Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Magie živlů - tajemná místa

Stonhange.jpg
MAGIE ŽIVLŮ - jak působí tajemná místa.

Už v dávných dobách bylo hojně využíváno magické moci síly jednotlivých živlů, podrobně se o tom můžeme přesvědčit na mnoha místech naší planety, mezi nejznámější místa patří Stonehenge v Anglii.

Všechna taková místa, jež sloužívala, jako velký oltář, kde se odehrávaly veškeré magické rituály, měla svá určitá pravidla, která musela splňovat, a to buď zcela přirozeným svým umístěním v dané lokalitě, tedy prouděním síly živlů nebo tak byla stavba přímo postavena, aby dané síly bylo možno, jednak vyvolat, zesílit nebo koncentrovat do určitého místa, kde jich bylo zapotřebí.
Jak většina mágů ví, taková místa mají do dnes svou sílu, a také je nutno si uvědomit, že " posvátná místa přírody " se objevují i v dnešním světě a v této době.
Stonehenge patří k nejznámějším, tak se trošku na něj podíváme i my tady, proč zrovna toto místo nebo tato stavba? Toto místo vyzařuje určitou energii, která většinu návštěvníků zasáhne. Je nutno si uvědomit, že toto místo je zvoleno tak, aby energie, kterou potřebovali druidové / mágové / proudila určitým směrem. Jak si můžete prohlédnout na pohledu z hora nebo na nákresech
nákres.1..gif
nákres.2.jpg
Směrování energií,které údajně umožnilo jasné zhmotňování čehokoli, počínaje ovládáním počasí, konče hmotnými věcmi, či změnou reality pro jednotlivce. Je nutno říci,že v té době mágové ovládající takové síly živlů ve spojení s duchem a jeho přáním bylo velmi působivé a dalo tak možnost vytvoření i náboženským směrům, nicméně je nutno říci, že síly živlů, spojené se sílou daného místa sálajícího energie a umožňující otevření a použití vlastní síly ducha, přinášely užitek nejen jednotlivci, ale všem ve společenství druidů a mágů, jež znali zcela běžně tajemství , jak používat správně tok energií , a jak jej využívat tam, kde právě potřebují.

Žel je nutno říci, že často docházelo i k tomu, že tyto energie byly značně zneužívány pro pouze osobní prospěchy bohatých, kteří si mohli naklonit mágy, jež vládli silami. I dnes jsou takováto místa, jež nám pomáhají plnit to,co opravdu potřebujeme, žel mnohá z nich jsou buď zneužívána pro temnou magii, což nám neprospívá všem, a to je důvod, proč bylo omezeno používat tok energií takové značné síly, protože lidé postižení mamonem, zneužívali této moci sil a energií pouze pro sebe nebo co horšího k ničení světa a k výbojům mezi lidmi vzájemně.

I dnes pokud se naučíme správnému použití sil energií živlů s propojením ducha, máme možnost si plnit určitá přání, ale zákony Universa, jsou neúprosné, a pokud je těchto energií zneužito, či jsou použity na úkor jiné osoby, dochází ke karmickým blokům a vytvoření sebetrestného programu v těle člověka, to je na zdraví,příjmech a hojnosti.
Proto, pokud se naučíte používat sílu živlů jen pro dobro všech a sebe sama, bez toho, že dojde k jejich zneužití, či poškození jiných osob, bytostí nebo věcí, pak naberete neskutečnou sílu k plnění si vlastních přání a k dokonalému zdraví, věčnému mládí a dlouhověkosti a výzoru, že téměř nestárnete. Buďte tedy správným mágem a používejte tuto sílu ku prospěchu všech, pak vaše síla poroste neomezeně.
nákres.3.jpg
Stonehenge je prehistorická památka ve Wiltshire, Anglie, asi 2 míle (3,2 km) západně od Amesbury a 8 mil (13 km) severně od Salisbury. Jedním z nejznámějších míst na světě, Stonehenge je pozůstatkem kruhu stojících kamenů stanovených v rámci zemních prací. Je ve středu nejvíce husté komplexu neolitických a bronzové památek v Anglii, včetně několika set mohyl. [1] /wikipedie UK /
nákres.4.jpg
Všichni přeci dobře víme, že všechno tady na zemi je složeno z živlů a jejich vzájemném propojení s prvky, z nichž je složeno úplně vše, a to i naše fyzické tělo. Takže je potřebou, abychom vždy měli svoje energie jednotlivých živlů sami ve svém těle v rovnováze, a to je právě důvod, proč by se všichni lidé, podle mého názoru měli naučit pracovat s energiemi jednotlivých živlů.
Něco málo si tu o tom můžeme říci, ale také mnohé si můžete pročíst v mé knize, kterou najde na linku níže ke stažení níže.Jak všichni víme, existují čtyři základní živly, které mají velkou sílu a ve správné funkci, jsou našimi pomocníky v běžném životě, ale pokud jsou v nerovnováze, potom nastává většinou nějaký problém v našem životě.
živly.jpg
ÚRYVEK Z KNIHY ....ÚRYVEK Z KNIHY
....Zvolte si tedy vhodné místo, měl by to být jen „váš prostor“, kde se cítíte dobře, a kde jste také klidní a spokojení.
-vytvořte si rituální místo
/stolek, židle nebo jen na zemi polštář, na kterém sedíte uvolněně/
-vytvořte si prostor pro svůj „oltářek“ nebo místo, kde budou uloženy věci k rituálům potřebné
-nakreslete si obrazec pentagramu
Spirit = je duch-tedy vy, tak také budete umístěni v prostoru!!!
Fire = OHEŇ……svíčka-bílá neutrální
Water =VODA…..sklenka vody/stačí kalíšek
Air = VZDUCH…..vonná tyčinka/levandule, ylang-ylang,pomeranč
Earth = ZEMĚ…..do misky hlína z květináče nebo hlína z lesa, přírody
Pracovní prostor
Tak si vytvoříte svůj pracovní prostor, to je místečko, kde si rozložíte podle živlů také jejich zástupce, které tady na této planetě k tomu používáme. Nakreslíte si pentagram, který si dáte doprostřed stolečku nebo toho vašeho místa. Pokud se učíte pracovat jen s jedním živlem, což zprvu tak bude, dáte si zástupce tohoto živlu do středu tohoto pentagramu a začnete podle návodu „navazovat kontakt s živlem“.

Zaprvé samozřejmě musíme znát podstatu a vlastnosti živlu, a za druhé ovládat materii, z níž je každý jednotlivý živel složen - tedy jeho energii.
Pokud ale máte pocit, že víte, co je který živel zač, a s energií taky pracovat umíte, můžete jít dále.
Pro každý živel jsou určitá pravidla práce s ním:
všechny se svou podstatou dost liší, ale každý pracuje s jinými druhy energie, a má také jiné potřeby a dovede člověka k jiným cílům. Tento cíl je dobré si vybrat už na začátku cesty a později ho neměnit - protože kdo se naučí pracovat s jedním živlem, neovládne tím pádem všechny, ale vždy jen ten jeden konkrétní..../ konec úryvku /
Je dobré si pro začátek vybrat živel, ke kterému máte nejblíže, ať už povahově či stavbou těla nebo jste narozeni v jeho znamení / většinou je to tento živel .../ konec úryvku /Marcela Abha Kunz- Magie živlů
Jak používat ŽIVLOVOU MAGII


Všechny síly živlů spolu tedy souvisí, jak vidíte, není tak snadné najít ten VÁŠ SOULAD MEZI NIMI. Jde vždy o to, uvědomit si, který z živlů převládá a vlastně jej musíte neutralizovat tak, aby jste ostatní živly / ostatní tři / dali do rovnováhy.
S tačí při tom používat logickou úvahu, to znamená, co poníží rozbouřený daný živel, který já zrovna mám v sobě sama, tedy ve svém těle v rovnováze. Většina lidí má problém "najít ", který z živlů jim právě nefunguje v souladu, který z nich
" zahltil tělo "... Toto dobře rozpoznáte tehdy, až se naučíte s nimi pracovat a budete jim rozumět, či pokud se sami nad tím, co právě vám nefunguje prostě zamyslíte.
Výše zobrazená HVĚZDA pentagramu, vám k tomu trošku pomůže, začněte od vrcholu hlavy, ta má sílu všechno ovládat, to znamená je ovládána naším " duchem ".
Představte si, že si na tento zobrazený pentagram lehnete. A co se stane? Uvědomíte si, který živel vám ovládá určitou oblast těla, kterou také do těla může vstupovat, tedy oblast, kterou můžete doplnit snadněji ten živel, který vám NEUTRALIZUJE ten živel, který momentálně ve vás převládá a tím máte vlastní tělo v nerovnováze.
Na dalším obrázku vidíte, která ruka, co ovládá, která noha má vliv na daný živel.

STRUČNĚ O ŽIVLECH
První věcí je naučit se s nimi pracovat, jak na to? Je potřeba si udělat jasno, co chcete - tedy soustředit se v první řadě. To znamená naučit se meditacím a vyprázdnění mysli! Dejte si určitý čas sami sobě a začněte se pravidelně soustředit na vyprázdnění mysli / nesmí vám tak zvaně utíkat myšlenky v hlavě, prostě bude tam jen klid a vnitřní mír, nebudou tam jiné myšlenky.
Tím se naučíte zaměřit se na to, co chcete. Tedy na práci s daným živlem. A o to nám jde. Takže začnete třeba i tímto pořadím:

1) UDĚLEJTE SI MÍSTO pro práci soustředění se a meditace

2) máte-li místo, potom si NAKRESLETE PENTAGRAM ( S ROZLOŽENÍM ŽIVLŮ)
Pentagram-můj..jpg
3) podle něj, kam který živel náleží, si ROZMÍSTĚTE ZÁSTUPCE TOHO DANÉHO ŽIVLU /sklenku vody, do misky zeminu,aroma pro vzduch a svíčku pro oheň, vše rozmístíte na stolku, kde sedíte,tak jak to patří/

4) zapalte SVÍČKU nebo pokud jste zvolili zástupce formou svíček, pak každou z nich zapálit, volte podle barev daného živlu / zelená-země,červená-oheň,tmavá modř-voda,světlá tyrkys-vzduch+bílá =VY, tedy spirit=DUCH /
Pak si určete se kterým živlem budete navazovat nejdříve kontakt a s tím také pracujte, nejlépe to jde s ohněm-to je dejte svou energii těla do hořícího knotu svíčky-ohně, pozorute ho, jak hoří, zda se více rozhoří nebo zda začíná naopak pohasínat / a nedýchat do něj, jste stále tak 45 cm od té svíčky.
Až se vám podaří předat ohni svíčky svou energii, potom ho poprosíte, aby i on vám vrátil tuto energii, a měli by jste pocítit, jak do vás vstupuje síla toku energie ohně, pocítit teplo, vibraci nebo cítit horko uvnitř těla / dlaně, pokud předáváte svou energii dlaněmi.
Stejně to potom budete dělat s každým dalším živlem, venku to možná jde potom lépe, protože zástupci živlů jsou tam jasnější voda-potok,řeka,kaluž..,vzduch-vítr,éter a vzduch,který dýcháte, země-hlína, tráva, stromy, rostliny...,oheň sálání ohně, když hoří-třeba, jak si opékáte špekáčky nebo něco pálíte. Požádat o jejich energii a dovolit svému tělu, aby ji přijímalo. Toto už je, ale další verzí pro naučení se ovládat jednotlivé živly.
Podrobněji to najdete v mé knize, která je už ke stažení za velmi nízkou cenu pro čtečky a mobilní ZAŘÍZENÍ:
23.10.2016 16:22:29
Marcela Abha Kunz
1
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one