Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
číslice.images.jpg
SLOŽENÁ ČÍSLA

-co znamenají?
-co o člověku prozradí?


Numerologie nepracovala vždy jen s čísly od 1 do 9 a s významnými čísly 11 a 22. Ve starověku se numerologové zabývali i čísly složenými, tzv. druhořadými, jejichž vibrace nastiňují osudovou stránku našeho života, skrývají karmické vlivy. Připomeňme si, že druhořadá čísla je možné získat z data narození (představuje je číslo dne narození), případně výpočtem z jména a příjmení. Posudky složených čísel odedávna končí u čísl a 52. Všechna další, která tuto hodnotu při výpočtu převyšují, se opět sčítají, dokud se nedojde zase k číslu jednoduchému nebo složenému, s hodnotou do již zmíněných 52.

Přehled druhořadých složených čísel:
Číslo 10 "KOLO ŠTĚSTÍ": Může znamenat vzestup i pád, záleží na majiteli. Skrývá silnou lásku či nenávist, respekt nebo strach, čestnost nebo podlost. Je ale symbolem lásky, světla. Může uskutečnit tvořivé záměry, jen je zapotřebí s touto schopností zacházet opatrně a se soucitem, neboť opakem tvoření je ničení. Najděte v sobě kázeň, potlačte dominanci. Kdo nenaplní své poslání, trýzní sebe i druhé pýchou a arogancí.

Číslo 11 "UMLČENÝ LEV"(zaťatá pěst): Dvě síly nebo touhy stojí proti sobě, k dosažení štěstí je třeba jejich harmonického propojení. Prožívání častých konfliktů a protikladných situací. Toto číslo reprezentuje dva cíle, chybí mu sjednocení. Představa rozkolu je mnohdy mylná, stejně jako pocit jakési neúplnosti. Hledejte rozdělující sílu, přistupujte ke kompromisům. Objevujte společnou cestu, byť si zachováte individualitu
Číslo: 11
11 je mistrovské číslo životního poslání.
Je vlivný vůdce a dokáže být nebezpečný protivník, má dobré přesvědčující schopnosti, dokáže druhé inspirovat a vést. Lidé stojí o jeho souhlas a uznání, to mu vyhovuje, protože rád ovládá a to i v lásce. Je velmi psychicky nadaný a intuitivní, jako hromosvod přitahující silné myšlenky a má přístup do nekonečného rezervoáru podvědomí. Během života se musí naučit tento velký tok energie ovládat, dá se říct, že je to jeho životní úkol. Z toho důvodu často také trpí vnitřním napětím, přecitlivělostí, náladovostí, citovým zmatkem. Ne každému se tento úkol podaří a tak můžou jedenáctku prožívat omezeně jako dvojku.
Je citlivý, má velkou představivost, možná měl v dětství vytvořený propracovaný fantazijní svět. Je opatrný ve sdílení svých pocitů a přátele si pečlivě vybírá. Vyvážená 11 je jedním z nejvíce působivých lidí.

Číslo 12 "OBĚTOVÁNÍ": Prezentace vzdělávání, moudrosti na všech úrovních. Je možné dosáhnout úspěchu a ukončit vnitřní trápení. Dejte pozor na intriky a faleš, buďte ve střehu. Je tu hrozba duševních poruch, úzkostí, jestliže obětujete vlastní ideály a cíle ve prospěch druhých. Pohleďte do svého nitra, odevzdejte rozum citu. Pak vždy najdete řešení.

Číslo 13 "OBROZENÍ": Jde o číslo změn a převratů, nabízejících nové směry vývoje. Je varováním před nečekaným, neznámým, pojí se s genialitou a objeviteli. Nenese neštěstí, pokud pochopíte, jak ho využít. Pak získáte převahu i moc. Zneužití ale vede k potížím, zkáze. Musíte být vyrovnaní, přizpůsobujte se změnám.

Číslo 14 „POHYB“: Přináší svému majiteli výzvy a změny, které jsou však obvykle prospěšné. Cestujte, poznávejte svět, komunikujte s okolím. To vám přinese štěstí. Zisky i ztráty jsou mnohdy dočasné vzhledem k silným proudům změn (přehnané sebevědomí vede ke spekulacím, věřte své intuici, nikoli špatným radám okolí). A je tu i varování před nebezpečím nepředvídaných událostí souvisejících s přírodními živly.

Číslo 15 "KOUZELNÍK": Šťastné číslo s esencí okouzlení, můžete druhým dávat radost, rozjasnit jim jejich dny. Uplatněte své řečnické nadání, máte živý temperament a silné osobní charisma. Patnáctka je číslem hlubokého esoterického významu. Okolí k němu bývá štědré (co se peněz a darů týče). Toto číslo nese magické vibrace, ale vyhněte se užívání černé magie či sugesce, vaše cíle a záměry by měly být nesobecké.
(zem)


Číslo 16 „ROZBITÁ TVRZ“: Varování před úrazy a zmařenými nadějemi. Nutno naslouchat vnitřnímu hlasu, který pomáhá překonat nástrahy osudu. Nechtějte za každou cenu získat slávu nebo výsadní postavení, plánujte své aktivity, vyhněte se uspěchaným rozhodnutím. Když je číslem 16 datum narození, snížíte jeho negativní vibraci opatrností. Jde-li o číslo jména, pak lze doporučit změnu jeho pravopisu.

Číslo 17 „MÁGOVA HVĚZDA“: Obraz lásky a míru, příslib dosažení spokojenosti v kariéře i osobních vztazích, byť je nutné překonat potíže a strasti. Číslo 17 staří numerologové považovali za velmi příznivé, hovořili o něm jako o čísle nesmrtelnosti.

Číslo 18 „DUCHOVNĚ-MATERIÁLNÍ KONFLIKT“: Ať máte toto číslo v datu narození nebo je jmenné, počítejte s častými spory nejen v rámci rodiny. Materialismus a snaha získat peníze či moc jsou silné, toto číslo vybízí k použití jakýchkoli zbraní. Poslechnete-li, trpí tím vaše duše. Číslo 18 do jisté míry přitahuje živelné pohromy, zradu a klam. Jde-li o číslo a vibrace jména, můžete nebezpečí negovat změnou pravopisu. Pokud jde o datum narození, buďte opatrní a pozorní, bojujte láskou proti nenávisti a štědrostí proti lakotě.

Číslo 19 „PRINC NEBES“: Toto číslo naznačuje vítězství, není třeba bát se neúspěchů, protože jsou jen dočasné. Číslo 19 bývá uváděno mezi složenými jako nejpříznivější a nejšťastnější, je s ním možné dosáhnout naplnění tužeb, úspěchů v podnikání i osobním životě. Díky němu nebývá cesta životem příliš klikatá ani namáhavá.

Číslo 20 „PROBUZENÍ": Přináší ambice, smělé plány, vyzývá k činům navzdory překážkám - často ve jménu ideálů. Finanční výhody s ním nesouvisejí, nezohledňuje je. Rozvíjejte svou trpělivost a vytrvalost, věřte svým schopnostem. Když je 20 číslem vašeho jména a nedostává se vám peněz, změňte pravopis jména a získejte jiné, materiálně pozitivnější číslo. Výhodou 20 je fakt, že bývá zdrojem určité jasnozřivosti (sny, intuice).

Číslo 21 „KORUNA MÁGA“: Přináší šťastné vibrace, naději na úspěch i ocenění. S jeho pomocí můžete dosáhnout na vyšší posty na společenském žebříčku i v kariéře. Můžete věřit ve vítězství nad překážkami i protivníky. Boj ale může být dlouhý, přijdou mnohé zkoušky, vaše odvaha i odhodlání budou prověřeny.

Číslo 22 „POKORA A OBEZŘETNOST“: Jde o varovné číslo, ve hře budou iluze, kterým byste neměli podlehnout. Zachovávejte si obezřetnost a jistou dávku předvídavosti v pracovních i osobních záležitostech. Využívejte svou sílu a změňte to, na co vaše síly stačí, předcházejte neúspěchu. Toto číslo představuje dobrého člověka, který však inklinuje ke snění. Procitnutí pak bývá nepříjemné. Nepochybujte svých schopnostech, jednejte ale zodpovědně, nikoli pošetile, důvěru dávejte jen tomu, kdo si ji zaslouží.

Číslo 23 „KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDA“: Toto je karmické číslo odměny, naznačuje úspěch v pracovní i osobní sféře. Posiluje vás, díky němu se nedáte zastrašit ani zastavit. Lidé s tímto číslem disponují kromě svých schopností i štěstím, mívají k ruce pomoc vlivných osob.

Číslo 24 “LÁSKA-PENÍZE-TVOŘIVOST“: Zrozenci s tímto číslem se mnohdy dopracují k ziskům přes milostné vztahy. Lze předpokládat jejich přitažlivost pro opačné pohlaví. Pozor, aby sebejistota nepřevládla a nestala se z ní arogance! Číslo k sobě váže finanční úspěchy, posiluje vliv v oblasti práva i umění, je díky němu možné dosáhnout i osobního štěstí. Určitá lehkost toho, jak snadno se člověk k cílům dopracuje, skrývá hrozbu zneužití. Přízeň osudu může vyvolat sobectví, promiskuitu nebo nezájem o duchovní hodnoty.
Číslo 25 "ROZLIŠOVÁNÍ-ANALÝZA": Nabízí duchovní moudrost i světskou slávu, jichž ale dosáhnete jen prostřednictvím vlastních zkušeností. Síla čísla tkví v překonání zklamání z neúspěchu a poučení se z chyb. Nejde o materiální číslo, toužíte-li po finančních výhodách, musíte si pomoci jinými vhodnějšími složenými čísly, pomůže vám v tom numerologická analýza jména a podobně.
(zem)

Číslo 26 „PARTNERSTVÍ“: Shrnuje v sobě sílu založenou na nesobeckosti a soucitu, schopnost pomáhat ostatním, avšak jen ojediněle sobě. Varování před rozpory, nebezpečím, zklamáním a prohrami, které souvisí především s nenaplněnými touhami. Výsledkem jsou špatné pracovní kontakty, nešťastné partnerské vztahy a sklon k určité marnotratnosti. Snažte se stabilizovat svůj příjem, investujte peníze hlavně do své budoucnosti, v citech se nebojte být štědří.

Číslo 27 „ŽEZLO“: Vypovídá o autoritě a moci, je to číslo karmické odměny, zasloužené prostřednictvím předchozích inkarnacích. Toto číslo v sobě nese harmonii, odvahu a trochu kouzla, zaručuje, že budou vaše snahy zhodnoceny. Nebojte se proto uskutečňovat své touhy a plány, odlišný názor či nedůvěra vás přece nezastaví.

Číslo 28 „DUVĚŘIVÁ OVEČKA“: Toto číslo v sobě ukrývá protiklady. Máte sice předpoklady a možnosti k dosažení úspěchu, můžete ale naopak i mnohé ztratit. Vše je spojeno s vaší vrozenou důvěřivostí, s vlivem konkurence a nepřátel. Lidé s tímto číslem často začínají pořád znovu. Je-li 28 číslem jména, je tu možnost jméno změnit. Když jde o číslo narození, je třeba dbát opatrnosti, moudrosti, plánovat předem, aby se negativní vibrace čísla zmírnily.

Číslo 29 „MILOST POD NÁTLAKEM“: Toto číslo má silnou negativní karmickou zátěž, přináší zkoušky, strasti, prověřuje duchovní sílu. Výstraha platí pro všechny oblasti života. S jistotami nelze příliš počítat, do života opakovaně vstupují klam, smutek, úzkost či zrada (ve spojitosti s opačným pohlavím, s nespolehlivými přáteli.. ). Je-li číslo ve jméně, pomozte si změnou pravopisu, je-li datem narození, pak tedy vyvíjejte vědomé snahy, aby se účinek zmírnil, znegoval. Konejte dobro a věřte v sílu svého já, buďte optimisty, nevyhýbejte se odpovědnosti za případné potíže. Neviňte okolí, nemstěte se. Jen s tímto přístupem se doberete štěstí.

Číslo 30 „SAMOTÁŘ - meditace“: Naznačuje převahu duchovní sféry nad materiální stránkou života. Lidé s tímto složeným číslem bývají mlčenliví, mezi jejich přátele se dostane jen hrstka vyvolených. Mnohdy žijí v zajetí svých myšlenek. Nejde o číslo ryze příznivé či nepříznivé, jeho vibrace je proměnlivá v závislosti na majiteli a jeho vůli. Vyjadřuje mezi jiným pohled zpět, uvážlivost a duševní převahu. Člověk s tímto číslem neodmítá štěstí a úspěch, ale uspokojení spíše najde v soukromí.

Číslo 31 „SAMOTÁŘ - poustevník“: Představuje vysokou inteligenci a tvrdohlavost. Vibrace jsou podobné jako u čísla 30, ale je nutno počítat s ještě větší uzavřeností a izolovaností, nicméně osoby s tímto číslem jsou soběstačné. Mají své zvyklosti, které nerady mění, přesto překvapivě patří k zastáncům politických změn.

Číslo 32 „KOMUNIKOVÁNÍ“: Jedinec s tímto složeným číslem jména či data narození dokáže okouzlit (a někdy i ovládat) okolí svým projevem. Obvykle mu nahrává podpora vlivných lidí. Vyhovuje mu kreativní zaměstnání, spojené s verbální komunikací. (reklamní agentura, TV apod.). Podmínkou úspěchu je ovšem pevnost názorů a úsudku. Pakliže to nedodrží, jeho plány se hroutí, narážejí na tvrdohlavost, hloupost a další překážky.

Číslo 33 „PŘÍSLIB ŠTĚSTÍ“: Ve spojení se smyslem pro humor a pokorou jde o velice šťastné číslo, dvojitá trojka naznačuje karmickou odměnu. Ta se projeví v kariéře a finančním úspěchu, stejně tak v milostném nebo manželském vztahu. Ale pozor, majitel tohoto složeného druhořadého čísla se nesmí nechat zaslepit sebevědomím, to by ho mohlo svést k nadřazenosti, k zahálce.

Číslo 34: Shodný význam se složeným druhořadým číslem 25.

Číslo 35: Shodný význam se složeným druhořadým číslem 26.
(zem)

Přehled charakteristik složených čísel:
Číslo 36: Shodný význam jako složené číslo 27.

Číslo 37 „VLIV“: Klade důraz na lásku, milostný vztah a sex, může se projevit určitá nekonvenčnost. Povaha je citlivá a přátelská, tento člověk může mít značný vliv na veřejnost (leckdy třeba prostřednictvím umění). Jedinci s tímto druhořadým číslem v sobě nesou pozoruhodný náboj, pociťují silnou potřebu harmonie ve vztazích. Měli by se věnovat týmové práci, štěstí a úspěchů dosáhnou lépe než při individuálním snažení.

Číslo 38: Stejný význam jako čísla 11 a 29.

Číslo 39: Charakteristika odpovídá číslu 30.

Číslo 40: Shodný význam s druhořadým číslem 31.

Číslo 41: Shoda s charakteristikou čísla 32.

Číslo 42: Obdoba významu složeného čísla 24.

Číslo 43 „ZKLAMÁNÍ“: Lidé s tímto složeným číslem mívají sklon k revoltám a konfliktům, číslo je nebezpečné v tom, že skrývá vibrace opakovaného zklamání a neúspěchů. Ve starých pramenech najdeme tvrzení, že jde přímo o číslo je nešťastné. Pokud se tedy součet číselných hodnot písmen vašeho jména rovná číslu 43, je vhodné upravit pravopis tak, abyste dospěli k příznivějšímu složenému číslu.

Číslo 44: Stejný význam jako číslo 26.

Číslo 45: Odpovídá významově číslu 27.

Číslo 46: Shodná charakteristika s číslem 37.

Číslo 47: Význam jako číslo 29.

Číslo 48: Charakterově znamená totéž, co číslo 30.

Číslo 49: Obdoba čísla 31.

Číslo 50: Stejný význam jako číslo 32.

Číslo 51 “SLÁVA I NEBEZPEČÍ“: Úspěch spojený s pokrokem, uznání, ale i nebezpečí závisti a útoků od nepřátel. Toto číslo nese velký potenciál, je spojováno s povahou bojovníka, slibuje ochranu lidem, kteří ji potřebují. Nejste-li příliš ambiciózní, uděláte lépe, když změníte pravopis jména, aby číselná hodnota odpovídala bezpečnějšímu složenému číslu.

Číslo 52: Shodná charakteristika s číslem 43.
(zem)
astrol-1.jpg
NUMEROLOGIE

Je nejznámější v naší oblasti, řadí se tady
vlastně všemi známé..nauka o číslech a jejich vztazích mezi sebou.
U jejího zrodu stál už řek Pythagoras, podle něhož lze veškerý život vyjádřit vztahy mezi čísly,
která určují den narození osoby.

NUMEROLOGIE

- Patří mezi nejstarší věštecké metody, ROZEZNÁVÁME NUMEROLOGICKÉ PROPOČTY VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ, pomocí NUMEROLOGIE se odvíjí propočty všech horoskopů, ale i vhledy do jednotlivých životů, VZTAHŮ, ale i všech propočtů srovnání vztahů jedinců-pro manželství, partnerství, či míst, domů, bytů, ale i měst a států. Pomocí propočtu postavení planet ve chvíli narození jedince a propočtů možností, jaké má a jsou mu dány do jeho života, se můžeme dozvědět nejen pozitivní, ale i negativní předpoklady pro tento život jedince nebo pro energetická působení míst, prostor, domů a bytů, ale také to, zda se vám v daném místě bude dařit nebo nikoli.
A protože všecko opravdu navazuje a souvisí se vším, tak i tady, jde "vypočíst" nejen to, jaký kdo je, co mu je dáno a jaké má předpoklady, ale také co jej může potkat v tom negativním směru, a to všecko podle čísel, nejen z data vašeho narození, ale také lze propočíst, zda se vám povede dobře, dle číselné řady, jež nese i vaše přesná adresa-tedy , zda ulice, kde žijete je pro vás povzbudivě, negativně nebo zcela neutrálně laděnou energií+zda právě to vaše číslo domu/bytu nese pro vás možné úspěchy, neutralitu nebo naopak negace a nezdary, až zcela nestandardního charakteru.
-jaká máte právě vy ta vaše čísla a co vám nesou do života?
-spočítejte si své datum narození, až k základnímu číslu..např.
6.9.1964
6+9+1+9+6+4=35=3+5=8...osudové číslo je pak osmička
-pak si jen najdete jak na tom jste, buď podle východní nebo podle západní numerologie.

To, zda se bude dělat propočet podle západní nebo východní numerologické soustavy je nutno se rozhodnout už na počátku propočtu. Každá totiž má JINÝ PŘIDĚLENÍ řad písmen abecedy a čísel, tak se v určitostech mohou trochu lišit nebo být více do hloubky povah,či vlastností, tím je známá východní -např. Indická numerologie, která při propočtech více propracovává nejen vlastnosti, ale dokáže určit také předpoklady k nemocem, dobré a špatné dny, ale i vhodnost drahokamů, které by jedinec měl nosit,či dokonce v prášku užívat, umí také vypočíst, kdy by měl být zakoupen svatební zásnubní prsten,s jakým kamenem a kdy by měl být navléknut,aby vztah byl se správnými toky energií hned od počátku - takto se v Indii domlouvají svatby i podle numerologie a sestav horoskopů obou partnerů i v dnešní době+ve většině případů se pár uvidí po prvé, až v den svatby. Shoda partnerských soužití se samozřejmě také i u nás vypočítává, a to z dat narození obou partnerů-shoda se potom vyhotoví, dle západní nebo i východní numerologie.

Lidé si často nechávali dělat své osobní pojednání z dat narození a celého jména,to
z několika důvodů: 1) lépe poznali sami sebe
2) dokázali pochopit proč určitý člověk jedná právě takto
3) porozuměli tak ostatním lidem, čímž se vylepšila samozřejmě i jejich komunikace s okolím
4) rozbor jim pomohl nahlédnout na jejich vlastní možnosti a schopnosti
5) náhled do dějů budoucích, dle data,jež je zajímá
Číslům jsou také přiřazena i písmena abecedy,
takže dalším důležitým je i jméno osoby, ulice nebo města, či státu..aj. co můžeme vše konkretizovat,abychom mohli
poznat to,co nás zajímá nebo zda to bude mít úspěch. Vlastně vše lze propočíst...

-shodu osob v životě...srovnávací numeroskopy
-město,ulici a číslo domu,zda bude právě tam štěstí pro vás
-datum určité události-lze propočíst,zda bude třeba právě v tento den vám přát nebo kde si dát pozor a v čem
-poznání vlastních kvalit a nedostatků,kterým se bude nutné vyhnout nebo se jim přizpůsobit
-lze propočítat,kdy bude dobré porodit dítě,aby mělo lepší možnosti a předpoklady pro dobrý život
Zaobírá se několika oblastmi při rozboru osobnosti.

Západní numerologický rozbor pracuje s :

1) osudovým číslem..z data narození osoby:
zkoumá,jaký budete mít svůj osud, co je vám dáno a čemu se nevyhnete

2) vnitřním číslem...zjistíme ze samohlásek jména:
zkoumá vaše touhy a sny

3) vnější číslo...zjistíme ze souhlásek jména:
jak se člověk projevuje navenek- zajímavé je po provdání u žen,jak ji ovlivní její změna jména

4) číslo celého jména...mluví a zkoumá vztah dotyčné osoby k jiným lidem

Každému číslu vládne příslušná planeta,jež mu propůjčí i svou sílu a energii /tady jsou odlišnosti od východní numerologie, která počítá také s některými body Ekliptiky Slunce - 2 body-severní a jižní uzel=jarní a podzimní,jde o protnutí s nebeským rovníkem a dráhou Slunce, s nimiž západní numerologie většinou vůbec nepočítá, proto je východní numerologie mnohem podrobnější./

číslo:
1 - Slunce 2 - Měsíc 3 - Jupiter 4 - Uran 5 - Merkur
6 - Venuše 7 - neptun 8 - Saturn 9 - Mars

Numerická mřížka: je datum osoby rozepsán do mřížky, která ukáže vliv planet na tuto osobu a tím i její vlastnosti a předpoklady nebo i zápory.

Vlastnosti jsou pak u osob také odrazem vlivu daného čísla a tedy i dané planety, jež k číslu náleží.To si sami můžete prohlédnout v sekci rubrik -Co čísla znamenají./Marcela Abha Kunz
astrologie.png
MAYSKÁ NUMEROLOGIE

-je jednou z nejstarších na naší planetě, její dlouhodobé, ale i krátkodobé výpočty jsou jedněmi z nejpřesnějších, co známe my, jako druh lidí.
Stejně, jako u jiné numerologie, má i zde vliv energií na ten, který den, proto jsou také různé činnosti vhodnými, či nikoli, a proto jsou i různé kombinace, které se k sobě hodí a které se k sobě nehodí, či si dokonce přímo odporují. Mayský kalendář zná určitě každý z vás, zvláště jsme o něm slyšeli v období přechodu do pátého věku našeho Slunce, který propočetli už Mayové v tehdejší době, ale my si dnes povíme něco o tom, jaký vliv energií nesou jednotlivá čísla podle Mayské numerologie:

1
symbolika: akce, jednota, počátek, tvoření

energie: pozitivní
-nese nám obrovskou akční sílu, chuť tvořit, odhodlání k činu,
snahu spojovat v celek a dotvářet energetický soulad, tedy i karmicky dorovnávat energie z minulosti,
a toto je důvod, proč tato energie neplyne snadno a lehce, ale v obrovských nárazech energetického vlnění,
kdy prvotní je náraz k akčnosti, pak přichází náraz zúčtování s minulostními závazky, a nakonec přijde
chuť tvoření, takto je energie ucelená, kompletní a vše zahrnující

říká nám:
-nejde jít dál, pokud jsi někde sám vytvořil překážky, které tě brzdí a ničí tvou činnost


2
symbolika: dualita, partnerství, doplnění k celku

energie pozitivní v první polovině její vlny, potom je opačná, jako dualita, kterou ukrývá

-jde o harmonii a vyrovnání energií v tomto vlnění v nás samotných, ale i okolo nás, jde o dva protipóly nárazu
energie, proto i zde bude nutno být opatrným, Mayská dvojka je hladina emoční roviny, stejně, jako tomu je u jiné numerologie, jen s tím rozdílem, že zde je vlna v harmonii, má svou frekvenci, složenou ze dvou vibrací,proto i vlnění se vzájemně prolíná, jde o dva proudy energií, které nás mají pozvednout, nabádat k jednotě uvnitř i kolem nás, zharmonizování těchto dvou duálních frekvencí v nás samotných.

říká nám: udělej si pořádek sám v sobě, sluč to, co se přitahuje a odděl to, co již není k užitku

3
symbolika doplnění, dotvoření, výsledek, směr

energie pozitivní a zvyšující se frekvence, zmnožující a tvořící odnože energií dál -rozšiřující se tok

-jde o doplněk, dodání věcí do celku a vytvoření toho, co chceme, kam směrujeme, je to ucelení toho, co uvnitř sebe nosíme,
tato energie nás jednoznačně zvyšuje ve vibracích, stejně tak jako naši duši, jde o tvořivý elán, jde o úspěšnost a nastoupení směru,
kde chci být, co chci dělat, s kým chci být. Tato energie je množící se, rozšiřující a snadno tvořivá.nese vám výsledky toho, co jste "zaseli".
Protože v sobě nese už i onu duální energii dvojky, pak se i tato snadno může obrátit v NEGACI toho, co jste tvořili, je to VLIVEM NESOULADU DUALITY UVNITŘ VÁS, či VLIVEM KARMICKÝCH VAŠICH ZÁVAZKŮ, jež se vám ještě nezdařilo anulovat v minulosti vašich bytí. Potom je potřebné nejen tuto energii pročistit, podstupovat od blokace, ale také navázat tam, kde jste přestali být v harmoniích a vytvořit je, pak teprve je možnost se dostat k energiím POZITIVNÍHO TVOŘENÍ A ZMNOŽENÍ těch energetických proudů, které potřebujete. Nejde přeskočit kvantově energie zábran, je nutno je nejprve DOROVNAT, tedy anulovat jejich příčiny.

říká nám:
-tvoření, zmnožuj to, co jsi chtěl a to, co jsi dělal!
Což v sobě obnáší i tu disharmonii, zde podle toho vidíte, že může se vám snadno ZNMOŽIT i vaše NEGATIVNÍ ENERGIE, pokud jste k tomu v minulosti dali příčinu. Mayové věděli, že vše si nese své důsledky, a také proto byli také stejně nemilosrdní, jako život a energie kosmická!

4
symbolika harmonie čtverce s námi, tedy harmonie živlů
Ohně- na východě
(u nás ve 7.+ 6.+ 3. čakře, aktivace koruny + solaru plexu)
Voda- na jihu
(u nás v 1.+2.čakře-ledviny, močové cesty, stav tekutin v těle)
Vzduch- na severu
(u nás 4.+5. čakra,plíce, průdušky, rozvod oxidu v těle-červené krvinky, oxidace a energie v těle)
Země- na západě
(6.+7. čakra v souladu s 1. + 3. čakrou, aktivace mysli a vědomé+nevědomé části řízení těla a jeho funkcí v souladu s tvořením na zemi a energií planety-vytvoření spojení s celkem Universa, kam náležíme)

-jde o harmonii a vyvážení všech energií v nás samotných, ale také kolem nás ve světě i v kosmu, tedy jde o harmonizaci uvnitř i navenek, tyto čtyři energetické prvky nám jasně říkají, že musíme BÝT V SOULADU SE SEBOU I V SOULADU S KOSMICKÝMI ENERGIEMI, tedy jasně mluví o pohyblivosti bytí, tedy i o tvoření, ale také o záhubných energiích, které pak dávají nové možnosti stvoření nového života, ať už našeho vlastního, tak také planetárního, ale i zde má toto souvislost úzkou S KARMICKÝMI BLOKACEMI NÁS SAMOTNÝCH, stejně tak s blokacemi naší planety, a jejím vývojem a stádii růstu a hustoty hmoty. Zde je nutno být tedy v celkové harmonii sám sebe, ale také žel být v harmonii se zákonitostmi celého kosmu, což nás navrací mnohdy do starých kolejí, do NEHARMONICKÝCH ENERGIÍ, naší minulosti, ať už nedávné z tohoto bytí, tak i mnohem dávné v naší minulosti, zde se nám totiž zúčtovává vše, co vysíláme, tedy to dobré, ale i to zlé. tato energie mluví o možnostech ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ DO VAŠÍ REALITY, žel jde zase o harmonii energií, takže o vyrovnané ŽIVLY V NÁS I KOLEM NÁS, tedy také o tvoření na základě příčin.
Proto se toto odráží také ve všech našich rovinách bytí-tělo, duch, emoce a mysl, v jejich harmonii a souladnosti, jako celku.

říká nám:
-zodpovědně čiň to, co je v souladu s tebou uvnitř i navenek, protože ty sám budeš tím, kdo nakonec bude také podle toho zúčtován, jinak řečeno vysílat takové energie emocí, mysli, slov a činů, které nakonec mně samému neuškodí v mé budoucnosti, když se mi energie odražené k jiným vrátí s jejich silou.To znamená, že se nám vždy a vše manifestuje buď v hladině emoční-vztahy, hladině fyzické-tělo a zdraví, hladině mentální-tedy mysl vědomá, či nevědomá a její zdraví, tak také v hladině duchovní- zápis naší duše, tedy blokace nejvyššího kalibru, jež nám dělá problémy po mnoho našich zrození a životů. jednat tedy v souladu se zákonitostmi celého kosmu, Universa -vše, co myslíte, cítíte, chcete a uděláte JE ENERGIE VÁMI VYSÍLANÁ!


5
symbolika čin, rozvíjení se, štěstí, úspěšnost, tvoření

energie - vzestupu, pozitivity, ale pozor je zde i energie čtverky tedy i zničení toho, co jsem vytvořil, vlastními chybami, dualita je dvojitá 2x silnější

-TATO ENERGIE NA NÁS KLADE SILNÝ TLAK K TOMU, ABYCHOM ZÚČTOVALI A ZÚROČILI VŠE, CO ZNÁME, MÁME K DISPOZICI, A TAKOVÉTO ENERGIE JEDE VE VLNĚNÍCH SILNÉ ČTVERKY A SILNÉ JEDNIČKY, TAKŽE POKUD NEJSTE V HARMONII, MŮŽE SE VÁM TAKOVÁ ENERGIE PROMĚNIT I VE ZKÁZU, takto proudí totiž 2x dva proudy dvojkové energie, také proudění silného vlnění jedničkové energie, která vám sice dává impulz náboje, akceschopnosti, ale také, žel vám posílí překážky jdoucí z vašich vlastních příčin, takže dávejte si dobrý pozor na to, aby jste měli vše v harmonii a neměli někde své vlastní ZÁVAZKY A VYTVOŘENÉ PŘÍČINY BLOKACÍ, jež vám zničí vše, čeho jste již skoro dosáhli. Tato energie vám nese pozvednutí na vyšší nebo, dle toho, co jste v minulosti stvořili, na nižší frekvence energií. A podle toho, se odvíjí i vaše EFEKTNÍ TVOŘENÍ, budete-li v harmonii máte jasné úspěchy, budete-li v disharmonii a příčiny disharmonické energie budou-li převažovat, pak dojde k ničivému efektu, TAKŽE TATO ENERGIE POSILUJE HARMONICKOU SOULADNOST, a je jenom na vašich minulých činech, rozhodnutích a myšlenkách, či procítěních, zda tato harmonie bude víc plusová nebo mínusová pro vás samotné v současném bytí.

říká nám: jednej, mysli, prociťuj odpovědně v každém okamžiku, pak úspěch a znásobená energie tě odmění, bude-li však tvá energie v diasharmoniích s Universálními zákony akce a reakce, budeš zničen a vše, co chceš zmizí bez možností návratu.


6
symbolika -harmonizování, či náraz disharmonií

energie - stabilizace, ujasnění nebo nárazu a výzev

-nerovnováha, poznání sebe sama, rozvoj vlastního ducha, ale je to spojeno také s fyzickým, hmotným tělem, jeho zdravím, léčením, obnovami. V
všechno, co nás potkává se děje na základě příčiny v minulosti, tak i veškeré potíže jsou plynoucí z disharmonií v současném, či minulých vašich bytích, vše se přeci opakuje, tato energie vám dává novou možnost, novou sílu a náboj, vše srovnat, vše promyslet a zharmonizovat. O tom to v této energii jde, sladit a dorovnat, protože i zde bude jasné působení karmických blokací, cyklů vývoje vašeho ducha uvnitř vás samotných, protože vše se děje k vývoji, proto není čas být sentimentální, je čas ujasnění si věcí, postavení si jasných hodnot, uvědomování si svého bytí a je čas najít tuto silnou novou energii a jít v jejím toku bez obav z překážek, naučit se je řešit a proměnit je v pozitiva pracující pro mne.

říká nám - o harmoniích kolem nás, ale ovšem v první řadě také uvnitř nás, srovnání mikro a makro kosmických energií -být sladěn s tokem kosmických energií mohu jen tehdy, když odčiním to, co jsem v minulosti učinil, jinak řečeno uhladit si veškeré vztahy, odpouštíme, prosíme za odpuštění a vylaďujeme energie kolem nás do harmonie.

7
symbolika - eliminace, moc mysli, moc citů a moc těla

energie vzestupná i propadající, záleží na harmoniích šestky, kterou buď máte nebo nikoli, pak jednička propůjčí velkou sílu k uskutečnění

-pak to bude pro vás buď skvělé nebo zcela decimující, stejně, jako eliminování svých skutků svých energetických proudění, které kolem sebe vysíláte. Tato energie je takovým katalyzátorem, je to vrcholová energie ve vlnění, takže frekvence buď vám popřejí nebo vás utopí ve vlastích minulých činech, zde v tomto období je dobře si pročistit své energie, ať už karmicky nebo jen v čakrových centrech, je totiž dobře se dát do harmonií, abyste mohli jít dál ve svém vytyčeném vývoji, a nestagnovali, díky emoční rovině, a blokacím z minulosti ve vztazích, či komunikaci s lidmi.
Jde o takový pomyslný krůček, který vás může stabilizovat, aby jste později a v následných krocích ve vašem životě mohli stabilizovat sebe sama a jít bez obav dál, čištění sebe sama, je podtrženo také city, komunikacemi o nich, a otevřením se zdroji energií uvnitř kosmu, ale i uvnitř sebe sama-duše. Uvědomování si toho, co chci, ujasnění si toho, co mám, zjištění toho, co mi brání a možnosti a síla napravovat vše, co není správně, dle příčin a následků. Jde o vrchol sinusoidy ve frekvencích mojí energie.Tam nyní stojíte, a je jen na vás zda to půjde zprudka do pádu, či pozvolna si sejdete v harmonické energii jen malý kopeček a v další radosti pak vystoupáte na další vrcholek před vámi. Karmická očista duše, vám umožní jít tak, jak si sami přejete, tedy v pozvolných energiích, bez velkých propadů.

8
symboly materiálno, závazky, náprava a dokončení,

energie - rekapitulací a startu do nové éry, karmické závazky, jejich dorovnání a náprava a náboj pro nový start do života

-celý tento tok energií je složením ze DVOU SINUSOID HARMONIÍ-NEHARMONIÍ VAŠICH MINULOSTNÍCH ENERGIÍ, tedy jednoduše řečeno ze dvou energetických hladin dvou čtverkových energií, které by měly být v souladu jak s energiemi planety, tak s energiemi kosmickými a s celým vlněním Universa. Proto i tato energie bude velmi složitá, a to pro každého z nás, nebo´t uvnitř sebe nese mnoho NEDOKONČENÉHO, mnoho BOLAVÉHO, mnoho JEŠITNÉHO A DESTRUKČNÍHO, CO MUSÍME VŠICHNI SAMI U SEBE NAPRAVIT. Tak i srovnání všech čtyř elementů, které nám jednotlivě říkají, co je špatně v našich jednáních-mysl, slova, činy.
Jde o působnost silné mužské energie, kdy nás nutí jít vzpřímeně, tvořit a zhmotnit si to, co jsme sami v minulosti vytvořili svými myšlenkami, city a procítěními a přáními, zda jsou v souladu s vámi, sami vidíte na svém dnešním životě. Vše jde ovšem změnit, nejen tím, že si budete uvědomovat to, co činíte, jak se rozhodujete, ale hlavně tím, že si uvědomíte, že první věcí je být v harmonické energii sám se sebou, uvidět svou duši, její temné, a krásné stránky, dovolit si změnit se, pročistit si paměti své duše, své nevědomé mysli a změnit si tak nastavení svého fyzického světa - své reality.

říká nám to o sebeřízení, mužském tvořícím efektu, o možnostech poznání a porozumění tomu, co se děje, mluví to o čase, kdy vy sami jste tím, kdo smí si zvolit změnu a jakou, pomoci vám může jen pře-nastavení svého ducha, protože ten vede a určuje vaše rozhodnutí.


9
symboly -intuice, bojovnost, citlivost

energie ženského typu, frekvence souznící s city, emoční hladinou, ale i s nevědomím

-jde o velmi silné energetické vlnění a vyšší frekvence, jež nám umožní nejen sebepoznání, ale také umožní se dívat na svou duši, jaká je, a na to, co je správné, co chybné jednání, i zde se setkávají vlnění osmičky a jedničky, kde bu´d jste již srovnanými jedinci, pak se vám bude v této energii líbit a dařit se vám, či jste jen v disharmoniích, a budete mít potíže nejen se srovnat uvnitř sami sebe-psychika, tak také potíže obstát ve vlastním vámi stvořeném světě, vlivem vaší minulosti, tato energie se stáčí dovnitř vás, prochází jednotlivými těly aury a ukazuje vše to, co "trčí ven", tedy to, co není v harmonii s planetární a Universální energií, proto i mnozí z vás budou častěji propadat úzkosti, strachům, obavě, že nezvládnou to, co jim duše dává úkolem v této chvíli, je nutno se nejprve dobře zharmonizovat, vyřešit karmické bloky, které vám staví rostoucí v této energii překážky, je potřebné vědět a myslet zcela jiným způsobem, který vám ale bude umožněn jen tehdy, pokud máte už v sobě zvládnuté energie osmičky, tedy máte dorovnány vlastní karmické dluhy i blokace, vzniklé vlivem vašich vlastních minulých bytí zde ve hmotném světě. Vše se totiž opakuje, stejně tak i tato mohutná a silná energie a její vlnění, které se navíc vrací k osmičkové energii a jejím vlněním, pokud ji tedy máte dorovnanou, je energie mírná a vám se moc líbí být v její frekvenci, pokud vás , ale semele, je tato energie silná a "otříská vás o skály", vašeho nitra a o bolestivá místa duše.Psxhický stav, pak ukáže, jak na tom opravdu jste, protože neharmonické tělo fyzické NEDOKÁŽE S TOUTO ENERGIÍ PRACOVAT DOBŘE, pak se objevují potíže s mentální rovinou, psychickými stavy, mozkem, nádory atd./Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one