i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
images (2).jpg
HADÍ KULTY OVLÁDALY DÁVNOU ARÁBII
Podle dvou dokumentů vydaných v časopisech Arabian Archaeology a Epigraphy journal byl pře-dislámský Střední Východ domovem tajemných hadích kult.
Studie ukazují, že nejméně od roku 1250 před Kristem asi až do roku 550 po Kristu obyvatelé nynější-ho Perského zálivu uctívali hady ve spletitém chrámovém komplexu, který - jak se zdá - byl postaven za tímto účelem.
První dokument, prostudovaný archeologem Danem Pottsem z Univerzity v Sydney, popisuje architekturu a památky od Qalat al-Bahrain v Bahrainu
datované k roku 500 před Kristem.Každá z obou místností, nyní známých jako Late Dilmun Palác, obsahovala 39 prohlubní, z nichž některé vypadají jako oltář. Nejméně ve 32 těchto prohlubních byly uloženy keramické nádoby a ty obsahovaly kosti suchozemských a mořských hadů.

Pozůstatky nevykazovaly žádné znaky zmrzačení. Hadi byli v látkových vacích, nyní silně rozložení, a vše naznačuje, že byli zahrabáni živí. To znamená, že byli vloženi do váčku, uloženi do mísy a pak zahrabáni v zemi, " uvedl Potts Discovery.
Některé nádoby nalezené v této lokalitě byly identifikovány jako poháry na pití vína. Nicméně Potts si nutně nemyslí, že by konzumace vína doprovázela hadí obřady, které – jak se domnívá – byly prová-děny za účelem zajištění ochrany a štěstí.
Také popisuje keramiku zdobenou hady, obrázky hadů a dokonce starověké ústní podání, jako je Gilgamešův epos, který vznikl na území dávné Arábie a je věnovaný poctě hadům.Ve druhém doku-mentu, studovaném archeoložkou Anne Benoist z Východní archeologické laboratoře při Národním centru pro vědecký výzkum ve Francii, je popsán další chrámový komplex spojený s hadími kulty z doby železné.
Vykopávky v lokalitě Al Bithnah ve Sjednocených Arabských Emirátech odhalily vnitřní a venkovní oltáře stavbou podobné kaplím, modlitebnám, dále kaditelnice, uměle vyrobená jezírka na vodu a četné nádoby a předměty zdobené hady.
Většina hadů byla zobrazena s trojúhelníkovými hlavami a váhami, což, jak Benoist tvrdí, naznačuje, že se jedná "o druh hadů, kteří zaútočí, a protože jsou jedovatí, jsou i nebezpeč-ní"./zdroj: http://www.demiurg.cz/
24.10.2016 10:54:53
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one