Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Jak funguje kouzlo,uřknutí,vlivy magie?

woodo (4).jpg
Jak fungují kouzla, rituály,magická ovlivnění?
-je zapotřebí si uvědomit, že vše je jen určitá forma energetického působení
-nic tedy není nemožné, jelikož vše jde jednoduše převést do energií, do energetických vln,o určitém kmitočtu,
který pak následně začne působit v té dané vlnové délce

Jak vidíte vše je zcela jednoduché, prosté,všechno tedy co uděláte, co si jen pomyslíte, co jen procítíte, vše je jen o energiích, které každý z nás denně a každičkou vteřinu svého života vysíláme!!!
A jak je to tedy s působností kouzla?
-jednoduše stejně tak, jak jsem již prve vysvětlila, kouzla jsou určité frekvence, které vyšleme za určitým cílem
-takže je docela jednoduché si uvědomit to, že každá myšlenka, s níž chce mág cokoliv udělat-JE JEN SILNOU ENERGETICKOU VLNOU,jež má určitý cíl, směr svého působení, a také délku svého působení, no a v neposlední řadě MÁ SVOJI SÍLU, S NÍŽ PŮSOBÍ V CÍLI, kam je směrována
Vidíte, že to je jednoduše vysvětleno, vidíte, že energie působí vždy za určitým účelem-tedy ta cílená samozřejmě.Všechno totiž, co uděláme je o tom, že TO TOTIŽ OKAMŽITĚ (nyní už je to jen otázkou minut, hodin, či dní-jak u koho), se nám VŠE, CO DĚLÁME PROMÍTÁ DO NAŠÍ REALITY!

Působení kouzla je tedy velmi rychlé,
je cílené, a je to o účelu jeho působení, jež se pak následně ZAPÍŠE DO PAMĚTI DUŠEVNÍHO A KAUZÁLNÍHO TĚLA, což při dlouhodobém působení kouzla a jeho energií, se následně zapisuje i do DNA jednotlivce, jež vše následně pak předává svým potomkům, a nyní je pak jedno, zda jde o pozitivní kouzla, či kouzla silné a temné magie,jejichž působnost pak následně zatíží po mnohé generace v daných rodových liniích.
Vše je zde nyní mnohem rychlejší, tak i zápis do rodových linií, je velice rychlý, velice podrobný a nese mnohé následné blokace, jež se příčinami týkají zcela jiných duší, než těch, na něž nyní svojí velikou násobenou silou působí.VŠE, CO TEDY UDĚLÁME, MYSLÍME SI, DĚLÁME, ČI VŠECHNO, CO PROCIŤUJEME, SE NÁM TÉMĚŘ SOUČASNĚ ZAPISUJE UŽ DO NAŠÍ PROMĚNY I PROMĚN RODOVÉ LINIE=zapisuje se nám veškerá taková informace přímo do proměn naší vlastní DNA, a toto je onen důvod, proč jsou mnozí lidé ve stále větších blokacích-na zdraví, ve vztazích, v láskyplných vztazích s nejbližšími,či v blokacích na hojnosti a dostatku peněz a majetků.

PROČ TOMU TAK JE NYNÍ?
1.Protože máme zvláštní období vývoje celé galaxie, a naší planety, už o něm psali staré civilizace,například Mayové, podle nich jsme nyní v pátém věku Slunce, tedy v obdobích proměn planety, jejích energií, v období změn energetických vysílání naší jediné hvězdy v soustavě, tedy našeho Slunce!!!
2.Spolu s vývojem galaxie, jde i ruku v ruce vývoj naší celé soustavy, a tedy i naší planety Země!!!
3. Mění se nejen energetické pole naší Země, ale mění se také póly planety Země, už nyní je zcela známé a prokázané, že severní pól už není tam, kde byl, ale je posunut do Kanady,jak uvádí ve svých pozorováních nejen NASA.
4.Společně se změnami výše jmenovanými jde i ruku v ruce změna vibračních úrovní na naší krásné planetě, jak se tedy mění tyto vibrační úrovně?
-jde o frekvenci vibrací, tedy o kmitočet, jímž planeta kmitá sama o sobě
-jde také o kmitočet jímž kmitají veškerá stvoření na této naší planetě-různé vlnové délky, různá síla, již si jednotlivá bytost zde zrozená osvojí a umí si tak udržet
-no a s tím jde i ruku v ruce,stavební soustava bytostí, jež se musí také měnit a vyvíjet společně s planetárními a galaktickými změnami vývoje, mění se tedy i pozvolna naše těla, naše buněčná složení, náš chod metabolismu v těle, diferencují se také nové potřeby pro správnou funkci těl auryckých, ale i pro tělo fyzické, mění se tím také postupně
velikost orgánů, kmitočet jednotlivých buněk, ale i změny potřeb energie, její hustoty a síly pro denní použití všech buněk a orgánů v tělech všech bytostí, toto je také období, kdy některé druhy se snadněji a jiné složitěji budou přizpůsobovat novým podmínkám na této nádherné planetě, a stejně to je i s námi lidmi.

Kdo je v souladu se změnami a vývojem planety, jde kupředu a zcela zdráv, kdo není jde pomalejším vývojem, jeho tělo se tíž přizpůsobuje změnám, jelikož není schopno se tak rychle přizpůsobovat změnám rostoucích vibračních vlnění a zvyšujícího se kmitočtu v lidském těle, jednotlivých buněk, ti pak jsou nuceni nejen rychleji zpracovávat si to, co jejich duše nebyla schopná, či nechtěla si zpracovat (to znamená, že všichni, aby mohli být v souladu se stále výše rostoucí vibrační úrovní Země, MUSEJÍ BÝT V PLNÉM SOULADU SE VŠEMI ZÁKONY CELÉHO UNIVERSA O TOKU ENERGIÍ!!!), Pokud nejsou a nebudou nebo nechtějí být v tomto souladu se všemi zákonitostmi vesmíru-Universa, pak jsou
-ve snížených vibračních úrovních bytí a své reality, jež je stižena situacemi, které je budou nutit si zpracovávat to, co jejich duše nemá zpracováno+to v mnohem kratším čase, než tomu bylo u předchozích generací jejich rodu.
-lidé se sníženou frekvencí kmitání buněk a svého vlastního vysílání svých energií=myšlení, činy, pocity, pak budou VÍC A VÍCE BLOKOVÁNI NA HOJNOSTI, v tom, či kterém směru, jež je právě pro ně tím VÝCHOVNÝM PROGRAMEM DUŠE, a to znamená, že nebudou mít plnou hojnost
-v láskyplných vztazích
-v hojnosti svého finančního zabezpečení
-v hojnosti intimních vztahů
-v hojnosti plného zdraví,to je nejvyšší blokace a tedy známka toho, že jste blokováni, abyste nebyli po duchovní stránce "ZNEČIŠTĚNI SVÝMI VLASTNÍMI ČINY SVÝCH NEGACÍ", a toto je důvod, proč je nyní v celé planetě mnoho nemocných, mnoho nespokojených, mnoho blokovaných bytostí!!!

JAK Z TOHO VEN?

-začněte se pravidelně karmicky čistit,nejlépe komplexní karmickou očistou jednou za 1/4 roku
viz.nabídka mnou poskytovaných karmických komplexních očist níže nebo na webu-proklik níže

-začněte myslet jinak, odstraníte si tím mnoho negací, jež si sami na sebe neustále hážete svým chybným uvažováním, myšlením, prociťováním a konáním

-pomáhejte druhým a nečiňte jim zlé
-začněte být v souladu s tvořící energií, jež jste také součástí
-milujte všechny kolem sebe a nic nesuďte
-přejte všem,vše dobré
-distancujte se od všeho negativního, zlého a nepřejícího
-milujte vše,co k vám dnes a denně přichází
-přijmejte to, co se děje kolem vás s odpouštěním, láskou a pochopením, že jde o vaše úkoly duše
-milujte svůj život, protože každý tento dar nemá!!! / Mak

NABÍDKA KARMICKÝCH OČIST I PRO VÁS:
-21 denní základní očista negací/ 4800 Kč
(trvale v cenové akci se slevou -50%, proces je jen na dálku-3x týdně s texty, pracovními videi, a léčivou karuna-ki energií+rozpis jednotlivých sezení+závěrečnou kontrolou po očistě)

-21 denní očista od vlivů agrese, zloby zlosti, nenávisti a lehkých kleteb/ 13500 Kč
(proces je na dálku,7 dní denní očisty, pak 3x týdně s texty,pracovními videi, léčebnou energií karuna-ki,carmic-distance+rozpis jednotlivých sezení a závěrečný kontrolní rozpis po léčení, možnost hradit i na 2 splátky, po domluvě)

-30 denní komplexní hloubková očista negací, silných agresí, ovlivnění, temných sil kleteb, magie/ 15000 Kč
(proces je 10 dní intenzivně,denně, pak 3x týdně, na dálku+rozpis jednotlivých sezení do mejlu+pracovní videjka+speciální osobní afirmace+texty přímo pro vás+léčba energií, karuna-ki+Kchuei energií+závěrečným rozpisem po léčení, proces je možno hradit i na 2 splátky-po domluvě)

-30 denní komplexní hloubková očista od silných agresivních energií, temných sil, vlivů magie/ 21 000 Kč
(intenzivní, individuální proces, pro silné působení silných negací, shluků,magických rituálů a ovlivnění inkarnáty, proces je jen na dálku-12-15 dní intenzivně denní očista s Karuna-ki a Dračí energií, pak 3x týdně proces čištění všech těl aury, pře-nastavení DNA, trvalé změny v jemno-hmotných tělech a zápise duše, silné čištění pamětí duše,bloků v ní.Rozpis jednotlivých sezení do mejlu-individuálně pro vás sestavený, pak po léčbě karuna-ki, Dračí reiki+Kchuei-kontrola zase do mejlu+texty k odblokacím vědomí i nevědomí) Možno platit na po domluvě na 3-4 splátky.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one