Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Lakšmí.jpg
INDICKÁ NUMEROLOGIE

-zabývá se také číselnou řadou, ale také astorlogií a postavením planet na nebi, na rozdíl od Evropské astrologie a numerologie, zde pracuje
nejen s čísly, ale také s několika fiktivními pélanetkami, jejichž spojitos je dána indickými božstvy a jejich vládou nad lidmi.

VÝCHODNÍ NUMEROLOGIE
- je trošku odlišná, a to s tím, že pracuje nejen s jiným přiřazením čísel k abecedě
- ale také pracuje s ekliptickými body, jimiž přiřazuje určité vlastnosti

- Propočty jsou také z data narození.
- Numerologická mřížka.
- Osudové číslo-daná cesta životem
- Psychické číslo-vlastnosti osoby
- Dispozice domu, bytu, kde osoba žije
- Šťastné dny
- Dny s potížemi
- Drahé kameny
- Možnosti nemocí+jak se jim vyhnout
- Vaše šance a možnosti prohry v jakém směru

- Co je vám dáno karmou, jako vaše plus+co je dobře podporovat u sebe
- Čemu se potřebujete v tomto životě odnaučit


V Indické numerologii je věda, filosofie a náboženství stejným principem, podle nějž pracuje tato propočtová numerologie. Na základě toho byl vytvářen "celek o dané osobě".
Pro indické astrology jsou znamení zvěrokruhu asi 25 stupňů za našimi západními. Proto má podle této astrologie ten, kdo se narodí asi mezi prvním dnem kteréhokoliv měsíce a přibližně mezi 18. dnem tohoto měsíce své Slunce v předchozím zodiakálním znamení.

Měsíční domy
První složkou s níž Indická numerologie pracuje jsou "měsíční domy". Jejich pojetí je skutečně velmi staré. Měsíční domy vznikají rozdělením oblohy na 27 domů, každého o 13 stupních. Každý dům je pojmenován po některé manželce boha Měsíce a má svůj vlastní význam. Emoce symbolizované Lunou se považují za nejsilnější vliv na vůli člověka.

Druhý systém rozděluje 260 stupňů ekliptiky (domnělé dráhy Slunce kolem Země) na podsekce z nichž každá má délku 2 1/2 stupně. Proto jsou první 2 1/2 stupně Berana podřízeny Beranu, druhé Býku, třetí Blížencům a tak dále. Luna v indickém horoskopu je nejdůležitější, podobně jako je Slunce důležité v našem horoskopu.

Další odlišností je přiřazení vládců planet a vládců ekliptických domů - dva průsečíky nebeského rovníku a dráhy Slunce- Dračí hlava a Dračí ocas, které jsou také velice důležitými
postaveními v jednotlivcově numerickém propočtu.

Další rozdíl je, že zvěrokruh není kruh, ale čtverec. Základní charakteristiky znamení zvěrokruhu jsou ve védské a západní astrologii velmi podobné.

Živly znamením odpovídají stejně v obou astrologiích. Planetární spojení jsou taky stejná, ale védský systém používá pouze ty planety, které byly známy před vynálezem dalekohledu, přivádějícím na dohled vzdálenější planety Uran, Neptun, Pluto.
astrologie.JPG
MÉŠ/beran

Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země, z kvasícího nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.Indický symbol-berana

VRŠABHA/býk

Symbolizuje značné množství akceptující pasivity spolu s neporušitelným klidem, trpělivostí a stálostí, které jsou současně ujišťující a odstrašující. Je ujišťující, protože všechna charakteristika tohoto znamení naznačuje nespornou a nezměnitelnou trvanlivost, pokračování a sílu. Je to odstrašující, protože tyto vlastnosti poukazují na nepřátelský odpor ke změnám všeho druhu. Jediný vývoj je možný plozením nebo společenstvím a stykem s přírodou.Indický symbol býka.

MITHUNA/blíženci

Umožňuje všechny druhy spojení a páření. Pátrání, které má bázi v objevování a lásce jiného člověka a jiného sebe. Ideálně toto setkání s druhým povede k dalšímu setkání s podstatou sebe samého, bez kterého bytost nemůže žít v souladu a klidu a nemůže dosáhnout splnění své touhy. Toto je tedy znamení, v životě kterého zvídavost a vědomosti o rozličných a mnohotvárných stránkách světa budou hrát důležitou roli. Indický symbol dvojice

KARKATA/rak

Značí podněcování citů, představivosti a emocí - a schopností, které to přinášejí. Je to způsobené neoprávněným strachem z budoucnosti, z nevyhnutelných změn bytostí a věcí, z nepřetržitě se obnovujícího cyklu života, který prochází jakousi smrtí a destrukcí. Úzkostlivost a obavy tak přinášejí inspiraci a podněcují vzpomínky a touhu po minulosti.Indický symbol kraba nebo kruhu

SINHA/lev

Odpovídá vítězoslávě a triumfu, vítězství nad přírodními silami, smrtí a sebou, což umožní žeň plodů života člověka tím, že plně využívá své osobní kvality a nadání. Vývoj člověka v jeho zvoleném poli působení přinese moc a ovládání svého okolí.Indický symbol lva.

KANJÁ/panna

Toto znamení nastupuje po období instinktivního panování a značí nové období, ve kterém se dostaví pochyby, a ve kterém neměnný zákon přeměny všech bytostí a věcí přinese zpět do reality ty, kteří se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk pociťuje intenzivní potřebu pocitu zabezpečení a zajištění, o které se bude pokoušet inteligentním odhadem svých schopností a prostředků. Jeho nevinnost by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.Indický symbol -panny, dcery

TULÁ/váhy

Zdůrazňuje rovnováhu, která musí ovládat přírodní síly a vnější svět na jedné straně a lidskou povahu a vnitřní život na straně druhé. Akce, myšlení a emoce musí být vyváženy a řádně promyšleny, takže se nestane nikdy nic, co by porušilo rovnováhu nebo její nedostatek v dokonalém souladu s okolnostmi.Indický symbol vah,rovnováhy.

VRŠČIKA/štír

Zdůrazňuje a překračuje limit přizpůsobivosti, která se vyvinula v období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu a soulad za každou cenu. Teď jsou však jistá měřítka v nebezpečí zavržení, v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.Indický symbol štíra.

DHANUS/střelec

Toto znamení je zobrazováno jako luk a ne jako šíp, protože luk je nástroj, kterým můžeme něco vrhnout do vzduchu. Symbolizuje napětí, které podněcuje skok vpřed a současně si zachová svoji pozici a místo. Luk je tělo a šíp je mysl. Rozvoj a využití tělesných kvalit a schopností člověka způsobí osobní osvobození a katapultuje mysl do výšky.Indický symbol luku,či zbraně.

MAKARA/kozoroh

Odpovídá fázi, ve které všechna emocionální ohleduplnost a citlivost je zavržena nebo udušena a soucit jako takový je potlačen. Neexistují žádné ústupky, když je člověk nucen zachránit svůj život a duši. Krokodýl je nehybný a chladný, zdánlivě ve spánku, ale pozoruje a čeká. Nelze kolem něj projít. Jeho trpělivost a houževnatost jsou příslovečné.Indický symbol krokodýla,žraloka.

KUMBHA/vodnář

Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena a obětována za účelem obnovení, protože voda života může plynout svým korytem jen když je obohacována přítokem nové krve. Musí se odtrhnout od sebe sama než se může obnovit.Indický symbol hrnce, džbánu.

MÍNA/ryby

Směřuje k volnému a nespoutanému toku ve vodách, které jsou jasné, čisté a průzračné, nebo zkalené, zmatené a divné. Míří k emocím, k rybě, která se pohybuje v času a prostoru a vynořuje ze skrytých hlubin života na povrch. Mimořádně citlivé, intuitivní a inspirované znamení, které unáší jeho představivost a proud života.Indický symbol ryb.
Védský čtverec-severního uzlu-ukázka
Védské čtverce
-patří k indické astrologii
-určují určité vlastnosti a postavení planet vzhledem k objektu průzkumu/osoba,či dům, byt, město, stát...
Srí yantra -jantra
JANTRA
-je forma mandaly, ve které se potkává kruh a čtverec. Jantry jsou dodnes používány pro náboženské rituály.
-je pro každou bytost specifická a odráží její energie, upravuje ji a harmonizuje
Óm -mantra symbol očistný a léčivý
Mantrou (v sanskrtu मन्त्रः, od kořene man- myslet, a přípony –tra, označující nástroj, v čínštině se užívá slovo čen-jen, v pinyinu zhenyan, 眞言, doslova „pravdivá slova“, v japonštině se užívá výraz šingon, odvozený z čínského termínu) se nazývá metrická část védského hymnu, která se jmenuje rig, jadžus nebo sáman, v rozsahu od několika slabik až po několik vět. Ve východních náboženstvích jako je hinduismus či buddhismus slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli). Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním náboženstvím, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci. Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození (mókšy). Oslavné a povznášející mantry se většinou recitují nahlas.
Mantru je možno odříkávat čtyřmi způsoby:

1. vaikharí - jasně nahlas

2. madhjamá - potichu (aby ostatní neslyšeli)

3. pašjantí - v myšlenkách

4. pará - mantra se zde jeví jako prazvuk, základ všech ostatních zvuků, který je nevyslovitelný
Má za úkol harmonizovat energie osoby, či místa.
/wikipedie/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one