Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
stažený soubor (1).jpg
SPOLEK BILDERBERG

Bilderberg - spolek mocných
„Organizace Bilderberg je dynamická, takže
se postupem času mění. Dle potřeby si vytváří nové
součásti, zatímco ty chřadnoucí vstřebává a pohlcuje.
Členové přicházejí a odcházejí, systém však zůstává
beze změny. Jedná se o sebezáchovný systém, doslova
pavouci síť, sestávající z navzájem propletených
finančních, politických a průmyslových zájmů.“

Jak vše začalo:
V roce 1954 svolal nizozemský princ Bernhard do hotelu
de Bilderberg v Oosterbeeku tajnou konferenci, na kterou
pozval více než sto nejvlivnějších osobností z politiky
a hospodářství, aby projednali otázku nového uspořádání
světa. Usnesli se, že se do budoucna budou každoročně
scházet, a to pokaždé v jiné zemi. Vždy bylo pozváno
nejvnitřnější jádro a k němu alternativně různé vlivné osoby,
převážně muži. Mluvili o problémech světa a jak s nimi
v nadcházejícím roce naložit.
V případě skupiny Bilderberg (mezinárodně známá
i jako Bilderberg-Club) se v podstatě jedná o neformální
organizaci. Pokud je známo, neexistuje ani zakládající
smlouva, ani status členství. Bilderbergské konference trvají
vždy tři dny, jsou označovány za neformální rozhovory
a konají se v luxusních hotelech poblíž mezinárodních letišť.
Nápadné je, že každý významný prezident byl pozván buď
rok před svým úspěšným zvolením do funkce, nebo hned
po něm. Vzniká tak dojem, že se zde prezidenti „vyrábějí“, nebo se po složení přísahy „do kurzu“ následně dostanou.
„Skupina Bilderberg není tajná společnost... Je to
setkání lidí, kteří reprezentují určitou ideologii. Za195
stupují... názor jakési NADNÁRODNÍ FIRMY PRO CELÝ
SVĚT S RUČENÍM OMEZENÝM. Záměrem každého
jednotlivého setkání skupiny Bilderberg je tvorba
něčeho, co sami označují jako ÚČELOVOU
ARISTOKRACII mezi elitami Evropy a Severní Ameriky
- tím účelem je co nejlepší řízení planety. Jinými slovy:
vytvoření celosvětové sítě gigantických kartelů,
mocnějších než kterýkoliv stát na Zemi, která
má kontrolovat životně nezbytné tovary lidstva.
Ze jejich úhlu pohledu zjevně pouze ku prospěchu a v
zájmu nás všech. Nás nazývají UNWASHED MASS
(=špinavá, nečistá banda).“(44)
Vedení konferencí Bilderberg přísluší úřadujícímu
předsedovi. Nizozemský princ Bernhard tento post zastával
v letech 1954 až 1975. Ačkoliv v očích veřejnosti kvůli různým
skandálům (obchod se zbraněmi s USA, členství v SS)
působil jako sporná osobnost, jeho přátelé ve skupině
Bilderberg mu projevovali velký respekt.
Dalšími předsedy byli Alec Douglas-Home, německý
spolkový prezident Walter Scheel, lord Roli of Ipsden
a baron Peter Carington. Současným prezidentem této
vybrané společnosti je Etienne Davignon, vůdčí člen
Evropské komise, belgický politik a obchodník./M.Morris
22.10.2016 08:45:33
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one