Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Magie přírodních sil

-oheň-JB2f0d88_fire.jpg
O ŽIVLECH - ZÁKLADNÍ VĚDĚNÍ O VĚDĚ MAGICKÉ

magie
-je nejstarší vědou na světě
-pracuje s energiemi v nás i kolem nás
-vytváří pomocí energií proměny ve hmotném světě, ale i v nás samotných
-je bezesporu spolu-tvůrkyní všeho, co existuje
Bez přehánění nejstarší vědou je magie. Je známou již od raných lidských dějin, a tak i my se dnes budeme zaobírat jedním ze základních učení vědy magické - tedy o znalosti živlů a jejich energií
-jak působí na nás
-jak působí na realitu
-jak ovlivňují naši přítomnost, a také budoucnost i minulost.

ŽIVLY + JEJICH SÍLA, ENERGIÍ
Rozložení živlů kolem nás i v nás-jen v obecném pojetí samozřejmě,
každý živel má svou působnost a také místo působení v těle i kolem našeho těla.
Dle obrázku jde jen o velmi obecnou ukázku toho, jak asi přibližně živly působí,
jaké ovšem mají také nasměrování to je lépe viditelné na vysvětlení, například ke kterému živlu co
patří- např.
-k východu náleží živel tvoření - Oheň
-k jihu patří živel korigující tvoření - Voda
-k západu patří živel všudy přítomný - Vzduch
-k severu patří živel na němž jsme závislí - Země, dle tohoto rozdělení také náleží
andělé pro vládnutí s jednotlivými živly a umožňující jejich aktivaci v nás i kolem nás.
CO JE DOBRÉ ZNÁT
-smrt=Saturn=černá
-láska=Venuše=zelená
-peníze=Slunce=zlatá
-inteligence=Merkur=oranžová
-síla=Mars=červená
rozložení živlů v pentagramu
rozložení živlů v pentagramu
ROZLOŽENÍ ŽIVLŮ v běžném Pentagramu
Práce s živly patří k základům používání magie, protože ke všem jejím činnostem patří tato práce s energiemi jednotlivých živlů.
A to je důvod proč každý mág se učí používat tyto energie živlů hned na počátku, když se začne zajímat o tuto prastarou věc - magii. Protože, ke každému rituálu je potřeba využívat určité energie toho, kterého živlu nebo i všech najednou. Ale je nutno si také uvědomit, že pokud nám nebudou naše vlastní energie našich vlastních živlů fungovat dobře, potom nebudeme, ani my sami fungovat dobře v běžném našem životě, a nemusíme být žádným mágem.
Všichni přeci dobře víme, že všechno tady na zemi je složeno z živlů a jejich vzájemném propojení s prvky, z nichž je složeno úplně vše, a to i naše fyzické tělo. Takže je potřebou, abychom vždy měli svoje energie jednotlivých živlů sami ve svém těle v rovnováze, a to je právě důvod, proč by se všichni lidé, podle mého názoru měli naučit pracovat s energiemi jednotlivých živlů.

Všechny živly je potřebné dobře ovládat, aby mág, ale i obyčejná bytost (člověk, rostlina i zvíře), dobře prosperovalo tady na naší planetě. Pokud jde o mágy je to jeden ze základních prvků, co je potřebou se naučit zvládat. A to nejen tak, aby mág dobře mohl později používat jejich energii, ale hlavně proto, aby mohl zvládat sám sebe a pomáhat také doplnit to, co chybí u léčení jiných.
Každý živel je velice složitým tokem energií, které jsou v neustálém pohybu, a to jednak v nás samotných, ale i kolem nás samotných, tedy v naší realitě. Ovládnout živly a jejich sílu, je tedy nezbytností pro každého mága!!! /Marcela Abha Kunz- z knihy "magie živlů"-je ke stažení na netu
NEŽ ZAČNETE S ŽIVLY PRACOVAT


Před samotnou prací je nutno se trošku také připravit. Je důležité si uvědomit, že každý jsme na tom jinak s rozložením svých živlů v našem těle. Také je důležité si správně zvolit své místo, kde s nimi budu pracovat, a kde se vše budu učit a nadále i potom s živly pracovat a s nimi se spojovat nebo se jimi doplňovat.
Zvolte si tedy vhodné místo, měl by to být jen „váš prostor“, kde se cítíte dobře, a kde jste také klidní a spokojení.
-vytvořte si rituální místo
/stolek, židle nebo jen na zemi polštář, na kterém sedíte uvolněně/
-vytvořte si prostor pro svůj „oltářek“ nebo místo, kde budou uloženy věci k rituálům potřebné
-nakreslete si obrazec pentagramu / viz.výše kresba/
Spirit = je duch-tedy vy, tak také budete umístěni v prostoru!!!
Fire = OHEŇ……svíčka-bílá neutrální
Water =VODA…..sklenka vody/stačí kalíšek
Air = VZDUCH…..vonná tyčinka/levandule, ylang-ylang,pomeranč
Earth = ZEMĚ…..do misky hlína z květináče nebo hlína z lesa, přírody
Pracovní prostor
Tak si vytvoříte svůj pracovní prostor, to je místečko, kde si rozložíte podle živlů také jejich zástupce, které tady na této planetě k tomu používáme. Nakreslíte si pentagram, který si dáte doprostřed stolečku nebo toho vašeho místa. Pokud se učíte pracovat jen s jedním živlem, což zprvu tak bude, dáte si zástupce tohoto živlu do středu tohoto pentagramu a začnete podle návodu „navazovat kontakt s živlem“.

Zaprvé samozřejmě musíme znát podstatu a vlastnosti živlu,
a za druhé ovládat materii, z níž je každý jednotlivý živel složen - tedy jeho energii.
Pokud ale máte pocit, že víte, co je který živel zač, a s energií taky pracovat umíte, můžete jít dále.
Pro každý živel jsou určitá pravidla práce s ním:
všechny se svou podstatou dost liší, ale každý pracuje s jinými druhy energie, a má také jiné potřeby a dovede člověka k jiným cílům. Tento cíl je dobré si vybrat už na začátku cesty a později ho neměnit - protože kdo se naučí pracovat s jedním živlem, neovládne tím pádem všechny, ale vždy jen ten jeden konkrétní.
Je dobré si pro začátek vybrat živel, ke kterému máte nejblíže, ať už povahově či stavbou těla nebo jste narozeni v jeho znamení / většinou je to tento živel/, či prostě jen více s ním z nějakých důvodů sympatizujete, většinou je to právě ten živel, který máte nejraději nebo ho už třeba od narození prostě ovládáte.
Pro mnoho lidí je to třeba OHEŇ-je zároveň pro práci s energií relativně snadný, protože je dost dynamický. HNED VÍTE U NĚJ, NA ČEM JSTE !!!
Pokud budete pracovat s ohněm, dejte si pozor na otevřené okno, a jakýkoli jiný zdroj průvanu, zbytečně by vás rozptyloval a ovlivňoval by oheň místo vás. Stejně tak se nesnažte pomáhat si dýcháním a foukáním, sice hned uvidíte výsledek, ale s dechem umí pracovat každý z nás a vy se přece chcete soustředit na mysl./z knihy "Magie živlů-Marcely Abha Kunz/
Stonhange.jpg
MAGIE ŽIVLŮ - jak působí tajemná místa.

Už v dávných dobách bylo hojně využíváno magické moci síly jednotlivých živlů, podrobně se o tom můžeme přesvědčit na mnoha místech naší planety, mezi nejznámější místa patří Stonehenge v Anglii.

Všechna taková místa, jež sloužívala, jako velký oltář, kde se odehrávaly veškeré magické rituály, měla svá určitá pravidla, která musela splňovat, a to buď zcela přirozeným svým umístěním v dané lokalitě, tedy prouděním síly živlů nebo tak byla stavba přímo postavena, aby dané síly bylo možno, jednak vyvolat, zesílit nebo koncentrovat do určitého místa, kde jich bylo zapotřebí.
Jak většina mágů ví, taková místa mají do dnes svou sílu, a také je nutno si uvědomit, že " posvátná místa přírody " se objevují i v dnešním světě a v této době.
Stonehenge patří k nejznámějším, tak se trošku na něj podíváme i my tady, proč zrovna toto místo nebo tato stavba? Toto místo vyzařuje určitou energii, která většinu návštěvníků zasáhne. Je nutno si uvědomit, že toto místo je zvoleno tak, aby energie, kterou potřebovali druidové / mágové / proudila určitým směrem. Jak si můžete prohlédnout na pohledu z hora nebo na nákresech
hanka-vznik-zivlu-z-prakvalit.jpg
MAGIE ŽIVLŮ - DRUHÁ ČÁST

MAGIE ŽIVLŮ
Část 2.
Meditace
Jednou s nedílných příprav je samozřejmě meditační cvičení. Jde o to, nastolit vnitřní klid a soustředění se na práci s dotyčným živlem.
Jak to tedy udělat?
Sedneme si do přirozené pro nás polohy, někteří si mohou také i lehnout, pro mnohé to bude na začátku práce s živly velmi důležitý krok, protože pokud nebudete mít vnitřní klid a mír, jen těžce se budete soustředit na práci s jednotlivými živly. Takže zaujměte polohu, která vám vyhovuje a začnete s pravidelnými nádechy a výdechy, neměly by být nucené, ale zcela přirozeného vašeho rytmu. Jde o to, aby jste se soustředili právě na tuto činnost.
Ttímto, dýchacím cvičením si nejen dodáváte energii do těla, ale také učíte svou mysl soustředění se na určitou věc, což později velmi oceníte, při práci s živly. Pravidelnými nádechy a výdechy si připravíte mysl na to, že bude muset pracovat zcela cíleně s energií, kterou právě dýchacími cviky tělo získalo.
K tomu si můžete pouštět i meditační hudbu s přírodními zvuky, tedy například zurčení vody, mořský příboj nebo i šum lesa. Pomalu bude pravidelně nadechovat do spodní části plic, a postupujete v nádechu výš a výš, až ke klíční kosti. Jakmile se pohnou při nádechu, pak na chvíli zadržte dech a pomalu začněte ve stejném rytmu a stejné rychlosti vydechovat, někomu to jde lépe, když si počítá na kolik mu vyjde nádech a zase na stejný počet se bude vydechovat ( 1,2,3..) Takto se budete dodýchávat asi 10 až 15 minut před tím, než chcete pracovat s některým živlem. Jakmile jste připraveni meditací a prodýcháním, pomalu přejdete k práci s živlem.


JEDNOTLIVÉ ŽIVLY
OHEŇ
Oheň v sobě nese symboliku inspirace, božské jiskry zanícené v každém z nás. Prapůvodní ohnivost spíše vylétá ze středu na obvod nebo směrem nahoru stejně jako sluneční paprsky nebo oheň.
Podobně tak ohnivý člověk je vášnivý, expanzivní, "snadno se zapálí" pro věc. Oheň v tmavé noci může být symbolem bezpečí, ale pokud se neukontroluje, může být i ničivý.
Oheň v magii představuje životní energii, tvořivost, přináší schopnost využívat vnitřní zrak a tvůrčí sílu. Oheň je svit svíčky, teplo z krbu, rozpálený písek pouště, sluneční záře, nevyzpytatelný, divoký, nespoutaný. Má moc proměny a očištění. Přísluší mu mužská polarita a pravý dolní cíp pentagramu.
S ohnivým živlem se spojují elementální bytosti jako salamandři, draci, fénix, džin
Práce živlem
Největší předpoklad k navázání kontaktu s tímto živlem mají lidé narození v jeho znameních /lvi, berani, střelci/. Ostatní lidé by měli začít, ale také tímto živlem, neboť je to většinou právě tento živel, který způsobuje nerovnováhu v těle fyzickém.
Zapalte tedy svíčku a posaďte se na nějakou rozumnou vzdálenost od ní, abyste na ni sice dobře viděli a měli ji v dosahu, ale aby její plamen nekomíhal vaším dechem. Je to většinou tak, že třeba já si dám svůj pracovní oltářek níž, než obvykle sedám, tedy nedýchám do svíce, kterou bych si třeba dala na stůl v kuchyni, pokud nemáte jinou možnost a máte věci na stole, potom by svíčka měla být vzdálená asi tak 50cm od vás a samozřejmě mimo váš směr dechu a mimo průvan. Máte-li, níže svíčku potom můžete začít pracovat:
Dívejte se na plamen a nejprve ho jen pozorujte, jak hoří. Uvědomujte si jeho barvy, jestli se kývá ze strany na stranu nebo je krásně hořící směrem nahoru a moc se nehýbá. Obdivujte jej, pozorujte jeho krásu a sílu, vnímejte jeho nádherné teplo a světlo, které se z něj šíří. Už tyto myšlenky jsou energie, vyslaná k plameni a veškerý obdiv a soustředění už mu samo o sobě dodává sílu k hoření. Možná už po těchto myšlenkách uvidíte, jak plamen sílí a hoří jasněji nebo se dokonce zvětšil, to je přesně ono!!!
A o toto nám přesně jde, abyste navázali spojení s tímto živlem, dovolili sobě i jemu plynout na stejné frekvenci energie. Nechejte do sebe tedy proudit energii z Vesmíru. Naveďte ji do dlaní a namiřte ji směrem k plameni, v duchu si vizualizujte (představujte si plamen), jak k němu proudí energie z vašich dlaní a předávejte mu svou sílu, aby se rozhořel, předávejte mu svou energii. Pokud jste na stejné frekvenci, začne plamen více hořet, jak vy sami si přejete - například zvětšuje se nebo zmenšuje se nebo plápolá, či třeba začne předávat také sílu vám, a o to nám vlastně jde, abychom mohli tento živel nasát, tedy použít jeho energie pro své vyrovnání tohoto živlu sami v sobě.
Při každém cvičení s živlem se nejprve naučte:
- jak mu energii předat, lépe se s ním tak sžijete a protože vše, co vydáváte, se k vám dříve nebo později vrátí, i energie, kterou dáte živlu, vám tentýž živel oplatí.
-jak si o ni požádat ( o energii živlu) Nejprve se vždy relaxujeme, uvolníme se mantrami, dýchacím cvičením a koncentrujeme si mysl, potom si představíme živel ohně - plamen svíčky nebo hořící oheň. Tento potom v duchu nebo i nahlas poprosíme o doplnění energií, jdeme s touto žádostí s pokorou nikoli rozkazem, to jsou totiž zcela jiné vibrace energie - na to si dejte pozor.
Dáte-li mu rozkaz, může vás také uvnitř spálit = zničit nemocí-infarkt nebo zástava srdce, nebo způsobí oheň v oblasti žaludku, žlučníku a tak vám začnou potíže s trávicími enzymy nebo přímo s žaludkem, či jiným orgánem, proč? Protože do vás vletí s obrovskou silou, jež okamžitě poruší rovnováhu v těle fyzickém, tedy ve vás.
Dávejte tedy plameni energii, která vámi prochází , a sledujte, jak díky její síle roste a mohutní. Sledujte, jak při každém přiblížení vašich dlaní k ohni plamen vzroste, a když ruce oddálíte, zase se zmenšuje. Jakmile oheň začne reagovat na přibližování a oddalování vašich dlaní, zvládli jste první část práce s ním!!!
Při dalším cvičení už nepoužívejte dlaně, ale nechejte energii proudit bez jejich pomoci. Pracujte jen s myšlenkou. I tak sledujte, jak oheň reaguje na zvýšení přívalu energie, a pak jej zase uberte a pozorujte, jak i plamen zeslábne.
Při třetí části cvičení nejprve nechejte oheň, aby využil vaši energii a pak k němu přiložte dlaně a požádejte jej, aby vám energii věnoval. Vizualizujte si, jak energie z ohně proudí do vašich dlaní a plamínek pomalu slábne. Zesilujte tok energie z něj natolik, až úplně uhasne. Pak jste zvládli práci s tímto živlem. Z KNIHY Marcely Abha Kunz – Magie živlů
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one