Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Satanské síly

Satanské síly

Upozornění: Vše, co uděláte se i Vám vrátí násobeno mnohonásobnými účinky magického rituálu!
Vše DĚLÁTE NA SVOU VLASTNÍ ODPOVĚDNOST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SATANSKÉ SÍLY
-jsou síly temných energetických sil
-jsou vyvolány Satanem a jeho účinkem na cíl i mága
-Mág je vždy potom v OVLIVNĚNÍ SATANA, a to do doby, než se z nich vymaní, či lépe řečeno vysvobodí jej od nich samotný Zdroj=Bůh

I zde je nutno si UVĚDOMIT, ŽE VŽDY , když VYVOLÁME SATANA, jsme se stali jeho + jsme jím ovlivnění stále,
a to do doby, než je nám pomoženo samotnou zdrojovou energií, která NÁS ZABLOKUJE IHNED, KDYŽ UDĚLÁME TENTO RITUÁL

VYVOLÁNÍ SATANA
- je zároveň ÚPISEM K SATANOVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-vyvolává se jménem
-při použití určitých rituálů vyšší magie
-dle účelu je také dána i frekvence energií, které jsou nám propůjčeny
-dle oběti je dána síla energií, kterými pak Satan působí na cílovou oběť - osobu, bytost i věc
/rozpracováno/


Leviathan Cross= LEVIATANŮV KŘÍŽ
- je někdy označován kříži Satana.
- zobrazen na spodní části je znak nekonečna (∞), a nahoře je dvojitý kříž (‡).
- Dvojitý kříž symbolizuje ochranu a rovnováhu mezi osobami(Satanem+mágem).
- Nekonečno (∞)
- zdůrazňuje trvalou a nekonečnou přírodu a s největší pravděpodobností symbolizuje věčný vesmír, to může být použití u Antona LaVey v Satanské bibli, jako výsměch kříži Ježíšovu.
- ukazuje, že lidé jsou vlastním centrem rovnováhy, a pravda , to je to, co ideologie Antona LaVey a následovníků Církve Satanovy věří,
a to je to, co tento symbol představuje v tomto sdružení.
- Obrácený kříž, však není symbol satanismu. Takto byly označovány jako "Kříž svatého Petra", to podle původu Alexandrie, Šimon Petr byl ukřižován totiž hlavou dolů, proto jde o "kříž svatého Petra".

V alchymii, Leviathanský kříž
- je symbolem pro síru, která je jedním ze tři základních prvků přírody.

V Asii, je Leviathanský kříž, označován jako Brimstone Symbol.

Sdružení Leviathan
- je symbolem hloubky a vynoření dělá.
Mnohonásobná křižovatka dvou křížů lze interpretovat jako projev svobodné volby, to může také být viděno, jako mrtvice-Through "rovný-to" (=), aby bylo prokázáno, že každý člověk má svůj vlastní život a svou vlastní volbu, čemuž potom odpovídá také jedna ze základních zákonitostí vesmíru.

Síra
-( "Leviathanského kříže") Symbol pro alchymistický prvek síry, (Brimstone), který je duchovně analogický k lidské duši.
Alchemická síra má vlastnosti mužské, je horká a suchá. V kombinaci s Merkurem (ženskou silou, chladnou a vlhkou), dvojice byla tak považována za rodiče všech kovů.

-Alchymistické kresby často zobrazují síru, jako Slunce. (V některých pohledech, síra a sůl jsou rodiče rtuti)
-Symbol síry je často používán, jako identifikační symbol podle satanistů, vzhledem k historické Asociaci, síra je s ďáblem.

Tento glyph, je často odkazován se, nesprávně, tedy jako "papežský kříž Satana" od autorů křesťanských traktů, vzhledem k jeho přijetí jako znak satanismu Anton LaVey v roce 1960.
-Znak nemá žádnou historii, jako symbol satanismu, mimo LaVeyovo použití, a přidělení jeho s největší pravděpodobností je výsledkem anti-cit katolíka, jak to je často srovnáváno v této souvislosti, ke katolickému papežskému kříži.
-Běžnější SYMBOL PRO SÍRU = TROJÚHELNÍK OHNĚ, zvládnutý křížem ZEMĚ.
zdroj: http://symbolism.wikia.com
SATANSKÝ RITUÁL -MPR
UPOZORNĚNÍ - NEDĚLAT, pokud neumíte pracovat s magií temných sil!!!!!!!!!!!!!!!
Vše, co uděláte je jen VAŠE OSOBNÍ ODPOVĚDNOST A ZA VŠE NÁSLEDNÉ SI TAK MŮŽETE JEN VY SAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Použije se invokační satanův pentagram
-linie pentagramu-invokačního se vepisuje do vzduchu a je aktivován vizualizační energií mága
-je psán dvourohým gestem ruky nebo invokační dýkou mága
-vytvořen je ochranný kruh ohně, stojíce uvnitř něj, začne vepisovat invokační pentagramy, dle (správně zvolené světové strany-záměrně ji zde neuvedu)
-při vepisování pentagramu invokace Satana, vyslovte jméno satana...(záměrně neuvádím)
-po té se točte do leva k další straně světové a také vepište do vzduchu invokační pentagram s vyslovením jména...Beli...l (záměrně neuvádím celé jméno)
-po té opět se otoč do leva k další světové straně, zopakuj celý děj-vepiš invokační pentagram a vyslov jméno-Levi...n )záměrně neuvádím celé jméno)
-po té se znovu do leva otoč a vyznač invokační pentagram s vyslovením posledního jména-Satana.
Po té je propojen mág se satanem a jeho energií a dál pokračuje v magickém rituálu, který koná už za pomoci a zaříkání temných sil, bytostí a cílí je k určitému účelu./Mak

Tento rituál je mnohdy tím, co nás kletbou DRŽÍ PO MNOHO STOVEK NAŠICH ŽIVOTŮ A DUSÍ NÁS TAKÉ SATANSKÉ BYTOSTI, JEŽ JSOU S NÍM PROPOJOVÁNY, mnohdy jsou to právě ony, co nám v dnešních životech ničí naše zdraví, určují nám "kolik peněz budeme mít", či kolik jich BUDEME TRATIT, A KAM JE VLOŽÍME- např. do heren, sázek, do zcela prodělečných podniků, do podvádějících organizací, atd. Tento rituál bývá právě tím, co NÁM BRÁNÍ BÝT SPOKOJENÝMI V ŽIVOTĚ,
-NEDOVOLUJE NÁM mít děti, či je mít zdravé a bez průšvihů
-Nedovoluje nám MÍT PENÍZE A FINANČNÍ SPOKOJENOST
-NEDOVOLUJE NÁM MÍT SPOKOJENÝ PARTNERSKÝ ŽIVOT, či dokonce
-NÁM ZABRÁNÍ NAJÍT SI PARTNERA VŮBEC
-OVLIVŇUJE NÁM NAŠE VIDĚNÍ SVĚTA- schizofrenní stavy, maniodepresivní stavy, bludy, slyšiny aj. projevy OVLIVNĚNÍ +PŮSOBNOST negativních bytostí, NESOUCÍ NÁM DO ŽIVOTA JEN STRACHY!!!

Mějte prosím toto na paměti, než si budete přát udělat tento ZAVAZUJÍCÍ RITUÁL K SATANSKÝM SILÁM!!!!!!!!!!!!!
ZAVAZUJE VÁS I CÍLENOU OSOBU+CELÉ VAŠE RODY A POKOLENÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Proto pak mnohá zrození jsou pro takovou "zavázanou duši", jen čirým UTRPENÍM A ZOUFALSTVÍM, většina z takových duší NEDOKÁŽE SAMA SE VYMANIT, jelikož takové duše JSOU ZDROJEM IHNED ODPOJOVÁNY OD KOSMICKÉ VYŠŠÍ VIBRACE A JSOU NUCENY ŽÍT S VELMI NÍZKOU FREKVENCÍ ENERGIÍ, která je uvrhne do většího a většího chaosu, neschopnosti vymanění se z takového zavázání se temným silám, jelikož snížením frekvencí kmitání-nemohou dosahovat plné maximální energie v každém jemno-hmotném těle aury, PROTO DOJDE K DESTABILIZACI ENERGETICKÝCH TĚL AURY!!!
-CHYBÍ energie ve spodních čakrových centrech
- CHYBÍ energie v oblasti UKOTVENÍ DUŠE-HLAVNÍM PRŮDUCHU
-CHYBÍ OCHRANNÁ VRSTVA AURYCKÉHO OBALU!!!!!!!!!!!!!
-CHYBÍ NAPOJENÍ KE ZDROJOVÉ OČISTNÉ ENERGII
-TĚLO FYZICKÉ I DUCHOVNÍ STRÁDÁ, degenerují se tím buňky a ve fyzickém těle jsou nezřídka chronické a těžké jiné nemoci-psychická destabilizace, těžká rodová onemocnění, deprese, kompulsivní poruchy v tom slabém podání vlivů temných energií, ale také nemoci degeneračního charakteru mysli, či mluvy, či dokonce nemoci zhoubného charakteru už u dětí, či mnoha, či jen jedněch členů rodiny, např. každá první žena rodu-nemůže mít děti nebo např. každý prvorozený syn-předčasně umírá nebo např. každá žena rodu neudrží si manžela nebo jí zemře tak, aby zůstala na vše sama, a tak bych mohla ze své praxe jmenovat mnoho dalších kletbových satanských vlivů.

Vždy je nutný NÁVRAT K BOHU= KE ZDROJOVÉ ENERGII
VŽDY MUSÍ JEDINEC CHTÍT SI NECHAT POMOCI A OČISTU A LÉČENÍ DUŠE A JEJÍHO NASTAVENÍ CHTÍT ZMĚNIT./Marcela Abha
stock-vector-pentagram-with-demon-baphomet-satanic-goat-head-binary-satanic-symbol-vector-illustration-533029081.jpg
SATANSKÉ ENERGIE

-jsou energetická působení "spojených satanských sil",jsou vždycky ve vlivech vícero-násobných a jakoby kumulovaných, jde tedy o vlivy vícerých nízkých vlivů najednou působících, jsou pod vlivem samotných patronů těchto negativních energií- Satana, či jeho pomáhájících tvorů, démonů.

Každý z nich ovlivní hostitele, k němuž byli vysláni jinak nebo všichni jedním směrem, a to vždycky za určitými účely, pro které byly udělány jednotlivé rituály satanských magií v minulosti. většinou jim propadají osoby, které nejen že byly "obětí" takových rituálů ve svých minulých bytích= životech, ale sem patří především hostitelé "satanských sil", kteří takovéto rituály samy ve svých minulých životech dělali a na jiné osoby tím uvalovali magická působení nízkých satanských energií a sil.

Satanské ovlivnění, je vždy velmi silnou energií, která je uchycována k hostiteli=cíli, své působnosti v některém důležitém čakrovém centru, ideálně ve všech, či přímo v ukotvení duše hostitele, odkud má taková energie možnost se volně rozprostřít do všech čaker, i duchovního centra, kde může volně působit na pocity a vyvolávat tak strachy, stresy a nepřirozené vidění nízkých dimenzí v reálu u svého hostitele, který tak je lidmi zde diagnostikován na některou z těžších psychických chorob, tím je více léky utlumován, a jeho duch se stává povolným a nechá volně "ničit svůj život a situace v něm", život se tak stane nesnesitelným pro hostitele, a mnohdy je pod vlivem svých zhoubných představ až do své smrti, po té satanská síla uvrhne duši hostitele znovu do nižších a nižších frekvencí disharmonických energií a chaosu, kde je jeho duch týrán a trýzněn nadále pod vlivem služeb silám satana, až do doby, kdy sám o sobě je schopen požádat o pomoc přímo Stvořitele a zdrojovou energii, ale k tomuto rozhodnutí v 90% nenajde duše nízkých frekvencí sílu, ani odvahu, neboť je neustále soužená strachem a negativními pocity a bolestí své duše.

Pomoci takovým duším, uvízlým v tak nízkých frekvencích je velmi těžké, neboť jsou prodchnutí strachy ze všeho kolem sebe, mají obavy a jsou tedy stále více pohlcovány svými strachy a bolestnými zkušenostmi svého zakoušeného právě prožitého života ve hmotě, v mnoha případech zůstávají v nízkých frekvencích a plní tak úkoly démonů a diskarnátů, kteří trápí zase jiné citlivé a slabé frekvenčně osoby, jelikož ony stejně, jako diskarnáti před svou smrtí, nemají pevnou auru a ochrannou její vrstvu, která brání tak nízkým silám proniknout do jemno-hmotných těl hostitele.

Satanské energetické působení, je tedy kumulovanou nízkofrekvenční silou, která je posilována veškerou emoční energíí strachů, bolestí a trpícím hostitelem, takové prostředí je ještě umocňováno bezmocí, kterou je bezvýchodnost se takovéto energii ubránit sám. Ale i zde platí, že musí sám hostitel uvědomit, že to, co se děje jemu není běžné, a že chce s tím něco také udělat, potom je mu poslána pomoc, ať už ve hmotném světě- určitý frekvenční léčitel, který mu napomáhá zvýšit frekvenci a zbavovat se tak postupně jednoho po druhém od satanských sil, nikdy to nejde najednou!!!!!!!!!!!!!!!!
/Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one