Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
JAK PŮSOBÍ KLETBY TEMNÝCH SIL?
SamaelLilithGoatPentagram.png
SLOVA, JEJICH SÍLA A TEMNÁ PŮSOBNOST NA OSOBY, RODY, CELÉ DRUHY

-Silná kletba udělaná na člověka je nebezpečná především proto, že její jednání může být zaměřeno nejen na jednu osobu, ale také na celou rodinu nebo druh. Jsme velmi nedbalí ohledně naší řeči. Rohože, které říkáme, bohužel nejsou tak neškodné každý den, jak se zdá. Například mnoho obscénních slov je prokletí života osoby, která je vyslovila. Často v srdci sebe nebo ve své adrese můžete slyšet takové fráze, jako: „Buďte prokleti!“, „Ano, abyste zemřeli!“ Atd. Etc. dále nechtějí pokračovat. Pokud jde o rohož, aktivně ji používají satanisté a pravděpodobně ne nadarmo! Jeho význam však není tak příjemný, nemluvě o akci. Je hrozné si myslet, že slovo, které mluvíte, se může obrátit proti vám.

Jak se má magická kletba člověka.
-Často se stává, že lidé ke mně nepřichází jen proto, aby se zbavili kletby, nýbrž spíše na někoho vrhli silnou kletbu nebo na na něčí rod, či dokonce na celou rasu.
Černá magie je velmi silnou a také je hojně pro toto používaná. Nyní mluvíme o velmi vážných věcech. Ať už jim věříte nebo ne, vaše KAŽDÉ SLOVO + zvláště to, JEŽ JE PODMÍNĚNO EMOČNÍM CÍTĚNÍM JE VŽDY PŘÍČINOU TOHO, CO SE VÁM NYNÍ DĚJE VE VAŠEM ŽIVOTĚ.
Ale je lepší se postarat o sebe a CHRÁNIT TAK SAMI SEBE UŽ TÍM, ŽE SI vždy budete uvědomovat to, co a komu říkáte+s jakým nábojem, tedy s jakou emocí svá slova vyřknete!!!

To, zda máte na sobě vlastní nebo cizí kletbu, k tomu je dobře se obrátit se na kouzelníka,či šamana, či vyšší duše, jež vládne "vhledy do minulosti, či budoucnosti", aby vám nastínil, že na vás je kletba, či spíše vícero kleteb.

Někdy nedokážeme vysvětlit řadu negativních událostí, které se stanou nám nebo našim příbuzným, běžným způsobem, jelikož to, co se děje je mnohem více, než jen běžný nezdar nebo běžná smůla. Mnoho let jsem věnovala studiu problému silné kletby na člověka, a musím říct, že většina z nás je sama svým viníkem všech temných sil a působení, jež na nás působí v našem životě. VŽDY JE TŘEBA VZÍT SVOU ODPOVĚDNOST+PŘIJMOUT JI V PLNÉM ROZSAHU, JELIKOŽ SE NÁM DĚJE JEN TO, CO JSME JINÝM DĚLALI MY SAMI V DÁVNÉ NEBO V NEDÁVNÉ MINULOSTI !!!

PROTO ZVAŽUJTE SVÁ SLOVA!!!

ZVAŽUJTE TAKÉ TO, CO KE KOMU CÍTÍTE A JAK O KOM MLUVÍTE, ČI SMÝŠLÍTE-VŠE JSOU TO ENERGIE, JEŽ SE VÁM JEDNOU VRÁTÍ+ZAPŮSOBÍ SVOU ENERGIÍ I NA VÁS SAMOTNÉ!!!!
Jaká je působnost temných sil a kleteb magie?

-KLETBY , UŘKNUTÍ, MAGIE

-JAK na nás PŮSOBÍ ? Prvním příznakem bývá

-dlouhodobý nezdar v určité oblasti
-dlouhodobý problém v určité oblasti, či ve všech oblastech našeho života

Pokud je KLETBA už ve velmi SILNĚ PŮSOBÍCÍM STÁDIU= její působnost je mnoho vašich životů, potom se PROJEVUJE SILNĚJI, A TO I VE ZDRAVÍ a imunitním systému. JEJÍ PŮSOBENÍ JE TOTIŽ VŽDYCKY zaznamenáno také DO BUNĚČNÉ PAMĚTI, stejně ajko DO PAMĚTI VAŠÍ DUŠE.
PROJEVY JSOU :
-únava dlouhodobá, až chronická
-vyčerpanost, slabost, viditelný ÚBYTEK ENERGIÍ A SIL FYZICKÉHO TĚLA I AURY
-VLEKLÝ zdravotní PROBLÉM, který jako by přišel odnikud, zároveň NEREAGUJE NA ŽÁDNOU LÉČBU U LÉKAŘE
a VĚTŠINOU TAKÉ NEJDE nalézt PŘÍČINU vleklých ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ, většinou SE DOSTAVUJE jen DOČASNÁ ÚLEVA, ale ZE URČITÝ ČAS SE PROBLÉM ZNOVU VRACÍ, dlouhodobá řešení jsou většinou BEZ významných VÝSLEDKŮ !!! VŠE JE JAKOBY PROVÁZENO ÚZKOSTMI NEBO VELKÝMI OBAVAMI, ČI DOKONCE PANICKÝMI STAVY STRACHŮ, mnohdy zcela bez důvodů.
S tím související NERVOVÁ LABILITA, ČI PSYCHICKÉ NEMOCI od například obsedantních poruch, až po těžké stavy depresí, úzkostí, manických stavů, či dokonce poruch vnímání a vidění světa.

Takto postižený člověk JE ODPOJEN OD ZDROJOVÝCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ, má nesmírně nízké frekvence kmitání jeho těl, většinou kolem 400-600 kmitů za sekundu, většina lidí má běžný kmitočet kolem 1200 kmitů za sekundu a vyšší duch má i vyšší frekvenci a dobré spojení se zdrojovou energií a zároveň dobré spojení s energiemi planety země Terra.


DŮSLEDKY KLETEB, ať už rodových nebo vlastních:

-ŠPATNÝ SPÁNEK
- většinou bývá jen trhaný, nespavost se prohlubuje, sny jsou šílené a člověk vstává NEODPOČATÝ
-POTÍŽE s USÍNÁNÍM
-MYŠLENKY VELMI ROZTĚKANÉ A NESOUSTŘEDĚNÉ, neschopnost se delší dobu soustředit
-pocit utlačování nebo OVLIVNĚNÍ JINÝMI
-pocit NEJISTOTY, STRACHU v denním běžném životě, mnohdy BEZ ZJEVNÉ PŘÍČINY
-dlouhodobé porušení DENNÍHO RYTMU, vlivem nespavosti, stresu, smůly v každém směru
-NESCHOPNOST těla si ODPOČINOUT A NABRAT SÍLU

-NAPROSTÝ NEZDAR ve VŠECH OBLASTECH = ZTRÁTA HOJNOSTI v životě
pokud působí více negativních sil NAJEDNOU, potom se nám nezdar promítá postupně do každé
oblasti našeho života, o to rychleji působí KLETBY TEMNÝCH SIL, což je energie, která bývá navíc
řešena i se ZAHRNUTÍM VŠECH OSOB, JEŽ VÁM BUDOU CHTÍT POMÁHAT S ODSTRANĚNÍM
vaší kletby, což v praxi znamená, že pokud VÁM NĚKDO bude POMÁHAT / léčitel,mág, šaman/ s ODSTRANĚNÍM
ZAČNE vaše kletby PŮSOBIT TAKÉ NA NĚJ !!!!!!
To proto, že byla vyřčena při kletbě také "pojistka". A TOTO = důvod, proč JE PROBLÉM MNOHDY ODSTRANIT KLETBU.

ODSTRANĚNÍ KLETEB, UŘKNUTÍ je tedy většinou obtížné, stojí to v závislosti na tom také i více, než běžné čištění obyčejných NEGACÍ, protože NIKDO SI DOBROVOLNĚ NA SEBE NEVEZME VAŠI KLETBU + nebude OHROŽOVAT TAK SVŮJ ŽIVOT,či jeho bezproblémovost. Proč o tom zde píši?
Protože léčitel, co vám chce pomoci SE NEJPRVE MUSÍ SPOJIT S VAŠÍ ENERGIÍ, aby mohl zjistit, o jaký druh kleteb jde a zda má vůbec možnost ji odstranit. To znamená, že MUSÍ BÝT VE 100% SE ZDROJEM+MUSÍ VĚDĚT= NAHLÉDNOUT DO VAŠEHO ŽIVOTA/TŮ V MINULOSTI, kde se stala chyba a kde došlo K NAPOJENÍ NA TEMNÉ SÍLY A O JAKOU TEMNOU SÍLU JDE + TAKÉ JAKÝMI ZPŮSOBY JE MOŽNÉ TUTO KLETBU ODSTRANIT, dle toho jste potom vedeni tak, aby se ODSTRANILA PŘÍČINA KLETBY, a ona mohla být zcela odstraněná!!!!

-Problém může nastat tehdy, KDYŽ MÁTE STEJNÝ TYP KLETBY NĚKOLIKRÁTE NA VÁS UČINĚNÝ NEBO VY SAMI JSTE TUTO KLETBU UDĚLALI NA JINOU OSOBU V NĚKOLIKA SVÝCH ŽIVOTECH!!! Zde je potom proces ODSTRANĚNÍ DELŠÍ, NEŽ JEN 3 MĚSÍCE, VĚTŠINOU TO BÝVÁ I NĚKOLIK PROCESŮ A LÉČENÍ DUŠE, někdy i rok a déle. Jde o to ODSTRANIT VŠECHNY ZÁZNAMY BLOKŮ vlivem nichž se v určitých oblastech nevede, a protože VŠECHNY KLETBY MOHOU NA VÁS PŮSOBIT NEOMEZENĚ, je mnohdy velmi těžké a zdlouhavé je odstranit-viz u psychických potíží a stavů to zcela jistě NEJDE ZA 1 LÉČENÍ +OČISTU DUŠE. Chce to být rozhodnut, že to chci odstranit, být spolupracující s léčitelem a vnímat sám své pocity a všímat si svých stavů, nálad a potíží.

JAKÁ JE TEDY POMOC?

Pomoc pro snadnou a jednoduchou KLETBU, většinou zcela nevědomou nebo jen "ZKŘÍŽENÍ CESTY"
- RITUÁL očisty
/ pomáhá pokud je kletbička z tohoto života a neúmyslně vyřčená s cílem jen "poškodit drobně" danou osobu/
Pokud ovšem je působení SILNÉ a rituály nepomáhají, nastává čas, kdy budeme muset POŽÁDAT O POMOC ZNALOU OSOBU.
-CENA BUDE VYSOKÁ, což je jasné z výše jmenovaných důvodů,také to chce čas, znalost jak pomoci, být jasnovidec v komunikaci s Universem a mít přístup do CENTRÁLNÍ PAMĚTI UNIVERSA, což je DŮLEŽITÉ pro odstranění příčiny KLETBY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! / Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one