Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
strom-zivota.jpg
Ten, kdo chce jakýmkoli způsobem komunikovat s duchy přírody, je nucen změnit sám sebe , jak uvnitř, tak zvenčí fyzického těla.
Vše je vždy jen o vašem rozhodnutí, jelikož změny takto udělané některé jsou nevratnými, jiné naopak jsou jen dočasné a po nepoužívání , či nedodržování určitých praktik se stávají znovu "tabu" pro toho, kdo není na "správné vibrační úrovni duchů přírody.
Jde o to, s kým chcete vstoupit do kontaktu, jakým způsobem toho následně pak chcete využívat nebo také záleží i na tom, jaký je účel toho, co chcete nebo účel toho, co vás vlastně vedlo k tomu, abyste se dostali do kontaktu s duchy přírody!

Jaký byl tedy u mne můj osobní postup?
-prvně můj účel "byl přežít kvůli mému synovi, jemuž bylo tehdy jen 2,5 roku života+já měla diagnostikovanou onkologickou chorobu bez možnosti přežití(dali mi jen pouhých 21 dnů života-tehdy)
-další věcí je rozhodnutí se omezit sám sebe, navrátit se zcela k přírodě+dát se k tomu vést vnitřním vedením-spojení se zdrojem za oním už zmiňovaným účelem, proč toto spojení s přírodou a samotným zdrojem chci
-následný okamžitý postoj -vlastní diety+jejího striktního dodržování-bez výjimek!!!!
-spojení se zdrojovou tvořící energií-chtění s ní být v kontaktu, díky dietě, očistě duše, očistě čaker, očistě tělesných orgánů a buněk jsem se dostala do prvotního stavu změněného vnímání, jež jakoby byl první změnou v mém vnitřním nastavení a následovaly ostatní změny, jež na sebe nenechávaly čekat.
-dalším bylo změnit sám sebe v pohledu na svět, na veškeré situace, na všechny situace, které budete absolvovat, což je následně dáno tím, že si pročistíte duši, vlivem spojením se zdrojovou energií, jež vás vede-tato změna je pro někoho nevratná, pro jiného následně zcela vratná do původního nezměněného stavu bytí=ne komunikace se zdrojem přímo a vědomě
-DALŠÍ JE STRIKTNÍ VIDĚNÍ SVĚTA KOLEM SEBE=všech lidí kolem sebe, jejich striktní neposuzování,+ nevysílání ničeho, co by komukoliv a jakkoliv škodilo=nekritizovat nic a nikoho, nezlobit se na sebe a na nikoho+pro nic, naučit se striktně přijímat to, co přichází k nám v denním žití bez jakéhokoliv odporu-toto MUSÍ BÝT TRVALÉ UŽ PO ZBYTEK VAŠEHO ŽIVOTA-v opačném případě pak ihned klesáte ve vlastních vibracích a komunikace se zdrojem prostě zmizí nebo se velmi sníží jen na určité věci.

KOMUNIKACE S DUCHY PŘÍRODY
-pro tuto komunikaci je nutno mít určité vibrace-energetické nastavení a sladění se s duchem dané přírodní síly-stromu, rostliny, kamene, atd.Vše má totiž svou vibrační úroveň, každé jinou, dle vývojových stádií ducha uvnitř této přírodní síly, věci, či rostliny, či bytosti, jež uvnitř ní je.
-komunikují všichni, a jen díky tomu, že S VÁMI CHTĚJÍ NAVÁZAT KOMUNIKACI, NEJDE TO VYNUTIT, NEJDE TO ANI NIČÍM SI ZASLOUŽIT, JE TO JEN A JEN O rozhodnutí, že daná bytost přírodních sil chce s vámi navázat komunikaci!!!
-vše je totiž o tom, že duch od stvořitele dostává možnost volby, kým bude v dalším svém vývojovém stádiu+co se tam bude učit a proč!!! Tak tímto vývojem postupují všichni duchové, tedy i ti uvnitř našich duší-tedy i my sami-vše se totiž děje jen a jen pro vývoj ducha a jeho poznání a poučení se z toho, co prožívá.

Takže, když jsem dodržela veškeré diety-složení čistých šťáv ze specificky sestaveného "jídelníčku", pak se mi pročistilo tělo, tím i jednotlivé orgány , ale i uvnitř nich buňky, ale i nervová spojení, pročistil se mi i program uvnitř duše, jejího nastavení-lépe řečeno došlo k jejímu pře-nastavení, a to v souladu se zákony celého universa a bytí zde ve hmotném světě-tedy existence ducha uvnitř hmotných těl-jakmile se bude duch ocitat na stejné "vlně se zdrojem", dojde k jejich propojení a k silnému napojení a zostření komunikace mimosmyslových vnímání-dojde k otevření 3.oka, což se projeví jasnovidností-ta bývá , dle toho, na jaké úrovni jste ve vibracích komunikace se zdrojem, buď jste jasno-slyšící, jasno-zřiví, či máte mezi zdrojem komunikaci telepatického charakteru-neumím to lépe nazvat-jde o to, že prostě "víte", nepotřebujete víc znát, než ví zdroj a dá vám toto poznat, prostě jen "víte to, co ví zdroj", no a pokud jste na tom , jako já pak máte všechny tyto komunikace-pak prostě není nic, na co byste nedostali prostě odpověď od zdroje, kdykoli se na cokoli zeptáte-jen myšlenkou stačí samozřejmě se zeptat, nebo ještě lépe-ještě než se zeptáte-máte už odpovědi, víte, co se chtějí zeptat druzí, víte, jaké mají potíže a proč je mají, no a já to mám tak, že pokud vím potíže klienta, pak okamžitě vím, jak z nich ven dostat klienta a co musí klient proto udělat-dle toho je pak klient veden, jak u karmických očist, tak u očist jen pro vzestup duše+otvírání změn vnímání osoby-více na
JAK SE KONTAKTOVAT S DUCHEM třeba STROMU
-nejprve je nutno se očistit na duchu, na energetickém systému a také na fyzickém těle, jak jsem již více psala výše v tomto článečku.
-po této očistě, jež může jít třeba jen o 21 dní-toto je totiž doba, za kterou se mění nejen návyky fyzického těla, ale mění se i nastavení duše+tím i dojde ke změnám v nastavení vibrací celého auryckého systému
-tímto dojde k naladění se na vibrace dané rostliny, pro náš případ je to strom-lípy-třeba
-po očistě přijdete k takovému stromu, pokloníte se mu, požádáte jej (v mysli) o povolení přistoupit a sladit se s ním a jeho vibrací, poprosíte jej o navázání kontaktu-toto trvá jen několik sekund-jste-li dostatečně pročištění, pak dojde k vyladění vzájemné vibrační vlny energetických vašich obou systémů+pak ihned dostáváte odpověď od ducha stromu, zda ANO-SMÍTE NAVÁZAT SPOJENÍ, nebo jasné NE-NECHCI SE S TEBOU SPOJOVAT, pokud obdržíte tuto zamítavou odpověď, ihned poděkujte za odpověď a od stromu odstupte+nechte jej v poklidu, může být mnoho "proč", právě s vámi nechce navázat kontakt-ve většině případů se jedná o to, že došlo v minulých vašich životech k disharmonii s duchem tohoto stromu, jež byl v minulosti vámi nějak poškozen, či jste ve vzájemné disharmonii+tu , než si zharmonizujete, nebude možný další kontakt, proto NENALÉHAT A IHNED ODSTUPTE OD TAKOVÉHO STROMU, ALE VŽDY PODĚKUJTE I ZA TAKOVOU KOMUNIKACI !!!
-pokud je vám odpovězeno, ANO SMÍŠ VSTOUPIT, či jen ANO, PAK VSTUPUJETE DO PROSTORU STROMU+IHNED DĚKUJETE-, pak obejměte tento strom+napojte se na jeho energii, na jeho mysl-vnímejte jeho "pocity", vypněte svou mysl a nechte strom, aby k vám promlouval+jeho rady a myšlenky si zapamatujte, později se vám mohou hodit, já takto si nechávám radit s tím, co momentálně potřebuji, protože není nutno stále chodit pro radu jen ke zdroji, ale i k jiným bytostem přírody, jež jsou nyní spojeny s touto planetou!!!!

Každá rostlina má svou duši, svou bytost, která je touto rostlinou, stromem, bytostí...
Proto je nutno s nimi také navazovat komunikaci, je nutno se na ně nejprve Vyladit, jak už víme, pak je nutno je poprosit s pokorou a láskou o pomoc, pak tuto pomoc bez výhrady přijmout!!!! Pokud máte výhrady, pak vám již rostlina příště nepomůže!!!! A přijdete o komunikace s takovou bytostí.Stejné je to také se stromy, bytostmi stromů, rostlin, trav, či dokonce s kameny, jež mají největší paměť, jaká zde na této planetě existuje./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one