Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
12030434_987934654585910_7092108670222588799_o.jpg
MAGICKÁ LUNA

Luna a magie patří k sobě již odedávna. Luna je paní noci, světa temnot, tajemna. Je známa pod mnoha jmény a uctívala ji a uctívá řada kultur na celém světě. Když hledíme na stříbrný svit Luny, prozařující tmu noci, probouzí se v nás údiv. Muži i ženy jsou intimně spojeni s jejími měnícími se tvářemi - přibýváním, úplňkem, ubýváním a novem. Luna přitahuje vodu a vyvolává příliv a odliv. Přitahuje však i vodu v našich tělech a působí tak na náladu, spánek, zdraví.
Legendy
Díky stále se měnícímu a obnovujícímu cyklu byl Měsíc považována za nesmrtelný a za místo, kam odcházejí duše mrtvých. Mohl přinést blahodárný déšť, ale také rozpoutat bouři a zničit úrodu. Považovali ho tedy za nevypočitatelný a potenciálně ničivý. Měsíční božstva byla obdařena jak ničivou, tak tvořivou silou.

Mayská bohyně Měsíce se nazývala Ixchel. Byla obávaným původcem povodní a bouří. Její sukni zdobily kosti a korunu tvořil had. Navzdory tomu byla rovněž ochránkyní žen při porodu.V sumerské mytologii představoval hlavní měsíční božstvo muž - Sín. Spojovali jej s novým Měsícem a byl odpovědný za úrodnost země, produkci potravin a ochranu stád, zvláště hovězího dobytka. Obnovování posvátného manželství mezi mužským (přibývajícím) a ženským (ubývajícím) elementem lunárního cyklu prováděl král Uru, který ztělesňoval boha Sína, a kněžka, jež představovala bohyni. Rituálem umožňovali pokračování a součinnost těchto protikladů. V indiánské mytologii představoval univerzální spojení s Měsícem pavouk. Spřádal síť stvoření, vytvářel fyzický svět, a tak podporoval a vyživoval život na Zemi. Hlemýžď díky své vlhké stopě, která mizela a znovu se objevovala, byl též spojován s Měsícem. Lidé věřili, že je schopen cestovat do podsvětí a bez úhony se navracet. Mexický bůh Měsíce byl zobrazován v hlemýždí ulitě.
Bohyně
Člověk potřeboval rozlišovat měsíční fáze, a proto každou představovala jiná bohyně. Například Řekové uctívali Artemidu jako nov, Seléné jako úplněk a Hekaté jako ubývající měsíc. U Římanů se Artemis stala Dianou. Egyptský kult Eset, "Dobré matky", se rozšířil v Řecku a Římě a možná se stal i součástí kultu Panny Marie, která je rovněž paní Měsíce. Uctívání měsíčních bohyní bylo natolik významné, že se jim pravidelně obětovalo a konaly se posvátné rituály pro jejich usmíření. Jednotlivé fáze Měsíce byly plny tajemství cyklu života. Uctíváním bohyní se lidé snažili využít jejich vliv na takové záležitosti jako těhotenství, zemědělství nebo věštění.
Lunární svátky
Lunární rok se nepočítá po dnech, ale po měsících, jež se vždy skládají z přibývajícího Měsíce, úplňku, ubývajícího Měsíce a novu. Několik našich solárních svátků je lunárního původu a v minulosti měly své místo v lunárním kalendáři. Velikonoce se slaví vždy po prvním jarním úplňku. Keltské svátky Imbolc (I. února) a Beltine (I. května) jsou také zasvěceny Měsíci. Některé dny jsou zasvěceny lunárním bohyním. Jeden z Dianiných svátků se nazývá květnové Idy a připadá na květnový úplněk. V této době ženy čistily prameny a studánky a potom se vodou z nich omyly. Bylo to očišťování a zároveň povzbuzování plodnosti. Diana je také uctívána v měsíci sklizně. Svátek bohyně novoluní Hekaté připadá na 13. dubna. Je to doba, kdy ji lidé prosili o požehnání a o příznivé počasí pro žně.
Měsíc se uctívá v mnoha kulturách. Čung-čchiou-ťie je čínský Svátek středu podzimu, který se slaví 15. dne 8. lunárního měsíce, o úplňku koncem září, při němž se konají oběti a oslavy za bohatou úrodu.

Lunární cyklus uctívají pohané za úplňku. Součástí jejich obřadů je oslava úplňku a na závěr hostina na důkaz hojnosti mateřského aspektu Luny a její plodné zralosti v úplňku. V mnoha starých kulturách se zapalovaly pochodně, aby nasměrovaly měsíční paprsky k zemi a zajistily tak pokračování měsíčního vlivu na úrodu, rození dětí a příznivé počasí.
Také tanec okolo ohně je prastarým magickým úkonem. Když čarodějnice okolo něj tančí, dívají se do plamenů a kouře a přijímají tak sílu zvláštního koření a dřeva, které bylo předtím do ohně vhozeno. Podobného účinku dosahovali také tím, že pravidelně trávily úplňkové noci ve volné přírodě a přitom pozorovaly Měsíc. Tyto noční výlety byly lidem podezřelé. Čarodějnice a moudré ženy, jak se šeptalo, nechodily v měsíčním světle po lese jen proto, aby sbíraly rostliny a kořínky. Ve skutečnosti trávily noc ve volné přírodě, aby mohly nerušeně vzývat lesní skřítky, hvězdy a planety a především Měsíc. Z Měsíce, který uctívaly a který pro ně představoval „Trojnásobnou bohyni“, čerpaly svou kouzelnou moc zvanou „sila“, která se při úplňku znásobuje. Tato tajuplná „sila“ z nich vyzařující přechází do žen a propůjčuje jim magické schopnosti, například moc, která jim až do dalšího úplňku umožní přenášet dobré nebo špatné vlastnosti na lidi, na které upřou svůj pohled.
Novoluní
Novoluní se spojuje s Artemidou a ohlašuje počátek nového cyklu. V magii je to doba, která volá po nových příležitostech. V magickém kruhu se nový Měsíc nachází na východě - v místě, kde vychází, a v místě svítání. Tato útlá krása se považuje za zranitelné mládí, v němž je již obsažen blížící se úplněk, který však ještě nenastal. Nov je panna, nevinnost, početí. Je to vhodná doba pro práci na svém zdraví a osobním růstu a pro realizaci plánů pro nadcházející měsíc. Je to nejdůležitější období pro pochopení, může být ideální pro rozjímání a meditaci, hledání duchovního vedení Eset nebo Sofie, svatých žen moudrosti. Novoluní je časem černé magie, zvláště během zimních měsíců, kdy je málo světla. Novoluní končí přibližně tři dny před první čtvrtí.
První čtvrt je čas expanze, vývoje a růstu a může být využit stejně jako novoluní.
Úplněk
Měsíc v úplňku je nejplnější a nejplodnější. Je zastoupen bohyněmi Eset, Seléné a Dianou, symbolizuje plodnost, hojnost a osvícení. Je to Měsíc mocné ženské síly, plodivý, ten, který podněcuje semena k růstu. Měsíc v úplňku lze žádat, aby dal plodnost polím stejně jako plodnost tělu a bezpečí při plavbě. Nejmocnější dny jsou tři dny před úplňkem a v den úplňku.
Při obřadech úplňku velekněžka nakreslí posvátný kruh, ve kterém zaujme pozici pentagramu a přijímá měsíční energii. Ztělesňuje velké mysterium ženství. Když se nabije energií úplňku, může dovršit další cyklus ve svém životě i v životě své komunity.
Úplněk je také znám jako doba šílenství nebo náměsíčnictví. Mocná měsíční energie může vyvolat epileptický záchvat nebo zvýšit pravděpodobnost nehod. Lidé pod vlivem Měsíce jsou zranitelní, citlivější a neklidní.

Vliv úplňku na čarování je obrovský. Je to jásavý čas, kdy se volá dobro, láska a nová síla. Každý z třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme, jak každý z úplňků na nás působí jinak. Stejný vliv mají v magii.

Přibývající Měsíc
Je fáze od novoluní k úplňku, Měsíc se zvětšuje (dorůstá). Období, kdy měsíc dorůstá je jako velký nádech. Za přibývajícího Měsíce lze konat obřady pro vytvoření nebo upevnění něčeho. Rostliny zasazené za přibývajícího měsíce lépe rostou a prospívají.
Ubývající Měsíc
Je to fáze od úplňku k novoluní. Měsíc se zmenšuje (couvá). Toto období si můžeme představit jako velký výdech. Ubývající Měsíc, poslední čtvrt, je dobou odhalení a pronikání do podstaty. Je to mocný čas uzdravování. Za ubývajícího Měsíce budeme žádat o zničení, oddělení nebo rozklad – např. chcete-li se zbavit nějakého zlozvyku. Rány se lépe hojí, když byla operace provedena za ubývajícího Měsíce.
Postavení Měsíce ve zvěrokruhu
Když se Měsíc na své cestě zvěrokruhem vždy na dva až tři dny zastaví, vznikne specifická okolnost i pro mágy a čarodějnice. Každé měsíční znamení má konkrétní význam, na který se musí při volbě doby vhodné pro kouzlo, brát ohled.
Znamení symbolizovala:
Měsíc v Beranu – ochrana, odvaha
Měsíc v Býku – láska, plodnost, majetek, růst, peníze
Měsíc v Blížencích – studium starých spisů, proroctví, přání
Měsíc v Raku – láska, rodina, city, očišťující a zasvěcovací obřady
Měsíc ve Lvu – velké obřady, tvořivost, sex, vášeň
Měsíc v Panně – uzdravení, uklidňující a očistné obřady
Měsíc ve Vahách – partnerství, vztahy, svatba, zbavování se vazeb, práce na zdokonalení sebe sama
Měsíc ve Štíru – obrana, odvaha, milostná magie, zbavování se strachu, zranitelnosti
Měsíc ve Střelci - cestování, odstranění problémů a krizí
Měsíc v Kozorohu – začarování, nové plány
Měsíc ve Vodnáři – mystéria, tajemství, pochopení
Měsíc v Rybách – rozšiřování vědomí, sny, magie, láska

Tyto věci připadají dnešnímu člověku značně komplikované. Komplikované to začínalo být ale až tehdy, kdy šlo o to, zvolit pro kouzlo nejvýhodnější planety a určit ideální čas. Po té záleželo ještě na přesném dodržování rituálů – rituální očišťování, přesně propočítané magické kruhy, předpisové oblečení a vhodné magické pomůcky. Ke speciální měsíční magii se nejlépe hodil proutek z vrby. Účinek rituálu se zesílí, když se bohyni Měsíce přinese kouřová oběť, nejlépe kouř z bobkového listu nebo myrty. Vykuřováním se vytvořily harmonické vztahy k vládnoucí planetě a krom toho se tím posvětily magické pomůcky – často to byl stříbrný kalich a měsíční kámen.

Rituály se již od antické doby jeden druhému podobají, což přirozeně závisí také na tom, že jsou z generace na generaci předávány tajnými knihami zvanými grimoáry. Tyto knihy byly velmi populární v 16. a 17. století. Z té doby se dochovala řada magických příruček. Nejstarší z nich jsou Šalamounovy klíčky.
"Modrý měsíc"
je řídký úkaz, kdy jsou během jednoho měsíce dva úplňky. Například ve 20. století byl "modrý měsíc" pouze čtyřicetkrát. "Modrý měsíc" bývá přibližně jednou za dva a půl roku. Je to zvláštní čas - zdvojnásobení síly Měsíce. Leckdo sice považuje modrý měsíc za nešťastný, ale ve skutečnosti je magický, dává příležitost zahájit některé dlouhotrvající činnosti. "Modrý měsíc" lze využít k zasetí semen budoucnosti, dostávají tak čas klíčit a růst až do příštího "modrého měsíce". Pokud se chcete pouštět do magie, měli byste být velice opatrní. Musíte si být velice přesně vědomi, co žádáte, protože Měsíc bude mocný a vaše úmysly zdvojnásobí.
Lidé narození v modrém měsíci mají velký potenciál, ale mohou mít potíže s uplatněním svých schopností. Jejich moc je i jejich slabinou a musí se naučit, jak své síly využít ve prospěch nejen svůj, ale především druhých.

Jiný druh "modrého měsíce" uvidíte, když budou ve vzduchu určité částice prachu a Měsíc dostane modrý nádech.
Využití Měsíce
Když pochopíte lunární rytmy a cykly, uvědomíte si, jak Měsíc působí na vás i vaše blízké. Zároveň tak lépe porozumíte jejich chování. Tyto znalosti však ještě lépe využijete, když ovládnete spletité síly Měsíce, což vám v mnoha ohledech přinese prospěch. Měsíční energie je mocná a mystická a vždy je vám k dispozici, pokud se dokážete sladit s jejími rytmy. Díky silnému vlivu Měsíce na počasí a růst, můžete jeho sílu využít na zahrádce při sázení, setí a sklizni v těch nejpříznivějších lunárních fázích. Vliv Měsíce vzrůstá mezi novoluním a úplňkem a poklesává s ubývajícím Měsícem.
Při rituálech a obřadech spojených s Měsícem mějte na paměti, že Měsíc, stejně jako jiné planety, se váže k určitým rostlinám. Měsíčními rostlinami jsou rostliny vodní, jako leknín a řeřicha potoční, ale i jasmín nebo mák. Všechny tyto květiny jsou bílé nebo rozkvétají v noci pod měsíčním vlivem. Zkuste dát měsíční květiny do vázy na noc úplňku nebo novu. Vrba je známa jako strom měsíčních přání. O přízeň požádáte tak, že na její větve v den měsíčního svátku uvážete stříbrné nebo světle modré stužky, tím přitáhnete pozornost k vašemu přání. Jiným měsíčním stromem je santal. Spojuje se s ochranou, očistou a uzdravením, při obřadech vyžadujících tyto skutečnosti se používají kousky kůry. Má příjemnou a uklidňující vůni. Používáním rostlin a květin se zvláštním měsíčním významem se vám zvýší cit pro Měsíc.

Měsíční talismany používané s ohledem na lunární cyklus vám pomohou rozvíjet vnímání. Tarotová karta X (Kolo života) se zobrazením Luny vám pomůže soustředit pozornost a stane se mocným prostředek ke spojení s lunárními jasnozřivými silami. Určité krystaly mají shodné vibrace s chladnou měsíční energií. Tyto krystaly pomohou sladit vaše vibrace s měsíčními, má to vliv na jasné snění, jasnozřivost, hluboké a přesné pochopení a lepší citové porozumění. To vše vám přiblíží magické tajemství Měsíce, podpoří vaši intuitivní moudrost a vyrovnají vám životní rytmus.
Zdroj: Měsíční znamení – Ute York, Čarodějnický slabikář – M. Košanová, Astrologie a váš osud – S. Morningstar ,Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com
Stonhange.jpg
MAGIE ŽIVLŮ - jak působí tajemná místa.

Už v dávných dobách bylo hojně využíváno magické moci síly jednotlivých živlů, podrobně se o tom můžeme přesvědčit na mnoha místech naší planety, mezi nejznámější místa patří Stonehenge v Anglii.

Všechna taková místa, jež sloužívala, jako velký oltář, kde se odehrávaly veškeré magické rituály, měla svá určitá pravidla, která musela splňovat, a to buď zcela přirozeným svým umístěním v dané lokalitě, tedy prouděním síly živlů nebo tak byla stavba přímo postavena, aby dané síly bylo možno, jednak vyvolat, zesílit nebo koncentrovat do určitého místa, kde jich bylo zapotřebí.
Jak většina mágů ví, taková místa mají do dnes svou sílu, a také je nutno si uvědomit, že " posvátná místa přírody " se objevují i v dnešním světě a v této době.
Stonehenge patří k nejznámějším, tak se trošku na něj podíváme i my tady, proč zrovna toto místo nebo tato stavba? Toto místo vyzařuje určitou energii, která většinu návštěvníků zasáhne. Je nutno si uvědomit, že toto místo je zvoleno tak, aby energie, kterou potřebovali druidové / mágové / proudila určitým směrem. Jak si můžete prohlédnout na pohledu z hora nebo na nákresech
Azazel.gif
TEMNÉ OBŘADY s využitím temných sil

Azazel má být také temným bohem spravedlnosti a pomsty; mistr temných umění a ochránce cestovatelů; také temný bůh věštění
Spolu s dědečkem Belzebubem měl chránit vzdušné cesty pro Boha
Bible uvádí, že Azazel učil muže vyrábět meče, nože, štíty a pancíře
V Grimoárech jako génius v práci s kovy, minerály a geologii

Teorie o mistru duchovní alchymie, která má co dočinění s přeměnou prvků do lidské duše, čerpající energii ze země (každá čakra zastoupena jedním kovem) a duchovní práce se zemí obecně
Teorie o učení kutí kovů jako duchovní záležitosti (duchovní zbraně); mistr na planety, souhvězdí a astrologii; zručný v umění, kosmetice, a špercích (vytváří krásu)Více zde: http://pekelne.webnode.cz

OBŘADY SMÍŘENÍ
- jsou obřadem smíru s Bohem
- tento obřad je dnes spojován se zpovědí knězi, očistami duchovního řádu, Liturgie svátostného smíření spojené bohoslužbou pro mnoho věřících, podmíněno je to zpovědí, otevřením se Bohu
- jsou vykonávány pomocí "obětí kozla a jeho krve", jsou vykonávány krví kozla pro Hospodina od Izraelitů ve Starém zákoně Bible, tak si pokládám otázku, zda a jak to vidí církev , když dnes je vše, co je spojeno s obětí, krví a zabíjením zvířete považováno za magii temných sil, jak se toto tedy slučuje s křesťanskou vírou...Podle mne je tedy i toto magickým obřadem a patří do hermetiky, ať už si to církev katolická připustí nebo ne./M. Abha Kunz
Den smíření
Texty z Bible
Lv 16,16.20–22.29–34; Iz 6,1–6
Základní verš
„Kdo je Bůh jako ty, který snímá vinu a promíjí přestoupení ostatku svého dědictví? Nebude
držet neustále svůj hněv, protože má zalíbení v milosrdenství. Znovu se nad námi slituje, po-
šlape naše viny a všechny naše hříchy uvrhneš do hlubin moře.“ (Mi 7,18.19; ČSP)
Den smíření neboli Jom kipur, jak o něm píše Lv 16, je nejdůležitějším ze starozákonních obřadů. Úmyslně
je zařazen v samém srdci knihy Leviticus, která je sama ve středu pěti Mojžíšových knih, aby nám pomohl
ilustrovat „nejsvatější“ charakter tohoto obřadu. Také se mu říká „sobota odpočinutí“ (Lv 16,31; BK) – tato
skutečnost zařazuje tento den přímo do pojetí soboty jako času, kdy máme odpočívat v tom, co Bůh,
Stvořitel a Spasitel, pro nás udělal a udělá. Tento týden budeme studovat, co se stalo v Den smíření v pozemské
svatyni, obzvláště obřady s dvěma kozly, které nám pomáhají lépe porozumět hlubším pravdám
o spasení a konci hříchu. /http://sobotniskola.casd.cz/
ENERGIE slova MAGIE

-vše, co píšeme, říkáme a myslíme i děláme má svou energetickou frekvenci, v níž kmitá, tím i určuje to určitou energetickou hladinu.

M A G I E

-převedeme si to do numerologie, protože všechny typy energie jdou převádět do čísel

M - odpovídá číslu 4

A - odpovídá číslu 1

G -odpovídá číslu 3 dohromady je to součtem 14, a to opět sečteno je 5...číslo pro slovo MAGIE = 5

I - odpovídá číslu 1

E - odpovídá číslu 5

Vzhledem k tomu, že toto číslo je základní a patří tedy energeticky pod planetární energie Merkura, jde jak o kladnou, veskrze pozitivní energii,
ale žel jde i o zápornou, zcela destruktivní energii, je to dáno už tím, že číslo 5 je středovým číslem, a tedy jde se od něj "nahoru", ale i dolů v energetickém, ale i číselném směru!!!

Proto také energie "magie", lze využívat v kladných tocích láskyplné energie světelné,
ale stejně tak dobře v toku zcela opačném, tedy destrukčním, u obojího jde jen o polaritu
působení, kam energetický náboj zaměřujeme a kam působíme.

Jde tedy o slovo, které nám může velmi pomoci,
ale také o slovo, které nás může zničit, stejně, jako tomu je
u planety Merkura a stejné energetické frekvence. Hladina rozdílu je zde velice sporadická,
a křehký je také přechod mezi nimi.

Vše je tedy jen a jenom energie, každá myšlenka, každé slovo, každý čin=tedy rozhodnutí a také každé naše jednání!!!
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one