Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
číslice.images.jpg
SLOŽENÁ ČÍSLA

-co znamenají?
-co o člověku prozradí?


Numerologie nepracovala vždy jen s čísly od 1 do 9 a s významnými čísly 11 a 22. Ve starověku se numerologové zabývali i čísly složenými, tzv. druhořadými, jejichž vibrace nastiňují osudovou stránku našeho života, skrývají karmické vlivy. Připomeňme si, že druhořadá čísla je možné získat z data narození (představuje je číslo dne narození), případně výpočtem z jména a příjmení. Posudky složených čísel odedávna končí u čísl a 52. Všechna další, která tuto hodnotu při výpočtu převyšují, se opět sčítají, dokud se nedojde zase k číslu jednoduchému nebo složenému, s hodnotou do již zmíněných 52.

Přehled druhořadých složených čísel:
Číslo 10 "KOLO ŠTĚSTÍ": Může znamenat vzestup i pád, záleží na majiteli. Skrývá silnou lásku či nenávist, respekt nebo strach, čestnost nebo podlost. Je ale symbolem lásky, světla. Může uskutečnit tvořivé záměry, jen je zapotřebí s touto schopností zacházet opatrně a se soucitem, neboť opakem tvoření je ničení. Najděte v sobě kázeň, potlačte dominanci. Kdo nenaplní své poslání, trýzní sebe i druhé pýchou a arogancí.

Číslo 11 "UMLČENÝ LEV"(zaťatá pěst): Dvě síly nebo touhy stojí proti sobě, k dosažení štěstí je třeba jejich harmonického propojení. Prožívání častých konfliktů a protikladných situací. Toto číslo reprezentuje dva cíle, chybí mu sjednocení. Představa rozkolu je mnohdy mylná, stejně jako pocit jakési neúplnosti. Hledejte rozdělující sílu, přistupujte ke kompromisům. Objevujte společnou cestu, byť si zachováte individualitu
Číslo: 11
11 je mistrovské číslo životního poslání.
Je vlivný vůdce a dokáže být nebezpečný protivník, má dobré přesvědčující schopnosti, dokáže druhé inspirovat a vést. Lidé stojí o jeho souhlas a uznání, to mu vyhovuje, protože rád ovládá a to i v lásce. Je velmi psychicky nadaný a intuitivní, jako hromosvod přitahující silné myšlenky a má přístup do nekonečného rezervoáru podvědomí. Během života se musí naučit tento velký tok energie ovládat, dá se říct, že je to jeho životní úkol. Z toho důvodu často také trpí vnitřním napětím, přecitlivělostí, náladovostí, citovým zmatkem. Ne každému se tento úkol podaří a tak můžou jedenáctku prožívat omezeně jako dvojku.
Je citlivý, má velkou představivost, možná měl v dětství vytvořený propracovaný fantazijní svět. Je opatrný ve sdílení svých pocitů a přátele si pečlivě vybírá. Vyvážená 11 je jedním z nejvíce působivých lidí.

Číslo 12 "OBĚTOVÁNÍ": Prezentace vzdělávání, moudrosti na všech úrovních. Je možné dosáhnout úspěchu a ukončit vnitřní trápení. Dejte pozor na intriky a faleš, buďte ve střehu. Je tu hrozba duševních poruch, úzkostí, jestliže obětujete vlastní ideály a cíle ve prospěch druhých. Pohleďte do svého nitra, odevzdejte rozum citu. Pak vždy najdete řešení.

Číslo 13 "OBROZENÍ": Jde o číslo změn a převratů, nabízejících nové směry vývoje. Je varováním před nečekaným, neznámým, pojí se s genialitou a objeviteli. Nenese neštěstí, pokud pochopíte, jak ho využít. Pak získáte převahu i moc. Zneužití ale vede k potížím, zkáze. Musíte být vyrovnaní, přizpůsobujte se změnám.

Číslo 14 „POHYB“: Přináší svému majiteli výzvy a změny, které jsou však obvykle prospěšné. Cestujte, poznávejte svět, komunikujte s okolím. To vám přinese štěstí. Zisky i ztráty jsou mnohdy dočasné vzhledem k silným proudům změn (přehnané sebevědomí vede ke spekulacím, věřte své intuici, nikoli špatným radám okolí). A je tu i varování před nebezpečím nepředvídaných událostí souvisejících s přírodními živly.

Číslo 15 "KOUZELNÍK": Šťastné číslo s esencí okouzlení, můžete druhým dávat radost, rozjasnit jim jejich dny. Uplatněte své řečnické nadání, máte živý temperament a silné osobní charisma. Patnáctka je číslem hlubokého esoterického významu. Okolí k němu bývá štědré (co se peněz a darů týče). Toto číslo nese magické vibrace, ale vyhněte se užívání černé magie či sugesce, vaše cíle a záměry by měly být nesobecké.
(zem)


Číslo 16 „ROZBITÁ TVRZ“: Varování před úrazy a zmařenými nadějemi. Nutno naslouchat vnitřnímu hlasu, který pomáhá překonat nástrahy osudu. Nechtějte za každou cenu získat slávu nebo výsadní postavení, plánujte své aktivity, vyhněte se uspěchaným rozhodnutím. Když je číslem 16 datum narození, snížíte jeho negativní vibraci opatrností. Jde-li o číslo jména, pak lze doporučit změnu jeho pravopisu.

Číslo 17 „MÁGOVA HVĚZDA“: Obraz lásky a míru, příslib dosažení spokojenosti v kariéře i osobních vztazích, byť je nutné překonat potíže a strasti. Číslo 17 staří numerologové považovali za velmi příznivé, hovořili o něm jako o čísle nesmrtelnosti.

Číslo 18 „DUCHOVNĚ-MATERIÁLNÍ KONFLIKT“: Ať máte toto číslo v datu narození nebo je jmenné, počítejte s častými spory nejen v rámci rodiny. Materialismus a snaha získat peníze či moc jsou silné, toto číslo vybízí k použití jakýchkoli zbraní. Poslechnete-li, trpí tím vaše duše. Číslo 18 do jisté míry přitahuje živelné pohromy, zradu a klam. Jde-li o číslo a vibrace jména, můžete nebezpečí negovat změnou pravopisu. Pokud jde o datum narození, buďte opatrní a pozorní, bojujte láskou proti nenávisti a štědrostí proti lakotě.

Číslo 19 „PRINC NEBES“: Toto číslo naznačuje vítězství, není třeba bát se neúspěchů, protože jsou jen dočasné. Číslo 19 bývá uváděno mezi složenými jako nejpříznivější a nejšťastnější, je s ním možné dosáhnout naplnění tužeb, úspěchů v podnikání i osobním životě. Díky němu nebývá cesta životem příliš klikatá ani namáhavá.

Číslo 20 „PROBUZENÍ": Přináší ambice, smělé plány, vyzývá k činům navzdory překážkám - často ve jménu ideálů. Finanční výhody s ním nesouvisejí, nezohledňuje je. Rozvíjejte svou trpělivost a vytrvalost, věřte svým schopnostem. Když je 20 číslem vašeho jména a nedostává se vám peněz, změňte pravopis jména a získejte jiné, materiálně pozitivnější číslo. Výhodou 20 je fakt, že bývá zdrojem určité jasnozřivosti (sny, intuice).

Číslo 21 „KORUNA MÁGA“: Přináší šťastné vibrace, naději na úspěch i ocenění. S jeho pomocí můžete dosáhnout na vyšší posty na společenském žebříčku i v kariéře. Můžete věřit ve vítězství nad překážkami i protivníky. Boj ale může být dlouhý, přijdou mnohé zkoušky, vaše odvaha i odhodlání budou prověřeny.

Číslo 22 „POKORA A OBEZŘETNOST“: Jde o varovné číslo, ve hře budou iluze, kterým byste neměli podlehnout. Zachovávejte si obezřetnost a jistou dávku předvídavosti v pracovních i osobních záležitostech. Využívejte svou sílu a změňte to, na co vaše síly stačí, předcházejte neúspěchu. Toto číslo představuje dobrého člověka, který však inklinuje ke snění. Procitnutí pak bývá nepříjemné. Nepochybujte svých schopnostech, jednejte ale zodpovědně, nikoli pošetile, důvěru dávejte jen tomu, kdo si ji zaslouží.

Číslo 23 „KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDA“: Toto je karmické číslo odměny, naznačuje úspěch v pracovní i osobní sféře. Posiluje vás, díky němu se nedáte zastrašit ani zastavit. Lidé s tímto číslem disponují kromě svých schopností i štěstím, mívají k ruce pomoc vlivných osob.

Číslo 24 “LÁSKA-PENÍZE-TVOŘIVOST“: Zrozenci s tímto číslem se mnohdy dopracují k ziskům přes milostné vztahy. Lze předpokládat jejich přitažlivost pro opačné pohlaví. Pozor, aby sebejistota nepřevládla a nestala se z ní arogance! Číslo k sobě váže finanční úspěchy, posiluje vliv v oblasti práva i umění, je díky němu možné dosáhnout i osobního štěstí. Určitá lehkost toho, jak snadno se člověk k cílům dopracuje, skrývá hrozbu zneužití. Přízeň osudu může vyvolat sobectví, promiskuitu nebo nezájem o duchovní hodnoty.
Číslo 25 "ROZLIŠOVÁNÍ-ANALÝZA": Nabízí duchovní moudrost i světskou slávu, jichž ale dosáhnete jen prostřednictvím vlastních zkušeností. Síla čísla tkví v překonání zklamání z neúspěchu a poučení se z chyb. Nejde o materiální číslo, toužíte-li po finančních výhodách, musíte si pomoci jinými vhodnějšími složenými čísly, pomůže vám v tom numerologická analýza jména a podobně.
(zem)

Číslo 26 „PARTNERSTVÍ“: Shrnuje v sobě sílu založenou na nesobeckosti a soucitu, schopnost pomáhat ostatním, avšak jen ojediněle sobě. Varování před rozpory, nebezpečím, zklamáním a prohrami, které souvisí především s nenaplněnými touhami. Výsledkem jsou špatné pracovní kontakty, nešťastné partnerské vztahy a sklon k určité marnotratnosti. Snažte se stabilizovat svůj příjem, investujte peníze hlavně do své budoucnosti, v citech se nebojte být štědří.

Číslo 27 „ŽEZLO“: Vypovídá o autoritě a moci, je to číslo karmické odměny, zasloužené prostřednictvím předchozích inkarnacích. Toto číslo v sobě nese harmonii, odvahu a trochu kouzla, zaručuje, že budou vaše snahy zhodnoceny. Nebojte se proto uskutečňovat své touhy a plány, odlišný názor či nedůvěra vás přece nezastaví.

Číslo 28 „DUVĚŘIVÁ OVEČKA“: Toto číslo v sobě ukrývá protiklady. Máte sice předpoklady a možnosti k dosažení úspěchu, můžete ale naopak i mnohé ztratit. Vše je spojeno s vaší vrozenou důvěřivostí, s vlivem konkurence a nepřátel. Lidé s tímto číslem často začínají pořád znovu. Je-li 28 číslem jména, je tu možnost jméno změnit. Když jde o číslo narození, je třeba dbát opatrnosti, moudrosti, plánovat předem, aby se negativní vibrace čísla zmírnily.

Číslo 29 „MILOST POD NÁTLAKEM“: Toto číslo má silnou negativní karmickou zátěž, přináší zkoušky, strasti, prověřuje duchovní sílu. Výstraha platí pro všechny oblasti života. S jistotami nelze příliš počítat, do života opakovaně vstupují klam, smutek, úzkost či zrada (ve spojitosti s opačným pohlavím, s nespolehlivými přáteli.. ). Je-li číslo ve jméně, pomozte si změnou pravopisu, je-li datem narození, pak tedy vyvíjejte vědomé snahy, aby se účinek zmírnil, znegoval. Konejte dobro a věřte v sílu svého já, buďte optimisty, nevyhýbejte se odpovědnosti za případné potíže. Neviňte okolí, nemstěte se. Jen s tímto přístupem se doberete štěstí.

Číslo 30 „SAMOTÁŘ - meditace“: Naznačuje převahu duchovní sféry nad materiální stránkou života. Lidé s tímto složeným číslem bývají mlčenliví, mezi jejich přátele se dostane jen hrstka vyvolených. Mnohdy žijí v zajetí svých myšlenek. Nejde o číslo ryze příznivé či nepříznivé, jeho vibrace je proměnlivá v závislosti na majiteli a jeho vůli. Vyjadřuje mezi jiným pohled zpět, uvážlivost a duševní převahu. Člověk s tímto číslem neodmítá štěstí a úspěch, ale uspokojení spíše najde v soukromí.

Číslo 31 „SAMOTÁŘ - poustevník“: Představuje vysokou inteligenci a tvrdohlavost. Vibrace jsou podobné jako u čísla 30, ale je nutno počítat s ještě větší uzavřeností a izolovaností, nicméně osoby s tímto číslem jsou soběstačné. Mají své zvyklosti, které nerady mění, přesto překvapivě patří k zastáncům politických změn.

Číslo 32 „KOMUNIKOVÁNÍ“: Jedinec s tímto složeným číslem jména či data narození dokáže okouzlit (a někdy i ovládat) okolí svým projevem. Obvykle mu nahrává podpora vlivných lidí. Vyhovuje mu kreativní zaměstnání, spojené s verbální komunikací. (reklamní agentura, TV apod.). Podmínkou úspěchu je ovšem pevnost názorů a úsudku. Pakliže to nedodrží, jeho plány se hroutí, narážejí na tvrdohlavost, hloupost a další překážky.

Číslo 33 „PŘÍSLIB ŠTĚSTÍ“: Ve spojení se smyslem pro humor a pokorou jde o velice šťastné číslo, dvojitá trojka naznačuje karmickou odměnu. Ta se projeví v kariéře a finančním úspěchu, stejně tak v milostném nebo manželském vztahu. Ale pozor, majitel tohoto složeného druhořadého čísla se nesmí nechat zaslepit sebevědomím, to by ho mohlo svést k nadřazenosti, k zahálce.

Číslo 34: Shodný význam se složeným druhořadým číslem 25.

Číslo 35: Shodný význam se složeným druhořadým číslem 26.
(zem)

Přehled charakteristik složených čísel:
Číslo 36: Shodný význam jako složené číslo 27.

Číslo 37 „VLIV“: Klade důraz na lásku, milostný vztah a sex, může se projevit určitá nekonvenčnost. Povaha je citlivá a přátelská, tento člověk může mít značný vliv na veřejnost (leckdy třeba prostřednictvím umění). Jedinci s tímto druhořadým číslem v sobě nesou pozoruhodný náboj, pociťují silnou potřebu harmonie ve vztazích. Měli by se věnovat týmové práci, štěstí a úspěchů dosáhnou lépe než při individuálním snažení.

Číslo 38: Stejný význam jako čísla 11 a 29.

Číslo 39: Charakteristika odpovídá číslu 30.

Číslo 40: Shodný význam s druhořadým číslem 31.

Číslo 41: Shoda s charakteristikou čísla 32.

Číslo 42: Obdoba významu složeného čísla 24.

Číslo 43 „ZKLAMÁNÍ“: Lidé s tímto složeným číslem mívají sklon k revoltám a konfliktům, číslo je nebezpečné v tom, že skrývá vibrace opakovaného zklamání a neúspěchů. Ve starých pramenech najdeme tvrzení, že jde přímo o číslo je nešťastné. Pokud se tedy součet číselných hodnot písmen vašeho jména rovná číslu 43, je vhodné upravit pravopis tak, abyste dospěli k příznivějšímu složenému číslu.

Číslo 44: Stejný význam jako číslo 26.

Číslo 45: Odpovídá významově číslu 27.

Číslo 46: Shodná charakteristika s číslem 37.

Číslo 47: Význam jako číslo 29.

Číslo 48: Charakterově znamená totéž, co číslo 30.

Číslo 49: Obdoba čísla 31.

Číslo 50: Stejný význam jako číslo 32.

Číslo 51 “SLÁVA I NEBEZPEČÍ“: Úspěch spojený s pokrokem, uznání, ale i nebezpečí závisti a útoků od nepřátel. Toto číslo nese velký potenciál, je spojováno s povahou bojovníka, slibuje ochranu lidem, kteří ji potřebují. Nejste-li příliš ambiciózní, uděláte lépe, když změníte pravopis jména, aby číselná hodnota odpovídala bezpečnějšímu složenému číslu.

Číslo 52: Shodná charakteristika s číslem 43.
(zem)
21.10.2016 08:29:09
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one