Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Drak
Drak
TIBETSKÝ HOROSKOP

VZDUŠNÝ DRAK
Rok narození: … 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 …

Lidé narození v těchto letech jsou ne jednoznační a rozporuplní. Ve kteroukoli chvíli se mohou z dobré víly změnit v rozhněvanou příšeru. Zpravidla se vznášejí v oblacích, sní a na prosté smrtelníky pohlížejí zvysoka. Složitostí života si zpravidla nevšímají – jednoduše proto, že se s nimi nesetkávají. Lidé tohoto znamení jsou velmi citliví a snadno zranitelní. Jsou otevření a společenští, zbožňují veselý a bezstarostný život. Měli by se však pozorněji chovat k citům a potřebám jiných lidí.
S kým se přátelit: s Černým buvolem.
Koho se obávat: Ochránce ohně.
Šťastná čísla: 3, 15, 27.
Období rozkvětu: únor.
Kobra1.jpg
KOBRA
Rok narození: … 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 …

Lidé narození v tomto znamení jsou rození řečníci, filosofové a pedagogové. Každého dokážou přivést na pravou cestu, poradí, co a jak dělat, jak žít. Rádi dávají moudré rady. Jsou starostliví a vždycky se snaží pomáhat svému okolí. Někdy proto zapomínají sami na sebe. Lásek mají nazbyt, těší se velké přízni opačného pohlaví. Kobry by měly více přemýšlet nad vlastním životem a nehroužit se tak úplně a naprosto do cizích trápení.
S kým se přátelit: s Horkým sluncem
Koho se obávat: Zářivého vzdušného draka
Šťastná čísla — 1, 13, 25.
Údobí rozkvětu — červen.
florian-2.jpg
OCHRÁNCE OHNĚ
Rok narození: … 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 …

Ochránce ohně je strážcem domácího krbu , přinášejícím do života světlo a radost. Podle tibetského horoskopu mají lidé tohoto znamení silně vyvinutou intuici, což jim umožňuje uvádět v soulad hlas rozumu s voláním srdce. Ve společnosti přátel jsou vždy vítáni, přesto však se Ochránci ohně často nedokáží zbavit pocitu osamění. Lidé tohoto znamení jsou neuvěřitelně spořádaní a čestní. Morálka je u nich vždycky na prvním místě. Jsou poněkud uzavření a konzervativní. Umějí však být otevření a shovívaví.
S kým se přátelit: s Mnichem
Koho se obávat: Zářivého vzdušného draka
Šťastná čísla — 4, 16, 28.
Údobí rozkvětu — leden.
pramen.jpg
PRAMEN ČISTÉ VODY
Rok narození: … 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 …

Pramen čisté vody je fontánou štědrosti, laskavosti a pozitivní energie. Lidem tohoto znamení je cizí krutost, nespravedlnost a hmotné zájmy. Jsou nositeli dobrých zpráv a kladných emocí, cení si přátelských vztahů a zradu pokládají za něco zcela nepřípustného. Pramenu čisté vody lze poradit pouze ještě více naslouchat vlastní intuici, aby mu pomohla při výběru životní cesty.
S kým se přátelit: s Nefritovým sloupem
Koho se obávat: Koženého náramku
Šťastná čísla — 5, 17, 29.
Údobí rozkvětu — květen.
nefrit.jpg
NEFRITOVÝ SLOUP
Rok narození: … 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 …

Lidé zrození v tomto znamení nemají rádi davy a masové podniky. Nesnášejí jakékoli donucování a ohrožení osobního prostoru. Přednost dávají tichu a samotě. V životě jsou velmi aktivní, vládnou skvělým rozumem a ustavičně hledají pravdu, čímž často unavují své okolí. Ve společnosti působí aristokratickým dojmem. Tibetský horoskop radí lidem narozeným v těchto letech věnovat více pozornosti lidem, kteří jsou jim nablízku, učit se obratnosti a pronikavosti.
S kým se přátelit: s Kovovým gongem
Koho se obávat: Černého buvola
Šťastná čísla — 6, 18, 30.
Údobí rozkvětu — listopad.
stažený soubor.jpg
KOVOVÝ GONG
Rok narození: … 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 …

Lidé tohoto znamení jsou doslova stateční rytíři, věrní, ušlechtilí a štědří. Jsou velmi sebekritičtí a citliví. Jakékoli životní zákruty jim připadají nevyhnutelné. Snaží se ostatním nepředvádět své špatné vlastnosti, mnohé si odpírají, aby nepropadli pokušení. Nejraději žijí pro někoho a kvůli někomu. Měli by se častěji vzdávat honby za vzdálenými ideály a dopřát si oddech, aby si život vychutnali tady a teď.
S kým se přátelit: s Nefritovým sloupem
Koho se obávat: Jezerní želvy
Šťastná čísla — 7, 19, 31.
Údobí rozkvětu — září.
želva.jpg
JEZERNÍ ŽELVA
Rok narození: … 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006…

Svůj osud řídí lidé zrození ve znamení Jezerní želvy samostatně, umějí vytvářet podmínky příznivé k realizaci toho, co si umínili. Jsou něžní a věrní, jsou jim cizí intriky a jakákoli vychytralost. Neměli by však zapomínat, že ne všichni lidé kolem jsou stejně milí a nevychytralí.
S kým se přátelit: s Ochráncem ohně
Koho se obávat: Kovového gongu
Šťastná čísla — 8, 20, 30.
Údobí rozkvětu— duben
images.jpg
KOŽENÝ NÁRAMEK
Rok narození: … 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 …

Tyto lidi láká mystika, zajímají je veškerá tajemství a záhady. Období, kdy vyhledávají ústraní, jsou uzavření a oddávají se chmurným úvahám, se u nich střídají s obdobími aktivní komunikace. Lidé zrození ve znamení Koženého náramku trpí ustavičným strachem z osamění. Proto životem neustále kráčejí dál a vpřed při hledání nových přátel. Maska drzé svůdnice či dona Juana často skrývá vnitřní komplexy a nejistotu. Opovrhují agresivitou a konflikty. Při vší nezávislosti zůstávají připoutáni ke svým nejbližším.
S kým se přátelit: s Horkým sluncem
Koho se obávat: Mnicha
Šťastná čísla — 9, 21, 23.
Údobí rozkvětu — březen.
stažený soubor (1).jpg
ČERNÝ BUVOL
Rok narození: … 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 …

Černý buvol jedná přímočaře, nikdy nehledá vedlejší cestičky a přednost dává okamžitému ujasnění stavu věcí, jen aby se vyhnul nepříjemným situacím. Lidé tohoto znamení jsou silní a sebejistí ve své nezranitelnosti. Přitahují tím své okolí. Tibetský horoskop jim radí věnovat pozornost nepřátelům, jejich podceňování by se nemuselo vyplatit. Někdy bývají velmi nebezpeční.
S kým se přátelit: se Zářivým vzdušným drakem
Koho se obávat: Kobry
Šťastná čísla — 10, 22, 29
Üdobí rozkvětu — červenec
měsíc.jpg
NOVÝ MĚSÍC
Rok narození: … 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 …

Ve znamení Nového měsíce se rodí sniví, citliví a něžní lidé, kteří však dokážou být aktivní v činech a vášniví v lásce. Nový měsíc je proměnlivý, žárlivý a nestálý, což vede k mnoha trápením. Lidem tohoto znamení tibetský horoskop radí kontrolovat vlastní city a změny nálad, aby bylo příjemnější a jednodušší se s nimi stýkat.
S kým se přátelit: Zářivý vzdušný drak
Koho se obávat: Nefritového sloupu
Šťastná čísla — 11, 23, 31
Údobí rozkvětu — srpen
slunce.jpg
HORKÉ SLUNCE
Rok narození: … 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 …

Lidé plní životní síly a optimismu. Věrní přátelé a dobří pomocníci, lze se na ně spolehnout v každé situaci. Ze všeho nejvíce se obávají ztráty svobody. Jakékoli složité situace řeší s ohromující rychlostí a neobyčejně výhodně pro sebe. S každým rokem se tito lidé víc a více zklidňují. Pokud však nechtějí ztratit chuť do života, musejí si hlídat, aby jejich nadšený ohýnek zcela neuhasl.
S kým se přátelit: s Koženým náramkem
Koho se obávat: Ochránce ohně
Šťastná čísla — 12, 24, 26
Údobí rozkvětu — říjen
images (1).jpg
MNICH
Rok narození: … 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 …

Lidé tohoto znamení jsou velmi cílevědomé nátury, jak se říká – jdou si za svým. Z cesty, kterou si jedenkrát zvolili, je nic nesvede. Radují se ze života, jsou společenští, mají živou představivost, rádi diskutují a rádi se i pohádají. Na lidech si cení laskavosti, otevřenosti, bezprostřednosti a výmluvnosti. V záležitostech milostných jsou oddaní a stálí, neschopní klamu a zrady. Aby se vyhnuli zbytečným konfliktům, měli by být Mniši k okolí více shovívaví a uvědomit si, že ne každému je dán jejich moudrý přístup k životu.
S kým se přátelit: s Ochráncem ohně
Koho se obávat: Pramene čisté vody
Šťastná čísla — 11, 23, 28
Údobí rozkvětu — prosinec
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one