuje?

ŠESTKA
-je magické číslo 6, už víme, že nám určuje ORIENTACI NA MATERIÁLNÍ SVĚT +určuje HUSTOTU ENERGIE, která je potřebná ke ZHMOTNĚNÍ VĚCÍ, tohle uměl užívat také Ježíš a indický nedávno zesnulý- Sai Bába, kteří zhmotňovali jídlo pro indické chudé!!!
-číslo 6 je také ZDVOJENÁ 3, také velmi magické číslo!!!
3 je jedním ze základních magických čísel, je v ní ukryta síla stvoření živoucího organismu-opět zde jde o energii, o níž tady mluvím-píši. Její síla je tedy dvojnásobná, než ENERGIE čísla TŘI, myslím že opětovně půjde o frekvence energií trojky a šestky-tedy jejich stlačení potřebné pro zhmotňování si věcí a své reality, možná pod tím bude ukryto mnohem více, než si sami vědci myslí!!! A proto také HEXAGRAM je symbolem STVOŘENÍ A ŽIVOTA ve hmotném světě, a právě proto byl zvolen hermetickou a magickou vědou, jako OCHRANNÝ SYMBOL ŽIVOTA, stejně, jako byl užíván v dávnověku.

6 VRCHOLŮ hexagramu
-šest vrcholů hvězdy, jsou tedy PRASTARÉ -tehdy známé planety se středovým Sluncem /jak vidíte na obrázku/ a hlavně jejich symbolizovaná síla=tedy jejich SÍLA ENERGIE
(vidíme i zde, že jde stále a jen O ENERGII A VIBRACE+JEJICH POUŽÍVÁNÍ A NASTAVENÍ). Je klidně zcela možné, že v tomto tkví
prapodstata využívání všech energií v našem vesmíru-naší galaxii. Proto také číslo ŠEST MÁ SYMBOL ŠTĚSTÍ, RADOSTÍ A ŽIVOTA!!!
Takto je také toto číslo symbolizováno v numerologiích světa.

SPOJENÍ ŽIVLŮ
-hexagram je tedy propojením všech základních prvků a živlů v našem vesmíru
je složen ze dvou prolnutých trojúhelníků!!!
V harmonickém propojení tvoří celý svět-pět je základních prvků+šestým je ona "tajemná síla tvoření"!!!
Hexagram je tvořen z mnoha trojúhelníčků, nikoli jen ze dvou hlavních, ale podíváte-li se na něj z dálky, je tvořen mnoha dalšími
trojúhelníky + TROJÚHELNÍK v magii slouží jako zaměřovač energie
- směřuje-li špice TROJÚHELNÍKU k předmětu, symbolu, člověku nebo místu, energie + PROUDÍ ENERGIE DO NĚJ!!!
- směřuje-li špice od člověka, věci, místa, potom SE ENERGIE z něj UVOLŇUJE!!!
- TROJÚHELNÍK postavený na svou základnu, ENERGII VYSÍLÁ DO PROSTORU!!!

HERMETIKA A HEXAGRAM
Hermetika jde ve výkladu symboliky tohoto jednoduchého geometrického útvaru ještě dál.
-6 je jako šestá planeta od slunce - tedy Saturn.
Symbolika Saturnu je opět spojení nespojitelného, protiklady, které se harmonicky střetávají a dávají dohromady jeden celek.
Odtud už není daleko k proslulému "jak nahoře, tak i dole" a tak se hexagram stává univerzálním symbolem hermetismu a jednoduché načtrnutí šesti čar obsahuje prý PRASTAROU moudrost Smaragdové desky./Mak
fire-priest-ritual.jpg
MÁGOVÉ DNES

Mág používající energii ve prospěch sebe i ostatních.
Takových lidí je dnes doufám větší množství, používají tuto velkou moc energie ve SPRÁVNÝCH FREKVENCÍCH, vědí, že energie a její použití a účinky se mu VRACÍ, JAKO BUMERANG. Takoví idé jsou dnes známí mezi námi, jako léčitelé, jako ti, co nám se neustále snaží pomáhat, jejich enerie je také velmi silná, ale pomáhá nám všem, její účinek se projevuje na celé planetě, v celém vesmíru, a samozřejmě ve všech dimenzích a prostorách celého Universa.
Tito mágové se totiž sami dobrovolně rozhodli používat tuto svou sílu k dobru všech i sebe. Znají a pamatují si důsledky svého negativního jednání v minulých životech, cítí intuitivně, že by se měli ubírat ve svém vývoji tímto POZITIVNÍM SMĚREM. Dají se na poznání svých i léčebných toků energií, a samozřejmě je využívají ve prospěch ostatních, což jim umožní odčinit tak ŠKODY, JEŽ SAMI KDYSI NAPÁCHALI. Takto postupně vylepšují své vibrace a postup vývoje, protože to je důvod, proč tuto sílu mají, nikoli ke škodě jiných i sebe sama. Všechno totiž opravdu souvisí se vším....Stejně se dočtete v mé knize o tocích energie celého Universa pod názvem "Vše souvisí se vším I.díl."
Mágové dnes, aneb co vysíláme a oni cítí
Jak poznáte mága, dnes?
Jak jste správně pochopili jsou kolem nás lidé, kteří umí zcela automaticky, vnímat naše myšlenky, mnozí toho začali využívat, pracují s touto energií, naučili se "znovu" pracovat s magií, sami si zvolí, zda budou této schopnosti využívat ve prospěch nás všech nebo se rozhodnou používat ji v tom negativním směru, ve službě ega, ať už vlastního nebo i ve službách pro jiné lidi s požadavky zcela nepřípustnými podle zákonů celého Universa, ve směru plnění přání jen jednotlivci, zcela sobeckých přání, jako je třeba užití v černé magii, k ovlivnění jednání osob, či dokonce k úmyslnému škození lidem kolem sebe.
Mnoho takových mágů tuto energii temných sil velmi dobře ovládá, ovšem je to z důvodů, že už s touto energií v minulých svých životech pracovali, znají její účinky, ale žel si vůbec neuvědomují, že škodí tak sobě, tomu pro koho pracují a také tomu komu škodí, a co více uškodí celému vesmíru i celému Universu, je to jednoduché udělat něco, co ani netuším, jaký to bude mít dosah ! A protože takový mág ice ovládá tento druh energie, ale už si " NEPAMATUJE DOSAH TOHO, CO UDĚLAL ". ..
Jak je poznáte?
Je to docela složité pro běžného člověka, protože není možné jeho energii hned rozpoznat, samozřejmě pro lidi, kteří neznají signály energií.
Naopak je tomu u lidí, kteří vládnou energiemi, mohou si ve vás doslova číst. Což je samozřejmě nadneseně řečeno, ae v pravdě to tak opravdu je. Víte proč? Jednoduše proto, že myšlenky mají své frekvence, mají svou vibraci, takže si vezmeme třeba normálně běžně jdoucího člověka do práce. Jde a ani netuší, že kolem sebe má určité frekvence, kde se vzaly? No samozřejmě z jeho myšlenek, protože těch máme v hlavě velké množství, ať už si to uvědomíte nebo ne, jsou kolem vás stále, tím se určuje také frekvence, kterou normálně kolem sebe vysíláme. Jdeme vlastně po cestě, a jen tak se nám honí v hlavě myšlenky. Děláme to zcela automaticky, ani si to neuvědomujeme, prostě to jde zcela automaticky. Vlastně zcela nekontrolovaně.
Denně nám tak hlavou projde asi 50-70 tisíc myšlenek, to říkají statistiky, takže bychom si měli uvědomit, že tyto frekvence každé naší myšlenky jsou pocititelné a pro mnohé i viditelné. A to jsou právě dnešní mágové, kdo toto nejen cítí, ale může také vidět nebo osahat si je. Nevěříte? Tak vám to dokáži. Jak to vlastně funguje? Jde tu o to, že běžně to vnímáme všichni, ale jen málo z nás umí diferencovat a prohlédnout si tuto energii, kterou sami a všichni kolem sebe vysíláme. Sami si uvědomte, že když jdete po chodníku, tak kolem sebe potkáváte lidi, mnozí z nich jdou ve vašem směru, takže se tyto energie a frekvence setkávají, podle toho v jaké frekvenci se každý nalézá, podle toho i vysílá určité frekvence, proto jsou nám jedni lidé naprosto nesympatičtí - odpuzují nás, jiní lidé jsou ve zcela jiné frekvenci a jsme k nim přitahováni nebo jsou nám velmi sympatičtí, a třeba k dalším lidem cítíme zcala lhostejnost, no a to je právě to, co mnoho z nás sice dělá, ale nevyužívá a na rozdíl od běžných lidí, mágové nás takto čtou - prohlédnou naše frekvence, tak mohou vlastně v nás i číst, vnímat naše myšlenky, vědí už dopředu o čem budeme mluvit v následném okamžiku a už také mají i odpovědi na otázky, které jsme ani nestihli položit, jen nám proběhly v mozku, ale běžně dnešní mágové, jen přeběhnou vaši auru, pokud k vám nic nemají a nezajímáte je, prostě vás nechávají na pokoji, jen projdou a vy ani netušíte, že ten čloověk ví, co vás trápí, vlastně jste to sami na sebe řekli, tou frekvencí, kterou vysílá váš mozek díky vašim myšlenkám.
Jak jste správně pochopili jsou kolem nás lidé, kteří umí zcela automaticky, vnímat naše myšlenky, mnozí toho začali využívat, pracují s touto energií, naučili se "znovu" pracovat s magií, sami si zvolí, zda budou této schopnosti využívat ve prospěch nás všech nebo se rozhodnou používat ji v tom negativním směru, ve službě ega, ať už vlastního nebo i ve službách pro jiné lidi s požadavky zcela nepřípustnými podle zákonů celého Universa, ve směru plnění přání jen jednotlivci, zcela sobeckých přání, jako je třeba užití v černé magii, k ovlivnění jednání osob, či dokonce k úmyslnému škození lidem kolem sebe.
Mág používající temnou energii ke škodě jiných i sebe.
Mnoho takových mágů tuto energii temných sil velmi dobře ovládá, ovšem je to z důvodů, že už s touto energií v minulých svých životech pracovali, znají její účinky, ale žel si vůbec neuvědomují, že škodí tak sobě, tomu pro koho pracují a také tomu komu škodí, a co více uškodí celému vesmíru i celému Universu, je to jednoduché udělat něco, co ani netuším, jaký to bude mít dosah ! A protože takový mág ice ovládá tento druh energie, ale už si " NEPAMATUJE DOSAH TOHO, CO UDĚLAL ". Dosahem toho je totiž odraz této negativní energie, a tím jsou ony kletby, které sám vyslovil. Takový odraz běží prostorem a časem v našem trojrozměrném prostoru. Tato energie DOSTIHNE MÁGA VŽDY, stejně tak DOSTIHNE tato energie TOHO, PRO KOHO BYLA URČENÁ, tedy prokletého a také energie DOSTIHUJE i OSOBU, PRO KTEROU MÁG POUŽIL TEMNÝCH ENERGIÍ !!! A potom se divíme, kde se v našem životě bere nezdar? A proč máme kletby v rodu nebo proč máme i vlastní kletby, ano to je proto, že tato energie sílí, čím více času a našich životů máme za sebou tím silněji tyto negace působí, ale o kletbách se dočtete v jiném článku. Ale pro ty, kdo se necítí dobře, mají stálou smůlu, problémy stále kolem sebe a cítí se spíše špatně, ano i vy můžete mít takovou energii na sobě, tedy ve své auře. Jak z toho?
http://www.spiritlecba.717.cz
MAGIE

Tento termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu "maha",což znamená moc.
Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání,
ale čistě a pouze využívání silné energie získané jejím užitím, pro své potřeby.
V BÍLÉ MAGII = jakýkoli magický úkon POUŽIT pro ZMĚNU či ZISK energie 3.straně, BEZ nároku ZISKU ENERGIE pro SEBE.
V ČERNÉ MAGII = tomu právě NAOPAK, tedy ZISK ENERGIÍ PRO SEBE.

Pojem "zlá, negativní, špatná" jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému!!!

K ČERNÉ MAGII nepostradatelně patří rituály, invokace = VZÝVÁNÍ. Kniha Abramelinova má základ v Kabale.Ukazuje, jak získat svého osobního padlého anděla ku prospěchu svému, který nás učí, jak ovládnout démony, a jak správně zacházet s kabalickými čtverci. V celé knize je stále dokola doporučováno, že zájmem není škodit, pouze získat pro sebe. Ovšem i tak je kniha řazena do černé magie.

I černá magie PODLÉHÁ ZÁKONŮM AKCE A REAKCE, ač se to nezdá platí tyto zákony velmi přesně, jako jinde v celém Universu. Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře POSÍLENÁ SILOU, KTEROU DO TOHO SÁM VLOŽÍ + ODRAZEM TÉTO SÍLY, ať již bude záporná nebo kladná!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud již někdo chce začít, praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A každý, kdo chce začít praktikovat TUTO ČERNOU MAGII, BY I MĚL UVĚDOMIT TOTO

- Měl by být vyrovnaný sám se sebou. (Být vnitřně silný)
- Být k sobě upřimný a nepouštět se do magických operací, které jsou nad jeho rámec možností.
- Uvědomit si že cokoli udělám, vrátí se mě posíleno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Být si vědom toho, že MAGIE NEMÁ HRANICE, a JE velmi TĚŽKÉ ROZEZNAT HRANICI pozitiv a negativity!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Církev vs Magie: Pohled církve (a to nejen katolické) byl je a bude vždy varující. Dle jejího učení člověk nemá nahlížet věci,které mu nepřísluší - věštění a podobně. K ovlivnění počasí má dojít skrze přání-modlitbu. Co je nad to, je ze Zlého. Nejde o to škodit nebo neškodit v tom rozdíl v černotě a bílosti magie není. Dokonce pojem bílá je zavádějící,jako by byla méně nebezpečná. Ona má jen sílu,kterou jinak směruje!!!. Silná osobnost může odolat a sílu k destruktivním účelům prostě nepoužije + tlakům,které na ní začnou vždy působit, odolá, protože tyto MAGICKÉ SÍLY totiž vždy vyžadují něco za něco!!!
Je to tvrdý obchod. Na druhou stranu se uznává, že za určitou cenu dostanou lidé počem v dané chvíli touží. Rozhodnutí je na každém. Exorcisté pak mají hodně co dělat,aby činy z nerozumu napravili. OVŠEM, ne vše tajemné souvisí s magií a rituály, a rozlišit je v této věci asi úkol nejtěžší!

/Úvod do magie-magie pro začátečníky/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one