Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
tarot.na.ruby.jpg
Tarot

- jedna z nejstarších věšteckých metod, je znám od poloviny 14.století
-první zmínky byly nalezeny ve Francii

-je snad jednou z nejspolehlivějších metod vůbec, při jednom dotazu se můžete dozvědět
mnoho dalších věcí, kolem vás, aniž by byly taženy další karty. Tarot jako takový- je metoda
poznání nejen sebe sama, ale také poznání pravdy v nás i kolem nás, jde jen o to, jak ji přijmeme,
a co si z ní vezmeme do dalšího našeho života.

V dnešní době samozřejmě existuje mnoho dalších jiných vyobrazení, než vám zde předkládám já-níže.
Jde vždy o to, jak ty, které karty s vámi-tedy respektive s vykladačem naváží kontakt-tedy k němu promlouvají.
0 BLÁZEN
Významy:
Začátek.
Nový směr. Otevřenost.
Odvaha. Svoboda.
Spontaneita. Nekonvenčnost. Originalita.
Skok do nového.
Nevinnost. Čistota. Naivita.
Ztřeštěnost. Nezodpovědnost. Pošetilost.
Bezstarostný člověk.
Hravost, kreativita.
Nejvyšší důvěra.
Nezávislost.

Pozn.:Pokud je tato karta ve výkladu vedle některé z karet Malé Arkány v řádné pozici, potvrzuje její význam.

Pozitivní významy:
Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Jednat bezhlavě a lehkomyslně. Nezkušenost. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Spontánnost. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti.

Negativní významy:
Zbrklost a nezralost. Chyby kvůli neznalosti. Varování před lehkovážností. Opomíjet závazky. Nedostatek disciplíny. Brát něco na lehkou váhu. Naivita, nevychovanost, nedbalost, nesoustředěnost. Pošetilost. Podceňování situace. Nezodpovědnost.

Výklad ve vztazích:
Nový počátek, vše je otevřené.
Chaos, povrchnost, nezávaznost, lehkomyslnost.
Nezodpovědnost, nespolehlivost.
Živý, veselý, nekomplikovaný svazek.
Nová fáze vztahu způsobená příchodem dítěte.
Někdo v tomto vztahu nemá rozum - je bláznem.
Flirt - krátkodobost.
Brát vztah na lehkou váhu.
Nezávislý partner.

U této karty je podle mých zkušeností důležité zjistit, jestli k uvedenému chování nabádá, nebo před ním varuje.
Blázen -chaos-nový začátek
Blázen -chaos-nový začátek
Mág
Mág
1 MÁG -významy:

Tvůrčí síla.
Využívání schopností.
Cílevědomé jednání.
Kreativita.
Mistrovství.
Vlivnost. Iniciativa. Obratnost.
Schopnost ovládat a manipulovat lidmi, věcmi a událostmi.
Inteligence.
Aktivita, tvůrčí síla.
Úsilí. Touha.
Práce.
Manipulace.
Komunikace.

Pozitivní významy:

Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.

Negativní významy:
Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.

Výklad ve vztazích:
Období, kdy dokážeme ostatní silně přitahovat a fascinovat.
Při řešení problémů buďte aktivní.
Vycházejte vstříc.
Manipulovat partnera.
Jeden z partnerů používá nějaký druh strategie, aby dosáhl toho, co chce.
Snažit se někoho „dostat" tam, kam chceme.

Mág je kartou, která podle mých zkušeností hovoří o práci, vzdělání nebo o situacích, kdy má člověk něco „dělá", nebo se o něco „snaží". Často hovoří o tom, že někdo někoho nebo něco MANIPULUJE. Je to karta SNAH a ŠIKOVNOSTI.
Spíš se z ní dozvíme, co kdo dělá, dělat chce nebo dělat má - než to co cítí nebo si myslí.
Velekněžka
Velekněžka
2 VELEKNĚŽKA
Vnímavost.
Tajemství.
Intuice.
Pochopení.
Nezávislost.
Vnitřní dialog.
Vnitřní moudrost.
Ochrana, péče, výuka.
Oddanost a pasivita.

Pozn.: Jedna ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události.

Pozitivní významy:
Intuice, cit, vnímavost i prozíravost. Vnitřní hlas. Zasněnost, odtržení od světa, zahloubání do sebe, meditace, spoléhání na znamení shůry. Laskavost a trpělivost. Tajemství a jeho udržení. Uplatnit ve skutcích vlastní pocity a nálady. Moudrá, chytrá, milující žena. Matka, láska. Být ženská, vnímavá, oddaná. Naslouchat v nitru. Víra. Nechat události, aby se staly. Umění „nechat věci plynout". Trpělivost. Schopnost poznat ten správný okamžik. Moudrost, vyrovnanost, poznání a porozumění. Soudnost, nabývání vědomostí. Jako varování: nebýt pasivní! Schopnost naslouchat a přijmout. Nezávislost, obětavost

Negativní významy:
Intolerance, předstírání, přetvářka a povrchnost. Bludy, klamy, mámení smyslů, pomstychtivost a msta, náhruživost a vášeň, falešné city, nedostatek citů. Nevyvážený vztah ke svému ženství. Přísná a domýšlivá žena. Přecitlivělost, nedostatek vnitřní logiky. Apatie. Sterilita. Duševní blokády, somatické i psychické problémy. Nejistota sebou samým, tápání ve vlastních myšlenkách. Situace, v níž se člověk nevyzná, nebo má ten pocit. Zmatky. Nejasně zadané úkoly a nepřesně stanovené cíle. Neschopnost posoudit situaci jasně. Nejasné uvažování. Nesprávné úsudky. Předsudky a jednostrannost. Zdráhání a strach učinit rozhodnutí. Emoce mají navrch a vize je zastřená. Nejednat - „ono to nějak dopadne". Nepřátelský postoj k pudům a životu. Strnulost. Rozumové vědění místo vnitřní moudrosti. Neumět se oddat. Dualita místo spojení. Pasivita, podléhání osudu nebo jiným lidem, nedostatek porozumění pro okolní svět, klepy, neschopnost porozumět jiným.

Výklad ve vztazích:
Osoba - třetí strana trojúhelníkové sestavy.
Bezdětnost. Neplodnost. Vdovství. Být bez partnera.
Příslib blízkosti, porozumění, náklonnosti.
Pochopení, spřízněnost duší, péče.
Neukvapovat se. Nedotírat. Nepopohánět. Nic neuspěchat.
Odrážet světlo partnera. Být pasivní.
Přehnaná důvěřivost.
Partnerství duševního charakteru. Spříznění duší.
Platonická láska

Tato karta často představuje matku nebo partnerku tazatele.
Jde-li o nevěru, bývá to často ta z žen, která je více odstrčená. Tato karta totiž často ukazuje na osamělost ženy.
Vládkyně-císařovna
Vládkyně-císařovna
3 CÍSAŘOVNA, VLÁDKYNĚ
Matka. Milenka. Manželka. Partnerka.
Tvořivost.
Plodnost a láska.
Radost ze života.
Krása. Ženskost. Srdečnost. Svůdnost.
Bohatství. Růst.
Mateřství. Těhotenství (dítě nebo nápad, projekt)
Estetika.
Produktivita.

Pozitivní významy:
Bohatství a plodnost, inspirace. Realizace nápadů, praktičnost. Obchod, prosperita, dovršení cesty či plánu. Hojnost, zabezpečení, milý domov. Milovaná žena. Krása a půvab. Smyslnost, sexualita, vášnivost a emotivnost. Štěstí, šťastné období v životě, překonání překážek. Radost, pocit síly a zdaru. Činorodost, osobní rozvoj a vývoj. Sňatek a mateřství. Blaho.

Negativní významy:
marnivost, ženská lstivost, nevěra. Povrchnost. Přehnaná smyslnost. Majetnictví a panovačnost.
Emocionální manipulace, žárlivost. Dominantní partnerka. Koketérie, frivolnost, erotická nevázanost, nezkrocené vášně., promiskuita. Volba partnera ze ziskuchtivosti. Ztráta moci, neschopnost řešit problémy nebo dělat plány. Varování před nechtěným těhotenstvím. Snaha o získání dominantního postavení. Panovačnost, boj o moc v domě. Chtění a přání jako překážka, potřeba vlastnit za každou cenu. Okouzlení zbytečnými produkty. Vulgárnost, nedostatek vkusu, egoismus.

Výklad ve vztazích:
Milovaná žena. Láska.
Manželství.
Citová podpora.
Vztah rozkvétá a nese nové ovoce.
Touha po smyslových požitcích.
Hluboký vztah a sexuální přitažlivost.
V negativních souvislostech: frivolnost, koketérie, promiskuita, ziskuchtivost ve vztahu.
Mateřství.

Pokud tato karta označuje ženu, je to většinou ta, která hraje momentálně prim. Je to ta, kterou muž vnímá jako svou partnerku. Pozor! V některých případech může mít tento prim i milenka. Pokud vykládáte na nějaký trojúhelníkový vztah, nebývá vždy lehké poznat, která z žen se za kartou skrývá.
Vládce-císař
Vládce-císař
4 CÍSAŘ
Muž. Mužská autorita. Osobnost.
Uspořádávání věcí.
Pořádek. Struktura.
Stabilita.
Kompetence. Praktičnost. Věcnost.
Cílevědomost. Vůle. Odpovědnost.
Organizační talent.
Důraz na objektivitu (nikoli subjektivitu).

Pozn.: Císař tvoří partnerský pár s Císařovnou. Pokud se ve výkladu ocitne jako partner Velekněžky můžeme očekávat partnerství méně harmonické, neboť každý z partnerů má jiné potřeby nebo očekávání. I tak je toto partnerství ale možné.

Pozitivní významy:
Být vládcem vlastního života. Rozum, moc. Vůdce. Autorita. Zkušenost. Realizace cíle. Rozum stojí nad city. Touha po jistotě. Perfekcionismus. Zaměření na cíl a jeho dosažení. Aktivita, sebedůvěra - někdy až přílišná. Bojovnost, energie, síla.
Síla, sebejistota, odvaha. Schopnost prosadit se. Zralost. Disciplína. Sebeovládání. Důslednost. Světská moc. Autorita. Ambice. Úspěch. Stabilita. Pořádek. Praktická inteligence. Smysl pro realitu. Mít přehled.

Negativní významy:
Despota, tyran. Přílišná odpovědnost. Nekompetentnost. Zneužití moci. Ješitnost. Paličatost. Hádavost. Sebejistota a umíněnost. Prosazování se, agresivita, válka. Bojové situace, nátlak, násilí. Kariérismus. Autoritativnost. Platí jen síla. Perfekcionismus, chlad, panovačnost. Být neosobní. Egocentrismus.

Výklad ve vztazích:
Upevňování svazků a jejich uvádění na spolehlivý základ. Jistota.
Ztráta iluzí díky střízlivosti a kritičnosti.
Přísnost a touha po bezpečí, díky tomu strnulost a omezenost ve vztazích.
Závaznost a stálost.
Potlačování citů - dávat přednost racionálnu.
Ten, kdo ve vztahu „vládne".

Císař ze všeho nejčastěji ve výkladu označuje nějakého muže - partnera tazatelky, otce, šéfa. Pokud se objeví ve výkladu na milostné záležitosti někde v budoucnosti, může tazatelka očekávat, že dotazovaný muž bude jejím partnerem.
Dále karta poukazuje na rozumové stanovisko.
Velekněz
Velekněz
5 VELEKNĚZ, HIEROFANT
Učitel, rádce, duchovní nebo morální autorita.
Důvěra.
Poznání a to co s ním souvisí.
Spřízněná duše.
Vnitřní vědění.
Vynášet ven vnitřní pravdu.
Duchovní změna.
Duchovní rádce.
Duševní spřízněnost.
Úřad.
Zjevení.

Pozn.: Jedna ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události.
Velekněz tvoří harmonickou partnerskou dvojici s Velekněžkou. Může tvořit i pár s Císařovnou, pak lze ale očekávat méně harmonické partnerství, neboť partneři se mohou různit ve svých potřebách či očekávání.

Pozitivní významy:
Muž s autoritou spíše morální. Víra, morálka, povinnosti. Sňatek. Odpovědnost. Učitel, vzor. Důvěryhodná osoba s morálním a etickým kodexem. Spojenectví. Smysluplnost. Učení a poradenství. Dobrá rada. Tradice, konzervativismus. Etika, ctnost. Soudržnost. Dobré smlouvy.

Negativní významy:
Fanatismus, netolerance. Falešný vůdce. Dogmatismus. Byrokracie, mravokárce. Uvězněnost ve vlastním systému přesvědčení. Podléhání souhlasu společnosti - neschopnost přemýšlet za sebe. Extrémní konzervativizmus. Strach z provinění. Závislost na autoritách. Špatná rada. Ortodoxní způsob myšlení a hodnocení

Výklad ve vztazích:
Vzájemná důvěra.
Touha po legalizaci vztahu. Manželství.
Touha po ušlechtilém vztahu, upřímnosti a důvěře.
Duševní souznění.
Duševní spřízněnost dvou osob, která převažuje nad sexuální stránkou.
Partner plní úlohu učitele a duchovního vůdce.
Důvěrné pouto, které nestojí na sexuálním základě.

Tato karta není snadná na interpretaci protože velmi mate svou výraznou křesťanskou symbolikou, díky které vzbuzuje dojem, že se vyjadřuje hlavně o víře v Boha v křesťanském slova smyslu.
Vypovídá většinou o pocitech a projevech duše, nebo ducha. Zosobňuje víru a důvěru.
Milenci
Milenci
6 ZAMILOVANÍ
Láska.
Milenecká dvojice.
Křižovatka. Volba.
Dilema.
Volba srdce.
Setkání, přátelství, zamilovanost.

Pozn.: Pokud se otázka vztahuje k LÁSCE, představuje tato karta ji, V ostatních případech symbolizuje ROZHODNUTÍ.

Pozitivní významy:
Zkouška , rozhodnutí, životní křižovatka. Manželství, přátelství a smlouva - institucionální vztahy všeho druhu. Dilema. Láska. Partnerství. Sexualita. Spojení. Dilema rozumu a srdce. Volba v milostné záležitosti. Před rozhodnutím. Setkání, přátelství, zamilovanost. Sňatek, závazek jiné osobě. Volba. Nalézt správnou odpověď spíš „intuicí" než rozumem.

Negativní významy:
Neúspěšná zkouška, nespolehlivost. Zklamání v lásce a sňatku, nevěra, rozchod. Pochyby a neschopnost se rozhodnout. Nečinit rozhodnutí. Rozpor. Konflikt. Nevědomost, nerozhodnost. Špatné nebo nechtěné rozhodnutí. Nerozhodnout se tam, kde je to nutné. Rozpolcenost.

Výklad ve vztazích:
Setkání, přátelství, zamilovanost.
Láska.
Volba v milostné záležitosti. (V případě spojení s negativní závažnou kartou jde o situaci, ke které by raději nemělo dojít.)
Sňatek, závazek jiné osobě.
Rozhodnutí mezi dvěma osobami, láskou a kariérou apod.
Sexuální zkušenost.
Okouzlení.
Nový vztah nebo vědomý postup ve vztahu.

Představuje-li tato karta vztah a lásku, pak jde často přímo o stav zamilovanosti.
Vůz
Vůz
7 VŮZ
Cesta.
Vítězství. Triumf.
Změna. Skok vpřed.
Vzepjetí sil.
Protikladné síly, které je nutno sjednotit.
Podnikavost. Odvaha.
Nesnáze, konflikty.
Dychtivost, dynamika.

Pozn.: Vůz může být vnímán jako stojící nebo v pohybu, význam se podle toho mění !!!

Pozitivní významy:
cesta, dopravní prostředek, jet někam, vzdálenost. Vítěz, hrdina. Úspěch a vítězství, boj, bitva, válka, triumf. Těžkosti, troufalost, smělost, vedení. Schopnost prosadit se, odhodlání riskovat, schopnost vytvořit vlastní názor. Výzva k odvaze a obezřetnosti. Vydání se na cestu. Odhodlané neohrožené pronikání vpřed. Překonatelné překážky. Usilovné jednání (ve smyslu činu). Umění pohnout událostmi, dát věci do pohybu. Odhodlání, nepoddajnost, vytrvalost, cesta za jasným cílem. Nepřemožitelnost. Vítězství nad nepřáteli nebo překonání překážek. Soutěživost. Různorodost. Změny pobytu, stěhování. Hýření penězi.

Negativní významy:
porážka, překažení cílů, vyčerpání a selhání, nečestnost. Špatně užité vášně, které se vymykají naší kontrole, mohou vést k naší porážce. Neskromnost, vztek, ukvapenost a nepřiměřené ambice. Neposlušnost, protivení se, vzdor. Hádavost. Protispolečenské nebo zločinecké jednání, sebeprosazení chybnou cestou. Zničení se kvůli zvolenému cíli. Pronikat vpřed příliš bouřlivě. Bezohlednost. Msta. Konflikt. Válka. Potíže. Nerozvážnost. Zbrklost. Varování před přeceňováním sil. Ukvapenost, lehkomyslnost. Netrpělivost. Neschopnost ovládání. Zmatek, spěch. Komplikace na cestách. Exhibicionismus.

Výklad ve vztazích:
Dobrodružství.
Vztah na dálku.
Vítězný dobyvatel.
Vrhání se do rizikových vztahů a dějů.
Změny. Nová láska, útěk ze starého vztahu, nové jaro v stávajícím vztahu.
Začátek nového spojení a příliš lehkomyslné opuštění starého důvěrně známého okolí.
„Čerstvý vítr".

Tato karta vždy hovoří o aktivitě a většinou i pohybu.
Často mluví o cestách a událostech s cestami nebo změnou místa spojenými.
Síla
Síla
8 SÍLA
Statečnost.
Krotit. Přemáhat.
Moc, vášnivost, síla.
Vůle, vitalita.
Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie.
Odvaha. Rozhodnost a nebojácnost.

Pozn.: E.A.Waite změnil číslování této karty. Prohodil ji s kartou Spravedlnost. Uvedl, že k tomuto kroku měl závažné důvody, nikdy však dostatečně nevysvětlil jaké. Pořadí těchto dvou karet je proto spojeno s velkým otazníkem. Je na Vás, jestli se rozhodnete přiřadit k Síle číslo 8 nebo 11. Já osobně se snažím respektovat záměr tvůrců karet. Protože pracuji vlastně výhradně s Rider-Waite Tarotem, přiřazuji Síle číslo 8, jak bylo Waiteovým záměrem.

Pozitivní významy:
moc a energie, odvaha, zanícení, dychtivost, touha po činnosti a jednání. Překonání pokušení. Poznání, úsudek, nepodplatitelnost, vyváženost, slušnost. Život, rozkoš a vášeň, vitalita a radost ze života. Srdnatá angažovanost. Charisma, síla vůle. Užívat života. Využití osobní moci k překonání překážek. Fyzická síla, vytrvalost. Tvořivá energie. Zdraví. Akceptovat pudy a řídit je. Nebát se. Síla něco nedělat / síla něco dělat. Morální síla. Vláda nad sebou. Fyzická aktivita, sebevědomí, kontrola situace. Schopnost postavit se nepříznivým okolnostem, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, morální a fyzická síla, vytrvalost při osudových neúspěších. Ovládnutí špatných instinktů.

Negativní významy:
despotismus, zneužívání moci. Ztráta energie. Být hračka zvířecích instinktů. Násilí, brutalita, malichernost, podléhání pokušením a vášním, tyranii. Domýšlivost a opovážlivost. Vztek, lhostejnost a vměšování se do věcí druhých. Lámat něco přes koleno, plout proti proudu, vzdorovat. Ztráta sebevlády. Situace, kterou nelze zvládnout. Použití síly proti druhým. Řídit se jen svým chtěním. Přepínat tělesné síly. Síla použitá nesprávně nebo na nesprávném místě. Za velkou námahu jen malá odměna. Problémy s fyzickou stránkou - např. nadváhou. Nerovnováha fyzická, emocionální nebo duševní. Brutalita, hrubost, násilí, fyzické týrání. Nestydatost, rozkoš. Pýcha. Ztráta morálky. Podléhání špatným instinktům. Nebezpečná situace vyžadující opatrné jednání, špatné využívání vlastního vlivu nebo podléhání špatným vlivům. Nechuť přijmout zodpovědnost, neschopnost usilovat o dotažení záležitostí do zdárného konce.

Výklad ve vztazích:
Sexuální energie.
Vášnivost, náruživost, temperament.
Touha po uskutečnění vášnivé, fyzické lásky. Tělesná láska.
Sexuální výstřelky. Chtíč.
Podlehnutí milenci, milence s katastrofickými důsledky.
Schopnost nepřistupovat na „hry".
„Zvířecí" přitažlivost, kterou je nutno ovládat.

Tato karta mluví o síle něco dělat nebo naopak něco nedělat. Z otázky a situace musíte poznat CO dělat či nedělat.
Často se objevuje i tehdy, když se snažíme něco přeprat nebo potlačit. Když s něčím bojujeme.
Poustevník
Poustevník
9 POUSTEVNÍK

Opuštěnost a osamělost
Pohled do nitra. Vnitřní exil.
Vnitřní reflexe. Introspekce. Introvertnost.
Odcizení. Odloučení.
Odchod.
Moudrost.
Hledat cestu.

Pozitivní významy:
Přehodnocování dosavadní představy o světě, bohatství, úspěchu, prestiži. Ponořit se do sebe. Osamění a sebekázeň. Trpělivost. Tajemství. Sledování vyšších cílů. Zralost, chápavost. Potřeba pochopit sama sebe. Přemýšlení o sobě. Sebezpytování. Uzavřenost, opatrnost, samota. Opuštěnost a osamělost (být někým opuštěn nebo sám opustit.) Odcizení. Hledání pomoci u psychologů, učitelů, léčitelů, duchovních vůdců, moudrých osob. Hledání správné cesty a ukazování cesty druhým. Studijní cesta (doslovně i přeneseně), studium.
Rozmyslet si dobře, co doopravdy chci, než udělám další krok. Úspěch na poli vzdělávání.Potřeba umět se zastavit, popřemýšlet, popř. přijmout dobrou radu. Diskrétnost, obezřetnost, uvážlivost, útěk od světa, období kontemplace (přemýšlení, soustředění, uvažování). Zájem o okultismus a esoteriku.

Negativní významy:
Samota a opuštěnost, strach, smutek. Zklamání, skrývání, snaha separovat se. Útěk před světem. Izolace.
Nechuť setkávat se s lidmi, pocit marnosti. Podivínství. Chybné ideály. Truchlící člověk. Podlehnutí náboženské sektě. Knihomol, ustrnutí v teoriích, ztráta kontaktu se světem. Senilita, skepse, morous. Nepříjemné průtahy,nucený odpočinek a izolace.

Výklad ve vztazích:
Osamělost, uzavřenost, stáhnutí se do ústraní.
Osamělost i v rámci vztahu.
Ujasnit si, co doopravdy chci.
Ustoupit, dobrovolné omezení se.
Zanedbáváni partnera pod rouškou ušlechtilých cílů.
Dobrovolné nebo nucené odloučení od partnera.
Odsuzování sexuální stránky života

Tato karta je neveselá. Člověk, o kterém mluví, je většinou osamělý a ponořený do sebe - buď doopravdy, nebo se tak cítí. Proto je to ne moc příjemná karta v oblasti vztahů. Partneři buď nemohou být spolu, nebo se některý z nich cítí sám.
Pozitivně tato karta působí, když jde o vzdělání nebo nějaké získávání informací.
Kolo štěstí
Kolo štěstí
10 KOLO ŠTĚSTĚNY
Náhlá změna osudu.
Obrat.
Zásah osudu.
Osud. Karma. Prst boží. Vyšší moc.
Šance.
Životní úkol.
Nerovnováha.

Pozitivní významy:
Proměna a neúprosnost okolností. Změna zvenčí - díky vnějším okolnostem. Podnět osudu. Něco, co nejde ovlivnit. Nečekané zvraty. Dopravní prostředky. Nová příležitost. Neopakovatelná šance, šťastný zvrat situace. Pohyb.

Negativní významy:
Neštěstí a nestabilita. Smůla a nejistota situace. Nepřízeň osudu. Náhlý obrat nevýhodným směrem.

Výklad ve vztazích:
Osudovost.
Obrat.
Proměnlivost - jednou dole jednou nahoře.
Možné seznámení, nový vztah.
Situace, které nemůžete ovlivnit - jsou zásahem osusu.
Počátek vztahu nebo obrat ve stávajícím.
Čas na změny, kterým se nemáme stavět na odpor.

Toto je velice obtížná karta pro interpretaci.
Nejčastěji hovoří o zásazích osudu. O něčem, co se nám stane a co nemůžeme ovlivnit - o zásazích zvenčí. Občas mluví i o dopravních prostředcích - o všem co má kola (podobně jako karta Vůz). Také o opakování a proměnlivosti (podobně jako karta Měsíc).
Soud-spravedlnost
Soud-spravedlnost
11 SPRAVEDLNOST- soud

Význam karty:
Objektivita.
Pravda. Spravedlnost.
Rovnováha.
Nezaujatost.
Čestnost. Poctivost.
Soudnost.
Zodpovědnost.
Sklidit, co jsme zaseli.
Nestrannost a nezaujatost.
Soudní, úřední a právní záležitosti.
Zákon příčiny a následku: karma.

Pozn.: E.A.Waite změnil číslování této karty. Prohodil ji s kartou Síla. Uvedl, že k tomuto kroku měl závažné důvody, nikdy však dostatečně nevysvětlil jaké. Pořadí těchto dvou karet je proto spojeno s velkým otazníkem. Je na Vás, jestli se rozhodnete přiřadit k Spravedlnosti číslo 8 nebo 11. Já osobně se snažím respektovat záměr tvůrců karet. Protože pracuji vlastně výhradně s Rider-Waite Tarotem, přiřazuji Spravedlnosti číslo 11, jak bylo Waiteovým záměrem.

Pozitivní významy:
Poctivost a upřímnost. Rozum, spravedlnost, stabilita, právo, zákon, řád, čest a ctnosti. Výkonná moc, exekutiva, spravedlnost, soudní dvůr i soudní procesy. tvrdost zákona i přísnost soudce. Právní a úřední záležitosti. Soudní záležitosti. Dohody, smlouvy. Následek našeho počínání. Rozumná rozhodnutí. Racionálnost, nestrannost. Věcnost. Logika. Poctivost. Konfrontace s následky našich činů. Vyrovnání se s něčím. Zdravý úsudek. Ohodnocení.

Negativní významy:
Nespravedlnost, nerovnováhu, nezákonnost, nečestnost, spor, přepjatou přísnost, předsudky, zaujatost, licoměrnost, nerovnost. Rozdíly názorů, aroganci, faleš, urážky, nepříznivé výroky v soudní při, škody, které nás v soudním řízení i ve styku s bližními čekají. Falešná obvinění, netolerantnost, zlořády všeho druhu, pokrytectví, nesnášenlivost, nedostatek soudnosti, neschopnost říci a rozpoznat pravdu. Potíže se soudy. Střet se zákonem. Neústupnost. Nadměrná přísnost. Byrokracie, tendenčnost, nedostatek rovnováhy, nesprávný úsudek, justiční omyl, bezdůvodné podezření, falešné obvinění, odsouzení z nesprávných důvodů, diskriminace, těžkosti s vyřizováním soudních záležitostí, msta, nelegální činnost.

Výklad ve vztazích:
Poukaz na férovost a rovnoprávnost.
Sklízet, jak jsme zaseli.
Rovnocennost. Rovnováha sil.
Okamžik pravdy.
Dát něco do pořádku.
Vyváženost a jednota, partnerství, manželství.
Připravenost pro harmonický vztah.

Tato karta v sobě zahrnuje několik témat.
Jednak mluví o právních, úředních a soudních záležitostech.
Dále často mluví o tom, že něco je v rovnováze.
A konečně velmi často poukazuje na to, co si člověk sám zavinil nebo způsobil - anebo ještě způsobí. V dotazech na budoucnost se tak dá občas vykládat, že věc dopadne tak, jak si zasloužíme.
Viselec-závislosti
Viselec-závislosti
12 VISELEC
Stagnace.
Záviset. Závislost. Viset na něčem.
Bezmocnost, pasivita, být paralyzován.
Oběť.
Neschopnost (nemožnost) vyřešit situaci.
Slepá ulička.
Nesprávný - obrácený postoj.
Sebeobětování. Odevzdanost.
Dezorientace.
Krize. Být v tísni.
Pykat.
Obrat v životě.
Nehybnost. Pasivita.

Pozitivní významy:
uvíznutí v nesnázích, nepohyblivost, nucený klid. Následkem je změna životního směru, obrat pohledu na svět. Obrácení hodnot, zkouška, duchovní růst, sebekontrola. Oběť, sebeobětování. Změna postojů a životních cest, nový počátek. Život se zastavil. Bezmocnost, pasivita. Nucené pauzy, prožívání bezmoci a krize. Podstoupit něco nepříjemného nebo nepohodlného. Jedinec mezi dvěma krajními řešeními - pocit pasti. Odevzdání. Povinnost. Oběť. Neschopnost změnit své současné stanovisko. Obrat na základě hlubokého poznání. Pocit, že se život převrátil na hlavu. Ztratit půdu pod nohama. Nemít volbu. Smíření se s osudem, sebeobětování se, služba.

Negativní významy:
Závislost na čemkoliv, neschopnost se toho vzdát. Ztráty, tresty, oběti dobrovolné i nedobrovolné. Nemoci. Neštěstí. Trest.

Výklad ve vztazích:
Oddanost - až nezdravá závislost.
Uvíznutí na mělčině.
Nepříjemná situace z níž nevíme, jak ven: buď bezvýsledná snaha o získání vztahu nebo zabřednutí v problematickém vztahu.
Být vydán na milost a nemilost dosavadnímu stavu.
Něco nefunguje, je potřeba nového pohledu na sebe nebo partnera.
Problémy v manželství, předzvěst ukončení vztahu.

S toto kartou jsou spojené spíše nepříjemné pocity.
Většinou vypovídá o situaci, kdy si nevíme rady. Cítíme se být vydáni situaci na milost a nemilost. Jsme ve slepé uličce a my nevíme, kudy z ní ven. Je to situace, kdy se věci většinou spíš zastaví nebo přešlapují na místě, a kdy tento stav je nepříjemný nebo tíživý. My buď nevíme, co dělat nebo toho nejsme schopni.
Smrt-změna-konec
Smrt-změna-konec
13 SMRT -změna-konec

Významy karty:
Přirozený konec.
Transformace.
Rozloučení, uvolnění.
Bolestná zkušenost.
Změna. Znovuzrození.
Ztráta.

Pozitivní významy:
Proměna, ukončení práce jedné etapy činnosti, vyvrcholení díla, konec, řešení problémů, nevyhnutelné změny. Uzavírání starých vztahů, hroucení hmotné jistoty a otevírání nových začátků. Náhlá změna, úbytek, neštěstí, nehoda, kolaps, ztráta. Nemoc, konec starých přátelství a finanční ztráty. Logický vývoj stávající situace. (nikoli vysněný). Transformace (změna může být a nemusí být vítaná.) Situace nebo událost, jíž se nelze vyhnout. Něco je „mrtvé" nebo na odchodu. Pozitivní avšak těžko snesitelné změny. S něčím se musíte vyrovnat a něco i urovnat! Neočekávaný posun událostí, náhlá změna, na niž se předtím dlouho čekalo. Ukončení problému, který trval dlouho, někdy neočekávaným způsobem. Čas rozloučit se. Nechte „něco" odejít - i když to bolí. Něčí nepřítomnost - dotyčný nám připadá jako zesnulý. Obnova, renesance, změna systému hodnot, vnitřní proměna. Ukončení realizace dřívějších plánů a projektů. Možnost náhlé a nečekané změny. Uvolnění od starých závazků a povinností. Začátek něčeho nového a neočekávaného. Ukončení málo konstruktivních vztahů.

Negativní významy:
Totální ochabnutí, lhostejnost, smutek, rozklad, rozloučení, nevyhnutelný neúspěch, oprávněný pesimismus a nebezpečí. Konec minulosti: ztráta vztahu, zaměstnání, změna způsobu života. Neštěstí. Porážka. Utrpení. Neúspěch. Rozvod. Ztráta zaměstnání. Ztráta přátel, partnera, pracovního vztahu. Vykradení. Deprese. Ztráta práce nebo postavení, přerušení společenských kontaktů. Porážka. Neřešitelné problémy. Krádež, materiální ztráta. Nutnost rozloučit se s blízkými lidmi nebo přizpůsobit se nechtěným okolnostem. Vynucená změna bydliště. Sebevražedné myšlenky, nebezpečí vážné nehody. Nevyléčitelné nebo vleklé choroby, smrt.

Výklad ve vztazích:
Ztráta vztahu. Rozchod. Rozvod.
Nový začátek.
Konec fáze.
Něco ve vztahu dosloužilo.
Ztráta partnera.

Tato karta mluví většinou o tom, že něco skončí, protože už to není dál životaschopné. Pokud je to něco, na čem lpíme, co máme rádi, nebo pokud se bojíme změn, může to být bohužel spojeno s bolestnými pocity. Skončit ale může i něco, čeho rozhodně želet nebudem
Harmonie
Harmonie
14 MÍRNOST (ALCHYMIE)
Kompromis.
Rovnováha.
Harmonie.
Správná míra.
Trpělivost. Sebekontrola.
Stagnace a očekávání.
Šetrnost a podřízení se situaci.
Zušlechtění.
Přizpůsobivost.
Takt. Diskrétnost.

Pozitivní významy:
Změna, která je harmonická chtěná a postupná. Probíhá řízeně (podléhá tedy nějakému našemu plánu) na základě toho, co chceme a mění stav současný ve stav žádoucí - takový, který považujeme za lepší. Rovnováha, trpělivost, tichost, ukázněnost, adaptace. Spořivost, střídmost, harmonie mezi lidmi, úspěšná spolupráce s bližními. Schopnost spojit správné lidi k společnému úkolu. Léčitelství. Nechat „koláče", aby se správně „dopekly". Ideální stav. Spolupráce. Plánování. Odstup a objektivita. Umění diplomacie. Umění kompromisu. Zdraví. Vyléčení. Uzdravení. Výzva k trpělivosti, plánování, promyšleným úvahám. Kompromis. Zlatá střední cesta. Období nevhodné pro riskování a intuitivní jednání. Dobrý management. Rada nenaléhat! Vyváženost. Dohoda. Diplomacie. Nestrannost. Spojit něco.

Negativní významy:
Neshoda, lenost, nesoulad, nesourodost, kolidující zájmy, disharmonie, apatie, náladovost, marnotratnost, nedostatek osobnosti. Konflikty v obchodních, profesních záležitostech, neschopnost kooperovat, nesplněná přání, nešťastné situace, nerovnováha, kolaps. Situace, ve které je osoba nucena náhle změnit názor. Něco se může odvíjet pomaleji, než bychom si přáli. Příliš rozvažovat a nejednat. Protichůdné zájmy. Nešťastná kombinace spojenců. Neznat míru. Potácet se z extrému do extrému. Vměšovat se. Střídání vyčerpanosti a výkonnosti. Nemírnost. Marnotratnost. Záležitost, která se dlouho táhne a není naděje na moudré řešení. Cíl dosažený velmi pomalu. Nepřátelský vztah někoho z okolí, spolupráce bez výsledků, těžkost porozumět jiným. Ztracené šance. Domácí neshody.

Výklad ve vztazích:
Šťastný a harmonický vztah, manželství nebo přátelství.
Rada nenaléhat!
Vychutnávat si souznění.
Hledat zlatou střední cestu, nutkání vnést do vztahu klid a vyváženost.
Vyrovnanost a citová vyspělost.
Souzvuk.
Láskyplná náklonnost.
Nová vyšší forma vztahu: přátelská se změní v milostnou (nebo naopak), nezávislý v partnerský apod.
Sňatek.
Pomalý vývoj citů, zdařilý partnerský vztah, vzájemné porozumění.

Tato karta podle mých zkušeností v praxi představuje nejčastěji dvě témata.
To první souvisí s pečlivým diplomatickým plánováním. Dotazovaná věc se bude vyvíjet pomalu, ale pozitivně, jen ji nesmíme uspěchat, tlačit na ni, je zde třeba trpělivosti.
Ďábel
Ďábel
15 ĎÁBEL
Pokušení.
Vábení. Svádění. Smyslnost.
Otroctví.
Závislost. Nesvoboda. Slabá vůle.
Zlozvyky.
Pudovost.
Nemírnost.
Zlo.
Lež.
Mánie. Vášně.
Zdánlivě přitažlivá řešení.
Finance a materiální zabezpečení.

Zajímavost: Anglicky „DEVIL" je pozpátku „LIVED" = prožitý

Pozitivní významy:
Nebezpečí nízkých vášní. Moc, pokušení, podrobení a svádění, mamon. Obchod, peníze, hmotná pouta. Chaos, nemoc, otroctví, neúspěch, zrada, podvody, čarodějnictví a chtíče. Nekalé obchody. Požitkářství, kleptomanie, lež. Být ovládán. Nečestnost. Situace, v níž se tazatel cítí zotročen nebo v pasti. Chtíč ve fyzickém a emocionálním smyslu. Způsob chování neodpovídá vnitřnímu přesvědčení. Být obětí návykové látky. Porušování vlastních zásad. Peníze, obchod a výmluvnost. Nedobrý objekt touhy, který - ač jsou pro jeho dosažení používány jakékoliv prostředky - nemůže být nikdy získán. Upřednostňování tělesných potřeb. Podléhání svodům okolí. Nebezpečí závislosti, manipulace nebo vydírání! Instinkty, osudovost a osudová přitažlivost.

Negativní významy:
Nemoc, osudovost, katastrofy a násilí. Osoba, která tahá za provázky v tazatelově životě. Nenávist. Násilí. Negativní myšlenky. Předsudky. Egoismus. Žádostivost získat moc nebo majetek. Přílišná vázanost na smysly. Zkáza. Zmatek. Neštěstí. Smůla.Zneužití moci. Ryzí materialismus. Nespolehlivost. Požitkářství. Skrývání skutečných záměrů, lež. Unikání před zodpovědností. Dobrovolné poddanství. Psychická závislost. Špatná volba. Rychlé avšak ne dobré řešení. Bezmezná poslušnost na nesprávném místě. Alkoholismus, drogy, závislosti, gamblerství. Černá magie, okultismus. Pokoušet osud.

Výklad ve vztazích:
Nešťastné a nepřirozené vztahy.
Tyranie, citové vydírání.
Smyslnost. Posedlost touhou.
Muž a žena jsou rozděleni - vzájemná touha jednoho po druhém nikdy nebude naplněna.
Mocenské hry, vášnivé excesy, emocionální propletence, nebezpečná pokušení.
Nenávistná láska.
Protějšku je každý prostředek dobrý, aby vás „dostal".
Trojúhelníkové vztahy probouzející primitivní emoce.
Závislost.
Vášeň, sex a fyzická láska.
Být něčím /někým svázán.
Střídání partnerů.
Šarm a přitažlivost. Neodolatelnost.
Neřest. Chtíč.
Nechtěné těhotenství.
Symbol karmických spojení a svazků, charakterizovaných mocenskými a závislostními vlivy. Sexuální, citová nebo materiálně-finanční závislost, podřízenost, zneužívání moci ve vztahu.
Neřešitelné problémy - dluhy z minulých existencí, které mají karmický charakter.

Ďábel je velmi problematická karta.
Je to karta nezdravého CHTĚNÍ. Buď něco chceme příliš my, nebo chce někdo něco nepřiměřeného po nás.
V mé praxi, jediným vyloženě pozitivním aspektem, kterým se občas projevuje, je výrazná sexuální přitažlivost. Pokud je to ve vztahu, kde je vše jinak v pořádku, je to dobrá zpráva.
Jinak je ale Ďábel kartou spíše varovnou a vždy jsou s ní spojeny nějaké problémy.
Ďábel nejčastěji ukazuje, že jsme něčím zotročeni nebo na něčem závislí mnohem víc než je zdrávo.
Věž-změna -konec
Věž-změna -konec
16 VĚŽ
Zhroucení.
Ukončení.
Neštěstí. Katastrofa.
Změna. Konec starých struktur.
Konflikt, hádka, boj.
Revoluce. Válka.
Průlom.
Únik.
Problémy.

Pozitivní významy:
devastace, zhroucení starých idejí a plánů, pády, neštěstí a nouze. Zklamání, zřícení a sesutí, převrat. Selhání plánů a nadějí, vztahů a obchodů. Náhlé změny, nečekané události, rozchody a rozvody. Změna vztahu, pracovního místa, bydliště. Zmaření ambicí, rozbití iluzí. Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace. Revoluce.

Negativní významy:
tyranie, útlak, útisk, zajetí, nemoci, operace, vězení, tresty, skandály, trestaná pýcha, pochybné aktivity. Nehody, šokující události. Neúspěch, krach, nepříjemnost. Rozchod, hádky, rozepře. Fyzický útok. Onemocnění, nemoc, předčasný porod, deprese. Onemocnění, smrt, vězení, zmar, ztráta, destrukce. Materiální ztráty. Ponížení. Zklamané očekávání. Zdrcující poznatky. Potvrzení obav. Situace se nebude vyvíjet podle předpokladu nebo přání. Uvěznění, pohroma, zkáza.

Výklad ve vztazích:
Blesk z čistého nebe. Otřes.
Ukončení vztahu nebo naprostá změna pravidel hry.
Radikální změna.
Překvapivý rozchod.
Šokující zpráva.
Neharmonické manželství (vztah) odsouzené k zániku.
Rozchod.

Tato karta v praxi nejčastěji znamená, že něco SKONČÍ - podobně jako u karty Smrt.
U karty Věž dochází naproti tomu ke koncům náhlým, mnohdy nečekaným. Končí něco, čeho bysme se nejraději drželi dál zuby nehty.
Hvězda
Hvězda
17 HVĚZDA
Naděje.
Obnova.
Dlouhodobý příznivý vývoj.
Budoucnost.
Příznivé vyhlídky.

Jedna ze tří ochranných karet, zásadně ovlivňující příznivý průběh nějaké události.

Pozitivní významy:
Naděje, dobré vyhlídky. Ruší zlé vlivy, slibuje klid, konec utrpení. Naděje a slibná budoucnost. Vize. Jasná představa, stanovení cíle. Uzdravení. Splnění přání. Víra v budoucnost. Projekty a jednání budou slibné. Nový začátek. Sebedůvěra a důvěra. Možnost chtěného otěhotnění. Umožňuje plodné činy a plány - nevede k činnosti samotné, ale přináší podnět k její volbě. Dává obnovu, inspiraci. Značí naději, harmonii a důvěru. Je splněním tajných přání, přináší pomoc společníků a přátel.

Negativní významy:
nesplnění nadějí, zklamání, pesimismus, disharmonie, konec vztahů lidských, profesionálních i obchodních. Smůla. Narcisismus, orientace na nevhodné vzory a fixní ideje. Kult hvězd. Sebeláska. Zasněnost, která může vést až k odtržení od reality. Nenaplněná očekávání. Propást přítomnost kvůli upnutí se na budoucnost. Platonická, beznadějná láska. Ztracené příležitosti a naděje, neúspěch, či úspěchy krátkého trvání. Nedostatek předvídavosti nebo zneužití důvěry, smůla, nesplněná přání a tužby. Falešní přátelé, pasivita a slabost, ztráta motivace.

Výklad ve vztazích:
Duchovní, platonická láska.
Slibná budoucnost. Slibná spojení a setkání.
I v případě krize rada důvěřovat v budoucnost a výzva neztrácet naději.
Zintenzivnění sexuálního života nebo příchod nového milence, který dokáže splnit naše sny.
Nenosit masku, být upřímný. Pravdivost vztahu.
Dlouhé šťastné partnerství nebo manželství.
Negativně: platonická, beznadějná láska.
Sdílení lásky spojené se společnými úkoly.

Toto je velmi pozitivní karta. Konejší, poskytuje útěchu a slibuje štěstí i v případě, že se události vyvinou jinak, než bychom si momentálně přáli.
V praxi většinou obrací pozornost ke vzdálenější budoucnosti.
Luna- emoce-pocity
Luna- emoce-pocity
18 LUNA
Nejistota.
Sebeklam, přelud a iluze.
Temnota.
Proměnlivost.
Neznámá nebo neviditelná nebezpečí či nepřátelé.
Strach, deprese.
Sen, inspirace, intuice.
Nejasnost.
Touhy.
Tajemné síly, vize, tužby a city.
Bloudění.

Pozitivní významy:
Neznámé nebezpečí, temnota, falešní nebo zakuklení nepřátelé, pomluvy, klepy, klamy, omyly, strach. Varování před nástrahami, čas náročných zkoušek, podvody, klamné zdání, skandály, vášně, smyslné choutky. Pomluvy, lži, nemorálnost, urážky, povrchnost, nečestné vztahy. Špatné vlivy a skryté síly. Romantika, inspirace, snění, umělecké sklony. Fascinace něčím. Nejisté vztahy. Situace, kde hrozí nebezpečí chybných kroků. Existence neznámých nebo skrytých nepřátel či nebezpečí. Utajené pohnutky a motivace. Tápání. Rozčarování. Je těžké oddělit skutečnost od smyšlenky - zmatek a nejistota. Vliv skrytých sil. Temnota, v níž snadno zabloudíme. Nejistota, strach, zmatení a hrůza. Situace, kdy dochází ke změnám, kolísání, nejistotě nebo dokonce předstírání. Náchylnost k sebeklamu, přeludům a iluzím. Senzitivnost. Fantazie. Intuice. Utápět se v citech nebo pocitech. Stát se obětí okouzlení, klam považovat za skutečnost. Je příznivou kartou pro veškerou tvůrčí činnost v oblasti umění.

Negativní významy:
Labilnost, vrtkavost a nestálost, pokušení, roztrpčení, nedostatek citu a inspirace, psychické potíže, vydírání, náladovost, falešné lichotky. Důvěra v něco, co neexistuje. Přijímání neskutečného za skutečné. Krize pramenící z iluzí a falešné sebedůvěry. Nejistota, strach, úzkost a deprese. Sklíčenost a beznaděj. Klamy, lži, podvody, omyly. Nedorozumění a konflikty, které ztěžují nebo znemožňují dospět ke správným závěrům. Obavy ze selhání bez racionálního důvodu. Bojácnost. Tréma. Duševní krize, psychické problémy. Šílenství, zoufalství, sklony k sebevraždě. Přílišné podléhání vlivu ženy nebo matky, klepy, citový vztah, který nelze dát najevo, smutek, strach, obelhávání sebe sama, nechuť podívat se pravdě do očí, výčitky svědomí, podléhání návykům, podléhání komplexům. Úniky z reality, například užíváním různých drog.

Výklad ve vztazích:
Nejisté vztahy.
Krize ve vztazích, na nichž je člověk závislý.
Nevědět, jak dál.
Noční můra.
Touhy, sny a stavění vzdušných zámků.
Žárlivost, zranitelnost, strach, že budeme opuštěni.
Prolhanost nebo jiné důsledky trojúhelníkových vztahů.
Neuspokojené touhy.
Fascinace.
Náladovost, proměnlivost.
Nevěra, utajované vztahy.
Nestálost a náladovost - touhy které není možno nasytit.
Žárlivost - klamání sebe a partnera.
Citové vydírání.

Tato karta často hovoří o TÁPÁNÍ ve tmě. Většinou se objevuje v situacích, kde se nedokážeme z nějakého důvodu dobře orientovat a vzbuzuje to v nás pocit úzkosti nebo nejistoty.
Karta souvisí s city a pocity, ale ve smyslu přecitlivělosti a citové lability. Tedy jde okamžiky, kdy nás city činí zranitelnými.
Slunce-akceschopnost
Slunce-akceschopnost
19 SLUNCE
Úspěch. Štěstí. Triumf.
Splnění cíle. Spokojenost.
Nový začátek.
Narození (dítěte, myšlenky, projektu).
Radost ze života.
Mír a jistota.
Všestranný růst.
Velkorysost.

Pozitivní významy:
Úspěch a zisk v libovolném smyslu.Růst, materiální uspokojení, dobré manželství, uzavření sňatku, štěstí, bohatství, úspěch, završení díla, jednota, přátelství, příznivé vztahy, láska a zasnoubení, úmluva, znalosti a osvícení, harmonie, triumf, talent, hmotná prosperita a radost. Sláva. Radost.Dostatek sil. Zdravé sebevědomí. Sebedůvěra. Využívat svůj potenciál. Chuť do života, sebedůvěra, vitalita. Optimismus. Velkomyslnost. Vitalita. Srdečnost. Kouzlo osobnosti. Zdraví. Kondice. Veselost. Spokojenost. Povýšení. Spojení, které bude šťastné. Také společenská vážnost a úcta, dosažení moci, vlivu.

Negativní významy:
Zklamání ve věci v níž jsme zainteresováni. Ztráta přátel, nesplnění závazků, zatarasení plánů nebo jejich odklad, zavádějící idealismus, pýcha, dětinské chování, povrchnost, zrušení zásnub nebo rozpad manželství. Egocentrismus. Nadměrná snaha uplatnit se. Nadměrná aktivita. Snaha dominovat. Potřeba ovládat, pánovitost, nafoukanost. Sebepřeceňování, dětská bezohlednost a vztahovačnost. Extrémy nebo majetnické rysy.

Výklad ve vztazích:
Šťastné manželství.
V případě krize usmíření.
Slunná pohoda ve vztahu.
Naplnění přání. Radost. Štěstí.
Být pro partnera „sluníčkem".
Sňatek.

Slunce je v praxi kartou veskrze pozitivní. Většinou slibuje štěstí a úspěch v dotazované záležitosti.
Poslední soud-osud
Poslední soud-osud
20 SOUD
Možnosti, východiska.
Nové začátky.
Znovuzrození. Osvobození.
Rozhodování.
Vysvobození.
Obnovení.
Nadhled.
Odměna.
Změna.
Řešení.

Pozitivní významy:
Buď je třeba něco změnit, nebo se něco změní a je třeba se na to připravit. Změna, obnova, pokrok, povýšení. Znovuzrození, odměna a konec špatného období. Výzva zbavit se závislosti na starém životě. Změny s dalekosáhlými následky. Rozuzlení. Probuzení. Změna k lepšímu. Vztyčit se, vzpřímit. Odkrytí nepřiznaných nebo tajených problémů. Správná cesta se otevírá. Jestli je něco potlačeno, nevysloveno, vypluje to na povrch. Nový úhel pohledu. Nastolení nového pořádku, dobrovolně či nedobrovolně. Obrat v myšlení či názorech. Vyřešení problémů, zodpovězení otázek. Znovuoživení něčeho domněle mrtvého. Vynoření něčeho dávno ztraceného. Problematická fáze dospěje ke šťastnému konci, objeví se řešení. Šťastné složení zkoušek. Dovršení cílů = nové začátky. Znamená nový začátek, významná změna, nový domov, nový vztah, nové zaměstnání. Také narození dítěte. Výzva řešit záležitosti dosud odložené. Výzva změnit chování tam, kde je potřeba. Čas rozhodnutí, konečné vyřešení závažných problémů, uskutečnění dlouhodobých plánů.

Negativní významy:
Ztráta příležitosti, možná díky přílišné opatrnosti. Nerozhodnost, malomyslnost a váhání. Překážky, deziluze. Neschopnost transformace. Chyby, jimž bylo možno předejít, tresty a zklamání, zdržení na cestě. Nepromyšlený čin, který bude mít výrazné a nevratné důsledky. Dezorientace v situaci. Rozvod, rozchod. Dlouhodobé nákladné léčení. Zůstat „mrtvý" i když mám jinou možnost. Neodkladné, nepříjemné povinnosti.

Výklad ve vztazích:
Nové možnosti řešení problémů ve vztahu nebo nové možnosti pro rozvoje vztahu.
Domněle ztracená láska se projeví z té nejnádhernější stránky.
Jeden z partnerů je pro druhého poklad, který by rád získal.
Něco vynést na světlo.
Znovuvzkříšení staré lásky.
Poznání velikých souvislostí, pochopení smyslu vztahu.

Toto je v praxi většinou karta nových možností, které se před námi mohou otevřít a je na nás, jak se jich zhostíme.
Universum-svět
Universum-svět
21 SVĚT -Universum

Význam karty:
Dovršení.
Dokončení.
Úspěch.
Splnění.
Cíl.
Správné místo.
Uskutečnění snů.
Rodina

Pozitivní významy:
Zaujmutí správného postoje. Dosažení vrcholu, cíle, úspěch. Cíl cesty. Bezpečí, jistota. Zdomácnění. Celek. Podstata problému. Vítězná realizace záměru. Upřímnost a pravda. Správné místo, pravý úkol, správný postoj. Správně zvolené zaměstnání.

Negativní významy:
Neschopnost dokončit, co bylo započato. Neúspěch a zklamání, stagnace, lenost a netečnost. Nepřátelské prostředí. Uvěznění, zajetí. Začarovaný kruh. Sebepřeceňování. Upozornění, že zde není místo pro další rozvoj. Izolace, připoutanost. Rezignace před dosažením cíle, úspěch, který přichází pozdě a už nedělá radost, příliš velká námaha ve vztahu k výsledku

Výklad ve vztazích:
Být „doma" (obrazně nebo doslova).
Závaznost.
Tvořit celek a jednotu.
Partnerství v pořádku.
Setkání s někým, kdo bude naším celoživotním partnerem.
Životní svazek.
Štěstí.
Sňatek.
Harmonie v partnerství.
Rodina (ve smyslu otec, matka a děti)

Tato karta mluví o CÍLI našeho snažení. Nebývá to vždy snadné interpretovat, neboť někdy se ve výkladu objeví na pozici, kde tento význam zdánlivě logicky nedává žádný smysl.
Vyjde-li jako výsledek výkladu, předpovídá úspěch našich plánů. Vyjde-li v otázkách na vztah, pak předpovídá životní (nebo alespoň velmi zásadní) svazek a rodinu.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one