Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
EGYPTSKÝ horoskop 2021 - jakého Boha máte ve znamení?
egypt_1366.jpg
3.EGYPTSKÝ HOROSKOP 2021 znamení BOHŮ


AMON-RA 30.1.-1.3.
-MÁ VELKOU INTUICI, VIDÍ DALEKO DO BUDOUCNOSTI, ovládá vzduch, tím i plíce, průdušky a dýchání.Dává život, a nese do života velké štěstí, jste-li jeho zrozenci.Umožňuje osobní růst, změnu v životě, či stylu života, dává poznání ducha i těla, a k tomu bude mít zrozenec mnoho příležitostí letos, je ovšem jen na jednotlivci, jak jich využije ve svůj prospěch. Tento čas vás nabádá znovu k učení se, k poznáním nepoznaného, studenti budou mít úspěchy a ostatní se naučí i to, co nečekali. Tento bůh dává také možnost čištění se po duchovní stránce a k růstu duše, jíž v Egyptě bylo vždy na prvním místě, bude tedy jen na vás jak se sami toho zhostíte, protože vzestup ducha znamená i větší odpovědnost za to, co uděláte, ale i mnohem více štěstí v další životní etapě.VTento rok vám nese obdiv okolí, možnost nových lásek i upevnění stávajících vztahů, pokud na nich ovšem zapracujete a oba s partnerem si vyjdete vstříc. Chce to více tolerance, protože toto je dost dominantní znamení a lidé v něm zrození by se měli více držet zpět a krotit své ego a pýchu.

MUT 2.3.-3.4.
-je manželkou boha Amon-Ra, nese svým zrozencům inteligenci, intuitivní myšlení, tvořivost, ale i duchovní vhled do všech situací, bude tedy jen dobře svoji intuici poslouchat, abyste se nedostali do zbytečných potíží. Mut propůjčuje lidem bojovného ducha, jež se hned tak nevzdá, ale i tak je letos varuje, protože i tak je může nějaká situace překvapit, nakonec štěstí přeci přeje připraveným-budete-li ve střehu, vše hravě s lehkostí zvládnete. Mut pro tento rok půjčuje svým zrozencům eleganci, lehkost a krásu do života, proto i těm, co jsou tvořivými bude štístko více přát, ale i tato bohyně přináší i těmto lidem duchovní vzestup, posun duše, ovšem jen tehdy, pokud se poučili ze svých vlastních chybných jednání v minulosti, proto letos je nutno počítat s karmickými setkáními, situacemi a pochopit jejich význam ve vašem životě. Méně potíží budou mít ti, kdo jsou už karmicky pročištěni nebo se vědomým způsobem pravidelně očišťují od svých bloků duše, Mut jim k tomu letos dává mnoho možností, či jen jako by náhodou se seznámí s osobami, jež se tímto zabývají, či si je sami jen tak "náhodně" najdou sami, vše je jen o tom, zda člověk je zralý se zbavit vlastní karmické zátěže.

ISIS 4.4.-6.5.
-Isis je ženou Osirise, darovala mu syna Hora, proto je také obnovou života, přináší možnost nového člena do rodiny, takže pozor na nečekané těhotenství v rodině, či na nové partnery členů rodiny, či také na nového čtyřnohého kamaráda-toto vše přináší bohyně Isis-rozšířením rodiny v každém směru. Zrozenci tohoto znamení jsou velmi šikovnými lidmi a bude se jim dařit v každém směru jejich života, je jen na nich kam své nadání nasměrují, vše jim půjde jako po másle, jen by si měli dát pozor na prudká jednání, boj, či zbytečnou soutěživost, ta jim rozhodně nebude prospívat, jelikož v ní bude vliv ega, a toto bohyně Isis nebude nikterak podporovat, je čas růstu duše, je čas obnovy života v radost, obnovy radosti a obnovy funkce rodiny v každém směru, proto tam, kde to už není dobré, bude nutno najít řešení, žel i možná se s nějakým členem se rozloučit, pokud to jinak nejde, ale Isis je přeci bohyní, a ta chce vše kolem sebe harmonické, fungující a silné, ozdravné, tak to bude i letošní období její vlády. Tam, kde se bude budovat a rozrůstat a tvořit, tam vše poroste a bude se také zmnožovat, ať už lidé, peníze, práce, či úspěch, ale kde to bude naopak, tam to půjde k nutným změnám, jichž bude tento rok docela plným, tak se jich nebojte a řešte věci hned, abyste jich pak k řešení neměli mnoho najednou, změna je pohyb a nakonec celý kosmos je v neustálé změně.

HORUS 7.5.-8.6.
-je synem Isis a Osirise, je silným bohem vše střežícím jasným pohledem, vidí daleko, má silnou intuici, přináší lidem v tomto znamení dobrý vhled do situací, kreativitu v řešení potíží, jasný plán pro další období a možnosti, jež je mohou vynést až ke hvězdám, ale pozor, aby vám někdo nepřistřihl vaše křídla, pak by vám zbyla jen odvaha, nevzdávání se ve své situaci a schopnost najít cestu ze své situace. Zrozenci budou mít mnoho dobrých nápadů, ale neměli by usnout na vavřínech a nebo žít jen v planých iluzích, ale snažit se uvádět vše v realitu, jen to jim pak vynese hojnost radosti, spokojených chcvil a úspěšnost v letošním roku. Konec roku bude pro vás ve znamení změny, možná i v lásce potkáte někoho, kdo se pak stane i legálním partnerem, a pro ty co již zadanými jsou nese naopak varování, že i flirt může ukončit dlouhodobý vztah velmi rychle, je totiž rok proměn, zrání duše, poučení se z minulosti a tam, kde to bude dáno souladem s karmickými závazky se vztahy mohou ukončit nebo naopak vytvářet, jelikož tento rok je ve znamení karmických setkání, závisí ovšem na tom, zda jste v minulosti byli nositeli negací nebo láskyplných vztahů, vše se vám totiž právě letos může vrátit, i když tomu moc nebudete přikládat váhu, máme karmický rok plnění dluhů, závazků minulosti, a egyptští bohové vše přeci řídili, ale i jim bylo všelico zapovězeno měnit bez povolení Amon-Ra, jež byl tvůrcem všeho, tak i zrozenci tohoto znamení mají jen určité možnosti, a budou nuceni se poučit ze své minulosti, proto bude jen rozumné spíše být situacím vstřícnými a snažit se pochopit to, co se z nich máte naučit.

GEB 9.6.-12.7.
-bůh lásky, plodnosti, zemědělství a užitku, nese svým zrozencům nové možnosti, změnu činnosti, užitek tam, kde to, co zaseli se jim bude také vracet s hojností, je jen na vás co jste kde zaseli, a co se vám tedy v té vaší "hojnosti" bude i navracet. Letos byste se měli naučit být svými, žít jak vám se to bude líbit a naučit se také trochu i dupnout, aby vás okolí zase vnímalo a poslouchalo, postoj oběti není letos na tom správném místě-více si věřte a jděte si za svým, určitě se vám to vyplatí. Vašim úkolem pro tento rok bude vytvářet harmonii, jelikož ji sami milujete, ale nebýt zrovna jen se skloněnou hlavou, letos na tento postoj prostě zapomeňte, jste pány svého osudu a více si věřte, jednejte vždy slušně, ale dejte vždy najevo svůj názor, v práci i doma se vám to vyplatí, lidé si musí uvědomit, že tu jste také a také máte své představy o životě. Bůh Geb vám dává sílu i možnosti mnoha situací, jak "sklidit to, co zasejete".Vaše spolehlivost a smysl pro rodinu bude určitě oceněn. Blízcí vás určitě podpoří i ocení váš věcný a jasný přístup, nakonec děláte jen to, čemu opravdu rozumíte, ztmelení rodiny bude dalším úkolem všech zrozenců tohoto znamení.Letos bude nutno obnovit, zharmonizovat a vytvářet nové fungující vztahy doma i v práci a všude kolem vás, budete v tom dobří, tak si více věřte. Možná někteří v tomto směru budou měnit i své zaměstnání.

SACHMET 13.7.-14.8.
-bohyně soudů, poslušnosti, srovnání neshod, a vládkyně poddaných otroků, takto vnímají svět zrozenci v tomto období, nicméně né vždy jsou správně pochopeni okolím, je třeba si letos dávat trochu pozor na to, co a jak chcete "srovnávat" nebo dávat "do latě", jak se říká. Okolí vás rozhodně nebude tolerovat v tak razantním postupu, proto volte letos slova i své činy, jelikož změny mohouz být i fatální ve vašem životě, protože mnohdy se zvednou i otroci, aby rozbili vše, co jim stojí v cestě a ukázali vládci, svoji převahu! Než letos začnete něco měnit, řekněte zúčastněným o co jde, co chcete udělat a proč, aby vám porozuměli. Ochrana svého soukromí bude dobrá, před cizími, ale nikoliv mezi blízkými, tam si raději otevřete své srdce a řekněte, co vlastně chcete a jak si věci představujete vy sami a najděte s partnerem zlatou střední cestu, násilím a roízkazy, nic nevyřešíte. Je nutno si uvědomit, že se můžete ostatním jevit jako bezcitní nebo přímo egoističtí, a to pak udělá ve vztazích velký problém.Je letos zapotřebí ukázat, že umíte být milí a citliví. Letošní rok je karmickým rokem a nese i vám do cesty mnohé zkoušky a nutnost plnění závazků minulosti nejen z toho života, ale hlavně z minulých vašich zrození, vše se vám letos bude kumulovat, potíže proto neřešte silou, ani příkazy, ale vzájemnou tolerancí a domluvou na společných postupech, jinak můžete ztratit víc, než jste vlastně připraveni ztratit. Zkuste třeba přátelské jednání, pochopení jiných nebo se učte práci sami na sobě poznáváním sebe sama, či zrovna si zvolte vědomou cestu vzestupu , karmické čištění vlastních bloků a závazků duše, jelikož i o tom bude celý tento rok, je to jednoduché, kdo má čistší duši, má méně potíží ve svém životě a nemusí si na vlastní kůži odžívat mnoho složitých a "nechtěných situací".

THOVT 15.8.-16.9.
-je bohem moudrosti, všeho vědění, stvoření všeho v kosmu společně s Amon-ra, kterému byl vždy k ruce při tvoření všeho ve vesmíru. Tak i toto propůjčuje toto znamení svým zrozencům, intuici, moudrost, znalosti, dobrý um a nápady, jichž bude jen dobře využívat v tomto roce a uvádět je co v nejhojnějším počtu do reality. Tvořivost, nezměrnost nápaditosti a léčitelství, lékařství, a také zdraví. Vše je dobré spojit pro tento rok, proto i vám bude propůjčena síla, energie i nápaditost, abyste dosáhli svého a mohli si užívat mnohé radosti, štěstí a obnovili své úspěchy, máte na to znovu zase zářit, jen si věřte a jděte pak za svými nápady. Thovt ctí zákony vesmíru, je spravedlivým, praktický, jen nikomu nevěří, toto je nutno změnit i u každého zrozence v tomto znamení, naučte se důvěřovat sobě i jiným , dejte šanci druhým, aby vám dokázali svoji šikovnost, lásku a um, dejte šanci tam, kde vám bude nabídnuta nějaká možnost-využijte také jiných k tomu, abyste dosáhli svého cíle s menší námahou, jste dobří, víte a znáte mnoho, ale stále je tu co se učit, co poznat, jak se zdokonalit, jste spravedlivými, chytrými a umíte dávat v hojnosti, využívejte to i pro svoje blízké a ukažte jim, že i vy umíte být otevření a vstřícní a milující lidé. Thovt je lékař své doby, soudce, myslitel a filosof, proto propůjčuje i toto vše svým zrozencům, naučte se třeba i vy novou dovednost, která je vám jen koníčkem, prohlubte své znalosti a použijte pro dobro všech kolem vás, určitě se vám vše v dobrém vrátí zpět, váš rok bude veli úspěšným, pokud si to sami vůbec dovolíte, je to tedy jen na vás, je rok karmických situací, řešení bloků a závazků, tak i vám se dostane možnosti vše si buď pročistit vědomě nebo doslova si to prožít osobně ve svém životě v denních situacích, karmický zákon je neúprosný a vy jej ctíte stejně, jako ostatní zákony kosmu. Čistá duše má mnohem více úspěšnosti, mnohem více možností žít život tak, jak opravdu chce, rozhodněte se tedy správně, a jak moc úspěšným bude tento rok bude pak jen na vás.

SETH 17.9.-20.10.
-zrozenci tohto boha budou jako on, letos budou toužit po moci, po boji, budou mít potíže s tolerancí, pochopením a bude se jim mnohem hůře hledat správné jednání ve složitosti jejich životních situací. Letos budete nuceni krotit sami sebe, jinak přijdete doslova o všechno, je tedy jen na vás, jak moc půjdete do sebe! Hádky nejsou správným směrem pro životní cestu, krotit se bude jen dobře, ale i vy budete mít letos trochu toho štístka, a to tam, kde bude boj správným, kde budete řešit sami sebe, kde budete moci svým blízkým dokázat to, jak za ně bojujete, jak za nimi stojíte, a co pro vás jejich přítomnost vlastně znamená. Zrozenci tohoto znamení se budou letos nuceni naučit, že vše se nedá vynuti, vysoutěžit, vybojovat, že vztahy jsou o toleranci, lásce, přátelství, že každá situace má dvě strany, jednu viditelnou a jednu zastřenou, která vyjde napovrch, až uděláte svoji chybnou reakci, a pak budete poučeni, pak se totiž naplní karmický závazek, či dluh, či se vám vrátí to, co jste jiným ve svých minulých zrozeních sami udělali, karma platí pro všechny tak i pro vás, proto někdy je nutno se naučit, že "vlastní výhra vbojem", může znamenat i jistou prohru v konečném důsledku věcí, jelikož vše se vším totiž souvisí, tak i situace, jež právě vás potkají v tomto roku, mohou být jak velmi dobré-pokud se vám bude navracet to dobré z minulosti nebo naopak můžete projít i fatálními situacemi, jež vám změní celý zbytek života přímo fatálně. Proto jednejte vždy s rozumem, budete-li laskavými a svolni najít si společný postup v jednotlivých situacích, pak i vám pokvete spokojenost a štěstí a rčadost v tomto roce, Seth vám propůjčuje sílu, mnoho energie a bojovnost, používejte je s rozumem a tak, abyste si sami neřezali větev, na níž právě sedíte.Naučit se letos diplomacii bude vaším hlavním úkolem, a to až karmickým, protože máte mnoho dluhů z minulosti bude jen na vás zda si je karmickými očistami pročistíte nebo si je raději sami osobně prožijete ve svých složitých vztahových situacích, ale i vám bude štístko přát, jen je na vás zda jej vůbec poznáte, že jej právě máte a využijete situaci ve svůj prospěch!

OSIRIS 21.10.-25.11.
-bůh vládce, odoaný, milující manžel bohyně Isis, pečuje o vše ve své blízkosti a stejné propůjčuje svým zrozencům v tomto znamení. Je bystrý, moudrý, umí se vždy správně rozhodnout, jen nemá rád ty, co lžou, proto se i zrozenci tohoto znamení musí učit tomu všemu, aby dostáli jeho moudrosti a laskavosti ve svých životech. Je nutno se učit odpouštět, toto bude letošní velká výzva pro zrozence tohoto znamení, jelikož vás život pošle do mnohých situací, kde si toto budete muset vyzkoušet a naučit se svým blízkým odpouštět a znovu jim důvěřovat, či znovu jim podat pomocnou ruku. Empatie bude vaší silnou stránkou i tento rok, proto jí využívejte i tehdy, když vás někdo zklame, je na místě si položit otázku, proč se to vlastně stalo? A kriticky se podívat také sám na sebe, ani vy totiž nejste dokonalými, i přes to všechno, že jimi chcete být a chyby je nutno také odpouštět, i pro vás je karmický rok, jež vám přinese mnoho k řešení a proto, bude situací tolik , kolik máte vy sami dluhů a závazků ze svých minulých zrození, jež je nutno splatit, či splnit, budete-li smírní, budete si sami umetat cestičku k dobré budoucnosti, pokud budete stát tvrdě na svém, vymstí se vám to, i když budete třeba v právu, spokojeni tak nebudete. Vaše povaha vás postavila do rolí "vládců", vedoucích, manažerů, či koučů, budete-li se vzdělávat nebo zvažovat nové profese, je možná to dobrý začátek pro vaši budoucnost, a úspěšnost na sebe nenechá dlouho čekat. Empatie, tolerance, láska a odpuštění bude pro vás letošní úkol, no a protože Osiris je vládcem Egypta, měl by být také správným vládcem svých situací a své duše, proto i vy máte možnosti v tomto roce si odžít bolavou cestou své karmické dluhy, závazky duše, či si zvolit vědomou cestu karmické očisty svých minulých skutků ze svých všech životních poutí a také očistit si chyby z toho života, je jen na vás zda se k tomu rozhodnete nebo nikoli, ale mohli byste snadno vzestoupit mnohem výše v cestě své duše a ovládat mnohé z doposud nepoznaného.

ANUBIS 26.11.-28.12.
-bůh podsvětí, spravedlivý, neúprosný vykonavatel karmy, hlídá spravedlnost, zásluhy i úspěch nebo poučení jiných, ale i sám sebe, toto vše propůjčuje také všem zrozeným v jeho znamení. Lidé v této době narození mají možnost se naučit novým dovednostem, pochopit zákony karmy, naučit se empatii a při tom všem se ještě i vzdělávat, letošní rok vám propůjčí obrovské možnosti, sílu a energii dosáhnout mnohých úspěchů, a bude jen na vás zda je rozeznáte, zda si je pustíte do svého života a využijete jich ve svůj prospěch. Máte letos moc, sílu a mnoho z vás nevidí důsledky svých jednání, proto můžete nasekat mnoho fatálních chyb, jež vám zkomplikují další život, proto budete-li pozornějšími posluchači, abyste se mnohem lépe zorientovali v dané situaci, pak si ušetříte mnoho nedorozumění, ale i vy budete letos plní síly a možností, a to hned z jara, pak koncem léta a před vánoci, můžete mnoho dosáhnout, ale jen volit správné reakce, myslete rozumem, řešte jen to, co se týká vás osobně, mějte na paměti i to, že i vás stihnou letos karmické situace, jež máte ukotveny ve svém DNA nastavení, jelikož ani vy jste nebyli dokonalými ve svých minulých zrozeních a veškeré energie se i vám tak budou navracet v podobách situací, lidí, setkání, a jak moc budou bolavá to je závislé na tom, jak se umíte vcítit, jak jste tolerantní, jak moudří, jak umíte pochopit jiné v jejich situaci, zda zvládnete svoji liknavost, jak svoji neústupnost a jak budete ochotni s jinými spolupracovat tak, abyste byli spokojeni všichni doma i v práci i ve svém okolí. Vše totiž spolu souvisí. Zrozenci mohou očekávat nový nebo obnovený vztah-nový náboj ve stabilním vztahu, či naprosto nečekanou lásku. Čekejte změny, dopřejte si hezkou dovolenou, i cestujte letos vám štěstí přeje, pokud to nepřeženete v každém směru života, jen všeho s mírou.

HATHOR 29.12.-29.1.
-bohyně plodnosti, Hathor je velmi různorodá, složitá, nejasná osobnost, měla podobu dojné krávy,s rohy vztyčenými k nebi, proto i vám bude propůjčena plodnost ve smyslu, že cokoli začnete, to může být velmi úspěšným, jen bude třeba vše dělat poctivě, s jasnou myslí. Hathor byla velice složitá bytost, ale pokud byla spokojená, dokázala být okouzlující, nesla hojnost, radostné situace a pohodu, její možnosti sahaly až do nebe, proto i vy máte letos tyto možn osti, jen jich správným způsobem využít, své nápady se snažte využít a plňte si i své sny, protože letos je vám dána veliká síla, ale je to závislé na vašich správných rozhodnutích, jelikož za vše si sami zodpovídáte, váš život je jen ve vašich rukách, jak se rozhodujete v jednotlivých svých situacích, vše se děje pak jako tohto důsledek. Karmické závazky budou dostihovat tedy letos i vás samotné, ale jste pohodáři a se vším si tedy umíte poradit, jen bude těžké vás držet letos na jednom místě, řešte jen to, co se týká vás, nechte jiným jejich díl odpovědnosti. Letos se máte naučit řešit situace s láskou, tolerancí a naučit se vše dokončit, neodcházet od rozdělané práce, aby se vám to nevymklo z rukou a jiný neměl prospěch z vašeho nápadu! V partnerství buďte laskaví, milujte s otevřeným srdcem a věnujte svoji péči jak sobě, tak partnerovi, či rodině. Změny totiž čekají také na vás, je dobře, když na to nebudete sami, no a těm, co sami jsou stoupla letos šance někoho k sobě najít, ovšem pokud se dokážete o svého partnera také postarat a věnovat mu svůj čas! V práci využívejte svoje všechny šance, máte možností nepřeberně, změnit svůj post, či nastoupit do nové práce, či jen ozdravit svou stávající práci novými nápady, vše se vám otevírá, tak toho využijte, aby i vaše peněženka byla vždy plná a umožnila vám plnit si sá přání. Jako všechna znamení i vy bude letos postaveni do karmických situací, či potkáte osoby, jež umožní poznat, pochopit nebo splnit jisté závazky z minulosti vašeho tohoto života, či z minulých vašich zrození, a tak i u vás bude záležet na tom, zda máte více složitostí v tomto roce nebo více spokojených situací, jež se vám projeví ve vaší realitě, vše je odvislé na růstu a chuti pracovat na své duši, třeba si ji čistit od karmických blokací a bolavých traumat, či prožitků, pomocí vědomých rozhodnutí karmických očist pamětí duše, či zda budete jen nuceni si všechny složité situace osobně zakoušet v osobním životě v denních situacích, rozhodnutí si vědomou cestou pozvednout svoji duši, vám umožní mít snadnější situce v denním životě a více chápat sám sebe, i to, proč se vám co děje./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one