Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
pěti.tisícovky.jpg
O HOJNOSTI A PENĚZÍCH
-vše závisí na duši, jejím nastavením, její čistotě, jejím souladu se všemi zákonitostmi celého Universa
-je-li duše zanešená NEGACEMI, pak je vaše hojnost blokovaná a máte málo hojnosti ve svém životě, jak v penězích, tak v radostech, tak ve zdraví
-je-li duše očištěná a tedy v souladu se zákony Universa, pak její nastavení je ve směru HOJNOSTI a takový člověk má pak dostatek zdraví, práce, peněz i radostí ve svém životě

JAK TO TEDY JE S TĚMI PENĚZI

-PENÍZE =vysokofrekvenční láskyplná energie hojnosti
-nejdůležitější je vztah sám k sobě-zda si podle sebe peníze zasloužíte nebo ne!
-dalším důležitým bodem je vztah vás k penězům, jak je vnímáte, jak je cítíte svou duší=JAKÉ k nim + s nimi spojené MÁTE VLASNÍ emoce!

-KLADNÉ=máte k nim správně nastavené emoce=máte je rádi, nebojíte se jich a dovolujete jim, aby k vám volně proudily.
penízky jsou moc dobré, peníze mám rád, peníze jsou dobrý k životu, peníze mi nesou radost...atd.

-ZÁPORNÉ=máte s penězi spojený pocit STRACHU, ať už z nedostatku peněz, strach, že je ztrácíte, že jich máte málo, strach, že SI JE NEZASLOUŽÍTE, a s tím spojované pocity viny z vaší minulosti + PRÁVĚ TYTO POCITY JSOU NEGACE, JEŽ VÁM BRZDÍ TOK PENĚZ K VÁM!!!!
-Víte jak jste na tom vy sami? Zamyslete se nad vlastním vztahem k peněžnímu toku ve svém životě. Možná tím najdete to, co vás vlastně brzdí v přitékání peněz k vám!!!

-PENÍZE JSOU OVŠEM SPOJENÉ TAKÉ S POCITEM "MOCI" + právě tento pocit vás může zcela zbrzdit v toku peněz k vám!!!

-negace pocitů moci=POVÝŠENOST, PÝCHA, EGOISMUS=vedou pak vaše příjmy do rakve ztrát + pocitu nedostatku
naopak

-pozitiva pocitů moci=LÁSKYPLNOST, ROZDAJNOST, POCHOPENÍ, ŠTĚDROST VŮČI JINÝM BYTOSTEM, VDĚK A HLAVNĚ EMPATIE=tyto pocity vám otevírají cestu pro uvolnění toku láskyplných energií peněz

-a tak pokud máte v harmonii CÍTĚNÍ PENĚZ + MOC PENĚZ + MOC SVOJI, KDYŽ MÁTE PENÍZE, PAK K VÁM ZAČNOU PROUDIT MNOHEM VÍCE, než doposud, a jak vidíte úzce to vše souvisí s nastavením vaší duše=JAKÉ MÁ NASTAVENÉ HODNOTY, JAK MÁ ČISTÉ VLASTNÍ SVĚDOMÍ+JAK SE DÍVÁ NA SVĚT KOLEM SEBE, toto vše má jasný vztah k postojům vás a vašich peněz!!!
-důležité je také, zda hodláte přebrat svoji "MOC", když dostanete větší peníze!!! Pokud NECHCETE PŘEBRAT SVOJI MOC, NEMŮŽETE TAKÉ MÍT VĚTŠÍ PENÍZE, protože moc + peníze spolu velmi úzce souvisí, a jedno bez druhého prostě jednoduše nemůže vůbec fungovat + tak se snadno stane, že člověk, který sice chce mít peníze, ale BOJÍ SE SVÉ MOCI, jež by s penězi získal, pak peníze nemá, jelikož ho jeho obavy z vlastní moci přímo ZABRZDÍ + TAK TOK PENĚZ ZASTAVÍ!!!
-A naopak ten, kdo se peněz NEBOJÍ, A NEBOJÍ SE ANI SVÉ MOCI, aniž by vůbec nad ní myslel, má pak peněz dost, Ovšem pokud si neumí správně držet v harmonii svoji moc a tím i zodpovědnost za své peníze a jak je utrácí, či jak je získává, pak o své peníze snadno a lehce zase přijde a už se mu přestanou vracet, a tak tok peněz se mu zastaví!!!

A proto jich má někdo mnoho, jiný dostatek, a dalšímu chybí!!!

....Nesprávný vztah k penězům a svěřené moci činí duši drsnou a hrubou. To znamená, že v bohatství se skrývá
nejen pozemské štěstí, ale i cosi nebezpečného...../S.N.Lazarev
-duchovní a hmotné principy musejí být v rovnovážné poloze, jinak vám peníze nemohou být k užitku, ale ke škodě.
...Každým odevzdáváním bankovky provádíte rituál. Buď uzavřete rituál chudoby, nebo uzavřete rituál hojnosti.
Neustálé uzavírání rituálu chudoby vám může bránit zbohatnout, rozvíjet se, vydělávat více. Když budete posílat peníze po mostě, přestane vás energie peněz brzdit a rituál se vám přestane plést do života, naopak vás začne podporovat a začne pro vás pracovat...../jak psala v jednom svém článku A.K.Loskotová

PENÍZE MAJÍ SPOLEČNÉHO JMENOVATELE S MOCÍ A PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ !!!
-JAK VIDÍTE VŠE SPOLU VELMI ÚZCE SOUVISÍ
-vše, co děláte, tak má nepřímý vztah k přitékání vašich peněz k vám!!! A jak to souvisí? Snadno, jde totiž o nastavení duše, zda si své peníze zasloužíte nebo nikoliv, podle vaší duše=vy jste tedy tím, kdo podle svého svědomí vnímá, a určuje, zda peněz máte dost nebo málo!!!

VŠE JE TOTIŽ O VIBRACI DUŠE, O JEJÍ ČISTOTĚ= o souznění duše se všemi zákony Universa!!!
-pokud je duše v souladu se zákony Universa, pak má člověk hojnost plně otevřenou
-pokud je duše v disharmonii se zákony Universa, pak má člověk hojnosti málo, a má ji zablokovanou=PENĚZ MÁ MÁLO nebo je rychle ZTRÁCÍ !!!

CO DĚLAT V TAKOVÉM PŘÍPADĚ?
-jediné, co vám zůstává je očistit si svoji duši od negací a bloků
-je totiž potřeba být v souladu a mít duši ve správném nastavení programů pro oblasti hojnosti, jak peněz, tak zdraví, tak radosti ze života,
jak vidíte vše to spolu souvisí./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one