Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
d4d03bc2-2e89-4ca4-9529-1d62570633fe_680_453.jpg
KELTSKÝ HOROSKOP

-podle typu stromů, zjistěte kam patříte svým datem narození

JEDLE (2.1.- 11.1. + 5.7.-14.7.)

Svým zrozencům propůjčí Jedle ty nejlepší vlastnosti, které jsou v rámci sociální a emoční inteligence dostupné. I když na první pohled můžou druhým připadat nepřístupní a chladní, opak toho je pravdou. Je to pouze skvělý maskovací manévr, aby zmátli okolí, neb jejich obranným mechanizmem je právě úžasný pozorovací talent. Mlčíc, si vlastně dokonale testují okolí. Intenzivně a naprosto skvěle. Dalším darem, který dostali od Jedle je neuvěřitelná intuice, kterou jsou vybaveni. Je skoro hmatatelná a dokáží prohlédnout jakýkoliv hustý závoj pokrytectví nebo falše. Mají doslova rentgenový vhled do věcí a není v silách druhých před nimi něco úspěšně a definitivně zatajit. Dlouho neříkají nic a nechávají si vše pro sebe. Až jejich pohár trpělivost přeteče, okamžitě to dávají pořádně pocítit. Jejich soudy a rozhodnutí jsou ovšem nezvratná. Pokud se zklamou, odcházejí středem. Definitivně. Jejich slabůstkou jsou ovšem příslušníci opačného pohlaví. Jsou velmi eroticky založeni. Právě pro jejich schopnost vcítit se perfektně do potřeb druhého mívají širokou klientelu v oborech zdravotních, sportovních i speciálních akupresurních technik a masáží. Najdeme mezi nimi i úspěšné umělce, neboť jsou naprosto přesvědčivě schopni ztvárnit svou roli - jakoby tím životem žili sami. Právě proto jsou v partnerství i skvělými manipulátory. Dlouho si neuvědomují , že to může někomu vadit. Tuto svou slabůstku berou jako svou přirozenost a vyžadují její bezvýhradnou toleranci. Mívají málo dětí. Spíš žijí dlouho ve volných vztazích. Ve vedoucích funkcích se necítí dobře, protože preferují svobodné povolání, podnikání a volnost v tom co, je těší a taky živí.


JAVOR (11.4.-20.4 + 14.10.-28.10.)

Pokud máte to štěstí, že jste chráněnci Javora, máte nad sebou neustále tři strážné Anděly. Váš příchod na svět mohl být poměrně dramatický, jak pro vás tak pro vaši matku. Tři sudičky, tři dobré víly Osudu, tři požehnání od Hvězd a Vesmíru stály u vašeho zrodu a kolébky. Máte jako ta kočka devět životů. Poznáte to ve zlomových okamžicích, kdy snad zázrakem opakovaně uniknete neštěstí nebo i smrti. Vaše inteligence je výjimečná a senzibilní schopnosti taky. Není divu, že vás už od útlého mládí lákají mýty a legendy a taky vše tajemné, které nesouvisí s logikou ani zkušenostmi z fyzického života. Máte dar jasnozřivosti a tak byste měli cíleně otevírat meditací své třetí oko, což je šestá Čakra nad kořenem nosu. Bohatství vašich snů je výjimečné a sny můžou být prorocké. Kdo v sobě poznal a rozvíjí dál tyto přirozené touhy může být skvělým kartářem, jasnovidcem či astrologem. Taky vaše citlivost v prstech je výjimečná. Jako maséři či rehabilitační pracovníci jste v rukou vybaveni přímo Božím Darem. Využijte toho pro blaho ostatních nesobecky a nezištně. Jinak se tento Boží Dar změní v Dar Danajský a všechny bolesti Duše můžou být spuštěny. Vždy pro dosažení okamžité nápravy v podobě náhlých zlomových událostí ve vašem životě. Hodí se k vám zásadně svobodné povolání, nejste týmový, ale sólo hráč. Ceníte si svobodu Ducha a jako takoví míváte vzdorovitou jakobínskou povahu. Právě proto jste méně adaptabilní na manželství a kompromisy v dlouhodobých svazcích. Ony vás lekcemi život učí pokoře a diplomacii. Budiž vám útěchou, že obyčejně s rychlým a naprosto nečekaně překvapivým koncem. Co víc si můžete přát?...


CEDR ( 9.2.-18.2. + 14.8.-23.8.)

Jste narozeni pod ochranou Cedrů? Tak to máte velké štěstí. Právě jste dostali do vínku královský majestát. Ušlechtilost vaší povahy, ale i vzhledu je nepřehlédnutelná. Vždy a všude se octnete ve středu zájmu a pozornosti. Jakoby jste měli na sobě silný magnet. Jste si toho také velmi dobře vědomi a vaše sebevědomí má přímo odpovídající megarozměry. Není divu. Jste vskutku magnetická osobnost. Chcete být ve všem perfektní a nejlepší. A to, samozřejmě, na prvním místě. Druhé místo je naprosto pod vaší královskou úroveň. Není divu, že vaše Ego naroste do neskutečných rozměrů a pokud narazíte na další Cedr, je oheň na střeše. Sejdou se tady dva gladiátoři, kteří společensky nebo soukromě bojují na život nebo na smrt. Vítěz je ovšem jenom jeden. Pokud se octnete v roli poraženého, dlouho si budete vylizovat rány a léčit pošramocenou sebeúctu. Pokud máte po boku milovaného partnera máte vystaráno. Drahouška míváte mateřského typu, který vždy něžně a láskyplně ošetří všechny utržené rány na Duši. Jiné místo než post ředitele je pod vaší úroveň a tak není divu, že uznat právo na život i těch druhých je pro vás někdy dost svízelné. Protože máte v sobě i kus despoty, počítejte taky s tím, že jako šéf i rodič budete občas nuceni učit se pokoře. Zejména pokud se vám začnou zapalovat lýtka a flirtíky svou nebezpečnou frekvencí jsou už neúnosné. Máte pak problém. Ten souvisí možná i se schizoidním pocitem, že potřebujete pořád někoho zachraňovat. Váš silný pocit potřebnosti v rámci ochránce převáží nad opatrností a někdy i zdravým rozumem. Inu, Cedr se učí intenzivně po celý život. A dlužno dodat, že vskutku intenzivně a rád.

BŘÍZA (24.6.- )
Barevně krásný strom má zakódovánu křehkost a jemnost, jak ve struktuře kmene, tak v květech a tvaru listů. Lidé, kterým propůjčil své vlastnosti jsou stejně ušlechtilí duchem i zjevem jako jejich ochránce. Mívají vysoce idealistické cíle a naplnit alespoň část toho, v co věří, je jejich životním snem. Jejich povaha je mírná a působí tichým dojmem. Je to ovšem ochranná slupka, aby nikdo neviděl, jak jsou ve skutečnosti přecitlivělí a zranitelní. Milují své kořeny, svůj domov, svého partnera, své děti, svůj rod. Jsou vesměs udržovateli rodových tradic a upevňují rodinná pouta. Svůj život věnují náplno této činnosti a nic je nedokáže přesvědčit o opaku. Mají smysl pro povinnost a rodinu hluboce v genech a jsou starostlivými rodiči a ohleduplnými partnery. Povahou jsou vesměs introventi. Najdeme mezi nimi taky vlastivědné průkopníky, muzeální pracovníky, výzkumníky starých rodových tajemstvích. Milují historii pro její kouzlo starobylosti a tak není divu, že mají smysl i pro dějiny lidského rodu. Pečlivě opatrují tradice, rodové zvyky a pořádají pravidelné sešlosti stmelující případné konflikty mezi jeho členy. Je zřejmé, že jsou výborní psychologové a vynikají i ve sféře sociálních služeb. Mezi nimi najdeme hodně knězů, řádových sester, nebo i lékařů či zdravotních sester pracujících ve strádající Africe, či Indočíně, kde pomáhajícím dětem a všem trpícím. Mají ovšem Duši dítěte a jsou schopni vidět i v tom největším hříšníku kus dobrého a dát mu novou šanci. Do pozdního stáří si uchovávají mentální svěžest. Velmi rádi čtou o bájných zemích a pohádkových světech. Milují taky cestopisy a vnoučatům předčítávají celé hodiny z jejich oblíbených knížek. Není divu, že jsou pro tyto své vlastnosti pak rodinou i okolím ctěny a milovány.


HABR (4.6.-13.6. + 2.12.-11.12)
Jste pod záštitou důstojného stromu pevnosti, solidnosti ale taky flegmatičnosti. Není divu, že váš naturel tak může na druhé působit. Není to úmyslné a naprosto už ne z vypočítavosti. Prostě takový jste a dokážete tak být šťastni. Kdo vás dobře zná, ví, že provokovat vás k nárazovým výkonům je jako nechat proudit písek mezi prsty. Holá zbytečnost. Vy sami si vždy určujete systematický řád, je sice dost pomalý, ale důsledný a hlavně vytrvalý. A výhradně s předem naprosto perfektně vypočítaným výsledkem. Zisk! Tohle je vaše zaklínadlo a jediné motivační heslo. Jste od přírody nesmírný dříč, který umí jako niko jiný zabrat a táhnout ostatní. Není divu, že vás dávají na akční nárazová místa ve firmách, kde působíte jako hnací motor pro ostatní. Budíte tím nesmírnou důvěru jak u svých nadřízených, tak kolegů. Jste chodící přirozenou autoritou. V životě se vám může stát, že budete muset začínat znovu od nuly. Není to ovšem pouze vaše osobní selhání, nabalujete na sebe riskantní lidi, kteří vás můžou stáhnout do rizika, které vás pak stojí společenský nebo existenční pád. Na tohle si musíte dávat pozor, zejména do 35 roku svého života, kdy prožíváte nejbouřlivější období. Poté se více stabilizujete, usadíte a taky vaše intimní vztahy budou klidnější. Protože jste vlastně introventi a pochopit vaše sny a touhy je velmi těžké, máte taky dost problémů s opačným pohlavím. Myslete na to, když budete opět věřit, že vám drahoušek pouze tím, že si vezme brýle na nos, přečte na čele vše co nevyslovíte nahlas. Mluviti k věci a nekličkovat když jde o zásadní věci je to, co se musíte bezpodmínečně v těsných vazbách naučit. Jedině tak zažijete i intenzivní pocity vnitřního štěstí a naplnění.


KAŠTAN (15.5.-24.5. + 12.11.-21.11.)
Jste rozenými svůdci z kouzelného druidského lesa mechu a kapradin. Váš Kaštanovník je strom pro člověka s jedlými plody, a tak nikdy nebudete trpět nouzí a nedostatkem. A to ani v Lásce či v erotice. Máte síly a emocí na rozdávání a jste tudíž jako dobře načasovaná bomba, která ovšem nutně potřebuje ventil. Není divu, že jste vynikající společníky a velkými oblíbenci opačného pohlaví. Jako milenci máte velkou výdrž a není snadné vás ale dostat do jakéhosi povědomí stálé věrnosti. Tady je právě ta potíž. Velmi obdivujete krásu a vidíte ji všude, kam jenom vaše oko dohlédne. Samozřejmě že nejvíce té fyzické krásy obdivujete v bytůstkách opačného pohlaví. Proto byste neměli vytvářet pevné vztahy neuváženě už v ranné dospělosti, ale naopak se nejdřív pořádně vybouřit. A do pevného vztahu jít až budete náležitě v obraze, jaká omezení ve skutečnosti přináší. Máte velmi bujnou fantazii a jste tak úžasně zábavnými společníky. Rádi proto vykonáváte práce jako barmani, pracovníci v kultuře, konferenciéři či mluvčí v infocentrech nebo cestovkách. Milujete velmi děti a děti milují na oplátku vás. Jste výteční rodičové a své děti vedete brzy k samostatnosti a učíte je nezávislému a radostnému pohledu na život. Jste rozeni optimisté. Ovšem pokud vás někdo podvede nebo zklame, dáte mu to velmi tvrdě najevo a tady má pak onen nešťastník definitivně utrum. Nedovedete odpouštět a právě tohle je vaší největší slabinou. Pokud se vám stane křivda, míváte dlouho záchvaty melancholie, depresivních stavů a smutku v Duši. Je to takový zvláštní protiklad k vaší radostné a sluníčkem projasněné nátuře. Pokud ovšem mráčky z vašeho čela odplují, je s vámi hned krásně a úžasně pohodově.


CYPŘIŠ (25.1.-3.2. + 26.7.- 4.8.)
Hrdost, síla Ducha a hlavně charakteru je nejsilnější stránkou lidí narozených pod ochranou těchto stromů. Mají vysoké ambice a ideály a nutno říct, že se jim je z valné části podaří během života naplnit. Jsou rození cestovatelé, milují svobodu a nenechají si na tyto radosti nikým sáhnout. Omezovat je v čemkoliv je velmi riskantní, kritizovat už naprosto nemožné. Velmi rychle vybuchnou a jejich jazýček je velmi jedovatý. K provokativním průpovídkám nechodí daleko a spíš než diplomacii mají problém ustát dlouhé souvětí než holé věty. Navazují rychle známosti, neb jsou velmi společenští a také pořádně rozmazlení opačným pohlavím. Radno podotknout, že právem. Jsou okouzlující baviči večírků a o intimní radosti do pozdního věku nemají nikdy nouzi. Vtip, bystrost, duchaplnost, mentální pohotovost je jejich silnou zbraní, se kterou s přehledem odrovnávají konkurenci. Jako manažeři jsou úžasní, jako vedoucí podniků nepřehlédnutelní, jako vlastníci módních a uměleckých salonů nejžádanější. Řada z nich je iniciátory nějakého new age umění a řada z nich je i světově proslulá. Zejména coby umělci z těchto komunit. Mají vkus a cit pro krásu. Jsou znalci zejména ženské krásy. Není divu, že se nacházejí i v porotách různých soutěží krásy. V pozdějším věku se stahují vědomě ze světla ramp aktivního společenského života a stávají se často zádumčivými samotáři. Dávají přednost přírodě a meditacím. Je pak mnoho těch, kteří poté dlouhé roky studují v různých klášterech duchovní praktiky starých náboženství, duchovní směry nebo etnickou filozofii. Pokud v tom najdou celoživotní poslání, stávají se z nich guru, kteří vedou mladé k novému pohledu na život. Pokud ovšem nenajdou sami sebe, na stáří z nich bývají mrzouti, propadající skepsi a trudomyslnosti. Je dobré si najít včas jiskru optimizmu života a udržet si ji pak až do pozdního stáří jako inspiraci.


JEŘÁB (1.4.-10.4. + 4.10.- 13.10.)
Jeřáb má po celý život v Duši krásno. Lidé v tomto znamení jsou rození estéti a tak není divu, že od mala pěstují nějakou uměleckou disciplinu, kde se dokáži realizovat a duševně si odpočinout. Jsou taky nesmírně manuálně zruční. Dovedou vyrobit z minima maximum a za levný peníz vytvořit kvalitní dílko. Najdeme mezi nimi skvělé švadleny, umělecké kováře, řemeslníky kteří jsou na slovo vzatí odborníci. Milují starožitnosti. Studují archeologii nebo se věnují pamětihodnostem jako správci zámků nebo restaurátoři. Mají jasno ve věcech financí a tak nouze je pro ně neznámý pojem. Jsou velcí fajnšmekři a mají tuze mlsný jazýček. Rádi pijí kvalitní vínečko a patří k vyhlášeným ochutnávačům. Všeho ale moc škodí. Protože jsou požitkářští, musí celý život bojovat s pevnou vůlí aby nebyli jako kulička. Co jim ovšem vysloveně škodí, je znečištěný vzduch a tak by se měli důsledně vyvarovat cigaretovým berličkám. Můžou to být spolehlivé hřebíky do rakve. Zbytečně brzo. Nedovedou si odříct vzrušující smyslový požitek. Ovšem velmi rychle se taky na něm stávají závislými. Obojí pohlaví Jeřábu je fyzický krásné a zejména šíje a krk jsou ladné a vzhled rysů tváře výrazný ale nesmírně ušlechtilý. Je mezi nimi i mnoho krásek předvádějící módu na prknech, která znamenají svět. Jejich zvláštností je, že se učí sice pomalu, ale velmi důkladně a zakomponovávají tyto zkušenosti okamžitě, lehce a přirozeně do života. Na stáří jsou studnou Moudrosti a vyhledávaným Vševědou rodinného klanu i širokého okolí


BUK (22.12.)
Člověk narozen pod vlivem Buku je velmi zásadový, charakterní a čestný, ale stejně tak neoblomný a pevný v názorech. To, co u sebe považuje za samozřejmost očekává i od svého okolí. Proto se může druhým zdát, že je až vypočítavý, s nedostatkem soucítění a empatie. Pod slupkou přísnosti a tvrdosti hoří velmi citlivé srdce, které zná i ty nejněžnější záchvěvy soucitu a laskavosti. Ale považuje je za ryze osobní věc, patřící zcela do soukromí. To si také velmi pečlivě hlídá a veškeré detaily z této obasti jsou pro ostatní naprosto tabu. Mezi hnací motor jeho úspěchů v životě patří velká ctižádost a cílevědomost. Umí sjednat pořádek všude kde se octne a má přirozenou autoritu. Není divu, že se velmi hodí pro vedoucí postavení. Jeho cíle jsou vysoké a taky si umí jít tvrdě za svým. Pokud mu něco stojí v cestě, neváhá vystrčit tvrdě lokty a smést vše bez uzardění. Je proto jak obávaným soupeřem na pracovištích tak rivalem v lásce. Právě v intimních vztazích mívá potíže. Vnucuje svému partnerovi svou vůli a své představy, jak vy měl vztah vypadat, což časem naráží na tuhý odpor vyvoleného. Nezřídka bývá i arogantní, aby zlomil nesouhlas nebo odmítnutí. Právě proto k sobě dlouho hledá partnera, který by mu tyto zvláštnosti toleroval. Pokud jej však najde, je mu zcela oddán a dokáže se po dostatečně dlouhé zahřívací době, kdy je ochoten sundat masku opatrnosti a chladu, stát nežnou a vnímavou oporou. Svému partnerovi je poté zcela oddán a totéž ovšem vyžaduje i od něj. Nevěra nebo flirty naprosto nepřicházejí v úvahu! Jako rodič je přísný, potomci si s ním užijí. Snaží se proto co nejdřív dostat z domu, což se jim vesměs úspěšně daří.


FÍKOVNÍK ( 14.-23.6. + 12.-21.12.)
Tak jako Kaštan i vy jste zrozeni pod jedlým stromem. Na rozdíl od některých Kaštanů, vy jste vždy pouze těmi sladkými plody Lásky. Máte štěstí na hřejivé láskyplné vztahy a skvělé životní partnery. Taky rodiče, si vás doslova vymodlili a jste doslova plody jejich vášnivé a velké Lásky. Tohle vše máte hluboce vepsáno v buňkách při početí. Není tak divu, že toužíte po rozkoších a vše mámivé a opojené je přesně to, co vás fascinuje a doslova dostává do kolen. Milujete taky přírodu, květiny a všechny vůně jara, léta i podzimu. Tam, kde ostatní lidé zůstávají chladní a bez jakýchkoliv vjemů, vy vidíte a slyšíte kouzla růstu, rození i požehnání a vaše srdce plesá když naprosto přirozeně rozmlouvá s Matkou Přírodou. Jste rození zahradníci, botanici, lesáci, zemědělci a taky jste obětavými ochránci zvířat a všeho živého. Máte velkou představivost a živé senzibilní sny. Vaše citlivost je fascinující a tak psychologie a pedagogika je odvětví, kde můžete být dokonale naplněni. Vašim problémem je ale velká náladovost. Tady jste občas jako vizitka barometrického tlaku. Není divu, že jste i velmi citlivými a něžnými milenci, kteří vždy dávají na první místo potřeby drahouška. Partnera to ovšem může po nějaké době mást a tak se učíte rovnováze v dávání a braní. V druhé půlce života se vám obyčejně začne přirozeně otevírat třetí oko, šestá čakra nad kořenem nosu a můžete tak fungovat jako přírodní léčitelé. Bylinky jsou vaší vášní a tak vše s tím spojené využívejte k dobru a pomoci ostatním. Jejich štěstí a pokoj v Duši je přirozeně i vašim štěstím a pokojem. Tuhle moudrost nosíte ve svém srdci jako starou Pravdu pevně a hluboko.


JASAN (25.5.-3.6. + 22.11. - 1.12.)
O vás se říká že jste povahy velmi rtuťovité. Neklidná mysl a fantazie zaměstnává vaši představivost od rána do večera a tak soustředit se na něco důsledně, je málem heroický výkon. Pokud se vám to ale podaří, jste schopni skvělých naprosto výsledků. Děláte práci nárazově a spíš dokážete zmobilizovat své síly v časovém tísni. Vede to vždy k ukázkovému finiši, kdy vám to myslí až se vám z hlavy kouří. Doslova. Tah na mentální branku je vaše silná parketa. Využívají to hlavně organizační pracovníci, kteří potřebují nadání nárazové improvizace na místě. V tomto mají ve vás kolegové přímo zlato. Pohotovost mysli, bystrost úsudku, předvídavost, rychlé učení se je vaší zlatou devizou. Máte ovšem malou výdrž v běhu na dlouhou trať. Vaše intuice je skvělá, jehlu najdete rentgenově v kupce sena, ale odhrabat ho a vylovit , tak na to už potřebujete jiné lidi. Neklid, netrpělivost a roztěkanost myšlenek je vaší největší slabinou. Pro vás není těžké něco začít, ale dokončit to! A to naprosto ve všem. I v Lásce. Tady se musíte naučit dokonalosti v předvídaní. Radši si vše nejdříve rozmyslete než něco zbrkle slíbíte. Jednou vyřčené pak už většinou nejde vrátit zpět. Daří se vám to zvládnout vesměs úspěšně až po čtyřicátém roku věku, kdy zrajete jako kvalitní moravské víno. Nesmíte se nikdy nudit. Jinak propadáte pochmurným myšlenkám o vaši budoucnosti a navíc vidíte vše kolem jen černě. Rozumíte si pouze s duchaplnými partnery, kteří jsou vám v komunikaci rovnocenní. Jinak je přehlížíte jako velké širé rodné lány. Není to ovšem úmyslně. Nicméně bez vysvětlení vzbuzujete dojem, že jste pyšní a arogantní. A na tohle si dávejte v partnerství a společenském životě největší pozor. Tady máte dokonale nekrytou achilovku.


JABLOŇ (23.12.-1.1. + 25.6.-4.7.)
Není lehké uspokojit emoční potřeby zrozenců Jabloně. Jsou velmi idealističtí a mívají značně nereálné životní postoje a zejména představy o spokojeném životě. Jsou naplněni touhou po volné lásce a hledají si tolerantního partnera. Pravdou ale je, že právě proto narážejí na nepochopení okolí a spíš na partnery tvrdé a nekompromisní. V určitém období života to bývá spíše pravidlo než vyjímka. Tímto se mají naučit stát nohama na zemi a nepodléhat očekávání upředené z mlhy růžových představ. Pokud se nenaučí oddělovat realitu od skutečnosti, budou na své cestě pořád konfrontování pouze s racionálním přístupem a následným tvrdým přistáním na zemi. A je jedno jestli v intimním partnerském vztahu nebo v roli podnikatele či podřízeného. Není pro ně problém zamilovat se do možností partnera, situace nebo vztahu. O to tvrdší je pak následné vystřízlivění do reality života. Protože mají citlivou idealistickou duši a jsou umělecky založeni, nejdeme mezi nimi mnoho kumštýřů, ale také nepraktických snílků proplouvajících životem jako ve větru. Je tady taky sklon k závislostem. Musí si hlídat přehánění a pěstovat pevnou vůli. Pokud se stanou na něčem závislými, je to téměř jistá metla na celý život. Paradoxem je, že jsou velmi dobrými rodiči, i když spíše fungují v roli hluché vrby než vychovatelů. Jejich fantazie nezná mezí a tak je mezi nimi velké množství spisovatelů sci-fi, vypravěčů pohádek, nebo úspěšných rozhlasových reportérů. Mají dar, že jejich hlas působí jako balzám a pohlazení po Duši. Specialitou Jabloně je velký smysl pro erotiku, vesměs mají kladný postoj k fyzické kráse a náruživost si uchovávají až do pozdního stáří.


LÍSKA (22.3.-21.3. +24.9.-3.10.)
Pokud potkáte člověka narozeného ve znamení lísky, potkali jste právě pravého bojovníka. Dokáže si vždy protlačit svou vrozenou bojovností cestu vpřed. Jeho vynalézavost a schopnost improvizace je pověstná a tak není divu, že se pohybuje v manažerských funkcích nebo jako styčný informační důstojník. Je doslova žralokem, který je schopen lehce urvat přesně to co firma potřebuje nehledě přitom na jeho osobní cíle. Přičemž platí, že účel světí prostředky. Protože má zároveň silné charisma a přitahuje lidi jako reflektor, není divu, že má i mnoho obdivovatelů a jeho milostný život je bohatý. Zápornou vlastností lísek je značná hamižnost. Neváhají nasadit všechny páky na to, aby ukrojily co nejvíce výhod sami pro sebe. Jsou schopni pro nabytí majetku pracovat velmi tvrdě a ukázněně. Své partnery si vybírají nejenom dle fyzické krásy a osobní přitažlivosti, ale taky pro jejich bankovní konto nebo společenskou úroveň. Pečlivě to však umí skrývat, neb ví, že je to jistý druh pokrytectví a k tomu by se otevřeně nepřiznali ani omylem. Jsou naturelem vynálezci či průkopníky všeho netradičního. Často stojí v čele různých hnutí new age nebo třeba jako velcí bojovníci hnutí Greenpeas. Milují zvířata a často v jejich řadách najdeme zapálené veterináře, pracovníky ZOO nebo cestovatele objevující krásy Safari. Také skvělé reportéry a poté i výborné vypravěče či spisovatele. Protože jsou neoblomní ve své víře a tomu, čemu zasvětí svůj život, mívají problém se srdíčkem a sklon k infarktům. Měli by si proto najít vhodný ventil pro své emoce a do pozdního stáří pravidelně pěstovat alespoň základní jogging pro stálé zdraví a dlouhověkost.


OŘEŠÁK 21.4.-30.4. + 29.10. - 11.11.)
Statnost a pevnost Ořešáku je dána do vínku právě narozeným v jeho požehnaném stínu. Charakter lidí je rovněž pevný a ochranitelský, jako ta široká koruna a kmen stromu. Mají rádi svůj domov, své jistoty a taky stálé pracovní zázemí. Nejsou příznivci změn a tak není divu, že setrvávají dlouho v zaběhnutých zvycích a názorech, které už dávno obrostly mechem. Jejich schopnost vnímat Život je značně konzervativní. Není lehké je proto přimět ke změnám. Mívají velký smysl pro krásu, tvary a vše jemné a kultivované. Jsou vyhlášenými klenotníky, znalci obrazů a uměleckých děl. Vydržet s nimi ovšem může pouze jedinec laskavý, s velkou schopností nadhledu a s uměním odpouštět a hlavně nehrotit situace. Zatvrzelost a neústupnost je jejich nejhorší vlastností. Když jsou přesvědčeni o své pravdě, nejsou ochotni vyklidit zabetonované pozice i kdyby je to mělo stát společenskou prestiž. Ne peníze. Na tohle jediné slyší. Pokud se ožení či vdají a je to vesměs hodně často až v pozdějším věku, dokáží být ohleduplnými a citlivými partnery. Jejich Láska je jako stálý žár ohně, pomalá, klidná, vytrvalá a příjemně hřejivá. Na svém partnerovi se časem stávají závislými a velmi těžce nesou jakoukoliv nevěru a zradu. A to i v obchodním spojení. Jejich starosvětské způsoby z nich činí zvláštní charismatické bytosti s kouzlem zašlé patiny, která je jako vzácné rodové stříbro. Jak jej jednou máte, těžko se ho vzdáte. A představitele Ořešáka, pokud budete mít to štěstí, že vám dlouhodobě zkříží cestu, si pak určitě ponecháte na celý život.


JILM ( 12.1.-24.1. + 15.7.-26.7.)
Je málo povah, které jsou tak přirozeně jiskrné s radostným naturelem a smyslem pro pohodu. Děti Jilmu tento dar dostávají při narození do vínku od Vesmíru. Jupiter stojí při jejich kolébce osobně a sám Pán Času dohlíží, aby na nich v této oblasti nebylo ničím šetřeno. Jejich optimistická povaha je velmi nakažlivá pro okolí, tak není taky divu, že jsou rozenými baviči a všichni kdo je znají je milují. Jsou dítky Štěstěny a oblíbenci Amora i Afrodity. Jejich charisma je neskutečné a svítí do dáli jako Světluška uprostřed noci ostatním. Jenom si na ni sáhnout… Je jasné, že pro opačné pohlaví jsou naprosto neodolatelní. Mají velké úspěchy na poli milostném a jsou vyhlášenými svůdníky. Ženy jsou velmi půvabné s roztomilými dolíčky ve tvářích a šibalským úsměvem, muži zase krásně rostlí, ramenatí , s tajuplným příslibem rozkoše ve vysmátých očích. Na statické povolání kancelářské šedi se vůbec nehodí. Spíš jsou z nich skvělí vedoucí personalistik, mluvčí podniků či agenti různých obchodních společností. Pokud chcete člověka, jež vás bude dokonale reprezentovat po svém boku na jakémkoliv večírku či společenské události, poohlédněte se po tomto skvělém exempláři. Ovšem všechno má svůj rub i líc. Pokud se jim netleská, a oni jsou na potlesk zvyklí, sklouznou k nečekané aroganci. Je to velmi překvapivé a hlavně to od nich nikdo nečeká. Pokud se nevzpamatují včas a pokračují v ironii a verbálních nezdvořilostech, můžou si kolem sebe vytvořit neprůstřelnou zeď mlčícího davu a z přátel úhlavní nepřátele. Je to tak nečekané, že to v prvé řadě zaskočí je samé, někdy ovšem s nedozírnými následky. Všeho moc škodí. I štěstí i smůly. U dětí Jilmu je to tady jako na houpačce. Záleží pak na jejich osobní zralosti, jak s tím vím naloží.


BOROVICE (19.2.-28.2. + 24.8.-2.9.)
Nepokojná Duše, která si pro svůj příchod na svět vybrala právě tento strom, je Duší velmi starou a zná mnohá tajemství, o nichž vypráví legendy a lidské Eposy i báje. Vesmír tady dal znovu šanci Duši, která vlastní už značnou Moudrost a je naplněna touhou obdarovat jí druhé. Její mysl je volná jako vítr na planinách posvátných hor a nepokojný hledající Duch sní o velkém třesku, kde pojem bratrství, rovnosti a svobody, je nejvyšším ideálem lidstva. Právě pro své ideály to má tady v pozemském životě někdy obzvlášť těžké. Děti Borovice jsou velmi nadané i v oblastí matérie a rozumu. Velmi rychle pochopí jak nabýt jistoty ve světe a dokáží se velmi dobře zabezpečit. Finančně a hmotnými statky. Jejich vnímání světa je plastické neb dokáži vidět a cítit věci i lidi jaksi čtyřrozměrně. Souvisí to se schopností vytěžit i ze sebemenší šance pro sebe naprosto fascinující maximum. V tom jsou mistři. Ovšem i tady je Vesmír právě testuje. Dal jim do vínku jak inspiraci tak bohatost mentální. Záleží pouze na nich, čemu v životě dají přednost, co v životě pak převáží. Je to jakoby materiálně - duchovní konflikt pod drobnohledem Vesmírné paměti. Pokud to přeženou na stranu mamonu, stanou se závislými na hmotě, pak jejich Duch ztratí všechnu lehkost a jiskrnost entuziasmu. Rovnováha v mysli, Duši i srdci je tady jediným východiskem a taky úspěšným řešením. Láska je kořením jejich života a taky stavebním kamenem jejich fyzického i psychického zdraví. Partnery k sobě hledají proto velmi těžce, neb ne každý je schopen vydržet neustálý tlak konfrontace abstrakce a zdravého rozumu v neustálém živém kmitočtu denního soužití. Na partnerství proto mnozí časem rezignují a úspěšně se věnují až do pozdního stáří svým zálibám a koníčkům. Dlužno říct, že z jejich řad pochází i řada světově proslulých vynálezců, vědců či badatelů.


TOPOL (4.-8.2. + 1.5.-14.5. + 5.-13.8.)
Máte štěstí pokud jste se narodili pod ochranou těchto vzrostlých a hrdých stromů. I vaše srdce je ušlechtilé a velké jako ty krásné zver_stromy. Šelest jejich listů je konejšivý a horka parných dní se dají krásně ustát právě v chladivém stínu jejich vysokých korun. Tato vlastnost je vám propůjčena do vínku, neb lidé u vás jako u Topolů, hledají útočiště před křivdami a ranami osudu. Velmi dobře dokážete pochopit příčiny nesnází a strádání druhých a jste rození psychologové a stratégové jak jít dál životní cestou. Není divu, že jste tak velmi úspěšní v terapeutické činnosti. Máte ovšem nezávislou a svéhlavou povahu, tak omezovat vás v mentálním i abstraktním rozměru je jako jít s vámi do vleklých konfliktů. Tady dokážete velmi rychle vystrčit růžky a rychle si sjednat pořádek. Ví to zejména vaše nejbližší okolí, které má z vás patřičný respekt a tak vás zbytečně neprovokuje. Pokud jde o nezávazné vztahy je vše naprosto v pořádku. Horší je, pokud se vás snaží někdo dostat pod čepec nebo dovléct konečně k plnění manželského slibu. Tak, jako dokážete být druhým dobrým rádcem a duševní oporou, tak najednou začnete kličkovat jako zajíc a zbaběle utečete před nutností vzít za váš partnerský vztah plnou odpovědnost. Úředně, samozřejmě. A v tom je ten háček. Každé definitivum vás děsí. Pokud je vše volné, vzrušující, romantické a hlavně nezávazné, tak je vše naprosto OK. Tahle vlastnost vám činí v životě značné potíže a tak není divu, že právě z vašeho znamení je nejvíce starých mládenců nebo panenek. Zato srdce máte pro všechny dokořán v rámci nezávazné potřebnosti. Není tedy divu, že jste v prvé řadě skvělými a taky nezávislými kantory a oblíbenými pedagogy.


DUB(21.3.)
Lidé zrozeni ve stínu Dubů jsou vytrvalými běžci na dlouhé trati života. Mají silnou potřebu uznání a jejich schopnost prosadit se, je skutečně velmi dynamická. Ctižádost a cílevědomost je jejich nejsilnějším hnacím motorem. Rádi se pohybují ve středu zájmu kolektivu a nic je nedokáže rozčílit tak, jako přehlížení jejich zásluh a dovedností. Jsou taky značně náladovými a tak si musí hlídat svou pověstnou prchlivost. Jejich tvrdohlavost je příslovečná a zkrotit je dokáže pouze laskavý a dostatečně trpělivý člověk, který má doslova nervy ze železa. Jsou obyčejně férovými společníky, nenávidí faleš a zákulisní intriky. Vždy preferují čestný a otevřený souboj vědomostí a řešení důležitých záležitostí. Jak jsou prudcí a dokáží se emočně rychle vznítit, dovedou se stejně tak i rychle zklidnit a nabýt opět rovnováhu. V mysli i v Duši. Lidé Dubu potřebují svůj život žít naplno. Pokud se jim nedostává dostatek vjemů a inspirace, upadají do trudomyslnosti a stávají se z nich zatvrzelí mrzouti a bručouni. Potřebují zaměstnání plné pohybu a kontaktu s lidmi. Jsou velmi kamarádští a jejich pěknou vlastností je ochota vždy druhému pomoci v nouzi. Nezapomeňte ovšem na poděkování! Potrpí si na potlesk, uznání a zejména dobré mravy. Jako milenci jsou velmi něžní, k drahouškovi velkorysí, v dvoření vytrvalí, v Lásce vynalézaví a hlavně hodně romantičtí. Na úřednická místa se moc nehodí pro svou pověstnou výbušnost, pokud ovšem pracují ve vojenských složkách nebo sportovních odvětvích, tady jsou naopak jako velitelé velmi oblíbeni.


VRBA (1.-10.3. + 3.9.-12.9.)
Intuice a spiritualita je vám dána do kolébky přímo od Hvězd i Akaši, což je Matka vesmírné paměti. Vzpomínky třetího druhu na minulost vás neustále provázejí, a to po celý život. Fascinuje vás vše tajemné, neznámé a spirituální. Není divu, že se brzo začnete zajímat o esoteriku, léčivé rostliny nebo duchovní nauky. Z vašich řad vyrostla řada skvělých astrologů, kartářů nebo bylinkářů. Vaše sny jsou vesměs všechny prorocké. Je to Dar Boží stejně jako Dar Danajský... Záleží na úhlu pohledu, jak se dokážete na tyto dary právě v onen moment rozpoložení mysli i emocí dívat. Není to jednoduché ani snadné. Síla vaší osobnosti je neskutečná a tak si vesměs s těmito vlivy velmi dobře poradíte. V určitém věku si to naprosto zřejmě uvědomíte. Je pouze jedno řešení. Buď těmto silám v sobě dáte volný průchod a budete je dále rozvíjet, nebo je definitivně uzamknete. Jednou a provždy. Jakoby jste zamkli bránu do Neznáma a klíč hodili navždy do studny. Zní to neuvěřitelně, ale skutečně to takhle funguje. Hvězdy vám dávají šanci. Ale jenom vy sami rozhodujete, co s ní uděláte. Protože vaše fyzická konstituce není silná je nutno posilovat imunitu a taky věnovat dostatek času fyzickým cvičení a pobytu v přírodě. Čerstvý vzduch, voda, les, bylinky - to vše je pro vás životně důležité. Nekuřte. Vaše plíce jsou velmi citlivé a hrozí tady onemocnění s chronickým průběhem. Máte velmi zvláštní vztah k vodě. Není divu, že vás fascinuje. Z vašich řad je mnoho námořníků, cestovatelů, taky vyznavačů vodních sportů. Pokud najdete celoživotního partnera, jste mu obyčejně naprosto oddáni. Jako rodiče míváte málo potomků, někdy vůbec ne. Ale nehledejte vinu u sebe - prostě duše si vybírají prozíravěji jiné zvěř stromy, než vás ke koloběhu životů.


LÍPA ( 11.-20.3. + 13.-22.9.)
Pokud jste dostali do vínku Lípu, máte jistě velmi citlivou až nostalgickou povahu, spíš zádumčivou než živou. Vaše srdce je široké a naprosto dokořán otevřeno pro všechny stejně. Neděláte mezi lidmi rozdíly a to zejména z důvodu, že máte silně vyvinuté sociální cítění. Mezi vámi je nejvíce zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, ale taky řádových sester či zaměstnanců útulků pro zatoulaná zvířata. Mezi vámi je i mnoho učitelů a vychovatelů dětí a jste těmi nejlepšími rodiči z celého Lesa. Máte taky nejvíce dětí, jak jinak. Ale tohle berete jako přirozenou náplň vašeho života a podřídíte tomuto poslání vše ostatní. Jako děti máte potíž ustát někdy rány osudu druhých, když se vám přirozeně svěřují se svým trápením a fungujete jako dokonalá zpovědnice. Až schopnost zůstat při tom všem utrpení druhých neosobně nad věcí a být pouze chápajícími naslouchači, vám teprve umožní vyrovnat se s touto zvláštností daru Vrby. Pokud se to včas nenaučíte, můžete i vy propadat depresím, smutku a beznaději jako ti, kteří vás dramatickými událostmi svého života zahrnují. Starosti z nich přenesené zůstanou viset na vašich bedrech a budou vám zatěžovat Duši. Sebereflexe a emoční a duševní očistná hygiena je tady pak velmi nutná a veskrze žádoucí pro uchování pevného zdraví - fyzického i psychického. Vybíráte si vždy problémové partnery. Je to jakoby jste měli na sobě magnet, prostě je přitáhnete. Máte v sobě ovšem konejšivý Dar soucitu a neskonalé laskavosti a tak pokud jste nenarazili přímo na alkoholika, ale pouze na životního ztroskotance, lze ve vašem partnerství posléze vybudovat zdravé a pevné kořeny společné budoucnosti.


OLIVA (23.9.)
Osud vám dal do vínku především značnou houževnatost. I když vzrůstem nemusíte být velcí, o to košatější a pevnější můžete být fyzičnem i výkonnou energetickou predispozicí. U vás jsou nejdůležitější nohy, tak jako o Olivovníku kořeny. Na ně se celý život budete nejvíc spoléhat a tak si pohlídejte především to, na co se sami postavíte, kde budete budovat své základy, kde zapustíte své kořeny. Na okolí i životní partnery působíte zvláštně mile a váš půvab je jako z románů devatenáctého století. Solidní a krásně čisťoučký. Není divu, že si vás nápadníci předcházejí a o životní partnery nemáte nouzi. Máte ovšem tendenci si na svá bedra naložit více, než jste schopni zdravotně zvládnout. Přebíráte tak odpovědnost i za druhé a to někdy naprosto zbytečně. Jste ti nejsvědomitější lidé z celého Lesa a o váš názor a úsudek se lze naprosto spolehlivě opřít a důvěřovat tomu, co spočítáte, vykombinujete, podtrhnete jako důležité či definitivně sečtete a uzavřete. Jste tedy rození účetní, bankovní úředníci, finanční poradci, či skvělí a úspěšní obchodníci. Je tedy zřejmé, že na vedoucí posty jste přímo zrozeni.Vaše solidnost z vás září do dáli jako pochodeň, příjemně a velmi pokojně a tak se nedivte, že vzbuzujete okamžitě důvěru celého okolí. Pokud budete žít jenom hromaděním jistot, život vám proteče mezi prsty a vy na stáří zjistíte, že vlastně žádnou pořádnou radost jste vlastně ani neprožili. Sny, touhy a naplněná přání jsou kořením života. Zmaterializovat nějaký sen a uvést jej do svého osobního života je pro vás kolikrát nadmíru těžké. Ale pokud to nepochopíte jako předurčení k cestě, jako šanci, nedoberete se osobního štěstí. Děti jsou pro vás životním darem, ale ne úmornou povinností. Pocity zadostiučinění jsou spojeny s pochopením i určité primární sobeckosti a vytyčení si tak adekvátního prostoru zejména pro sebe, pro své záliby a pro realizaci svých přání./extra.cz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one