Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
HATHOR-bohyně lásky
HATHOR-bohyně lásky
EGYPTSKÁ ZNAMENÍ


AMON RA - egyptský horoskop / leden

Amon Ra byl v Egyptě bohem slunce, plodnosti, dechu a vzduchu. Lidé narození v tomto období jsou silné osobnosti, s velkou energií a chutí do života. Rádi objevují nové věci, nemají rádi stereotyp a žijí pro budoucnost. Snadno nabývají nové vědomosti a poznatky. Snaží se zdolávat vysoké cíle a když jejich nezvládnou těžko se s tím vyrovnávají. Rádi jsou středem pozornosti. Kladou na sebe příliš vysoké nároky. V práci je nemotivují peníze ale vlastní seberealizace a entuziasmus. Mnohdy lidé zneužívají jejich důvěru. Své city nedávají najevo protože prošly několika zklamáními, ale za to jsou z nich věrní a spolehliví partneři. Upřednostňují lásku na celý život.


MUT - egyptský horoskop /únor

Mut patřila mezi nejstarší egyptské bohyně. Byla manželkou boha Amon Ra. Protože byla stále v pozadí ostatních bohů, mají lidé narození pod jejím znamením neohroženého a bojovného ducha. Jsou obdařeni dobrou intuicí a bystrostí. Mají osobní kouzlo a dokáží rychle pochopit mezilidské vztahy. Mají smysl pro krásu. Rychle se vrhají do nových věcí ale málokdy mají trpělivost dotáhnout jejich dokonce. Díky jejich vnitřní síle nezištně pomáhají druhým. Častokrát jsou ovlivňováni svým okolím. Mají rádi obdiv a uznání. Jsou schopni milovat naplno, proto by si měli dávat pozor při výběru partnera.


ESET - ISIS egyptský horoskop /březen

Eset patřila mezi nejslavnější egyptské bohyně. Byla ochránkyní života a domácího krbu. Lidé tohoto znamení bývají milujícími rodiči s velkou silou a vůlí. Nemohou se odpoutat od minulosti. Jsou trpěliví a přizpůsobiví. Vyznačují se klidnou povahou. Jejich znalosti jsou často krát povrchní. Milují společnost jiných lidí. Jsou všestranně nadaní. V partnerství bývají věrní a oddaní. Rychle se umí zorientovat v nových situacích. Rodina je pro ně nejdůležitější. Upřednostňují vlastní dojmy a zkušenosti. Ve společnosti patří mezi oblíbence. Mají spoustu nápadů, ty realizují prostřednictvím své fantazie, která jim při tom pomáhá. Jejich okolí se s nimi nikdy nenudí.


HORUS - egyptský horoskop /duben

Horus patřil podobně jako Mut mezi nejstarších a nejdůležitějších bohů. Považovali ho za boha nebes, slunce a světla. Tito lidé bývají dobrými řečníky. V jejich přítomnosti se těžko jiní dostávají ke slovu. Touží po seberealizaci. Mají cit pro spravedlnost. Oplývají velkou energií a množstvím nápadů, které se snaží zrealizovat. Kvůli jejich netrpělivosti málokdy dotáhnou věci do konce. V práci milují změny, ne stereotyp. Snaží se být středem pozornosti. Jsou vynalézaví a mají dobrou paměť. Do všeho se pouští s horkou hlavou, spontánně. V lásce jsou nestálí. Může se stát že se zamilují do dvou lidí najednou a pak se neumí rozhodnout. S manželstvím by měli počkat aby jim pak vztah co nejdéle vydržel.


GEB - egyptský horoskop /květen

Geb je bohem země, mateřství, úrody a plodnosti. Lidé v tomto znamení patří mezi romantiky. Jsou spolehliví a svědomití. Touží po harmonickém životě. Patří mezi konzervativních lidí. V psychicky náročných profesích mohou podlehnout stresu. Zato jsou pilní a pracovití. Ve vztazích jsou nedůvěřiví, bojí se zklamání. Pokud cítí, že jsou skutečně milováni dokáží být něžní a vášniví. Podobně jako znamení Eset i lidé narození ve znamení Geb jsou pečlivými a obětavými rodiči. Jejich negativem je, že upřednostňují sny před realitou. Jsou inteligentní a své zkušenosti vědí dobře zhodnotit.


SACHMET - egyptský horoskop /červen

Tato bohyně hlídá pořádek, peklo a spravedlnost. Chyběl jí soucit a neznala slitování. Lidé narození pod tímto znamením jsou dobrými pozorovateli s telepatickými schopnostmi. Jsou sebevědomí, málokdy pochybují o sobě a o svých schopnostech. Mají silnou vůli a vytrvalost. Při dosažení cílů si vybírají nejkratší a nejjednodušší cestu. Patří mezi rodilých manipulátorů. K jejich negativům patří i málo shovívavosti. Za každou cenu chtějí být autoritou. Milují svobodu as omezeními se těžko vyrovnávají. Nemají rádi samotu. Největším problémem v partnerském vztahu je jejich žárlivost a majetnickost.


THOTH - egyptský horoskop /červenec

Thoth je bohem moudrosti, vševědění, chytrosti, důmyslnosti, vynalézavosti a tvořivosti. Lidé tohoto znamení upřednostňují praxi před teorií. Jsou zodpovědní a bystří. Ve společnosti nedávají najevo své pocity, jsou stydliví. Jejich láska je hluboká a upřímná. Jsou příliš důvěřiví a obětaví. Jejich snaha pomáhat jiným jim může způsobit, že budou zneužívání druhými. Velká psychická námaha jim způsobuje vážné zdravotní problémy. Při plnění svých cílů nejdříve zváží všechny možnosti a až potom jednají. Neradi dělají chyby. Mají rádi svůj stereotyp a pořádek, totéž vyžadují i od svého okolí. Chaos a nepořádek nedovolí ani u svých blízkých. Raději řeší problémy jiných než své vlastní


SUTECH - SETH egyptský horoskop /srpen

Sutech, také nazývaný Seth, je považován za boha války, bouře a pouště a sváru. Lidé narození v tomto období, podobně jako znamení Totha si při plnění svých cílů nejdříve zváží všechny možnosti a až poté se pustí do jejich realizace. Pravda a spravedlnost je pro ně důležitá. Touží po harmonii v životě a bojí se zklamání. Snaží se podávat maximální výkony ak sobě samým jsou nároční. Těžko se smiřují se svými chybami a omyly. Pokud jde o nespravedlnost neznají kompromis. Nejsou materiální založení. Jsou štědří k přátelům, které si pečlivě vybírají. Patří mezi rodilých diplomatů. Snaží se řešit problémy bez konfliktů. Pomáhání slabším je pro ně samozřejmostí.


USIRIS - egyptský horoskop /září

Usirris byl bohem zemědělství a rolnictva a hojnosti, vládce Egypta. Odhalil lidem tajemství pěstování. Lidé pod jeho vlivem překypují bystrostí a inteligencí. Je pro ně charakteristická originalita ale také i tvrdohlavost. Kladou vysoké požadavky na sebe i na své okolí. Zajímají jejich nadpřirozené jevy a magie. Také dokáží skrývat své pocity. Jejich zvědavost jim pomáhá odkrývat různá tajemství. Těžší se přizpůsobují novým situacím. Vhodné jsou pro ně vedoucí funkce. Těžko odpouští chyby druhým. Jsou nevypočitatelní a náladoví.


ANUBIS - egyptský horoskop /říjen

Anubis je považován za boha pohřebních rituálů a podsvětí. Jeho úkolem bylo doprovázet mrtvých do podsvětí. Symbolizuje hranici mezi životem a smrtí. Díky tomu jsou lidé pod jeho vlivem odvážní a nebojí se žádného nebezpečí. Patří mezi romantiků, kteří věří v lásku a přátelství. Nemají rádi nudnou práci. Jsou vždy tam kde se něco děje. Mají rádi dobrodružství a rizika. Právě jejich vztah k dobrodružství může vést k násilné až nepřirozené smrti. Nemají rádi stereotyp a nudu. Jsou sportovně nadaní a mají vztah k cestování. Jejich láska je mnohdy platonická. V partnerství chtějí být svobodní a nezávislí. Vědí jak mají dosáhnout svých cílů.


HATHOR - egyptský horoskop /listopad

Bohyně Hathor patří mezi nejdůležitějších bohů v Egyptě. Ochraňovala ženy a děti, hlídala milenců. Pro nositele této bohyně je charakteristická moudrost, aktivita a vytrvalost. Lidé rádi sbírají nové zkušenosti a proto nevydrží dlouho na jednom místě. Díky své intuici a představivosti pomáhají a radí svému okolí. Překypují originálními nápady pro které ne vždy najdou pochopení u ostatních. Neradi se přizpůsobují jiným. Nevědí se smířit s kritikou, což však nedávají najevo. Upřednostňují svobodu a nezávislost. Ve vztazích se cítí osamoceně protože neuznávají kompromis. Když se však zamilují stanou se z nich oddaní a milující partneři.


NEFTHET -egyptský horoskop

Nefthet byla bohyní ochrany, příbytku a domova, je to bohyně rodinného krbu, ale i ješitnosti a občas opičí povahy.
Jako taková vládla a ochraňovala ty, kdož její ochranu potřebují, je milostivá, ale umí být také nelítostná, či používat lsti, nakonec vše, co dělá je vždy pro ochranu a rodinný krb.tot znamení snad nejvíce odpovídá nám známému kozorohu a střelci-tak z každého napůl. Lidé v této době narození jsou ve většině případů spokojenými jedinci, pokud jim jejich rozhodnutí nesou užitek a cítí se bezpečně, jejich úskalím je ale když se z nich stanou "střečci", prchliví v rozhodnutích, a nedomýšlí dopad své volby.
/překlad z originálu-Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one